Uzman Öğretmenlikle İlgili Karar Yayımlandı. Şimdi Ne Olacak?

Bilindiği gibi Öğretmenlerin Kariyer Basamaklarında yükselmelerine ilişkin düzenlemeler CHP tarafından Anayasa Mahkemesine taşınmış ve İptali talep edilmiştir. Anayasa Mahkemesinin kanun hükümlerine ilişkin kararı ise 18 Mart 2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Anayasa Mahkemesi kariyer öğretmenliği tümden iptal etmemiş sadece uygulamaya ilişkin 2 teknik düzenleme hakkında iptal kararı vermiştir. Peki şimdi ne olacak? Devamı için başlığa tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Mart 2009 09:35, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Mahkeme verdiği kararda CHP'nin iptalini istediği bazı maddelerdeki gerekçeleri uygun görerek iptal etmiştir.

Anayasa Mahkemesi Kararlarının Gerekçeli Kararı Resmi Gazetede yayımlanmadan yürürlüğe girmez. Anayasa Mahkemesi "İptal edilen fıkra ve ibarelerinin doğuracağı hukuksal boşluk kamu yararını ihlal edici nitelikte? görmesi halinde kararın uygulanmasını bir yıla kadar erteleyebilmektedir. Mahkeme verdiği son kararı da bir yıl ertelemiştir.

İptal edilen Hükümler Nelerdir?

Mahkeme birçok iptal talebine rağmen sadece iki hususta iptal kararı vermiştir. Bunlar;

1- Hizmet içi eğitime verilen puanlardır. Bu maddenin gerekçesinde Hizmet içi Eğitime Katılacak Öğretmenin bu seminerlere katılması konusunda kendisinin tasarrufu bulunmadığı , her isteyenin hizmet içi eğitimine alınmadığı, kontenjanların sınırlı olduğunu belirtmiş ve bunu eşitlik ilkesine aykırı olacağını vurgulamıştır.

2- Uzman Öğretmenlik ya da Başöğretmenlik için kaç yıl görev yapmış olmak gerektiği noktasındaki iptaldir.

Bu noktada ortaya konulan süreler iptal edilmemiştir. Bu sürelerin Yönetmelikle Düzenlenmesi hükmünü iptal etmiştir. Gerekçesinde konunun genel hatlarının yasalarla çizileceği, süre belirlemenin de genel bir hat olduğunu vurgulamış bu sürenin yönetmelikle düzenlenmesinin uygun olmadığına karar verilmiştir.

Şu anda Uzman ya da Başöğretmen Olanlar Karardan Etkilenirleri mi?

Bu karardan mevcut uzman ya da başöğretmenler etkilenmeyeceklerdir.

Bu aşamada yapılması gereken nedir?

Bu durumda Anayasa Mahkemesinin iptal edip gerekçeli kararının da yayımlandığı bu aşamadan sonra yapılacak olan konu ile ilgili olarak mahkeme kararına uygun bir düzenlemenin TBMM'ye getirilmesi ve meclisten bu kararın çıkması ile yeniden uygulamaya geçilebilir.

Yani bu konuda uygulayıcı ve önayak olması gereken hükümettir. Yeni düzenleme çok ayrıntılardan da oluşmak zorunda değildir. Örneğin düzenlemede hizmet içi eğitimin kaldırılması ve uzman ya da başöğretmen olmak için gerekli sürelerin kanun maddesine eklenmesi halinde bu sorun çok kolayca çözümlenebilir.

Maksut BALMUK
Eğitim Yöneticisi

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber