MEB, özürlü personel alımında bazı değişiklikler yaptı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Nisan 2010 12:24, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

ÖZÜRLÜ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARINA İLİŞKİN YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Bakanlığımızca 2010 yılı içerisinde ilk defa Devlet Memuru olarak istihdam edilecek özürlü personele ilişkin açıklamaların yer aldığı kılavuz http://www.meb.gov.tr ve http://personel.meb.gov.tr adreslerinde yayınlanmıştı.

Ancak adaylardan gelen talepler doğrultusunda bazı konulara ilişkin yeni bir değerlendirme yapılmış ve değerlendirme sonucunda değişen hususlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Halen son sınıfta öğrenim gören adayların öğrenim gördüğü okullardan ?Halen son sınıfta öğrenim gördüklerine? ilişkin belgeleri ilgili İl Millî Eğitim Müdürlüklerine ibraz etmeleri halinde başvuruları kabul edilecektir. Bu durumda olan adayların, atama öncesinde diploma asılları veya onaylı örnekleri ile diplomalarının düzenlenmemiş olması halinde öğrenim durumlarını belirtmek üzere ilgili kurumlarca usulüne göre verilecek ve daha sonra diploma veya örnekleri ile değiştirilebilecek belgelerin aslı veya kurum onaylı nüshalarını yerleştirildikleri İl Millî Eğitim Müdürlüklerine ibraz etmeleri halinde atamaları yapılacaktır.

b) 27 Haziran 2010 tarihinde 81 İl Merkezinde yapılacağı duyurulan özürlü personel alımı sınavı aynı tarihte ? Lisans Yerleştirme Sınavı-2 (Fen Bilimleri) 2010-LYS2 ? sınavı olması nedeniyle 04 Temmuz 2010 Pazar günü saat 14.00 ?da yapılacaktır.

c) 75 dakika olarak belirlenen sınav süresinin adayların özür durumları nedeniyle algılamadaki gecikmeleri ve refakatçilerin soruları aktarmalarında oluşan zaman kaybı göz önünde bulundurularak 90 dakika olarak belirlenmiştir.

d) Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmeliğin Geçici 1'inci maddesinin (ç) bendinde ? 6/2/1998 tarihli ve 98/10746 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Özürlülere verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda verilmiş olan özürlü sağlık kurulu raporlarındaki çalışma gücü kaybı oranları, geçerli olup ?.?hükmü yer almaktadır. Bu hüküm gereği eski yönetmeliğe göre alınan özürlü sağlık kurulu raporlarından ?sürekli? olarak düzenlenenler geçerli olacaktır.

e) Öğretmen, memur ve hizmetli unvanlarına başvuruda bulunacak adayların ; Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelikte belirtildiği üzere özürlü sağlık kurulu raporlarında özür oranlarının %40 ve üzerinde olması gerekmektedir.

f) Özürlü Sağlık Kurulu raporlarında ?Çalışamaz? ifadesi bulunan raporların dışındaki diğer raporların onaylanması gerekmektedir.

g) Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik ekinde yer alan Sağlık Kurulu Raporu vermeye yetkili kuruluşlara; yeni açılan ve sağlık kurulu raporu vermeye yetkili kılınan hastaneler eklenmektedir. Bu nedenle kılavuz ekinde yer alan ?Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Hastanelerin Listesi? kaldırılmış olup, konuyla ilgili Sağlık Bakanlığından bilgi edinilmesi gerekmektedir.

Ancak Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2004/67 Nolu genelgesinde ? Özel hastanelerde; usulüne uygun olarak teşekkül ettirilmiş olsa bile özürlü sağlık kurulu raporu, vergi muafiyeti raporu, yurt dışı tedavi raporu, maluliyet raporu, özel tertibatlı araç ithali amacıyla alınan raporlar gibi özellikli raporlar verilemez.? yer alan hüküm gereği özel hastanelerce verilen Sağlık kurulu raporları geçerli olmayacaktır.

Bilgi edinilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Bu Habere Tepkiniz