1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İhtiyaca binaen yapılan naklen atamada, aile birliği dikkate alınır mı?

ihtiyacı dolayısıyla 657 sayılı Kanunun 76. maddesi uyarınca naklen atama işlemi tesisinde eş durumu dikkate alınır mı?
22 Nisan 2018 10:05
+Aa- Yazdır
İhtiyaca binaen yapılan naklen atamada, aile birliği dikkate alınır mı?

Personel

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Makine, İmalat ve Donatım Dairesi Başkanlığında makine mühendisi olarak görev yapan personel, Devlet Su İşleri 24. Bölge (Kars) Müdürlüğüne mühendis olarak atanmıştır.

Bu atama işleminin iptali istemiyle açılan davada İdare Mahkemesi, davacının eşinin Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü, Etüd, Proje ve Tesis Dairesi Başkanlığında 399 sayılı KHK'ye tabi biyolog olarak görev yaptığı dikkate alındığında, T.C. Anayasası ve Devlet Memurları Kanunu'nda yer bulan aile birliğinin muhafazası bakımından dava konusu işlemde kamu yararı ve hizmet gerekleri yönünden hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle anılan işlemin iptaline karar vermiştir.

Danıştay 2. Dairesi ise söz konusu atama işleminin anılan bölge müdürlüğündeki makine mühendisi ihtiyacının giderilmesi amacıyla yapıldığını ve dosyada, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 76. maddesinin 1. fıkrası ile davalı idarelere tanınan takdir yetkisinin kamu yararı ve hizmet gerekleri gözardı edilerek kullanıldığına dair herhangi bir somut bilgi ve belge de bulunmadığını dolayısıyla atama işleminin hukuka uygun olduğunu belirterek İdare Mahkemesinin kararını bozmuştur.

Danıştay kararında açıkça belirtilmemekle birlikte, Personel ihtiyacı dolayısıyla 657 sayılı Kanunun 76. maddesi uyarınca naklen atama işlemi tesisinde eş durumunun dikkate alınmamasının hukuka aykırılık oluşturmayacağı, naklen atanacak personelin eşinin aynı ilde(Ankara) çalışıyor olmasının atama işlemine engel olmadığı sonucu çıkmaktadır.

T.C.

D A N I Ş T A Y

İKİNCİ DAİRE

Esas No : 2015/4891

Karar No : 2017/8248

Karar Tarihi: 25.12.2017

İsteğin Özeti : İdare Mahkemesince verilen 17/04/2015 günlü, E:2014/1603, K:2015/410 sayılı kararın, dilekçelerde yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istemlerinden ibarettir.

Cevabın Özeti : Cevap verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi : Ömer Bekeç

Düşüncesi : Mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İkinci Dairesince işin gereği düşünüldü:

Dava, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Makine, İmalat ve Donatım Dairesi Başkanlığında makine mühendisi olarak görev yapan davacının, Devlet Su İşleri 24. Bölge (Kars) Müdürlüğüne mühendis olarak atanmasına ilişkin 18/09/2014 günlü, 102872 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesinin 17/04/2015 günlü, E:2014/1603, K:2015/410 sayılı kararıyla; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Makine İmalat ve Donatım Dairesi Başkanlığında makine mühendisi olarak görev yapan davacının bu görevinden alınarak Devlet Su İşleri 24. Bölge (Kars) Müdürlüğüne mühendis olarak atamasının yapılmasını gerektirecek haklı, geçerli ve somut bir neden ortaya konulamadığı gibi, eşinin Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü, Etüd, Proje ve Tesis Dairesi Başkanlığında 399 sayılı KHK'ye tabi biyolog olarak görev yaptığı dikkate alındığında, T.C. Anayasası ve Devlet Memurları Kanunu'nda yer bulan aile birliğinin muhafazası bakımından da dava konusu işlemde kamu yararı ve hizmet gerekleri yönünden hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle anılan işlemin iptaline hükmedilmiştir.

Davalı idareler, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğunu öne sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedirler.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 76. maddesinin 1. fıkrasında "Kurumlar, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68. maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilirler." hükmüne yer verilmiştir.

Bu madde ile memurların naklen atanmaları konusunda idarelere takdir yetkisi tanındığı açık olup, bu yetkinin ancak kamu yararı ve hizmet gerekleri gözardı edilerek kullanıldığının kanıtlanması ya da idari yargı merciince saptanması halinde, sözü edilen bu durumun dava konusu idari işlemin neden ve amaç yönlerinden hukuka aykırılığı nedeniyle iptalini gerektireceği yerleşmiş yargısal içtihatlarla kabul edilmiş bulunmaktadır.

Dosyanın incelenmesinden; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Makine İmalat ve Donatım Dairesi Başkanlığında makine mühendisi olarak görev yapan davacının, Orman ve Su İşleri Bakanlığının 18/09/2014 günlü, 103110 sayılı Olur'u ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 18/09/2014 günlü, 102872 sayılı işlemi ile Devlet Su İşleri 24. Bölge (Kars) Müdürlüğüne mühendis olarak atamasının yapılması üzerine, bu işlemin iptali istemiyle temyizen incelenen davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Devlet Su İşleri 24. Bölge (Kars) Müdürlüğünün 2014 yılı personel ihtiyacına ilişkin hazırlanan talep listesinde iki adet makine mühendisliği kadrosuna yer verilmiş olmasına istinaden, makine mühendisi olarak görev yapan davacının, anılan bölge müdürlüğündeki makine mühendisi ihtiyacının giderilmesi amacıyla naklen atamasının yapıldığı ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 76. maddesinin 1. fıkrası ile davalı idarelere tanınan takdir yetkisinin kamu yararı ve hizmet gerekleri gözardı edilerek kullanıldığına dair herhangi bir somut bilgi ve belge de bulunmadığı anlaşıldığından, tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık, dava konusu işlemlerin iptali yolundaki Mahkeme kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarelerin temyiz istemlerinin kabulüyleİdare Mahkemesince verilen 17/04/2015 günlü, E:2014/1603, K:2015/410 sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun temyize konu kararın verildiği tarih itibarıyla yürürlükte olan haliyle 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanun'la değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, tebliğ tarihini izleyen (15) onbeş gün içinde Danıştayda karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 25/12/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
04:51 - Kastamonu'da gece yarısı felaket: 6 ev küle döndü04:09 - Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi02:13 - Bursa'da silahlı kavgada 1'i polis iki kişi yaralandı01:17 - Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik00:48 - Bingöl'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi00:30 - Çavuşoğlu, Almanya'da eski Şansölye Schröder Gabriel ile görüştü
00:27 - Bakan Koca'dan 'Dünya Ebeler Günü' mesajı: Sağlık hizmetleri doğumla başlar00:05 - THY, akılcı hamleyle yılın ilk 3 ayında kara geçti00:04 - Çakışan iki sınav ertelendi ama yine çakışıyor00:02 - 6 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları00:01 - Araştırma: 6 ila 7 saat gece uykusu kalp sağlığı daha faydalı00:00 - Bingöl karakovan balı ile bağışıklığınızı güçlendirin
23:54 - Chelsea - Manchester City maçı İstanbul'da oynanacak23:52 - Jandarma ekibi iftarını uygulama noktasında yaptı23:44 - DPÜ'lü Araştırma görevlisi Resul Ay'dan uluslararası başarı23:41 - Kiralık villalara talep 8 kat arttı23:40 - Sıcaklıkların artmasıyla birlikte kene tehlikesine dikkat!
23:38 - Hal ile market arasındaki fiyat farkı dudak uçuklatıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam