3- Sağlıkta döner sermaye dağıtımında değişiklik

Meclise sunulan kanun tasarısına göre, döner sermaye dağıtımında değişiklik yapılmaktadır.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 12 Haziran 2014 16:18, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
3- Sağlıkta döner sermaye dağıtımında değişiklik

Meclise sunulan kanun tasarısına göre, döner sermaye dağıtımında değişiklik yapılmaktadır.

Hali hazırdaki uygulamada, döner sermayelerin dağıtımında hastane birlikleri bazında bir değişiklik yapılmamaktadır.

Ancak, meclise sevk edilen tasarıda bu yönde yeni bir düzenleme getirilmektedir. Bu düzenleme şu şekildedir:

"Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, bu fıkrada öngörülen oranlan kamu hastane birlikleri bazında hesaplamaya da yetkilidir; ancak bu halde dahi yüzde elli oranı, her bir sağlık tesisi bazında yüzde altmışbeşi geçemez."

Bu hükme göre, TKHK, hastane birliği bazında düzenleme yapılacak ve bazı hastanelerde minimum oran olan yüzde 50 miktarı yüzde 65 olarak uygulanabilecektir.

Yukarıdaki ibare, aşağıda metnine yer verilen 209 sayılı Kanunun 5. maddesinin 3. fıkrasının sonuna eklenecektir.

"Bakanlık taşra teşkilatı ile Türkiye Halk Sağlığı Kurumu taşra teşkilatı, döner sermaye gelirleri ile nakit kaynaklarını personele ek ödeme dağıtımında kullanabilir. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinin bağış, faiz ve kira gelirleri ek ödeme dağıtımında kullanılamaz ve bu birimlerde görevli personele yapılacak ek ödeme toplamı, ilgili birimin cari yıldaki hizmet bedelinden ayrı olarak faturalandırılan ilaç ve her türlü tıbbi sarf malzemesi gelirlerinin yüzde kırk beşini, diğer döner sermaye gelirlerinin ise yüzde ellisini aşamaz."

Sağlık Bakanlığı tasarısı Meclis'e sunuldu - Tam metin

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber