1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Adli yargı komisyonları adayları sözlüde eledi

Adalet Bakanlığı, 2011 yılının son günü 10 bine yakın personel alımı için ilana çıkmıştı. İlanda her bir adli yargı komisyonun alabileceği kadrolu ve sözleşmeli personel sayıları tek tek belli edilmişti. Ancak sözlü sınav yapıldığı için Kartal ve Bakırköy gibi adli yargı komisyonu başknalıklarında bir çok zabıt katibi, şoför, teknisyen kadrosu boş kalmıştır. Detaylar için başlığa tıklayınız.
07 Mart 2012 00:06
Yazdır

Bu uygulamaların yapılışında;Kartal ve Bakırköy Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıklarının ne gibi açıklamalarının olduğunu merak ediyoruz.!!

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 31.12.2011 tarihinde; çeşitli ünvanlarda istihdam edilmek üzere Türkiye genelinde 3.380 sözleşmeli zabıt katibi ve 665 kadrolu zabıt kâtibi olmak üzere toplam 4045 zabıt katibi alınacağını, 200 teknisyen, 130 destek personeli (şoför), 606 mübaşir ve 121 destek personeli (kaloriferci) pozisyonu için, adalet komisyonlarınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 114 üncü maddesi uyarınca sözleşmeli personel alınacağına ilişkin duyuru yayımlanmıştır.

Kartal Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı ve Bakırköy Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı yapmış oldukları Zabıt Katipliği, bilgisayar teknisyenliği, elektrik teknisyenliği, kaloriferci, makine teknisyenliği, mübaşirlik, şoförlük ve sıhhı tesisat sınavlarında Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 31.12.2011 tarihinde yayımlanan ilanında izin verilen miktarda dahi alım yapmamıştır.

Konunun daha iyi anlaşılması için; Kartal Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı'nın yapmış olduğu,

a) Zabıt Katipliği sınavı,

b) Bilgisayar teknisyenliği sınavı,

c) Elektrik teknisyenliği sınavı,

d) Kaloriferci sınavı,

e) Makine teknisyenliği sınavı,

f) Mübaşirlik sınavı,

g) Şoförlük sınavı

h) Sıhhı tesisat sınavlarına ilişkin, izin verilen miktar ve sınav yapıldıktan sonra alınan miktar izah edilmiştir.

1- KARTAL ADLİ YARGI ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI'NIN ÇEŞİTLİ ÜNVANLARDA YAPMIŞ OLDUĞU SINAVLARA İLİŞKİN BİLGİLER:

A) KARTAL ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI'NIN YAPMIŞ OLDUĞU SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİPLİĞİ SINAVINA İLİŞKİN BİLGİLER:

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 31.12.2011 tarihinde yayımlanan ilanında (http://www.pgm.adalet.gov.tr/duyuru/2011/aralik/z_k.htm) Kartal Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı'na 159 adet sözleşmeli zabıt katibi ve 85 adet kadrolu zabıt katibi olmak üzere toplam 244 personel alımına izin verilmiştir.

159 adet sözleşmeli zabıt katibinin seçimi için 19 Şubat 2012 tarihinde uygulamalı sınav yapmıştır, uygulamalı sınavda adayların 3 dakikada yanlışsız 90 kelime yazma şartı aranmaktadır. Kartal Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı 159 adet sözleşmeli zabıt katibinin seçimi için 19 Şubat 2012 tarihinde uygulamalı sınavı yaptıktan sonra uygulamalı sınavda yanlışsız 3 dakikada 90 kelime ve üzeri yazanların listesini yayımlamıştır. (http://www.kartal.adalet.gov.tr/haber90.html)

Sözleşmeli zabıt katipliği sınavına ilişkin 3 dakikada yanlışsız 90 kelime ve üzeri yazı yazanların listesinin tetkikinde; sınava toplam 1548 kişinin katıldığı, 3 dakikada yanlışsız 90 ve üzeri kelime yazanların sayısının ise 604 olduğunun bilgisine ulaşılmış, 3 dakikada yanlışsız 90 ve üzeri kelime yazanların ise 26 Şubat 2012 tarihinde sözlü sınava tabii tutulacaklarının bilgisine ulaşılmıştır.

Uygulamalı sınavı kazanan adaylar 26 Şubat 2012 tarihinde sözlü sınava katılmışlar ve sözlü sınavı kazanan adayların listeleri Kartal Adliyesi'nin internet sitesinde yayımlanmıştır. (http://www.kartal.adalet.gov.tr/ad_sozkatip.html)

İşin ilginç tarafı, Kartal Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı'nın 26 Şubat 2012 tarihinde yapılan sözlü sınavda başarılı olan adaylara ilişkin yayımlamış olduğu listeden kaynaklanmaktadır şöyle ki:

Ancak, 159 adetlik kadro için, sözlü sınavı geçen aday sayısı 123'tür. Yani 36 pozisyon boş kalmıştır.

Burada şu husus dikkat çekmektedir: Kartal Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı'na 159 sözleşmeli pozisyonunda, 85 adet kadrolu pozisyonunda zabıt katipliği alımı yapmaya izinlidir;ancak kadrolu zabıt katipliği sınavında izin verilen 85 kişilik alım yapılmıştır; (http://www.kartal.adalet.gov.tr/ad_kadkatip.html) ama sözleşmeli zabıt katipliği sınavında izin verilen adet kadar alım yapılmamıştır veya yapıldı da internet sitesinde mi duyurulmadı bu husus izahı gerektirmektedir.

B ) KARTAL ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI'NIN YAPMIŞ OLDUĞU BİLGİSAYAR TEKNİSYENLİĞİ SINAVINA İLİŞKİN BİLGİLER:

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 31.12.2011 tarihinde yayımlanan ilanında (http://www.pgm.adalet.gov.tr/duyuru/2011/aralik/t_m_s.htm) Kartal Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı'nın bilgisayar teknisyeni ünvanında 3 kişilik personel alımına izin verilmiştir.

Ancak, Kartal Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan duyuruda (http://www.kartal.adalet.gov.tr/ad_biltek.html) kazanan sayısının 2 kişi olduğu görülmektedir. 3 kişilik personel alımına izin verilmişken Kartal Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı 2 kişilik personel alımı yapmasının ne gibi açıklaması olacağı merak edilmektedir.

C) KARTAL ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI'NIN YAPMIŞ OLDUĞU ELEKTRİK TEKNİSYENLİĞİ SINAVINA İLİŞKİN BİLGİLER:

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 31.12.2011 tarihinde yayımlanan ilanında (http://www.pgm.adalet.gov.tr/duyuru/2011/aralik/t_m_s.htm) Kartal Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı'nın elektrik teknisyeni ünvanında 3 kişilik personel alımına izin verilmiştir.

Ancak, Kartal Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan duyuruda (http://www.kartal.adalet.gov.tr/sinavilan/ad_elektrik.pdf) elektrik ünvanına başvuran kişilerin hiç birisinin başarılı olamadıkları görülmektedir.

D) KARTAL ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI'NIN YAPMIŞ OLDUĞU KALORİFERCİ SINAVINA İLİŞKİN BİLGİLER:

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 31.12.2011 tarihinde yayımlanan ilanında (http://www.pgm.adalet.gov.tr/duyuru/2011/aralik/t_m_s.htm) Kartal Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı'nın kaloriferci ünvanında 6 kişilik personel alımına izin verilmiştir.

Ancak, Kartal Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan duyuruda (http://www.kartal.adalet.gov.tr/ad_kalorifer.html) kazanan sayısının 3 kişi olduğu görülmektedir. 6 kişilik personel alımına izin verilmişken Kartal Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı 3 kişilik personel alımı yapmasının ne gibi açıklaması olacağı merak edilmektedir.

E) KARTAL ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI'NIN YAPMIŞ OLDUĞU MAKİNE TEKNİSYENLİĞİ SINAVINA İLİŞKİN BİLGİLER:

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 31.12.2011 tarihinde yayımlanan ilanında (http://www.pgm.adalet.gov.tr/duyuru/2011/aralik/t_m_s.htm) Kartal Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı'nın makina teknisyeni ünvanında 3 kişilik personel alımına izin verilmiştir.

Ancak, Kartal Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan duyuruda (http://www.kartal.adalet.gov.tr/sinavilan/ad_makine.pdf) makine teknisyeni ünvanına başvuran kişilerin hiç birisinin başarılı olamadıkları görülmektedir.

F) KARTAL ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI'NIN YAPMIŞ OLDUĞU MÜBAŞİRLİK SINAVINA İLİŞKİN BİLGİLER:

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 31.12.2011 tarihinde yayımlanan ilanında (http://www.pgm.adalet.gov.tr/duyuru/2011/aralik/t_m_s.htm) Kartal Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı'nın mübaşir ünvanında 45 kişilik personel alımına izin verilmiştir.

Ancak, Kartal Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan duyuruda (http://www.kartal.adalet.gov.tr/ad_mubasir.html) kazanan sayısının 30 kişi olduğu görülmektedir. 45 kişilik personel alımına izin verilmişken Kartal Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı 30 kişilik personel alımı yapmasının ne gibi açıklaması olacağını merak edilmektedir.

G) KARTAL ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI'NIN YAPMIŞ OLDUĞU ŞOFÖRLÜK SINAVINA İLİŞKİN BİLGİLER:

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 31.12.2011 tarihinde yayımlanan ilanında (http://www.pgm.adalet.gov.tr/duyuru/2011/aralik/t_m_s.htm) Kartal Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı'nın şoförlük ünvanında 9 kişilik personel alımına izin verilmiştir.

Ancak, Kartal Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan duyuruda (http://www.kartal.adalet.gov.tr/sinavilan/ad_sofor.pdf) şoförlük ünvanına başvuran kişilerin hiç birisinin başarılı olamadıkları görülmektedir.

H ) KARTAL ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI'NIN YAPMIŞ OLDUĞU SIHHİ TESİSAT TEKNİSYENİ - ISITMA SOĞUTMA TEKNİSYENLİĞİ SINAVINA İLİŞKİN BİLGİLER:

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 31.12.2011 tarihinde yayımlanan ilanında (http://www.pgm.adalet.gov.tr/duyuru/2011/aralik/t_m_s.htm) Kartal Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı'nın Sıhhi Tesisat Teknisyeni - Isıtma Soğutma Teknisyenliği ünvanında 3 kişilik personel alımına izin verilmiştir.

Ancak, Kartal Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan duyuruda (http://www.kartal.adalet.gov.tr/ad_tesisat.html) kazanan sayısının 2 kişi olduğu görülmektedir. 3 kişilik personel alımına izin verilmişken Kartal Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı 2 kişilik personel alımı yapmasının ne gibi açıklaması olacağını merak edilmektedir.

Benzer şekilde uygulama Bakırköy Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından da uygulanmıştır.

2- BAKIRKÖY ADLİ YARGI ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI'NIN ÇEŞİTLİ ÜNVANLARDA YAPMIŞ OLDUĞU SINAVLARA İLİŞKİN BİLGİLER:

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 31.12.2011 tarihinde yayımlanan ilanında (http://www.pgm.adalet.gov.tr/duyuru/2011/aralik/z_k.htm) Bakırköy Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı'na

a) 216 sözleşmeli zabıt katibi alımına,

b) 2 ahşap teknisyeni alımına,

c) 3 Bilgisayar teknisyenliği sınavı,

d) 2 Elektrik teknisyeni alımına,

e) 4 Kaloriferci alımına,

f) 3 Makine teknisyeni alımına,

g) 5 Sıhhi Tesisat Teknisyeni - Isıtma Soğutma Teknisyeni alımına,

h) 53 Mübaşir alımına,

i) 6 Şoför ünvanlarında personel alımına izin verilmiştir.

İzin verilen ünvanlara ilişkin yapılan sınavlarlar ile alakalı bilgiler:

A) BAKIRKÖY ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI'NIN YAPMIŞ OLDUĞU SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİPLİĞİ SINAVINA İLİŞKİN BİLGİLER:

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 31.12.2011 tarihinde yayımlanan ilanında (http://www.pgm.adalet.gov.tr/duyuru/2011/aralik/z_k.htm) Bakırköy Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı'nın sözleşmeli zabıt katibi ünvanında 216 personel alımına izin verilmiştir.

Ancak, Bakırköy Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı, yayımlamış olduğu Zabıt Katipliği sınavını kazanan adaylara ilişkin nihai başarı listesinde 166 kişilik alım yapmıştır. (http://www.bakirkoy.adalet.gov.tr/ekler/sinav2012/ilan/Z-katibi-nihai-basari-listesi-29022012.pdf)

216 kişilik personel alımına izin verilmişken Kartal Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı'nın sözleşmeli zabıt katibi ünvanında 166 kişilik personel alımı yapmasının ne gibi açıklaması olacağını merak edilmektedir.

B) BAKIRKÖY ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI'NIN YAPMIŞ OLDUĞU AHŞAP TEKNİSYENLİĞİ SINAVINA İLİŞKİN BİLGİLER:

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 31.12.2011 tarihinde yayımlanan ilanında (http://www.pgm.adalet.gov.tr/duyuru/2011/aralik/z_k.htm) Bakırköy Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı'nın ahşap teknisyenliği ünvanında 2 kişilik personel alımına izin verilmiştir.

Bakırköy Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı, yayımlamış olduğu ahşap teknisyenliği ünvanını kazanan adaylara ilişkin nihai başarı listesinde 2 kişilik alım yapmıştır.( http://www.bakirkoy.adalet.gov.tr/ekler/sinav2012/ilan/sozlesmeli-ahsap-teknisyenligi-nihai-basari-listesi-02032012.pdf) Yani Bakırköy Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı, ahşap teknisyenliği ünvanında, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün izin verdiği miktarda personel alımı yapmıştır.

C) BAKIRKÖY ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI'NIN YAPMIŞ OLDUĞU BİLGİSAYAR TEKNİSYENLİĞİ SINAVINA İLİŞKİN BİLGİLER:

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 31.12.2011 tarihinde yayımlanan ilanında (http://www.pgm.adalet.gov.tr/duyuru/2011/aralik/t_m_s.htm) Bakırköy Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı'nın bilgisayar teknisyeni ünvanında 3 kişilik personel alımına izin verilmiştir.

Ancak, Bakırköy Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan duyuruda (http://www.bakirkoy.adalet.gov.tr/ekler/sinav2012/ilan/sozlesmeli-bilgisayar-teknisyenligi-nihai-basari-listesi-02032012.pdf) Bilgisayar Teknisyenliği ünvanına başvuran adayların hiç birisinin başarılı olamadıkları görülmektedir.

D) BAKIRKÖY ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI'NIN YAPMIŞ OLDUĞU ELEKTRİK TEKNİSYENLİĞİ SINAVINA İLİŞKİN BİLGİLER:

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 31.12.2011 tarihinde yayımlanan ilanında (http://www.pgm.adalet.gov.tr/duyuru/2011/aralik/t_m_s.htm) Bakırköy Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı'nın elektrik teknisyeni ünvanında 5 kişilik personel alımına izin verilmiştir.

Ancak, Bakırköy Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan duyuruda (http://www.bakirkoy.adalet.gov.tr/ekler/sinav2012/ilan/sozlesmeli-elektrik-teknisyenligi-nihai-basari-listesi-02032012.pdf) elektrik teknisyenliği ünvanında 4 kişilik personel alımı yapmıştır..

E) BAKIRKÖY ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI'NIN YAPMIŞ OLDUĞU KALORİFERCİ SINAVINA İLİŞKİN BİLGİLER:

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 31.12.2011 tarihinde yayımlanan ilanında (http://www.pgm.adalet.gov.tr/duyuru/2011/aralik/t_m_s.htm) Bakırköy Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı'nın kaloriferci ünvanında 4 kişilik personel alımına izin verilmiştir.

Ancak, Bakırköy Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan duyuruda (http://www.bakirkoy.adalet.gov.tr/ekler/sinav2012/ilan/sozlesmeli-kaloriferci-nihai-basari-listesi-02032012.pdf) kaloriferci ünvanında 4 kişilik personel alımı yapmıştır..

F) BAKIRKÖY ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI'NIN YAPMIŞ OLDUĞU MAKİNE TEKNİSYENİ SINAVINA İLİŞKİN BİLGİLER:

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 31.12.2011 tarihinde yayımlanan ilanında (http://www.pgm.adalet.gov.tr/duyuru/2011/aralik/t_m_s.htm) Bakırköy Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı'nın makine teknisyeni ünvanında 3 kişilik personel alımına izin verilmiştir.

Bakırköy Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan duyuruda (http://www.bakirkoy.adalet.gov.tr/ekler/sinav2012/ilan/sozlesmeli-makine-teknisyenligi-nihai-basari-listesi-02032012.pdf) makine teknisyeni ünvanında 3 kişilik personel alımı yapmıştır..

G) BAKIRKÖY ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI'NIN YAPMIŞ OLDUĞU SIHHİ TESİSAT TEKNİSYENİ - ISITMA SOĞUTMA TEKNİSYENİ SINAVINA İLİŞKİN BİLGİLER:

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 31.12.2011 tarihinde yayımlanan ilanında (http://www.pgm.adalet.gov.tr/duyuru/2011/aralik/t_m_s.htm) Bakırköy Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı'nın Sıhhi Tesisat Teknisyeni - Isıtma Soğutma Teknisyeni ünvanında 5 kişilik personel alımına izin verilmiştir.

Bakırköy Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan duyuruda (http://www.bakirkoy.adalet.gov.tr/ekler/sinav2012/ilan/sihhi-tesisat-isitma-sogutma-teknisyeni-ilan-02032012.pdf) Sıhhi Tesisat Teknisyeni - Isıtma Soğutma Teknisyeni ünvanında 5 kişilik personel alımı yapmıştır..

H) BAKIRKÖY ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI'NIN YAPMIŞ OLDUĞU MÜBAŞİRLİK SINAVINA İLİŞKİN BİLGİLER:

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 31.12.2011 tarihinde yayımlanan ilanında http://www.pgm.adalet.gov.tr/duyuru/2011/aralik/t_m_s.htm) Bakırköy Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı'nın mübaşirlik ünvanında 53 kişilik personel alımına izin verilmiştir.

Bakırköy Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan duyuruda (http://www.bakirkoy.adalet.gov.tr/ekler/sinav2012/ilan/sozlesmeli-mubasir-nihai-basari-listesi-02032012.pdf) mübaşirlik ünvanında 53 kişilik personel alımı yapmıştır..

İ) BAKIRKÖY ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI'NIN YAPMIŞ OLDUĞU ŞOFÖR SINAVINA İLİŞKİN BİLGİLER:

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 31.12.2011 tarihinde yayımlanan ilanında http://www.pgm.adalet.gov.tr/duyuru/2011/aralik/t_m_s.htm) Bakırköy Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı'nın şoför ünvanında 6 kişilik personel alımına izin verilmiştir.

Bakırköy Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan duyuruda (http://www.bakirkoy.adalet.gov.tr/ekler/sinav2012/ilan/sozlesmeli-sofor-nihai-basari-listesi-02032012.pdf) şoför ünvanında 6 kişilik personel alımı yapmıştır..

Buraya kadar Bakırköy ve Kartal Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıkları'nın Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 31.12.2011 tarihinde yayımlanan duyurusuna istinaden, çeşitli ünvanlarda yaptıkları sınavlara ilişkin ve gerek Kartal Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı, gerekse Bakırköy Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün bazı ünvanlarda izin verdiği miktarın altında alım yaptığı gibi, bazı ünvanlarda izin verilen miktarda alım yaptığını izah etmeye çalıştık, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün izin verdiği miktarın altında alım yapan komisyonların, başvuru sayısının az olmasından dolayı böyle bir uygulama cihetine gitmiş olabileceklerini düşündük;ancak her iki komisyon başkanlıklarının da yayımladıkları listeleri detaylı şekilde incelememiz bu şekilde düşünmemizi doğrular nitelikte olmamıştır, çünkü Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün izin verdiği miktarın altında alım yapılan ünvanların başvuran sayısı az olmamıştır.

Sonuç olarak; Bakırköy ve Kartal Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı'nın, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün izin verdiği miktarın altında alım yapmasının nedeninin ne olduğunu, hem Bakırköy Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi hem de Kartal Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıklarının bu konuya ilişkin yapacakları açıklamalar merak edilmektedir.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 41,635 defa okundu. 53 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam