Danıştay: Memur, KPSS10 puanıyla öğretmenliğe başvurabilmeli

Memur olarak çalışanların veya memur olarak çalışmakta iken istifa edip yeniden öğretmenliğe atanmak isteyenlerin başvuruları, "memuriyetteki hizmet süresi" kıstasına göre değerlendirilmektedir. Bu konudaki uygulamanın dayanağı Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve yer Değiştirme Yönetmeliğidir. Kılavuzlarda yer alan sınırlamalar da bu yönetmelik hükmüne dayanmaktadır. Devamı için başlığa tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Ağustos 2009 11:52, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Bilindiği üzere ilk defa öğretmen olacak olanlar KPSS puanıyla, memur olarak çalışmakta olanlar veya memur olarak çalışmakta iken istifa edip öğretmen olarak atanmak isteyenler ise "hizmet süresi" kıtasına göre öğretmenliğe atanmaktadır. Memur olarak çalışanlar veya memur olarak çalışmakta iken istifa edenler için bir diğer zorluk ise ayrılan kontenjanlardır. Zira ilk defa öğretmen olacaklar için ayrı, memuriyet hizmeti olanlar için ise ayrı bir kontenjan ayırılmaktadır ve memuriyeti olanlar için ayrılan kontenjanlar ise yüzde 2 civarındadır.

Danıştay Onikinci dairesi daha önce memuriyeti olup da istifa eden ve yeniden KPSS puanıyla öğretmen olmak isteyen bir adayın başvusunu reddeden Milli Eğitim Bakanlığı işleminin yürürlüğünü durdurmuştur.

DANITAY KARARININ İLGİLİ BÖLÜMÜ

"Her ne kadar Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde, "ilk atama" ve "açıktan ilk atama" ayrı ayrı tanımlanmış ve ilk atama, Kamu Personel Seçme Sınavına katılan ve bu sınavlarda Bakanlıkça belirlenen taban puan ve uzerinde puan alanlar arasından gerekli diğer şartları da taşıyanlar olarak belirtilmiş ve anılan yönetmeliğin 9. maddesinde, "ilk atama" dışında diğer atama çeşitleri kapsamında başvuruda bulunanlardan Kamu Personel Seçme Sınavına katılma şartı aranmayacağı ifade edilmişse de, açıktan ilk atama kapsamında atanacakların belirlenmesinde, atanmaya esas kriter olarak "sınav" değil de, "memuriyetteki hizmet süresi"nin esas alınması halinde, anılan durumdaki kişilerin, ihtisas mesleği olan öğretmenlik mesleğine atanma yeterliliğine sahip olup olmadıkları yönünden herhangi bir objektif değerlendirmeye tabi ttulmaksızın atanmaları sonucu ortaya çıkacaktır. Dolaysıyla, öğretmenlik mesleği dışında, farklı sınıflarda görev yaparken istifa ederek görevinden ayrılanların, "sınav" kriteri dışında, bu sınıflarda geçirdikleri sürelerin öğretmenlik mesleğine atanmada esas alınmasının, kamu yararı, hizmet gerekleri ve Milli Eğitim Temel Kanununun anılan hükümleriyle bağdaştırılması mümkün bulunmamaktadır."

DAYANAK İPTAL OLDU

Bu karar ile birlikte memuriyet hizmeti olanların KPSS puanıyla başvurmasının önündeki engel kalkmış olmaktadır. MEB bu karar itiraz edecektir. Ancak itiraz sürecince de karara uyulması gerekmektedir. Kararın MEB'e tebliğ tarihi tarafımızca bilinmemektedir. Ancak kararın tebliğinden itibaren en geç 1 ay içinde işlem tesis edilmesi gerekmektedir. Eğer karar geçen ay MEB'e tebliğ edilmiş ve 1 aylık süre dolmuş ise, Ağustos öğretmen atamalarına, memuriyet hizmeti olanlar da KPSS10 puanıyla başvurabilmelidir.

Kararı görmek için tıklayınız.

Bu Habere Tepkiniz