Bakanlıktan tekstil tesislerine özel genelge: Su ve enerji tüketimi azaltılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, tekstil sektörü faaliyetlerinin çevreye olabilecek olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, hava ve su kirliliğinin önlenmesi, su ve enerji tasarrufunun sağlanmasına yönelik "Tekstil Sektöründe Temiz Üretim Uygulamaları Genelgesi" yayımlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ocak 2023 14:28, Son Güncelleme : 29 Ocak 2023 14:29
Bakanlıktan tekstil tesislerine özel genelge: Su ve enerji tüketimi azaltılacak

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 81 ilin valiliklerine gönderilen genelge ile tekstil tesislerinden kaynaklı enerji tüketimi ve hava emisyonlarının azaltılması amacıyla Türkiye'de tekstil üretiminin yapıldığı illerde şikayete neden olan tekstil fabrikalarının bacalarından atmosfere salınan yağ buharının azaltılması amaçlanıyor.

Genelgeyle uçucu organik bileşik ve toz emisyonlarının sektör özelinde azaltımı konusunda ilk defa sınır değer belirlendi. Bu değere uyulmasının, üretim başına enerji tüketiminin azaltılması ve raporlanmasının, toz emisyonlarının azaltımının sağlanması için uygun arıtım sistemlerinin uygulanması ve uygun bilgi teknolojileri kullanılarak emisyonların çevrim içi izlenmesi zorunlu hale getirildi.

Tekstil atık sularından kaynaklanan renk giderimi ve arıtılmış atık suların yeniden kullanımı için tekstil işletmelerinde boya banyo atık sularında renk giderimi yapılarak tuzlu suyun kumaş boyama ve yıkamada yeniden kullanılmasını sağlayan teknikler zorunlu oldu.

Genelgeyle, su ve enerji tasarrufu için atık suların arıtıldıktan sonra mümkün olan alanlarda yeniden kullanımı istenirken, soğutma sularının ve kirletici yükü düşük olan atık suların ayrı toplanması ve yeniden kullanılması da zorunlu tutuldu.

Tekstil atık sularından kaynaklanan iletkenlik probleminin çözümü için su yumuşatma sistemlerinde kullanılan tuzlu su çözeltisinin içerdiği iyonların uygun bir teknoloji ile uzaklaştırılması şartı getirildi.

Tekstil sektöründe su kullanımının azaltımı ve bilinçsiz yer altı suyu tüketimini engellemek için işletmelerde kullanılan su miktarının ölçülmesi, izlenmesi ve debisi; cihazlar ve otomatik kapatma vanalarıyla kontrol altına alınacak.

Su kaynaklarının kıt olduğu Organize Sanayi Bölgelerindeki (OSB) tesislerin üretim için gerekli su ihtiyaçlarının OSB'den temin edilmesi ve buralardaki atık su arıtma tesisi çıkış sularının yeniden kullanımı sağlanacak.

Genelgede, kurulu kapasitesi 10 ton/gün ve üzerinde olan tekstil tesislerinde 15 Ocak 2024, 5 ton/gün-10 ton/gün arasında olan tekstil tesislerinde 15 Ocak 2025, 5 ton/gün altında olan tekstil tesislerinde 15 Ocak 2026 tarihine kadar söz konusu tekniklerin uygulanacağı duyuruldu.

İlin hava kalitesi ve su kaynaklarının durumu esas alınarak Mahalli Çevre Kurulu kararı ile bu tarihlerin öne çekilmesi ve daha düşük sınır değerleri belirlenebilmesi esnekliği de genelgede yer aldı.

Bu Habere Tepkiniz


Sonraki Haber