MEB'den illere yazı: 4B'li olup, KPSS puanıyla kadroya geçenleri tekrar tekrar sormayın

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 03 Ocak 2012 07:10

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
İnsan Kaynaklan Genel Müdürlüğü

Sayı : B.08.0.İKG.0.06.01-903.02- 32- 43 2011

Konu : Sözleşmeli öğretmenlikte geçirilen süreler

İlgi: a) Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği.'

b) Personel Genel Müdürlüğünün 21/12/2009 tarihli ve B.08.0.PGM.0.23.01.06.4- 3207/100393 sayılı yazısı.

c) Personel Genel Müdürlüğünün 2/8/2011 tarihli ve B.08.0.PGM.0.06.07.00-4-2456/ 53723 sayılı yazısı.

Bakanlığımıza intikal eden yazılı ve sözlü başvurulardan, sözleşmeli öğretmen olarak görevli iken ilgi (a) Yönetmeliğin yürürLüğe girdiği 6/5/20.10 tarihinden sonra Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre kadrolu öğretmenliğe atananların, sözleşmeli öğretmenlikte geçirdikleri hizmet sürelerinin kazanılmış hale aylık derece ve kademe ilerlemesinde değerlendirilmesi, adaylıklarının kaldırılması ve zorunlu çalışma, yükümlülüğünden muaf tutulmaları yönünde istekte bulunduklarından bu talepler hakkında aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

Bilindiği gibi, sözleşmeli öğretmenler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edildiklerinden bunlardan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre kadroya atananların durumu 657 sayılı Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde değerlendirilmiş ve sözleşmeli öğretmenlikte geçirilen sürelerin kazanılmış hak aylık derece ve kademe ilerlemesinde değerlendirileceği, Devlet Personel Başkanlığından görüşü doğrultusunda da sözleşmeli öğretmenlikte geçirilen sürelerin kadrolu öğretmenlikte adaylık süresinden sayılmasının uygun olmadığı hususları ilgi (b) ve (c) yazılarımız ile valiliklere duyurulmuştur.

Buna karşın öğretmenlerimizce il milli eğitim müdürlüklerine dilekçe ile yapılan başvurular yanında elektronik ortamda Bakanlığımıza iletilen bilgi edinme başvurularında aynı hususlar yeniden gündeme getirilmektedir.

Sözleşmeli öğretmenlikte geçirilen süreler ile ilgili olarak ilgi (b) ve (c) yazılarla gerekli açıklamalar yapılmasına rağmen öğretmenlerimizin yeterince bilgilendirilmediği dolayısıyla yapılan başvuruların bilgi eksikliğinden kaynaklandığı anlaşılmaktadır.

Bu itibarla, öğretmenlerimiz tarafından yapılan başvuruların Bakanlığımıza gönderilmeden yürürlükte bulunan mevzuat çerçevesinde değerlendirilerek sonucundan kendilerine bilgi verilmesi, zaman kaybının ve gereksiz kırtasiyeciliğin önlenmesi bakımından, gerekli görülmektedir.

Ayrıca, sözleşmeli öğretmenlikten kadrolu öğretmenliğe atananların zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulup tutulmayacakları hususu ilgi (a) Yönetmeliğin değişiklik çalışmalarında değerlendirilmekte olup çalışmalar tamamlandığında Yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlanması suretiyle kamuoyuna duyurulacaktır.

Bilgilerinizi rica ederim.

Necmettin YALÇIN
Bakan a.
Genel Müdür

KAPAT [X]

DAĞITIM: 81 İl Valiliğine

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
#

Bu Habere Tepkiniz