Davayı kazanan, eski görevine geri dönemeyecek

Mahkemeyi kazanan memurların eski görevine geri dönmesini engelleyen düzenleme yürürlüğe girdi.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 07 Mart 2014 12:47
Davayı kazanan, eski görevine geri dönemeyecek

2577 sayılı Kanunda yapılması öngörülen değişikliği, 21 Şubat 2014 tarihinde haberleştirmiştik.

2577 sayılı Kanunda yapılan ve 6 Mart 2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme şu şekildedir:

MADDE 18 - 2577 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiş ve (4) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Kamu görevlileri hakkında tesis edilen atama, görevden alma, göreve son verme, naklen veya vekaleten atama, yer değiştirme, görev ve unvan değişikliği işlemleriyle ilgili olarak verilen iptal ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin mahkeme kararlarının gereği; dava konusu edilen kadronun boş olması halinde bu kadroya, boş olmaması halinde ise aynı kurumda kazanılmış hak aylık derecesine uygun başka bir kadroya atanmak suretiyle yerine getirilir. Eski kadro ile atandığı yeni kadro arasında mali haklar bakımından bir fark bulunması durumunda, bu fark 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 91 inci maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen usul ve esaslar çerçevesinde ödenir."

"4. Mahkeme kararlarının süresi içinde kamu görevlilerince yerine getirilmemesi halinde tazminat davası ancak ilgili idare aleyhine açılabilir."

MEMURLAR.NET'İN AÇIKLAMALARI

1- 6 Marttan itibaren, mahkeme kararını kazanan memur, eğer döneceği kadro boş değilse, eski görevine geri dönemeyecektir.

2- Bu düzenleme hem iptal hem de yürütmeyi durdurma davaları için geçerlidir.

3- Bu düzenleme; atama, görevden alma, göreve son verme, naklen veya vekaleten atama, yer değiştirme, görev ve unvan değişikliği işlemleriyle ilgilidir.

4- Mahkemeyi kazanan memur, eski görevi yerine, kazanılmış hak aylığına eşit başka bir kadroya atanacaktır. Eski kadro ile atandığı yeni kadro arasındaki maaş farkı kendisine geri ödenecektir.

5- Mahkeme kararlarını süresi içinde yerine getirmeyen üst yöneticiye direkt dava açılmayacaktır. Dava, idare aleyhine açılacaktır.

Bu Habere Tepkiniz