Göreve iade edilen personele, yüksek vergi şoku yargıdan döndü

Vergi mahkemesi, OHAL komisyonu kararıyla görevine iade edilen üniversite öğretim görevlisinin maaşından, fazladan vergi kesilmesine dair işlemi iptal etti.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 05 Mart 2020 14:00, Son Güncelleme : 06 Mart 2020 16:22
Göreve iade edilen personele, yüksek vergi şoku yargıdan döndü

Bir öğretmenin, açıkta kaldığı veya ihraç edildiği döneme karşılık, göreve başlamasına müteakip ödenen geçmiş dönem alacaklarının, göreve iade edildiği yıla değil de alacaklı olduğu yıla dahil edilerek Vergi Matrahının düzeltilmesi ve fazladan kesilen gelir vergisi miktarlarının hesaplanarak öğretmene ödenmesi gerektiğini "Göreve iade edilenlerde vergi matrahı sorunu" başlıklı haberimizde ele almıştık.

Haberimizde bahsettiğimiz hususlarla bir davaya konu olmuş ve Üniversitede öğretim görevlisi olarak görev yapmakta iken KHK ile kamu görevinden çıkarılan, OHAL komisyonu kararı ile görevine tekrardan iade edilen üniversite öğretim görevlisinin; göreve başlamaya müteakip maaşından fazladan vergi kesilmesine dair işlemin iptali istemiyle açtığı davada, vergi mahkemesi fazladan vergi kesilmesine dair işlemi iptal ederek, fazladan kesilen vergilerin faizi ile ödenmesine karar vermiştir.

Üniversite öğretim görevlisine görev yaptığı üniversite tarafından geçmişe dönük maaş alacakları hesaplanarak 2019 yılında toplu olarak ödenmiş, bu toplu ödemeden doğan vergi matrahı ise 2019 yılı geliri sayılarak öğretim görevlisinin vergi matrahına eklenmiştir. Matrah artırımına müteakip öğretim görevlisinin maaşından her ay fazladan gelir vergisi kesilmeye başlanmış, fazladan kesilen verginin iptali istemiyle de açılan davada Gaziantep 1. Vergi Mahkemesi fazladan vergi kesilmesine ilişkin işlemi iptal etmiştir.

Gaziantep 1. Vergi Mahkemesi kararında; "Her ne kadar davalı idarece 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 1. Maddesi hükmü gereğince gelirin elde edildiği takvim yılında vergilendirilmesi gerektiği savunulmuş ise de, olayda davacının kendi iradesi dışında görevden ihraç edildiği, komisyon kararı ile göreve iade edilerek mali haklarının bu kararla iade edildiği hususları göz önüne alındığında yapılan bu toplu ödemenin 2016, 2017 ve 2018 yıllarına ilişkin olduğu, dolayısıyla vergilendirme esnasında ödemenin ait olduğu yılın esas alınması gerektiği, aksi halde 7075 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 10. maddesinin 1. fıkrasının "......İlgililerin kamu görevinden çıkarılmasına ilişkin kanun hükmünde kararname hükümleri, bu fıkrada belirtilen kişiler bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ortadan kalkmış sayılır. Bu kapsamda göreve başlayanlara, kamu görevinden çıkarılma tarihlerini takip eden aybaşından göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenir." hükmünün ihlal edileceği hususları açık olup bu sebeplerle dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir." ifadelerine yer verilmiştir.

İşte o karar;

Göreve iade edilen memura yüksek vergi şoku

Ahmet KANDEMİR

Bu Habere Tepkiniz