İdari Personele Ödenecek Fazla Çalışma Ücretlerine İlişkin Karar

Yükseköğretim Kurumlarında Yapılacak İkinci Öğretimde Görev Alacak Öğretim Elemanlarına Ödenecek Ders Ücretleri ile Görevli Akademik Yöneticiler ve Öğretim Elemanları ile İdarî Personele Ödenecek Fazla Çalışma Ücretlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 30 Kasım 2013 10:00
İdari Personele Ödenecek Fazla Çalışma Ücretlerine İlişkin Karar

2. öğretimde çalışan üniversite idari personeli ve öğretim elemanlarının, fazla çalışma ücreti alması için Bakanlar Kurulu Kararı çıkarılması gerektğini belirtimiştik. Yaptığımız haber üzerine Resmi Gazete'nin bugünki sayısında Bakanlar Kurulu Kararı yayınlandı.

İşte yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı:

30 Kasım 2013 CUMARTESİ

Resmi Gazete

Sayı : 28837

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2013/5556

Ekli "Yükseköğretim Kurumlarında Yapılacak İkinci Öğretimde Görev Alacak Öğretim Elemanlarına Ödenecek Ders Ücretleri ile Görevli Akademik Yöneticiler ve Öğretim Elemanları ile İdari Personele Ödenecek Fazla Çalışma Ücretlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulması; Milli Eğitim Bakanlığının 10/10/2013 tarihli ve 2949985 sayılı yazısı üzerine, 19/11/1992 tarihli ve 3843 sayılı Kanunun 10 uncu ve 12 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 4/11/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

KAPAT [X]

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA YAPILACAK İKİNCİ ÖĞRETİMDE GÖREV ALACAK ÖĞRETİM ELEMANLARINA ÖDENECEK DERS ÜCRETLERİ İLE GÖREVLİ AKADEMİK YÖNETİCİLER VE ÖĞRETİM ELEMANLARI İLE İDARİ PERSONELE ÖDENECEK FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1 31/3/1994 tarihli ve 94/5593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Yükseköğretim Kurumlarında Yapılacak İkinci Öğretimde Görev Alacak Öğretim Elemanlarına Ödenecek Ders Ücretleri ile Görevli Akademik Yöneticiler ve Öğretim Elemanları ile İdari Personele Ödenecek Fazla Çalışma Ücretlerine İlişkin Karar"ın 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 2 Yükseköğretim kurumlarının ikinci öğretim yapan birimlerinde görevli öğretim elemanları ile idari personele yasal çalışma saati bitiminden sonra ikinci öğretime yönelik fiilen yaptıkları fazla çalışma süreleri için ayda elli saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen saat başı fazla çalışma ücretinin üç katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenir. Kadroları ikinci öğretim yapılan birimlerde olmakla birlikte fiilen ikinci öğretimde görev almayanlara fazla çalışma ücreti ödenmez. Kadroları diğer birimlerde bulunanlardan ikinci öğretim yapılan birimlerde usulüne uygun olarak görevlendirilenlere de aynı şekilde fazla çalışma ücreti ödenebilir. Fazla çalışma ücreti ödenebilecek personel sayısı; ikinci öğretim yapılan birimlerin kadrolarında bulunanlar için birim kadrolarında bulunan idari personel sayısının % 30'unu, diğer birimlerden görevlendirilenler için ise üniversite kadrolarında bulunan idari personel sayısının % 10'unu geçemez.

Her ne suretle olursa olsun, ilgili mevzuatına göre normal mesai saatleri dışında fazla çalışmaları karşılığında ücret alanlara, aynı çalışmalar için bu madde hükümlerine göre ayrıca ödeme yapılmaz.

Bir eğitim-öğretim döneminde öğretim elemanlarına 1 inci madde uyarınca ödenecek ek ders ve sınav ücretleri ile personele bu madde uyarınca ödenecek fazla çalışma ücretlerinin toplamı, ilgili eğitim-öğretim döneminde tahsil edilen ikinci öğretim ücretlerinden öğrencilerin başta beslenme olmak üzere barınma, sağlık, spor, kültür ve diğer sosyal hizmetlerinde kullanılmak üzere ayrılacak paydan sonra kalan tutarın % 70'ini hiçbir şekilde aşamaz."

MADDE 2 Bu Karar, 29/5/2013 tarihinden geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız

Bu Habere Tepkiniz