1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İl MEM'ler, İl dışı atamalarda tüm normları açık ilan etmelidir

04 Nisan 2011 01:18
Yazdır

06/05/2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan ''Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin ?Atama yapılacak eğitim kurumlarının duyurulması? başlıklı 45. maddesinde ?(1) Özür durumuna bağlı yer değiştirmelerde, öğretmenlerin özür gereklerinin karşılanabilmesi bakımından öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarının tamamı il millî eğitim müdürlüklerince elektronik başvuru sayfasına yansıtılır.

(2) (Değişik ikinci fıkra: 30.7.2010/27657 RG) İller arasında isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı olarak yapılacak yer değiştirme suretiyle atamalarda öğretmenlerin tercihlerine yansıtılacak eğitim kurumları; o yerleşim yerinde görev yapan mevcut öğretmenlerle ihtiyacın karşılanabilirliği dikkate alınarak öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumları arasından il millî eğitim müdürlüklerince belirlenir. İller arasında yer değiştirecek öğretmenlerin alanlar bazındaki kontenjanları ülke genelinde dengeli dağılımı sağlayacak şekilde hizmet bölgeleri ve illerin doluluk oranları dikkate alınarak belirlenir. Yer değiştirme suretiyle atamalar sonucu norm kadro açığı oluşan eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacı, bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde belirtilen öğretmen atama döneminde yapılacak atamalarla karşılanır.? hükümlerine göre Özür durumuna bağlı yer değiştirmelerde, öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarının tamamı tercihlere açılırken İsteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı olarak il içinde ve iller arasında yapılacak yer değiştirme suretiyle atamalarda öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarının tamamı öğretmenlerin tercihlerine yansıtılmayarak kontenjan sınırlaması getirilmiştir.

Ancak branşlar itibariyle boş normlar belirlenirken, yönetmelikte alanların doluluk oranları esas alınacağı belirtilmesine rağmen iller arası yer değiştirmeye açılan kontenjanlarda herhangi bir kriter dikkate alınmamaktadır. Tüm yer değiştirmelerde Kontenjanlar İl Milli Eğitim Müdürlüklerince İl eğitim personeli planlama kurulu tarafından belirlenmektedir.

''Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin ?İl eğitim personeli planlama kurulu? başlıklı 8. ve 9 maddesindeki ?MADDE 8 ? (1) İllerde il millî eğitim müdürünün veya görevlendireceği millî eğitim müdür yardımcısının başkanlığında;

a) Atamadan sorumlu millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürünün,

b) Özlük şubesinden sorumlu müdür yardımcısı veya şube müdürünün,

c) İl millî eğitim müdürünün uygun göreceği sayıda ilçe millî eğitim müdürünün,

ç) Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemi (MEBBİS)'nden sorumlu bilgisayar ve ağ sistemleri yöneticisinin,

d) 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununa göre o ilde eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri kolunda faaliyet gösteren sendikalardan en çok üyeye sahip sendikanın temsilcisinin

yer aldığı il eğitim personeli planlama kurulu oluşturulur.

İl eğitim personeli planlama kurulunun görevleri

MADDE 9 ? (1) İl eğitim personeli planlama kurulu; atama ve yer değiştirmelere ilişkin her türlü iş ve işlemlerin bu Yönetmelik hükümleri ve Eğitim Personeli Planlama ve Değerlendirme Kurulunun kararları çerçevesinde yerine getirilmesini sağlar.

(2) İl genelinde öğretmen ihtiyacı veya fazlalığı bulunan eğitim kurumlarını tespit eder. Öğretmen dağılımında alanlar itibarıyla denge kurulabilmesi amacıyla atama ve yer değiştirmelere açılacak eğitim kurumlarını belirleyerek Bakanlığa bildirilmesini sağlar.

(3) Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ihtiyaç duyulması hâlinde gerekçelerine de yer verilmek suretiyle hizmet bölgeleri ile hizmet alanlarında yapılması istenilen değişiklik önerilerini Personel Genel Müdürlüğüne bildirir.

(4) İllerindeki eğitim kurumlarının norm kadro durumu, öğretmen ihtiyacı veya fazlalığı ile öğretmen atama ve yer değiştirmelerine ilişkin uygulamada karşılaşılan tereddütler ve zorlukların tespitini yaparak çözüm önerileriyle birlikte Personel Genel Müdürlüğüne bildirir.

(5) Kurul, atama ve yer değiştirme dönemleri ile gerekli görülen hâllerde başkanın çağrısı üzerine toplanır. Sekretarya hizmetleri başkanın uygun gördüğü hizmet birimlerince yürütülür.? hükümlerine göre kurulan ve görev yapan İl eğitim personeli planlama kurulunun etkin bir şekilde çalıştığından emin değiliz, Kurula sendika temsilcisinin çağrılması bu açıdan çok önemlidir. Fakat bir kişinin kurulda ne kadar etkili olacağı da tartışmalı bir konudur. En azından bu kurulun toplanması sağlanmalıdır.

Kontenjan konusunda ?İl dışı kontenjandan dolayı atanmayan öğretmen, yürütmeyi durdurma kararı aldı? haberimizde yer verdiğimiz mahkeme kararı bulunmaktadır.

Ayrıca; okulların Hizmet Alanları ve Hizmet Puanları yönetmeliğin ?(Ek sekizinci fıkra: 30.7.2010/27657 RG) Eğitim ve öğretime yeni açılması, dönüştürülmesi ya da benzeri nedenlerden dolayı bu Yönetmelik eki EK?2 Hizmet Alanları ve Hizmet Puanları Çizelgesinde yer almayan eğitim kurumlarının yer alacağı hizmet alanları ile hizmet puanları, EK-2 Hizmet Alanları ve Hizmet Puanları Çizelgesine ekleninceye kadar o eğitim kurumunun bulunduğu yerleşim yerindeki diğer eğitim kurumları emsal alınarak değerlendirilir. Bu durumdaki eğitim kurumları her yıl kasım ayı içinde Bakanlığa bildirilir. Bakanlıkça yapılacak değerlendirmeden sonra EK?2 Hizmet Alanları ve Hizmet Puanları Çizelgesinde yer verilerek Tebliğler Dergisinde yayımlanır.? hükmüne göre kasım ayı içinde bakanlığa bildirilerek Tebliğler Dergisinde yayınlanmaktadır.

İllere göre çizelgeler Mayıs 2010 tarihli 2632 EK sayılı tebliğler dergisinde yayımlanmıştır. Eğitim ve öğretime bir çok okulun yeni açılmış yada dönüştürülmüş olmasına rağmen herhangi bir çizelge yayınlanmamıştır.

İl içi ve İller arası yer değiştirmeler başlamadan önce Hizmet Alanları ve Hizmet Puanları güncellemesi yeniden yapılmalıdır.

İller arası yer değiştirmelerde tüm kontenjanlar açık ilan edilmelidir.

Ahmet Kandemir

Memurlar.net Öğretmenler Bölüm Sorumlusu

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 34,598 defa okundu. 62 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Sizce Ankara'da yapımı devam eden Ankapark projesine devam mı edilmeli?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam