Nakil, görevlendirme

Nakil, görevlendirme

Üniversite daire başkanı, şube müdürü olarak görevlendirilebilir mi?
Üniversite daire başkanı, şube müdürü olarak görevlendirilebilir mi?
Üniversite kendi koyduğu tayin düzenlemesine uymadı!
Üniversite kendi koyduğu tayin düzenlemesine uymadı!
Mahkeme, naklen geçişe muvafakat verilmemesinde 4 kritere baktı ve ret cevabı verdi.
Mahkeme, naklen geçişe muvafakat verilmemesinde 4 kritere baktı ve ret cevabı verdi.
Mesleği ile ilgili yüksek lisans yapan sağlıkçı tayin talep edebilir mi?
Mesleği ile ilgili yüksek lisans yapan sağlıkçı tayin talep edebilir mi?
Disiplin cezası sonrası yer değişikliğine yürütme durdurma kararı!
Disiplin cezası sonrası yer değişikliğine yürütme durdurma kararı!
Muvafakat vermeme işleminin iptali halinde mali haklar geriye doğru ödenir mi?
Muvafakat vermeme işleminin iptali halinde mali haklar geriye doğru ödenir mi?
Antalya Büyükşehir Belediyesinin 277 km'lik sürgün işlemine iptal kararı
Antalya Büyükşehir Belediyesinin 277 km'lik sürgün işlemine iptal kararı
Aday memura üst kadro için muvafakat vermeyen idare hizmet kusurlu sayıldı!
Aday memura üst kadro için muvafakat vermeyen idare hizmet kusurlu sayıldı!
Naklen atamaya ilişkin 3 husus, 3 karar
Naklen atamaya ilişkin 3 husus, 3 karar
Sağlık raporunda, hayati tehlikesi vardır kaydı bulunması, sağlık mazereti için zorunlu mudur?
Sağlık raporunda, hayati tehlikesi vardır kaydı bulunması, sağlık mazereti için zorunlu mudur?
15 kez ikaz edilen, 21 disiplin cezası alan memurun yeri değiştirilebilir mi?
15 kez ikaz edilen, 21 disiplin cezası alan memurun yeri değiştirilebilir mi?
Danıştay'dan memurluktan bilgisayar işletmenliğe geçişte takdir hakkı vurgusu!
Danıştay'dan memurluktan bilgisayar işletmenliğe geçişte takdir hakkı vurgusu!
Üniversiteden belediyeye naklen geçişe Danıştay onayı
Üniversiteden belediyeye naklen geçişe Danıştay onayı
Danıştay'dan idari personelin eş durumu tayinleri  hakkında önemli karar!
Danıştay'dan idari personelin eş durumu tayinleri hakkında önemli karar!
15 kez uyarılan, 7 ceza alan personel başka birime nakledilemez mi?
15 kez uyarılan, 7 ceza alan personel başka birime nakledilemez mi?
Danıştay ilçeye görevlendirilen üniversite personelinin işlemini hukuka uygun buldu!
Danıştay ilçeye görevlendirilen üniversite personelinin işlemini hukuka uygun buldu!
KPSS ile atanılan kadro, üst görev değilse, naklen geçilmez mi?
KPSS ile atanılan kadro, üst görev değilse, naklen geçilmez mi?
5442 sayılı Kanunun 8/C maddesine göre yapılan görevlendirmeye iptal kararı
5442 sayılı Kanunun 8/C maddesine göre yapılan görevlendirmeye iptal kararı
Tapu personeline rotasyon düzenlemesine iptal kararı
Tapu personeline rotasyon düzenlemesine iptal kararı
Yargı: Periyodik kontrollerini yapamayan engellinin nakil talebi karşılanmalı
Yargı: Periyodik kontrollerini yapamayan engellinin nakil talebi karşılanmalı
Mahkeme, dosyanın esasına girmeksizin, becayiş talebini reddetti
Mahkeme, dosyanın esasına girmeksizin, becayiş talebini reddetti
Mahkeme, eş durumu naklinde olumlu karar verdi
Mahkeme, eş durumu naklinde olumlu karar verdi
EGM, naklen atanma isteğini 2.kez reddetti
EGM, naklen atanma isteğini 2.kez reddetti
'Naklen atamada, Vali yardımcısı yetkili değil' kararı
'Naklen atamada, Vali yardımcısı yetkili değil' kararı
Doktorların eş durumu mazereti hakkında Danıştay kararı
Doktorların eş durumu mazereti hakkında Danıştay kararı
Başbakanlık uzmanının açtığı nakil davasında karar verildi
Başbakanlık uzmanının açtığı nakil davasında karar verildi
Eş durumu tayinlerinde, hizmet gerekleri ve boş kadro vurgusu
Eş durumu tayinlerinde, hizmet gerekleri ve boş kadro vurgusu
Danıştay'dan, eğitim durumundan nakil için önemli karar
Danıştay'dan, eğitim durumundan nakil için önemli karar
Muvafakat isteyen kurum, kişi mahkemeyi kazanırsa, atamak zorunda mı?
Muvafakat isteyen kurum, kişi mahkemeyi kazanırsa, atamak zorunda mı?
GYS tabi kadrolarda hukuken muvafakat vermeye kurumlar zorlanamaz!
GYS tabi kadrolarda hukuken muvafakat vermeye kurumlar zorlanamaz!
5 yıl nakil yasağında, eğitim durumu istisna olur mu?
5 yıl nakil yasağında, eğitim durumu istisna olur mu?
Danıştay'dan, beş yıl tayin yasağıyla ilgili önemli karar
Danıştay'dan, beş yıl tayin yasağıyla ilgili önemli karar
İhtiyaca binaen yapılan naklen atamada, aile birliği dikkate alınır mı?
İhtiyaca binaen yapılan naklen atamada, aile birliği dikkate alınır mı?