1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

2004 yılı KPSS Sınavına İlişkin Soru ve Cevaplar

Yeni bir KPSS sınavının 10-11 Temmuz 2004 tarihinde yapılacağı ÖSYM tarafından açıklanmıştır. Sınava, 19-30 Nisan 2004 tarihleri arasında ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliklerinden alınacak başvuru evrakları ile yapılacaktır. Ancak, sınava girecek adaylardan; sınavın kimleri kapsadığı, alınan eski puanların geçerliliği, KPSS-A ve KPSS-B'nin neyi kapsadığı, sınava bir alt öğrenim düzeyinden girilip girilemeyeceği, KPSS-B'ye yerleşen bir adayın daha sonra KPSS-A bir kadroya atamasının yapılıp yapılmayacağı ,askerde iken yerleşen adayların durumlarının ne olacağı ve şu an memur olarak çalışanların sınava girip giremeyeceği yönünde çok sayıda soru sitemize iletilmektedir. Bu nedenle bugünkü manşetimizi yeni KPSS sınavına ayırmanın yararlı olacağını düşünüyoruz. Adaylardan gelen sorular ve memurlar.net uzmanlar kurulunun cevapları için tıklayınız.
07 Şubat 2004 22:08
+Aa- Yazdır

KPSS-A ve KPSS-B'ye İlişkin Sorular

Yeni bir KPSS sınavının 10-11 Temmuz 2004 tarihinde yapılacağı ÖSYM tarafından açıklanmıştır. Sınava, 19-30 Nisan 2004 tarihleri arasında ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliklerinden alınacak başvuru evrakları ile yapılacaktır. Ancak, sınava girecek adaylardan; sınavın kimleri kapsadığı, alınan eski puanların geçerliliği, KPSS-A ve KPSS-B'nin neyi kapsadığı, sınava bir alt öğrenim düzeyinden girilip girilemeyeceği, KPSS-B'ye yerleşen bir adayın daha sonra KPSS-A bir kadroya atamasının yapılıp yapılmayacağı ,askerde iken yerleşen adayların durumlarının ne olacağı ve şu an memur olarak çalışanların sınava girip giremeyeceği yönünde çok sayıda soru sitemize iletilmektedir. Bu nedenle bugünkü manşetimizi yeni KPSS sınavına ayırmanın yararlı olacağını düşünüyoruz. Adaylardan gelen sorular ve memurlar.net uzmanlar kurulunun cevapları için tıklayınız.


Aşağıdaki habere yorum eklenmeyecektir. Lütfen sorularınız için memurlar@memurlar.net adresini kullanınız. Verilecek cevaplardan bazıları bu başlık altında yayımlanacaktır. Diğer taraftan, 2004 KPSS sınavına katılacak adaylar daha hızlı bilgi alış verişi için www.memurlar.org adresinde yer alan Forumu kullanabilirler.


KPSS 2004 SINAVINA HANGİ ÖĞRENİM DÜZEYİNDEKİ ADAYLAR BAŞVURABİLECEKTİR?
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre sınava,
- ortaöğretim (lise ve dengi),
- önlisans (iki yıllık meslek yüksekokulları) ve
- lisans mezunları (dört ve daha fazla yıllık yükseköğretim) girebilecektir.

Bu açıklamaya göre ilköğretim mezunları (yani ilkokul ve ortaokul mezunları) sınava katılamayacaklardır.

Diğer taraftan lise ve önlisans mezunu olarak sınava girecekler için bir ayrım yapılmamıştır. Buna göre teknik bölüm mezunu olmayanlar lise eya önlisans bölümü mezunları da sınava katılacaklardır.

Ayrıca, sıkça sorulduğu için tekrar belirtme gereği duyuyoruz: Daha önce DMS'yi kazananların da bu sınava girmesi gerekmektedir. Zira, DMS sonuçlarının geçerliliği 3.5.2004 tarihinde sona erecektir.

Ayrıca, Temmuz 2002 KPSS sınav sonuçlarının geçerliliği Temmuz 2004'de sona erecektir. Bu nedenle bu adayların da sınava girmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan 2003 Kasım KPSS-A sınav sonuçları iki yıl boyunca geçerlidir. Bilindiği üzere ÖSYM'nin yapmış olduğu açıklama gereğince 2003 Kasım KPSS-A sınav sonuçları KPSS-B kadrolarına yapılacak atamalar için geçerli değildir. Bu sonuçlar sadece KPSS-A kadroları için kullanılacaktır. Bu nedenle KPSS-A puanını yükseltmek isteyen adaylar Temmuz 2004 tarihindeki sınava girebilirler.


KPSS-A NEDİR?
3.5.2002 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik"te "Başbakanlık, bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarında" yer alan kadrolar KPSS-A kadrolardır. Bu tanım, mevzuata aşina olmayan adaylardan tarafından zor anlaşılabilecek bir tanım olduğundan, kısaca şöyle bir tanım yapabiliriz: Müfettiş yardımcılığı, uzman yardımcılığı, denetmen yardımcılığı, kontrolör yardımcılığı ve kaymakam adaylığı kadroları KPSS-A kadrolarıdır.

KPSS-A kadrolarına genel olarak SBF, Hukuk, İİBF ve İşletme Fakültesi mezunları başvurabilmekte olup, nadiren de olsa bazı kurumlar, mühendislik veya diğer dört yıllık bölüm mezunlarının da müfettiş, denetmen, kontrolör ve uzman yardımcılığı kadrolarına başvurabilmesine imkan tanımaktadır. Ancak şunu söylemek istiyoruz. KPSS-A kadroları temel olarak İİBF, Hukuk, SBF ve İşletme Fakültesi mezunlarına yöneliktir. Sadece çok az sayıda kurum bu fakülteler dışındaki fakülte mezunlarının da başvurularını kabul etmektedir. Bu kurumların hangi kurumlar oldukları, ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliklerinden alınacak başvuru kılavuzlarında açıklanacaktır.


KPSS-B NEDİR?
Yukarıda, müfettiş yardımcılığı, uzman yardımcılığı, denetmen yardımcılığı, kontrolör yardımcılığı ve kaymakam adaylığı kadrolarının kısaca KPSS-A kadroları olduğunu belirttik. KPSS-A dışında kalan tüm kadrolar KPSS-B kadrolardır. Yani mühendislikten teknikerliğe, memurluktan hemşireliğe, mimarlıktan avukatlığa tüm kadrolar KPSS-B kadrolardır.

KPSS-B kadroları için sadece Cumartesi günü yapılacak sabah oturumuna katılmak yeterlidir. Adaylar bu oturumda sadece öğrenim düzeylerine göre genel yetenek ve genel kültür sınavlarına tabi tutulacaklardır.


KPSS-ÖĞRETMENİK NEDİR?
Aslında yönetmelikte bu tür bir sınav türü öngörülmemiştir. Ancak, öğretmen adaylarınca sınavın bu şekilde adlandırılmasından dolayı sınav KPSS-Öğretmenlik olarak adlandırılmaktadır. Bu sınav, KPSS-B'ye ek olarak (Yani genel kültür ve genel yetenek) Cumartesi öğleden sonra yapılan ve öğretmenlik meslek formasyonu ölçen sınavdan oluşmaktadır. Sınav sonrasında hangi branşlara ve ne sayıda atama yapılacağı MEB tarafından açıklanacaktır.


ÜNİVERSİTE MEZUNLARI KPSS'YE BİR ALT ÖĞRENİM DÜZEYİNDEN (LİSE VEYA ÖNLİSANS) GİREBİLİR Mİ?
Sitemize en sık olarak gelen sorulardan biride, bazı üniversite mezunlarının bu öğrenim düzeyi yerine, mezun oldukları bir alt öğrenim düzeyinden (örneğin önlisans veya lise) KPSS'ye girmek istemeleridir. Bu konuda şunları söyleyebiliriz. Hem 657 sayılı Kanunda hem de 3.5.2002 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik"te buna engel bir durum bulunmamaktadır. Yani üniversite mezunları eğer bir alt öğrenim durumu ile devlet memuriyeti kadrosuna girebileceğini düşünüyorsa, sınava örneğin önlisans veya lise mezuniyeti ile girebilirler. Bu konuda bir örnek vermek istiyoruz. Sağlık Bakanlığı, 2003 yılı içerisinde yaptığı sözleşmeli sağlık personeli sınavında, isteyen adayların sınava bir alt öğrenim düzeyinden de başvurularını kabul etmiştir.

Diğer taraftan, ÖSYM'nin yayınlamış kılavuzlarda yer alan "öğrenim durumunun değişmesi halinde yeni sınava girilmesi gerekmektedir" yönündeki açıklamasının hukuki bir temeli bulunmamaktadır. Ancak, sınavdan sonra yapılacak yerleştirmeyi, 2004 yılında da ÖSYM'nin yapması ve bir alt öğrenim durumundan sınava girildiğinin ÖSYM tarafından tespiti halinde, ilgili adayın sınav sonuçları ÖSYM tarafından dikkate alınmayabilir. Örnek verecek olursak 2002 KPSS veya 2003 KPSS'ye üniversite mezunu olarak giren bir adayın 2004 Temmuz ayında yapılacak KPSS'ye meslek lisesi mezunu olarak girmesi halinde bu durum ÖSYM tarafından kayıtlardan anlaşılabilir ve adayın tercihleri bu nedenle dikkate alınmayabilir. Bu durumda, tercihlerine daha düşük puanlı adayların yerleştiğini tespit eden adayların ÖSYM'ye itirazda bulunmaları gerekmektedir. ÖSYM, ilgili adaya bir alt öğrenim durumu ile yaptıkları tercihlerin dikkate alınmadığını bildiren bir cevap verecektir. Bu cevap üzerine (veya 60 gün cevap verilmemesi halinde bu tarihten itibaren) 60 gün içerisinde idare mahkemesine dava açmak gerekmektedir. Diğer taraftan yapılacak olan KPSS sınavlarına ilk defa girecek adaylar açısından bu tür bir problem oluşacağını düşünmüyoruz. Çünkü bu adayların kayıtları daha önce ÖSYM'de yer almamıştır. Bu nedenle de adayın daha üst bir öğrenim mezunu olup olmadığı tespit edilemeyecektir.


DAHA ÖNCE KPSS VEYA DMS İLE YERLEŞENLER VEYA MEMUR OLANLAR KPSS'YE GİREBİLİR Mİ?
Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmeliğin birinci maddesinde sınavın "ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atanacakların seçimi" için yapılacağı belirtilmektedir. Ancak, uygulamada memur olarak çalışanlarda bu sınava girmektedirler. Ve yine uygulamada çalışan memurlar KPSS ile herhangi bir yere yerleştirilmeleri ve çalıştıkları kurumlardan muvafakat halinde yerleştirildikleri yeni memuriyet kadrolarına atanabilmektedir. Ayrıca, ÖSYM tarafından yapılan yerleştirmelerde adayların kayıtları "yerleştirme kütüğünden" düşülmemektedir. Bu nedenle, KPSS ile bir yere yerleşen adaylar bu puanlarının geçerlilik süresi içinde yeniden tercihte bulunabilirler. Ancak, aşağıda memurlar için yapacağımız açıklamalar bu adaylar için de geçerlidir.

Çalışan memur istifa yoluyla, yerleştiği yeni kadroya geçiş yapabilir mi?
Bu noktada önemle bir şeyi belirtmek istiyoruz. Çalışan memurun, KPSS ile yerleştiği bir memuriyet kadrosına, tespit edilmeyeceğini düşünerek, istifa yolu ile geçmek istemesi oldukça riskli bir durumdur. Son olarak 2003 yılı içerisinde imam hatip olarak çalışırken KPSS ile yerleştirildikleri öğretmen kadrolarına istifa ederek göreve başlayan 45 aday öğretmenin, bu durumlarının tespiti üzerine görevlerine son verilmiştir. (Devlet memuru, isitifa etmesi halinde, 657 sayılı Kanunun 97'inci maddesine göre istifa şekline bağlı olarak da değişmek üzere en az 6 ay yeniden memuriyet kadrosuna dönememektedir.) Bu nedenle, bu tür durumlar için mutlaka çalışılan kurumdan muvafakat almak gerekmektedir. Ancak, aday memurlar için muvafakat alınsa dahi geçiş yapmak mümkün değildir. Çünkü, 657 sayılı Kanunun 54'üncü maddesi gereğince aday memurken başka bir kuruma nakil yapılmaz.

Çalışan memur istifa ederek hangi görevlere başlayabilir?
Bu konu ile ilgili olarak çalışan memurlar şunu yapabilirler: 657 sayılı Kanunda yer alan ve istifa halinde en az 6 ay bekleme süresi öngören hükümler sadece memuriyet kadroları için geçerlidir. Yani bu süreler 657'e tabi kadrolardan 657'e tabi başka bir kadroya yapılacak atamalarda söz konusudur. Ancak, KPSS ile 657'e tabi olmayan kadrolara da atama yapılmaktadır. Örneğin KİT'lerde çalışan personel temel olarak 399 olarak adlandırılan bir KHK'ye (Kanun Hükmünde Kararname) tabidir. Şayet bir memur, KPSS'ye girer ve 399 tabi KİT'lerdeki bir sözlşemeli pozisyonu tercih eder ve puan durumuna göre buraya yerleşmeye hak kazanırsa, bu aday istifa ederek bu yeni görevine başlayabilir. Ayrıca bu durum için muvafakat almaya da gerek yoktur. Bu durum aynı şekilde şu an için 399'a tabi olarak çalışıp da daha sonra KPSS ile bir memur kadrosuna yerleşecek adaylar için de aynen geçerlidir.


ESKİ DMS VEYA KPSS SINAV SONUÇLARININ UZATILMASI MÜMKÜN MÜDÜR?
Sitemize sık olarak sınav sonuçlarının geçerliliğinin uzatılıp uzatılmayacağı konusunda sorular ulaşmaktadır. Sınav sonuçlarının uzatılması işlemi bir kurumun yetkisinde olan bir konu değildir. Sınav sonuçları Bakanlar Kurulu Kararı ile uzatılabilmektedir. Bugüne kadar bu uygulamaya bir kez başvurulmuş ve DMS sonuçlarının geçerliliği iki yıl uzatılmıştır. Memurlar.net olarak bununu dışında gerek DMS olsun gerekse de diğer KPSS için olsun ikinci bir ertelemenin yapılacağını düşünmüyoruz.


KPSS-B GRUBU KADROLARA ATANMAK İÇİN DMS'DE OLDUĞU GİBİ TABAN PUAN SINIRI VAR MIDIR?
DMS'nin aksine, KPSS-B Grubu kadrolara başvurabilmek için Yönetmelikle belirli bir puan sınırı getirilmemiştir. Bu nedenle, açıklanan boş kadrolara KPSS Sınavına girmiş tüm adaylar başvurabilecektir. Ancak bazı kamu kurumları Yönetmelikte böyle bir şart belirtilmemiş olmasına rağmen hizmet gerekleri nedeniyle bu tür bir puan şartı getirebilir. Örneğin MEB tarafından öğretmen yerleştirmelerinde puan sınırları getirilmektedir.


KENDİ BRANŞIMDA KAÇINCI OLDUĞUMU ÖĞRENMEM MÜMKÜN MÜDÜR?
Bu tür bir bilgi, sitemiz çalışanlarında bulunmamaktadır. Ancak 24 Nisan 2004 tarihinde yürürlüğe girecek olan Bilgi Edinme Yasası kapsamında bu bilgi ÖSYM'den istenebilir.


İSTENEN BELGELERE HANGİ TARİH İTİBARİYLE SAHİP OLUNMALIDIR?
Askerlik belgesi, yabancı dil belgesi, bilgisayar sertifikası, sürücü belgesi vb. belgelere
başvuru formunun ilgili makamlara teslim edildiği tarih itibariyle sahip olunması gerekmektedir. Başvuru formunun ilgili makamlara tesliminden sonra alınan bu tür belgeler kabul edilmeyecektir.


B GRUBU KADROYA YERLEŞEN BİR ADAY DAHA SONRA A GRUBU BİR KADROYA GEÇEBİLİR Mİ?
657 sayılı Kanunun 54. maddesine göre adaylık süresi içerisinde (adaylık en az 1 yıl en çok 2 yıl dır) bir memurun başka bir kuruma nakli mümkün değildir. Ancak, 657 sayılı Kanuna tabi kurumlarda aday memur olarak görev yapmakta iken A Grubu kadrolara ait giriş sınavını kazanan kişilerin yapacağı geçiş nakil olarak görülmemektedir. Bu nedenle aday bir memur, A Grubu kadrolara atanmaya hak kazanır ve kendi çalıştığı kurumdan muvafakat alır ise, girmeyi kazandığı A Grubu kadroya geçebilir. Genel olarak kurumlar bu tür durumlarda muvafakat vermekle beraber, bazen de muvafakat verilmemektedir. Yani muvafakat verilmesi zorunlu bir durum olmayıp, idarenin taktir hakkı içerisindedir. Ancak, muvafakat verilmemesi halinde uğranılacak maddi kayıplar gerekçe gösterilerek İdari Yargı mercilerinde iptal davası açılabilir. Bu konuda açılmış ve kazanılmış bir yargı kararını görmek için lütfen "Mahkeme Kararları" kategorisine bakınız.


ASKERDE İKEN BİR KADROYA YERLEŞENLERİN DURUMU
Bilindiği üzere sınav ve yerleştirme iki farklı durumdur. Önce sınav yapılmakta daha sonra ise kamu personeli almak isteyen tüm kamu kurumlarının ilanları merkezi olarak ÖSYM tarafından ilan edilmektedir. Bazen yerleştirme yapılması esnasında bazı adaylar askerde olabilmektedir. Bu kişilerin durumları ne olacaktır: Yargı yerlerince genel olarak askerde olma durum özür olarak kabul edilmekte ve bu adayların atamasının askerlik dönüşünde yapılması istenmektedir. Bu nedenle ataması yapılıp da askerde olması nedeniyle göreve başlayamayan adayların atama sırasında ilgili kuruma bir dilekçe ile başvurması ve askerde olması nedeniyle haklarının saklı tutulmasını istemesi gerekmektedir. İlgili kurum bu talebi uygun görmeyebilir. Bu halde adayın kendisine olumsuz cevabın ulaşması tarihinden itibaren 60 gün içinde idare mahkemelerinde dava açması gerekmektedir. Konuya ilişkin Danıştay 12. Dairesinin 21.10.1997 tarihli ve E: 1995/10371, K: 1997/2304 nolu kararına, KPSS kategorisi altından erişebilirsiniz.

Yukarıdaki habere yorum eklenmeyecektir. Lütfen sorularınız için memurlar@memurlar.net adresini kullanınız. Verilecek cevaplardan bazıları bu başlık altında yayımlanacaktır. Diğer taraftan, 2004 KPSS sınavına katılacak adaylar daha hızlı bilgi alış verişi için www.memurlar.org adresinde yer alan Forumu kullanabilirler.

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
03:18 - Fethiyeliler yangını söndürmek için seferber oldu01:32 - CHP, Konya'daki olaya ilişkin harekete geçti01:23 - Bakan Gül: Konya'da gerçekleşen menfur cinayetler çok yönlü soruşturulmakta00:56 - Kılıçdaroğlu'dan hükümete orman yangını eleştirisi00:21 - 24 ildeki 84 orman yangınına nasıl müdahale edildi?00:18 - Konya'daki katliamla ilgili provokasyon uyarısı yapıldı
00:07 - 'Çokça dilekçe verdiğine göre akıl hastası değildir' gerekçesini Danıştay kabul etmedi00:02 - 31 Temmuz 2021'den önemli gündem başlıkları00:02 - DEVA Partisi, tüm il yönetimini görevden aldı23:42 - Bakan Koca: 6 il sarı kategoriye geçti23:31 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar23:30 - Sakarya eski Valisi Hüseyin Avni Coş hayatını kaybetti
23:29 - Soylu: Konya'daki katliam Türk Kürt kavgası değil, 11 yıllık mesele23:10 - Oktay'dan orman yangınlarına ilişkin açıklama23:08 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Antalya'ya gidecek23:03 - 5 Bakan yangınlara ilişkin değerlendirme toplantısı yaptı23:01 - İstanbul dahil 27 ilde ormanlık alanlara girilmesi yasaklandı
22:47 - Ekiplere su taşırken hayatını kaybeden Şahin toprağa verildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Memur Sen'in 2022 yılı için yüzde 21, 2023 yılı için yüzde 17'lik maaş zammı talebi sizce karşılanabilir mi?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam