1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

2008-2 Alan Bazında Sıra Öğrenme Formu Açıklandı

04 Ağustos 2008 15:45
Yazdır
Milli Eğitim Bakanlığı 2008-2 Alan Bazında Sıra Öğrenme Formunu Resmi sitesinde açıkladı 2008-2 Alan Bazında Sıra Öğrenme Formu İçin Tıklayınız MEB'den yapılan açıklamada ayrıca "2008-2 atama dönemine ait sıralamalar, ÖSYM tarafından yapılacak sınav sonucu açıklanıncaya kadar geçerli olup dönem içinde yapılacak atamalar ait sayısal veriler sıra öğrenme formuna yansıtılmayacaktır." denildi.

BAKANLIĞIN SIRA FORMUNA İLİŞKİN BİLGİ NOTU İSE ŞU ŞEKİLDEDİR.


2008-2 KPSS Alan Bazında Sıra Öğrenme Formu

(Bilgilendirme Amaçlıdır)

U Y A R I L A R

1. Sıralamada 2007 ve 2008 yıllarında KPSS'ye giren adayların sadece KPSSP10 puan türü esas alınmıştır.

2. Söz konusu yıllarda 1 den fazla KPSSP10 türünde puana sahip adayların sadece yüksek olan puanları sıralamaya alınmıştır.

3. Önceki atama dönemlerinde Bakanlığımıza kadrolu olarak ataması gerçekleştirilen adayların almış oldukları puanlar sıralamaya alınmamıştır.

4. Ara sınıfta girilen KPSS sonuçları geçersiz sayıldığından bu durumdaki adayların almış oldukları puanlar sıralama sonucunu etkileyecektir.

5. Son sınıfta KPSS girip mezun olamayan adayların almış oldukları puanlar sıralama sonucunu etkileyecektir.

6. Sıralama, ÖSYM Başvuru Formunda kodlanan / seçilen "Mezun Olunan / Olunacak Lisans Programları" doğrultusunda yapılmıştır. Yapılan yanlış kodlama / seçimler sıralama sonucunu etkileyecektir.

7. Halen sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta olanların tekrar sözleşmeli tercih etme hakları bulunmadığından bu durum sıralama sonucunu etkileyecektir.

8. Bakanlığımız tarafından potansiyel öğretmen adaylarının tespit edilmesi amacıyla geliştirilen bu ?Sıra Öğrenme Formu?, öğretmen olmak isteyen adayların kendi durumlarını değerlendirmeleri ve tercihlerini buna göre yapmaları için bilgilendirme amaçlı olarak kamuoyunun hizmetine sunulmuştur.

9. Sıralamaya ilişkin her türlü bilgi internet sitemizde ayrıntılarıyla yayınlanmış olmasına karşın adaylar tarafından mevcut bilgiler incelenmeden Bakanlığımıza binlerce müracaat olmaktadır. Bu işlemler zaman, iş gücü ve emek israfına neden olmakla birlikte sunulan diğer hizmetlerin yürütülmesinde de aksaklıklara sebep olmaktadır. Bu nedenle konuya ilişkin sitede mevcut olan bilgiler hakkında Bakanlığımıza yapılacak başvurulara (telefon, e-posta vb.) cevap verilmeyecektir.

10. 2008-2 atama dönemine ait sıralamalar, ÖSYM tarafından yapılacak sınav sonucu açıklanıncaya kadar geçerli olup dönem içinde yapılacak atamalar ait sayısal veriler sıra öğrenme formuna yansıtılmayacaktır.

ÖSYM 'den alınan KPSS Başvuru ve Sonuçlarına göre hazırlanmış tahmini sıra öğrenme formudur.

(Uyarılarda Bahsedilen nedenlerden dolayı sıralama sonuçları değişiklik gösterebilir.)

İnternet sitemizde yayınlanmakta olan ?2007-2008 KPSS' ye Göre Alan Bazında Sıra Öğrenme Formu?, ÖSYM' den alınan ham verilere dayalı olarak hazırlamıştır. Bakanlığımız tarafından potansiyel öğretmen adaylarının tespit edilmesi amacıyla geliştirilen bu ?Sıra Öğrenme Formu?, öğretmen olmak isteyen adayların kendi durumlarını değerlendirmeleri ve tercihlerini buna göre yapmaları için bilgilendirme amaçlı olarak kamuoyunun hizmetine sunulmuştur.

Sıralamaya ilişkin her türlü bilgi internet sitemizde ayrıntılarıyla yayınlanmış olmasına karşın adaylar tarafından mevcut bilgiler incelenmeden Bakanlığımıza binlerce müracaat olmaktadır. Bu işlemler zaman, iş gücü ve emek israfına neden olmakla birlikte sunulan diğer hizmetlerin yürütülmesinde de aksaklıklara sebep olmaktadır. Bu nedenle konuya ilişkin sitede mevcut olan bilgiler hakkında Bakanlığımıza yapılacak başvurulara (telefon, e-posta vb.) cevap verilmeyecektir.

2008-2 atama dönemine ait sıralamalar, ÖSYM tarafından yapılacak sınav sonucu açıklanıncaya kadar geçerli olup dönem içinde yapılacak atamalar ait sayısal veriler sıra öğrenme formuna yansıtılmayacaktır.

İnternet sitemizde yayınlanmakta olan ?KPSS Alan Bazında Sıra Öğrenme Formu?ndaki sayısal veriler ile bir önceki atama dönemine ait sayısal veriler arasında aşağıda açıklanan nedenlerden dolayı farklılık olabilir.

Adayların daha detaylı bir şekilde bilgilendirilmesi amacıyla yukarıdaki uyarılar maddeler hâlinde açıklanmış ve gerçek verilerin tespiti hâlinde adayların sıralamadaki yerlerinin nasıl değişebileceğine dair örnekler verilmiştir.

1. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ÖSYM tarafından yapılmakta, yapılan sınavların geçerlilik süreleri Devlet Personel Başkanlığı ve ÖSYM tarafından belirlenmektedir.

2. Geçerlilik süresi devam eden (2007-2008) yıllarda birden fazla KPSS' ye girmiş adayların, KPSSP10 türünden aldıkları puanların en yüksek olanı sıralamada yer almaktadır. Ancak önceki başvuru döneminde 4. maddedeki husustan dolayı puanında düzeltme yapılan adaylar, yeni sıralamada düşük puanlarıyla bulunmaktadır. Bu durum düzeltme yapılan (85.495 puanın, 76.673 olarak düzeltilmesi gibi) iki puan aralığındaki adayları sıralamada yukarı yükseltecektir. Ayrıca ÖSYM' ye KPSS sonuçlarında almış oldukları puanın hatalı olduğu şikâyetiyle başvuruda bulunup, yine ÖSYM tarafında yapılan inceleme sonucu puanları düzeltilen adayların, Bakanlığımıza ulaştırılan yeni ?Sınav Sonuç Belgesi? doğrultusunda Bakanlığımız kayıtlarında da puanlarında düzeltme işlemi yapılmaktadır. Bu durum ise düzeltme yapılan (65.503 puanın, 88.994 olarak düzeltilmesi gibi) iki puan aralığındaki adayları sıralamada aşağı düşürecektir.

3. Sıralama Bilgi Formundan, Bakanlığımız kadrolarına kadrolu atanan adaylar, sözleşmeli atanıp göreve başlamayan ile görevden ayrılıp 1 yıllık süresi dolmamış adaylar düşürülmektedir. Halen sözleşmeli olarak görev yapan adayların kadrolu öğretmenliğe başvuru hakları bulunmaktadır. Bu nedenle bu kişiler sıralamaya dâhil edilmiştir. Önceki atama dönemlerinde kadrolu olarak ataması yapılmış ancak göreve başlamamış veya ataması iptal edilmiş adaylardan, ?Atama Başvuru Kılavuz?unda belirtilen yasal bekleme süresini dolduran adaylar yeni sıralama formunda tekrar sıralamaya alınmaktadır. Bu şekilde sıralamaya tekrar giren adayların puanlarına göre daha düşük puana sahip adaylar yeni sıralamada aşağı düşeceklerdir.

4. Yükseköğrenimlerinin ara sınıflarında öğrenci iken sınava giren adayların bu sınav sonucu geçersiz sayılmaktadır. Öğretmenlik başvurusunda adayın en yüksek puanı başvuru ekranına yansımaktadır. Daha önceki başvuru döneminde geçersiz sayılan puanları (üçüncü sınıfta iken girdiği puanı) başvuru ekranına yansıyan adayların kendi istekleri doğrultusunda puanları değiştirilmiştir. Bu durum düzeltme yapılan iki puan aralığındaki adayları sıralamada yukarı yükseltecektir.

5. Öğretmenlik için girdiği KPSS sonucu geçerli olmasına rağmen çeşitli nedenlerle mezun olamayan adaylar, öğretmenliğe atanmak için yeterli puana sahip olduğu hâlde tercih dışı atanmak istemeyip sırada bekleyen adaylar ile kişisel ve ailevi sebepler nedeniyle öğretmenliğe başvurmayan adaylar, girdikleri sınavın geçerlilik süresi boyunca sıralama formunda yer almaya devam edecektir. Bu durum yayınlanan her yeni sıralama formunda, önceki atama dönemi taban puanın üzerinde puana sahip ve hâlen Bakanlığımıza başvuru potansiyeli bulunan aday sayısını artıracaktır.

6. Sıralama, ÖSYM Başvuru Formunda kodlanan / seçilen "Mezun Olunan / Olunacak Lisans Programları" doğrultusunda yapılmaktadır. Geçerlilik süresi devam eden yıllarda sınava girmiş KPSSP10 puan türünden puana sahip üç yüz binin üzerinde kişi bulunmaktadır.

ÖSYM' ye yapılan başvurularda beyan edilen bilgilerin doğruluğu adayların sorumluğuna bırakılmaktadır. Sınava başvuran adaylar arasında bilinçli olarak veya dikkatsizlik nedeniyle mezuniyet bilgisi için ayrılan alanı boş bırakan, 4 yerine 3 basamaklı sayısal kodlama yapan, KPSS kılavuzunda yer almayan bir rakamı kodlayan/seçen adaylar ile başka bir alan için tahsis edilmiş kodu kodlayan/seçen binlerce aday bulunmaktadır. Bu hatalı kayıtlar nedeniyle ÖSYM' ye beyan edilen mezuniyet bilgileri Bakanlığımıza yapılacak başvuru ve atama işlemlerinde taban puan belirleme konusunda fikir edinmek dışında bir işleme tabi tutulmayıp, atama süreci Bakanlığımız başvuru kabul bürolarınca onaylanan bilgiler doğrultusunda sonuçlandırılmaktadır. Dolayısıyla, ÖSYM yapılan hatalı beyanların sıralamayı aşağı veya yukarı yönde etkileyeceği açıktır. Durumu örneklerle anlaşılır kılmak gerekirse;

Örnek 1: Türkçe Öğretmenliğinden mezun olan bir aday ÖSYM' ye KPSS başvurusu sırasında (3344) Türkçe Öğretmenliği için tahsis edilmiş kod yerine sadece 1 rakamı yanlış kodlayarak/seçerek (3342) Türk Dili ve Edebiyatı kodunu yazdığını farz edelim. Doğal olarak bu aday internet sitemizde yer alan ?KPSS Alan Bazında Sıra Öğrenme Formu? nda Türkçe Öğretmenliği sıralaması yerine, Türk Dili ve Edebiyatı alanı sıralaması içinde yer alacaktır. Ancak aday Bakanlığımıza başvurusunu doğal olarak Türkçe Öğretmenliğinde yapacak, puanının yeterli olması durumunda kadrolu ataması gerçekleştirilecektir. Aday yeni başvuru döneminde yayınlanacak sıralama formunda, Türk Dili ve Edebiyatı alanın sırası içinde yer aldığından bir önceki dönem yapılan 500 kişilik atama yerine, sıradan 501 kişi düşecek, Türkçe Öğretmenliği sıralamasından ise önceki dönem yapılan 1.000 kişilik atama sayısı yerine 999 kişi sıralamadan düşecektir. Bu durum Türk Dili ve Edebiyatı alanında açıklanandan fazla, Türkçe Öğretmenliği alanında ise açıklanandan eksik atama yapıldığı gibi bir yanılgı oluşturur ki bu doğru değildir. Adayın 1 rakamı yanlış kodlanması/seçilmesi, 2 alanın birden sıralamasını etkilemektedir.

Örnek 2: ?Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği? bölümünden mezun olan bir aday, ÖSYM' ye KPSS başvurusunda kullanılan optik başvuru formuna, (7102) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği için tahsis edilmiş kod yerine (8123) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu için tahsis edilmiş kodu yazdığını farz edelim. Bu aday internet sitemizde yer alan ?KPSS Alan Bazında Sıra Öğrenme Formu? nda hiçbir alanın sıralaması içinde yer almayacaktır. 119 sayılı Talim Terbiye Kurulu Kararı uyarınca Beden Eğitimi alanına, ?Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarının? sadece ?Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği? bölüm mezunları başvurabilir. KPSS başvuru formunda ?(8123) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu?nu kodlayan/seçen aday bölümünün belirsizliği nedeniyle söz konusu formda yer almayacaktır. Ancak mezuniyetinin uygun olması nedeniyle Bakanlığımıza Beden Eğitimi alanında başvurusu kabul edileceğinden, puanın yeterli olması durumunda kadrolu ataması gerçekleşecektir. Zaten sıralamada yer almayan aday ?Sıralama Formunda? hiçbir alanın sırasında eksilmeye neden olmayacaktır. Bu durumda yeni başvuru döneminde sıralamaya bakan bir aday, önceki dönem Beden Eğitimi alanında önceki dönem yapılan 400 kişilik atama sonucunu esas alarak sıralamada aynı sayıda bir eksilme beklenilmemelidir. Daha önce sıra formunda bu adayın yer aldığı düşünülmesi hâlinde aradaki fark anlaşılır hâle gelecektir.

7. Sözleşmeli ve kadrolu öğretmen ataması yapılacak alanların sonuç ekranında halen sözleşmeli olarak çalışanların tekrar sözleşmeli kadroları için başvuru hakları bulunmadığından gerçek sıralamanın ortaya konulabilmesi için farklı renkte iki sayısal veri yayınlanmaktadır. Birinci veri, seçilen alanda, girilen puan üzerindeki toplam potansiyel aday sayısını ifade ederken, ikici veri, halen Bakanlık kadrolarında sözleşmeli olarak çalışmakta olan personel düşülmüş sayıyı ifade eder.

ÖSYM' ye yapılan KPSS başvurularında, mezuniyet bilgisi için ayrılan alanda hata yapıldığı yukarıdaki örneklerle açıklanmıştır. Bu duruma göre adayların beyan ettiği öğrenim bilgileri ışığında alan bazında %100 doğru bir sıralamanın yapılmasının mümkün olamayacağı açıktır.

İlgililere ve kamu oyunun bilgisine sunulur.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
424 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
04:43 - Alpaslan: Dış güçleri ve onların Türkiye'deki maşalarını lanetliyorum04:40 - İzmir'de 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi03:41 - Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi01:58 - FETÖ'cü firari hükümlü, polis ekiplerince yakalandı00:36 - Elif Şafak'ın son kitabı çalıntı olduğu için listeden çıkarıldı00:32 - WhatsApp o kotayı 100 MB'a çıkardı00:10 - Ombudsman da YÖK'ün azami süre kararının düzeltilmesini tavsiye etti00:04 - Bülent Ecevit Üniversitesi, öğretim elemanı alımı sınavına giren herkesin notunu ilan etmeli!00:04 - 'Bu memlekete ihanet edenler Meclis'te olmamalıdır'00:03 - 47 başlıkta Hakem Kurulu kararıyla yapılan düzenlemeler
00:02 - 17 Eylül 2019'dan önemli gündem başlıkları23:42 - Turizm güvenliğinin artırılması için genelge yayımlandı23:36 - 2. el otomotiv piyasasında hareketlilik23:30 - İzmir'de 3,3 büyüklüğünde deprem23:24 - Op. Dr. Çağrı Jorayev: Grip ölüme neden olabilir23:18 - İşçi çıkaran İBB şirketi, personel alım ilanına çıktı23:06 - İlk uçuşunu İstanbul Havalimanı'na yaptı23:00 - Petrol, tarihinin zirvesinde
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam