Ek bir dereceyi alana, kademe ilerlemesi uygulanmaz mı?

Bir Devlet memurunun kademe ilerlemesi, 2016 yılı Ocak ayı başında bir derece aldığı gerekçesiyle, yapılmayabilir mi?

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 03 Ekim 2016 00:05, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
Ek bir dereceyi alana, kademe ilerlemesi uygulanmaz mı?

SORU:Eşim ... Bakanlığında çalışıyor ve her yılın Temmuz ayında kademe ilerlemesi gerçekleşiyor fakat bu yıl ilerleme olmadı. Özlük hakları birimini aradığımız da toplu iş sözleşmesi gereği verilen 1 derece'yi (ocak 2016) belirterek, kademe ilerlemesinin yılda bir defa olduğunu ve bunun da Ocak 2016'da gerçekleştiği için bu yıl Temmuz'da kademe ilerlemesi olmayacağını belirttiler, bu oradaki kişinin bilgisizliği mi keyfi bir uygulaması mı yoksa gerçekten de böyle bir durum var mı? Bu konu hakkında herhangi bir yazı var mı kurumlara giden?

CEVAP: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 64 üncü maddesinde;

"Kademe; derece içinde, görevin önemi veya sorumluluğu artmadan, memurun aylığındaki ilerlemedir.

Memurun kademe ilerlemesinin yapılabilmesi için bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması ve bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması şartları aranır.

72 nci madde gereğince belirli bir süre görev yapmak üzere, mecburi olarak sürekli görevle atanan memurlardan kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde bulunanlara, bu yörelerde fiilen çalışmak suretiyle geçirilen her iki yıl için bir kademe ilerlemesi daha verilir. Yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. İki yıldan az süreler dikkate alınmaz.

Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır.

Bu maddede belirtilen şartları haiz her sınıf ve derecedeki memurlar, hak kazandıkları tarihten geçerli olmak üzere ve başkaca bir işleme gerek kalmaksızın bir ileri kademeye ilerlemiş sayılırlar.

Kademe ilerlemesi ile ilgili onay mercii atamaya yetkili amirdir. Onay mercileri kademe ilerlemeleri ile ilgili yetkilerini devredebilirler.

Kademe ilerlemesine hak kazanamayan memurlar, kurumlarınca her ay alınacak toplu onaylarla belirlenir. Kademe ilerlemesi yapmış sayılanlardan ilerlemeye müstahak olmadıkları sonradan tespit edilenlerin kademe ilerlemeleri, ilerlemiş sayıldıkları tarihten geçerli olmak üzere iptal edilir." hükmü yer almaktadır.

Söz konusu Kanun hükmüne göre, kademe ilerlemesine ilişkin şartlar belirtilmiştir. Ayrıca, Kanunun tümü incelendiğinde bir çok maddede ilave kademe verilecek haller belirtilmiş olup, sadece aday memurluk kaldırılmadan kademe ilerlemesi yapılamayacağına dair bir hüküm yer almaktadır. Bu hükmün dışında yılda bir defadan fazla uygulanamayacağına dair herhangi bir kısıtlayıcı hüküm bulunmamaktadır.

Bu nedenle, toplu sözleşme hükmü gereği 2016 yılı ocak ayından geçerli olarak verilen bir derece artırılmasının dışında hak etmiş olduğu kademe ilerlemesi var ise, bu kademe ilerlemesinin de yapılması gerektiğini düşünüyoruz.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber