Bakanlıktan 'Giyim Yardımı' açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kuruluşlara 'Hizmete Özel' olarak gönderilen yazıya ilişkin çıkan haberler hakkında, "Farklı kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanan Koruyucu Giyim Yardımlarının tasarruf tedbirleri kapsamında kesildiği yönündeki haberler mesnetsiz olup hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır" açıklamasını yaptı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Nisan 2024 14:32, Son Güncelleme : 23 Nisan 2024 16:07
Bakanlıktan 'Giyim Yardımı' açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 8 Mart 2024 tarihinde Genel Yatırım ve Finansman Kararları kapsamında izleme ve kontrolü altında bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kuruluşlara 'Hizmete Özel' olarak gönderilen yazıya ilişkin çıkan haberler için basın açıklaması yaptı.

BAKANLIK İDDİALARI YALANLADI

Bakanlık KİT'lere ve diğer kuruluşlara 'Hizmete Özel' olarak gönderilen yazısına atıfta bulunarak, bazı basın yayın organları ve sendikalar tarafından bilgi eksikliği kaynaklı, kamuoyunu yanıltıcı haberler ve açıklamalar yaptığını bildirdi. Bu kapsamda, kamuoyunda oluşan bilgi kirliliğini ortadan kaldırmak amacıyla basın açıklaması yaptı.

Bakanlık açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Farklı kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanan Koruyucu Giyim Yardımlarının tasarruf tedbirleri kapsamında kesildiği yönündeki haberler mesnetsiz olup hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır.

Giyim/Giyecek/Koruyucu Giyim yardımına ilişkin hususlara farklı düzenlemelerde yer verilmektedir. Bunlar arasında Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Toplu Sözleşme ile Toplu İş Sözleşmeleri de yer almaktadır. Bu sözleşmeler ve diğer mevzuat düzenlemeleri koruyucu giyim yardımının belirli şartları sağlayan personele, hizmetin gereği olarak görev esnasında giyilmesi gereken giyim malzemelerinin, ayni olarak verilmesini kapsamaktadır. Bu sebeple kuruluşlar söz konusu giyim eşyasını tedarik ederek kayıtlarına almalı ve mevzuat uyarınca şartları sağlayan personele dağıtımını gerçekleştirmelidir.

Bakanlığımızca kuruluşlardan temin edilen bilgi ve belgelerin tetkiki sonucunda bu konuda hatalı uygulamaların gerçekleştirildiği anlaşılmıştır.

Bunlardan bazıları,

- Kuruluşların temin etmesi ve personele ayni olarak vermesi gereken koruyucu giyim malzemesi karşılığında nakdi, hediye kartı, çek veya kupon olarak personele verilmesi,

- Verilen yardım kapsamında personelin koruyucu giyim malzemesi alıp almadığının kontrolünün kuruluşlarca yapılmaması,

- Mevzuatta yer alan şartları taşımayan personele de yardımın yapılması,

- Yardım kapsamında belirlenen giyim eşyasının koruyucu giysi veya eşya vasfının olmaması ve

- Koruyucu giyim yardımı verilen personele hizmeti gereği giymesi gereken giyim eşyasının kuruluş tarafından ayrıca ad verilmesidir.

Kuruluşlara konu hakkında gönderilen yazı Giyim/Giyecek/Koruyucu Giyim Yardımlarının kesilmesi amacıyla değil, aksine söz konusu yardımın toplu sözleşmeler ve mevzuat ile çizilen çerçevede kamu personeline kullandırılmasını sağlamak amacıyla gönderilmiştir.

Mevzuata uygun olarak söz konusu yardımların yapılmasının önünde herhangi bir engel bulunmamaktadır. Ancak kuruluşların ve sendikaların üst normlarla çizilen çerçeveyi genişletmesi mümkün bulunmamaktadır. Mevzuata aykırı davranan kamu görevlilerinin de ilgili mevzuat uyarınca denetlenmesi ve gerekli yaptırımlara tabi olmaları hukuk devletinin bir gereğidir.

Bunun dışında yapılan yorum ve eleştiriler gerçeği yansıtmamakta olup bilinçli şekilde kamuoyu yanlış bilgilendirilmektedir.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber