Advertisement

Kripto paradan elde edilen gelir beyan edilir mi?

Sonuç olarak kripto paralarla ilgili mevzuatımızda henüz doğrudan bir düzenleme yapılmadığından, kamu görevlileri mal bildiriminde sahip oldukları kripto paralara yer vermek zorunda değildir. Ancak mal bildiriminde kripto paraların bildirilmesine bir engel de yoktur

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 27 Şubat 2018 14:03
Kripto paradan elde edilen gelir beyan edilir mi?

Sonuç olarak kripto paralarla ilgili mevzuatımızda henüz doğrudan bir düzenleme yapılmadığından, kamu görevlileri mal bildiriminde sahip oldukları kripto paralara yer vermek zorunda değildir. Ancak mal bildiriminde kripto paraların bildirilmesine bir engel de yoktur

SORU:Kripto paradan elde edilen gelir beyan edilir mi?

CEVAP: Öncelikle kripto paraların hukuki mahiyetinin ne olduğu önem kazanmaktadır.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 13.11.2017 tarih ve 30030 sayılı değerlendirme yazısı aşağıdaki şekildedir.

"Herhangi bir resmi ya da özel kuruluş tarafından ihraç edilmeyen ve karşılığı için güvence verilmeyen bir sanal para birimi olarak bilinen Bitcoin ve benzeri kripto paralar ile ülkemizde doğrudan ilgili herhangi bir yasal düzenleme bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından 25 Kasım 2013 tarihinde yapılan açıklama ile, Bitcoin ve benzeri kripto paraların elektronik para olmadıkları ve bu kapsamda 6493 sayılı Kanuna tabi olmadıkları duyurulmuş bulunmaktadır"

Kamu görevlilerinin mal bildiriminde bulunmasının hukuki dayanağı olan 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun "Bildirimlerin Konusu" başlıklı 5. maddesi aşağıdaki şekildedir.

"Bildirimlerin konusu

Madde 5 - Bu Kanun kapsamına giren görevlilerin kendilerine, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait bulunan taşınmaz malları ile görevliye yapılan aylık net ödemenin, ödeme yapılmayan görevlilerin ise, 1 inci derece Devlet Memurlarına yapılan aylık net ödemenin beş katından fazla tutarındaki her biri için ayrı olmak üzere, para, hisse senetleri ve tahviller ile altın, mücevher ve diğer taşınır malları, hakları, alacakları ve gelirleriyle bunların kaynakları, borçları ve sebepleri mal bildiriminin konusunu teşkil eder."

Yukarıdaki hüküm gereği devlet memurları aylık net ödemelerinin 5 katından fazla olan paraları ve bu paranın kaynağını bildirmek zorundadır. Ancak mevzuatımızda kripto paralarla ilgili bir düzenleme henüz yapılmadığından kripto paralar "para" vasfında değildir.

Hak kavramı hukuk sisteminin koruduğu menfaati ifade eder. Hukuk sistemimizde tanımlanmayan kripto paralar "hak" değildir.

Kripto paralardan gelir elde edilmesi mümkündür. Kripta para üreten ya da resmi para birimlerinden birini kullanarak satın alan bir kişi daha sonra aldığı kripto paranın resmi para birimleri karşısında değer kazanmasından sonra bu kez elindeki kripto parayı kullanarak resmi para birimi alırsa ortada bir değer artışı meydana gelecektir. Bu değer artışı sonucu oluşan paranın kaynağını açıklama noktasında kamu görevlileri bir sorun yaşayabilir.

Sonuç olarak kripto paralarla ilgili mevzuatımızda henüz doğrudan bir düzenleme yapılmadığından, kamu görevlileri mal bildiriminde sahip oldukları kripto paralara yer vermek zorunda değildir. Ancak mal bildiriminde kripto paraların bildirilmesine bir engel de yoktur. En azından kripto paraların üretilmesi, satın alınması ve resmi para birimlerine çevrilmesi sırasındaki gerek dijital ve gerekse de mümkün olan fiziki kayıtların muhafaza edilmesi kamu görevlilerinin lehine olacaktır.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız

Bu Habere Tepkiniz