1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Eğitim durumundan nakle ilişkin Trabzon Bölge İd. Mah. kararı

17 Nisan 2007 16:47
Yazdır

Mahkeme kararlarınızı bize gönderin, yayınlayalım

T.C.
TRABZON BÖLGE İDARE MAHKEMESI

Y.D. Itiraz No : 2007/47

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİ HAKKINDA
VERiLEN KARARA İTİRAZ EDEN (DAVACI) : Resul Kesin
Rize Sigorta il Müdürlüğü -RIZE

KARŞI TARAF(DAVALU) : SSK Başkanlığı - ANKARA
VEKİLİ : Av. Leyla Kocaman
SSK-TRABZON

İSTEMİN ÖZETİ :SSK Rize Sigorta İl Müdürlügü'nde memur kadrosunda calışan davacının öğrenim durumu nedeniyle Konya Sigorta İI Müdürlüğü veya Konya Sağlık işleri Genel Müdürlüğüne atanma talebinin reddine ilişkin davali idarenin 06.09.2006 tarih ve 701783 sayılı işleminin iptali , ve yürütmenin durdurulmasi istemiyle Trabzon İdare Mahkemesinin 2006/2474 sayili esasina kayden açtığı davada, bu mahkemece verilen 08.02.2007 günlü yürütmenin durdurulmasi isteminin reddine dair karara; egitim hakkının engellenemeyecegi, mecburi hallerde idarenin atama yaptigi, ortada açik hukuka aykırılık halinin bulunduğu ve telafisi güç ve imkansiz zararlarının doğacaği iddiasiyla itiraz ile dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasina karar verilmesini istemektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Trabzon Bölge İdare Mahkemesince işin geregiğ görüşüldü:

Yürütmenin durdurulmasi isteminin reddi hakkında Trabzon İdare Mahkemesi'nce verilen karara yapılan itiraz üzerine mahkememize gönderilen dosya içindeki belgeler incelendi.

Dava, SSK. Rize Sigorta İI Müdürlügü'nde memur kadrosunda çalışan davacının öğrenim durumu nedeniyle yaptiği atanma talebinin reddine ilişkin davalı idarenin 06.09.2006 tarih ve 701783 sayılı işleminin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılmıştır.

2577 sayili Idari Yargilama Usulu Kanunu'nun 27/2. maddesinde; Danıştay veya idari mahkemeler, idari işlemin uygulanmasi halinde telafisi güç veya imkansız zararlann doğmasi ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olmasi şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasina karar verebileceği hükmüne yer verilmistir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa'sının Eğitim ve Öğrenim Hakkı başlıklı 42. maddesinin ilk fıkrası; "Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz" şeklinde düzenlenmistir.

SSK Personel Yönetmeliği'nin 54. maddesinin 3. fıkrasında, personel nakil talebinde bulunabilmesi için il hudutları içerisinde en az bir yil calışması gerektiği ve fıkranın devamında, öğrenim çağına gelen cocuklarının okutulmasında güçlüğe maruz kalınmasına yer değiştirme talebinde bulunabilme halleri arasında yer verilmis, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nın 24.05.2006 tarih ve 2006/1 sayili genelgesinin 2. maddesinde ise, bos kadrolara atama yapılamayacağı fakat saglik, eş durumu, müfettiş raporu gibi zorunlu hallerde gorevlendirme işlemi yapılabileceği belirtilmiştir.

Bilindigi gibi, kamu görevlilerinin yerlerinin belirlenmesi ve naklen atanmasi konusunda idareye geniş takdir yetkisi taninmiş ise de, idarenin takdir yetkisi mutlak ve sınırsız olmayıp kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlıdır. Takdir yetkisinin, kamu yaran ve hizmetin gerekleri göz önünde tutulmadan kullanılması işleminin iptali sonucunu doğuracağı kuşkusuzdur.

Dava dosyasının incelenmesinden, Rize ili, SSK İl Müdürlüğünde memur olarak 24.01-2005 tarihinden beri görev yapan davacının Selcuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlkoğretim Matematik Öğretmenliği II. Öğretim Bölümünü kazandığından 24.08.2006 tarihinde kuruma Öğrenimine devam edebilmek amacıyla Konya Sigorta İl Müdürlüğüne veya Konya Saglik İşleri İl Müdürlüğüne atama yapılmas talebinde bulunmasına karşın, davalı idarece 06.09.2006 tarih ve 701783 sayılı işlemle Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilen boş kadrolara atama yapılamayacağına ilişkin gerekçeyle isteminin reddedildiği anlaşılmaktadır.

Olayda, davacının atama talebinde bulunabilmesi için personel yönetmeliğinde belirtilen bir yıllık süreyi bulunduğu görev mahallinde tamamladığı gibi boş kadrolara atama yapılmayacağına ilişkin genelgenin yukarıda bahsi geçen hükmü gereğince zorunlu hallerde atama işlemlerinin yapılacağı açık şekilde belirtilmiş olup, Kurum Personel Yönetmeliği gereğince de çocuklarının eğitiminin zorunlu kılmasi halinde kurum personeline tanınan atama talebinde bulunma hakkının bizzat personelin kendileri icinde gecerli olacağından, bu haliyle davacı için eğitim hakkının devaıi açısindan ortada bir mecburiyet bulunduğu da tartışmasız olmakla, genelgede bahsi geçen sağlık, eş durumu, müfettiş raporu gibi eğitim-öğretim durumunun da atamayı zorunlu hale getiren sebepler arasında sayılabileceği açıktır.

Bu durumda, kurumun personel yönetmeliği ve yayımlanan genelge uyarınca davacının ataması yapılması gerektiği gibi Anayasa'da sözü edilen hükmün doğal sonucu olarak eğitim-öğretim hakkından yoksun bırakılamayacagıda açık olduğundan, davacının talebinin reddine İlişkin dava konusu işlemde açık hukuka aykırılık bulunduğu gibi telafisi guç ve imkansız zararlar da doğabileceğinden, yürütmenin durdurulması talebinin reddine iliskin idare Mahkemesi kararında yasal isabet bulunmamaktadır.

Acıklanan nedenlerle itirazın KABULÜNE, Trabzon idare Mahkemesinin 08.02.2007 gün ve E:2006/2474 sayılı kararının KALDIRILMASINA, 2577 sayılı Yasanın 27. maddesi uyarınca teminat aranmaksızın dava konusu işIemin YÜRÜTÜLMESiNiN DURDURULMASINA, 20.03.2007 gününde oybirliği ile kararverildi.

Baskan Üye Üye
NAKİDDİN BUĞDAY YILMAZ SALAMCI ABDURRAHMAN BEŞER
27832 26758 37782

Mahkeme kararlarınızı bize gönderin, yayınlayalım

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 32,573 defa okundu. 10 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Sizce Ankara'da yapımı devam eden Ankapark projesine devam mı edilmeli?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam