Yeni Kanunla, sözleşmeli öğretmenler kadroya geçecek mi?

Dün Meclis Genel Kurulunda önemli bir kanun kabul edildi. Söz konusu kanunda yer alan bir düzenleme sözleşmeli öğretmenlere kadro olarak yorumlanmaktadır. Bunun da en büyük nedeni, ihdas edilen kadro sayısının, çalışan sözleşmeli öğretmen sayısına yakın olmasıdır. Ancak kanunda, sadece "ihdas" hükmü bulunmaktadır. İhdas edilen 70 bin kadroya kimlerin atanacağı yönünde bir hüküm yer almamaktadır. Bu nedenle, kabul edilen bu kanun hükmünü 70 bin sözleşmeli öğretmene kadro olarak adlandırmak uygun değildir.

Üyelerin, TBMM'nin sitesinden link verdiği sözleşmeliye kanun teklifi aynen yasalaşmadı

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 17 Haziran 2010 16:37

5997 sayılı Bazı Kanunlarda Ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 16.06.2010 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek Cumhurbaşkanlığına gönderildi. Cumhurbaşkanlığı tarafından imzalandıktan sonra Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girecektir.

Bu kanun öğretmen, sözleşmeli öğretmen ve atanamayan öğretmen için ne anlam ifade ediyor?

Kanunun Milli Eğitimi İlgilendiren iki maddesi vardır:

MADDE 1- 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 11- Bakanlığa tahsis edilen serbest öğretmen kadrolarından boş bulunan 25.000 öğretmen kadrosuna, 5944 sayılı 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 22 nci maddesi kapsamında yapılacak atamaların dışında olmak üzere, 2010 yılı içinde atama yapılır."

MADDE 18- Ekli (1) ve (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Milli Eğitim Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğüne ait bölümlerine eklenmiştir.

(1) SAYILI LİSTE
KURUMU : MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
TEŞKİLATI : TAŞRA
İHDAS EDİLEN KADROLARIN
SINIFI-UNVANI-KADRO DERECESİ-SERBEST

EÖH--Öğretmen1-9---70.000-70.000

TOPLAM--- 70.000--- 70.000

Bu iki maddeyi yorumlayacak olursak;

MADDE 1'de yer alan hükme göre;

Milli Eğitim Bakanlığında zaten var 25bin serbest kadroya kullanma izni verilmiştir. Bakanlıkta bu kadro zaten var idi fakat kullanılması bütçe kanunu ile her yıl sınırlandırılmakta idi. Bütçe kanunları hazırlanırken serbest kadroların ne kadarının kullanılacağı belirlenir. Getirilen bu madde ile bütçe kanununda yer almayan fakat MEB'e tahsis edilmiş olan 25bin kadronun kullanılmasına olanak sağlanmaktadır.

KAPAT [X]

Bunun anlamı aslında Ağustos atamasına kadro yaratmaktır.

Diğer hüküm yani MADDE 18'de ise;

Milli Eğitim Bakanlığı kendisine tahsis edilmiş olan 25bin serbest kadroyu 2010'da kullanacağından elinde başka kadro kalmamaktadır. Bu nedenle 70bin yeni kadro tahsisi yapılmaktadır.

Yani MEB'in 2010 da kullanma izni aldığı 25bin kadroyu ve emeklilik vs? boşalan kadroların %50'sini kullandıktan sonra 70bin serbest kadroya sahip olacaktır.

Bu serbest kadroyu şu anda kullanması mümkün değildir. Bu serbest kadroyu kullanabilmesi için bütçe kanunu ile yada ayrı bir kanun ile kullanma izni alınması gerekir.

Bu kanun ile Sözleşmeli Öğretmenler Kadroya Geçirilebilir mi?

Şu anda çıkarılan bu kanun ile sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçirilmeleri mümkün değildir.

Sözleşmeli öğretmenlerin kadroya alınabilmesi için ayrıca kanun düzenlemesi yapılması gerekir.

Bu düzenlemeye göre kadroya geçişler mümkün olur.

Bu kanun teklifi hükümet tarafından meclise gönderilmeden önce birçok milletvekilinin de tasarıları söz konusu idi. Bu tasarılarda tüm sözleşmeli öğretmenlerin koşulsuz kadroya geçirilmesi, ihdas edilecek kadronun 70bin değil 100bin olması gibi hükümleri içermekte idi. Meclis tarafından birleştirilen tüm tekliflerin sonunda hükümetin sunduğu son tasarı kabul edilmiştir.

Bu kanun ile MEB 2010'da 25bin ek alım yapabilecek yani daha önce açıkladığı Ağustos2010 atamasında 30bin öğretmen alabilecektir. Ayrıca 70bin kadroyu gelecekte kullanmak üzere tahsis ettirmiştir.

Tekrar söylemeliyiz ki bu kanun Cumhurbaşkanı tarafından imzalandıktan sonra Resmi Gazetede yayımlanacak ve yürürlüğe girecektir. Yürürlüğe girse dahi Sözleşmeli Öğretmenlerin Kadroya Geçişleri ayrı bir kanun gerektirmektedir.

MEB 70bin kadroyu neden aldı?

  1. Elinde serbest kadro kalmadığı için
  2. Sözleşmelilerin kadroya geçişinin alt yapısını hazırlamak için.

Görünen odur ki hükümet seçim yatırımlarına başlamıştır ve bu işi biraz daha oyalayıp gerçekleştirecektir. Her ne için olursa olsun Sözleşmeli Öğretmenlik kavramı MEB'den silinmeli ve tüm öğretmenlerin kadrolu olması sağlanmalıdır.

Maksut BALMUK
Eğitim Yöneticisi

#

Bu Habere Tepkiniz