1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sicilden Dolayı Bir Kademe Ne Zaman Verilmeli?

Bilineceği üzere 657 sayılı Kanunda şu şekilde bir hüküm yer almaktadır: "Devlet memurlarından 6 yıllık sicil notu ortalaması 90 ve daha yukarı olanların aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır." Peki bu hüküm ne zamandan itibaren uygulanacak. Ocak ayında mı, Temmuz veya Ağustos ayında mı?... Devamı için başlığa tıklayınız.
19 Aralık 2008 11:30
Yazdır

SORU

Sayın Yetkili,
MEMURLAR.NET ten bizlere ne kadar faydalı bir bilgi akışı sağladığınızı ve bizim için değerinizi ifade edecek kelime bulamamaktayım?
Öğrenmek istediğim konu şu: Kısmetse bu sene ard arda 90 ve üzeri sicilden dolayı bir kademe alacağım. İyi sicilden verilmesi gereken bu kademe için bir zaman hükmü var mıdır? Bilindiği üzere yılsonu itibariyle siciller ilgili birimlere teslim edilmekte. O halde ocak ya da en geç şubat ayında bu kademe ilerlemesinin yapılması gereklidir denilebilir mi? Standart kademe ilerlemesi yapılan ay Temmuz dur.
Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür eder saygılarımı sunarım.

CEVAP

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 109 ila 121 inci maddelerinde sicile ilişkin düzenlemelere yer verilmiş olup, 122 inci madde sicile ilişkin genel yönetmelik çıkartılması hüküm altına alınmıştır. Anılan hüküm uyarınca 8.9.1986 tarih ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kararlaştırılan Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği 18.10.1986 tarih ve 19255 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur.

Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında da; "Gizli sicil raporları her yılın Aralık ayının ikinci yarısı içinde doldurulur. Raporların ilgililerce en geç 31 Aralık günü, tatile rasladığı takdirde müteakip çalışma günü mesai saati sonuna kadar bunları muhafaza ile görevli makamlara teslim edilmesi şarttır.
Aday memurların sicil raporları işe başladıkları tarihi takip eden birinci yılın dolmasından sonraki 15 gün içinde, 2 yıl süre ile adaylığa tabi tutulan aday memurların ikinci yıl sicilleri aynı şekilde doldurulur.
Bir yıldan çok iki yıldan az bir süre ile adaylığa tabi tutulan memurların ikinci sicil raporları, adaylıklarının kaldırılmasının söz konusu olduğu tarihte doldurulur." hükmü yer almakta olup, aday memurlar hakkında, hem adaylığın kaldırılmasının söz konusu olduğu tarihte, hem de adaylığın kaldırılmasını müteakip ilk sicil raporu doldurulma tarihi olan Aralık ayının ikinci yarısında, sicil raporu doldurulması gerekmektedir.

657 sayılı Devlet memurları Kanunun 37 nci maddesinde "Bu Kanun hükümlerine göre öğrenim durumları, hizmet sınıfları ve görev unvanları itibariyle azami yükselebilecekleri derecelerin dördüncü kademesinden aylık almaya hak kazanan ve son altı yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlardan son sicil notu olumlu bulunanların kazanılmış hak aylıkları kadro şartı aranmaksızın bir üst dereceye yükseltilir." hükmü ve 64 üncü maddesinin 2 nci maddesinde de "Devlet memurlarından 6 yıllık sicil notu ortalaması 90 ve daha yukarı olanların aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır."hükmü yer almaktadır.

657 sayılı Kanunun 37 ve 64 üncü maddesi hükmünü açıklamak üzere yayımlanan 139 seri nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği yayımlanmış bulunmaktadır.

Söz konusu mevzuatta görüleceği üzere,

1- Gizli sicil raporları her yılın Aralık ayının ikinci yarısı içinde doldurulur. Raporların ilgililerce en geç 31 Aralık günü, tatile rastladığı takdirde müteakip çalışma günü mesai saati sonuna kadar bunları muhafaza ile görevli makamlara teslim edilmesi şarttır.

2- 657 sayılı Kanunun 37 ve 64 üncü maddelerinin yıl içerisinde bir uygulama zamanı Kanun ve diğer Mer'i mevzuat ile belirlenmemiştir. Belirlenmesine de gerek bulunmamaktadır. Çünkü sicil raporları idareye intikal etmesini müteakip Ocak ayının 15 inden önce idarece değerlendirilmelidir. Memur kanunun verdiği hakka sahip olmalıdır. Her yılın Temmuz veya Ağustos ayında söz konusu ilerleme ve yükselmenin verilmesi memurun kaybına neden olmaktadır

3- 657 sayılı Kanunun 37 ve 64 üncü maddeleri uyarınca verilecek olan kademelerin geç verilmesi sebebiyle memurlar mali kayba uğramaları halinde idare hak edilme tarihi olan Ocak ayının 15 itibariyle geriye dönük işlem tesis etmelidirler. Memurlar dava etmeleri halinde kazanabilecekleri değerlendirilmektedir.

4- İdarenin geriye dönük işlem tesis etmesi yerine işini zamanında yapmasını önermekteyiz.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 81,295 defa okundu. 30 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
OHAL'den rahatsızlık duyuyor musunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam