Bursa BİM'den yarım zamanlı çalışmaya onay

Bursa Bölge İdare Mahkemesi 2024/156 nolu kararıyla, küçük çocuğundan dolayı yarı zamanlı çalışma talebi kabul edilmeyen memurun açtığı davada, davacı memur lehine karar verdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Mayıs 2024 11:11, Son Güncelleme : 24 Mayıs 2024 14:20
Bursa BİM'den yarım zamanlı çalışmaya onay

657 sayılı Kanunun ek 43. maddesi ile, memur anne ve babalara, mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başına kadar olan dönem için haftalık çalışma saatlerinin yarısı kadar çalışma hakkı tanınmıştır.

Ancak kanunun bu hükmüne rağmen ikincil işlem olan yönetmelik çıkarılmadığı için hemen hemen tüm illerde sorunlar yaşanmakta ve bu yüzden de davalar açılmaktadır.

Gelir İdaresi başkanlığında yaşanan bir olayda, memur anne, 657 sayılı Kanunun ek 43. madde hükmüne dayanarak yarı zamanlı çalışma talep etmiş ancak bu talebi Gelir İdaresi Başkanlığının 14.02.2024 tarih ve 13204 sayılı yazıyla reddedilmiştir.

Red yazısının iptali istemiyle açılan davada Sakarya 2. İdare Mahkemesi, Bilecik Valiliğinin işlemini iptal etmiş bu karar da Bursa Bölge İdare Mahkemesi 2024/156 nolu kararıyla onanmıştır.

Twiter X: edipuzen

Edip Üzen

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber