KBYD'de Hangi Belgeler Geçerli Olacak?

Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselmeye İlişkin Değerlendirme Kılavuzuna göre başvuruların 1-20 eylül tarihleri arasında yapılması gerekmektedir. Ancak sitemiz mail adresine gelen sorular ve forumda dile getirilen görüşlerin incelenmesinden, bazı yanlış bilgilerin öğretmenler arasında konuşulduğu anlaşılmaktadır. Bu bağlamda, kılavuz ve yönetmelik hükümleri uyarınca genel bir açıklama yayımlıyoruz.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Eylül 2006 00:04, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselmeye İlişkin Değerlendirme (KBYD) Kılavuzu 21.08.2006
Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği 13.08.2005

Hizmet içi eğitim etkinlikleri çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki tüm kurumların verdiği belgeler geçerli olacaktır. Bu konuda ?01 Eylül 2006? tarihi son gün olarak esas alınacaktır. Belgelerin başlangıç tarihi ile ilgili herhangi bağlayıcı kural yoktur, sadece en son 01 Eylül 2006 tarihine kadar alınan belgeler geçerli olacaktır. Bu konuda kamuoyunda ?1999?2005 yılları arasındaki belgeler geçerliymiş?, "Halk Eğitim merkezlerinden alınan belgeler geçerli değilmiş? türünden bilgiler tamamen yanlış ve mevzuat dışıdır.

Bir diğer konuda etkinlik (bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif çalışmalar) belgelerinin değerlendirmesinde ise;
- etkinliğin türüne göre
1- ?Bakanlık Merkez, İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından onaylanan belge veya etkinlik sonucunda etkinliği düzenleyen kurum/kuruluşlar tarafından verilen belgeler sunulacaktır.? ve
2- "İlgili mevzuatında belirtilen esaslara göre ilgililerce onaylanarak yürütülen çalışmalar değerlendirilecektir.?

Bu konuda kamuoyunda ?sadece İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri tarafında onaylanan belgelerin geçerliymiş?,? kurum veya okul tarafından verilen belgelerin geçerli değilmiş? türünden bilgiler tamamen yanlıştır.

Kurum yani okul tarafında verilen belgeler; ?etkinliği düzenleyen kurum/kuruluşlar tarafından verilen belgeler sunulacaktır.? Ve ?ilgili mevzuatında belirtilen esaslara göre ilgililerce onaylanarak yürütülen çalışmalar değerlendirilecektir.? hükümlerine göre geçerlidir.

KBYD (Kariyer Basamaklarında Yükselmeye İlişkin Değerlendirme Kılavuzu)'den önce okullarda yapılan bilgi yarışmaları, sportif faaliyetler, KBYD'de değerlendirmeye giren görevlendirmeler, mesleki okullarda yapılan cihaz tamirat ve yapım çalışmaları gibi benzeri işler belgelendirme anlayışı gelişmediğinden veya bu işler özverili kişiler tarafından her hangi bir karşılık beklenmeden yapılan çalışmalar kapsamına girmektedir. Bu tür çalışmaların okulda belgesi olmadığı gibi Mili Eğitimden de onayları alınmamıştır. O an için o işi kim yapacaksa yapmıştır, bu tür işlemlerde belgelerin daha sonra kullanılabileceği düşünülmemiştir.

Bu tür işlerin yapıldığını, başvuran kişi bir şekilde belgelendirip ispatlıyorsa, bu tür belgelerinde geçerli olması gerekmektedir.

MEVZUAT DAYANAĞI

ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARINDA YÜKSELMEYE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME (KBYD) KILAVUZU

1.4. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 29/12/2005 tarihli ve YD. İtiraz No:2005/869 sayılı kararı ile Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği'nin 28'inci maddesinin 2'nci fıkrası (c) bendinin yürütülmesi durdurulduğundan; diğer kurumlarca gerçekleştirilen hizmet içi eğitim etkinliklerine bağlı olarak alınan belgeler değerlendirilmeye alınamayacaktır. Bu kapsamda değerlendirmeye alınacak belgeler, sadece Millî Eğitim Bakanlığınca düzenlenen hizmet içi eğitim etkinlerinde alınan belgelerle sınırlı tutulacaktır.

Hizmet içi eğitim ve etkinlik (bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif çalışmalar) belgelerinin değerlendirmesinde ise değerlendirme başvurusunun ilk günü olan ?01 Eylül 2006? tarihi son gün olarak esas alınacaktır.

ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI YÖNETMELİĞİ:

Hizmet içi eğitim etkinliklerinin kredilendirilmesi ve değerlendirilme esasları

Madde 28 - Öğretmenlere yönelik düzenlenecek hizmet içi eğitim etkinlikleri ile süreleri, öğretmenlerin kişisel ve meslekî gelişimleri için ihtiyaç duydukları eğitim konuları dikkate alınarak belirlenir. Bu kapsamdaki hizmet içi eğitim etkinliklerinin çerçeve programı, ilgili birimler ve Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı iş birliğinde hazırlanır ve Kurulca karara bağlanır.

Hizmet içi eğitim etkinliklerinin öğretmenlik kariyer basamaklarında değerlendirilme esasları şunlardır:
a) Yurt içi ve yurt dışı hizmet içi eğitim etkinliklerinin her 6 saati bir kredi puanı karşılığında değerlendirilerek bu etkinliklerin toplam kredi puanı bulunur.
b) Değişik tarihlerde ve farklı sürelerde hizmet içi eğitim etkinliklerine katılan öğretmenlerin kredi puanları her bir etkinlik için ayrı ayrı hesaplanır.
c) Diğer kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve sivil toplum örgütlerince düzenlenen ve Bakanlık tarafından uygun bulunan hizmet içi eğitim etkinliklerine katılan öğretmenlerin bu hizmet içi eğitim etkinliklerinin kredi puanlarının hesaplanmasında her 6 saatlik eğitim süresi için bir kredi puanı verilir. (danıştayca yürütülmesi durduruldu)
d) Öğrenimleri sırasında pedagojik formasyon almamış olan öğretmenlerin pedagojik formasyon eğitimi, aday öğretmenlerin temel, hazırlayıcı ve uygulamalı eğitimleri ile alan değişikliğine esas olmak üzere yapılan hizmet içi eğitim etkinliklerine kredi puanı verilmez.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber