1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
Anasayfa \ Özel Konular \ Mahkeme Kararları \ Maaş, ek ödeme, vekalet, tazminat

Maaş, ek ödeme, vekalet, tazminat

 
10:15
29 Haziran 2020
Açığa alınanların, 1/3 lük maaş kesintilerine faiz ödenir mi?Açığa alınanlar hakkında, açıkta oldukları sürece aylıkları 1/3 oranında eksik ödenmektedir. Danıştay İDDK, açıkta iken eksik ödenen aylıkların faizli ödenip ödenmeyeceği konusunda önemli bir karar verdi
 
 
00:07
17 Mayıs 2020
Sözleşmeli sosyal çalışmacı da ödenekten yararlanırAnkara Bölge İdare Mahkemesi, sözleşmeli sosyal çalışmacıların da, mahkemelere atanması ve 5395 sayılı Kanun kapsamındaki tedbirleri uygulaması halinde, ilgili ödenekten yararlanması gerektiğine karar vermiştir.
 
 
14:00
05 Mart 2020
Göreve iade edilen personele, yüksek vergi şoku yargıdan döndüVergi mahkemesi, OHAL komisyonu kararıyla görevine iade edilen üniversite öğretim görevlisinin maaşından, fazladan vergi kesilmesine dair işlemi iptal etti.
 
 
11:02
05 Şubat 2020
Yargı kararıyla işlemin iptalinde, maktu fazla çalışma ücreti de ödenir mi?İzmir Bölge İdare Mahkemesi, hukuka aykırılığı yargı kararıyla tespit edilen idari işlemde, maktu fazla mesai ücretinin de ödenmesi gerektiğine karar verdi.
 
 
00:02
20 Haziran 2019
Sözleşmeli statüde geçirilen süreler 8 yıla bir kademede dikkate alınır mı?Ankara Bölge İdare Mahkemesi, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesinde geçirilen sürelerin, disiplin cezası almaksızın geçirilen 8 yıllık sürede verilen bir kademenin hesabında değerlendirilmesi gerektiğine karar verdi.
 
 
00:03
30 Mayıs 2019
Üst öğrenim zam ve tazminatına dair olumsuz kararKonya İdare ve istinaf mahkemesi, mesleki üst öğrenim olmadığı için mühendislik mezunu programcıya mühendisin tazminat oranının verilemeyeceğine karar verdi.
 
 
00:05
07 Mayıs 2019
Birleştirilen hizmet olduğu için ikramiyesi ödenmeyen memur açtığı davayı kazandı2829 sayılı Kanun kapsamında emeklilik hizmetleri birleştirilen ihraç olan bir polis memur, hizmetleri için SSK'lı hizmetler olduğu için ikramiyesini alamamıştır. Açılan davada, mahkeme, davacıyı haklı bulmuştur.
 
 
20:00
09 Ocak 2019
Yargı; ikinci öğretimde fazla çalışma ücreti sınırlamalarını iptal ettiDanıştay; Üniversitelerin ikinci öğretim yapılan birimlerinde fazla çalışma ücreti yönünden idari personele getirilen sınırlamaları iptal etti
 
 
20:29
04 Nisan 2018
Sosyal Hizmetler Önlisans programı için üst öğrenim tazminatı kararıAnadolu Üniversitesi Sosyal Hizmetler Önlisans programı mezunu olup, sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan bir personel, üst öğrenim tazminatı talebinin reddi üzerine açtığı davayı kazandı
 
 
16:17
09 Mart 2018
GİH'teki memur, mühendislik mezunu olursa bir derece alır mı?Sivas İdare Mahkemesi, GİH'te memur iken mühendislik mezunu olanının 36/A- bendine göre bir derece alabileceğini belirtti.
 
 
10:45
08 Şubat 2018
İl idare kurulu müdürleri, Bakanlık il müdürü ek göstergesini alabilir mi?İl mahalli idareler ve İl idare kurulu müdürlerinin 3046 sayılı Kanun kapsamında bakanlık il müdürü olarak kabul edilmeleri ve 657 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı Cetvelde bakanlık il müdürleri için öngörülen ek göstergeden(3000-3600) yararlandırılmaları mümkün değildir.
 
 
10:27
20 Ocak 2018
Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü mezuniyeti Hemşireler için üst öğrenim olarak kabul edilebilir mi?Danıştay, biyoloji bölümü mezuniyetinin hemşireler açısından üst öğrenim olarak kabul edilemeyeceğine karar verdi.
 
 
10:10
11 Ocak 2018
Gelir uzmanları 666 sayılı KHK'ya göre maaş alabilir mi?Danıştay: Gelir Uzmanları 666 sayılı KHK'ya göre maaş alamazlar
 
 
09:05
11 Ocak 2018
Emekli vergi denetmeni, vergi müfettişinin 3600 ek göstergesinden yararlanabilir mi?Vergi denetmeni olarak görev yapmakta iken 646 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin yürürlüğe girdiği tarihten önce emekliye ayrılanlara vergi müfettişleri için öngörülen ek gösterge rakamı(3600) uygulanmaz.
 
 
00:05
08 Kasım 2017
Danıştay İDDK: Hukuku aykırılık saptanmış ise çalışılmayan döneme ait döner sermaye ödenmeli!Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Sağlık Bakanlığında çalışmakta iken Tarım Bakanlığına atanan ancak bu naklen ataması mahkeme kararıyla iptal edilen olayda, Sağlık Bakanlığına dönen memurun, çalışmadığı döneme ait döner sermayeleri alabileceğine karar verdi.
 
 
10:00
03 Kasım 2017
Kurumlar, görevden aldığı personeli, eski görevlerine uygun ek göstergeli bir göreve atamak zorunda mı?
 
 
00:02
02 Kasım 2017
Memuriyet öncesi askerlik, emsal süresinin tespitinde nasıl dikkate alınır?Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, memuriyetten önce yapılan askerliğin emsal hizmet süresinin hesabında dikkate alınması gerektiğine karar verdi.
 
 
12:00
03 Şubat 2017
Yersiz ödenen makam ve görev tazminatı, açık hata mıdır?Yazımızda, ödenmemesi gerekmesine rağmen yersiz ödenen makam ve görev tazminatının dava açma süresi ile bağlı olmaksızın İdarece geri istenebileceğine dair Danıştay kararından bahsedeceğiz.
 
 
10:03
04 Ocak 2017
Danıştay: Promosyon gelirinin ihale kanununa göre harcanması zorunlu değil!Danıştay 12. Dairesi, promosyon gelirlerinin Kamu İhale Kanununa göre harcanmasının zorunlu olmadığına ve bu ndenden dolayı verilen uyarma cezasının iptaline karar verdi.
 
 
14:10
09 Haziran 2016
Yargı, eşitlik ilkesi gereğince ek gösterge cetveline unvan eklenmesi talebine ne der?Kanunda yer almamasına rağmen, şu ek gösterge üzerinden ödeme yapılsın diye dava açılırsa yargı ne karar verir?
 
 
12:02
19 Nisan 2016
Memuriyete girmeden önce, üst öğrenimi bitirenin intibakı yapılmazDanıştay, memuriyete girmeden önce üst öğrenimi bitiren memurun, 36- A/12-d bendine göre intibakının yapılmayacağına karar verdi.
 
 
12:36
15 Nisan 2016
Danıştay: Lisans öğrenimi önlisansa göre üst öğrenimdir, intibak yapılmalıDanıştay, önlisans mezunu bir memurun lisansı bitirmesine karşılık intibakının yapılmamasının yanlış olduğuna karar verdi.
 
 
12:20
14 Nisan 2016
Danıştay: Hazırlık sınıfı okuyana bir kademe verilmezDanıştay lisede fazladan okunan hazırlık sınıfları için 1 kademe verilmeyeceğini hükme bağladı.
 
 
00:05
21 Mart 2016
657 sayılı Kanunun 71. maddesi hükmü kime uygulanır?Bir uzman çavuş, Devlet Personel Başkanlığına şoför olarak atanmıştır. Ancak uzman erbaşlığa daha yüksek derece ve kademeden başladığı için kişi bu fazla süreler kadar bekletilmiş, yani bu sürede kademe ve derece ilerlemesi yapılmamıştır.
 
 
00:05
15 Mart 2016
KİT'lerdeki hizmet süreleri, memurlukta sayılır mı?Danıştay, KİT'lerde 399 sayılı KHK'ya tabi olarak sözleşmeli statüde geçirilen sürelerin, kişinin daha sonra KPSS ile 657'e tabi bir kuruma memur statüsünde atanması halinde, memurun kazanılmış hak aylığında değerlendirilmeyeceğine karar verdi.
 
 
12:01
17 Şubat 2016
Tuvalet önünde çalışmaya zorlamak, mobbinge girer mi?İdare mahkemesi, tuvalet önüne masa koyarak, memurun burada çalışmaya zorlanmasının mobbing olduğuna karar verdi.
 
 
16:36
30 Aralık 2015
Danıştay: Sağlık personelinin döner sermayesinden gelir vergisi kesilemezDanıştay 4. Dairesi, Sağlık Sen'in açtığı davada önemli bir karar verdi. Mahkeme, sağlık personeline ödenmekte olan döner sermayelerden kesilmekte olan gelir vergisi düzenlemesini iptal etti
 
 
09:15
14 Eylül 2015
Danıştay: Önlisans üzerine lisans bitirenin intibakı yapılır mı?Danıştay, bir idare mahkemesinde yaşanan olayda, idari haksız budu ve önlisans üzerine lisans bitirenin memuriyet intibakı yapılmalıdır dedi.
 
 
10:02
30 Temmuz 2015
Hatalı yapılan ödeme, memurun maaşından kesilemezAskeri Yüksek İdare Mahkemesinin kararı
 
 
10:39
23 Temmuz 2015
AYM kararı öncesine de, 30 yıl üstü için emekli ikramiyesiAYM kararından önce emekli olanlara da 30 yıl üstü için emekli ikramiyesi ödenecek
 
 
09:37
27 Mayıs 2015
4/C'linin işsonu tazminatından gelir vergisi kesilmezAdana Vergi Mahkemesi, sözleşmesi fesih edilen 4/C'liye ödenen iş sonu tazminatından gelir vergisi kesintisi yapılması işlemini iptal etti
 
 
21:57
21 Mayıs 2015
Adana BİM'den, 4/C'liye ek ödeme kararıAdana Bölge İdare Mahkemesi, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğündeki 4/C'li personele ek ödeme verilmemesini öngören idare mahkemesi kararını, itiraz sırasında bozdu.
 
 
19:50
20 Mayıs 2015
Danıştay'dan Havacılık Tazminatı kararıUlaştırma Memur Sen tarafından açılan davada karar verildi
 
 
00:15
12 Mayıs 2015
DSİ'deki 4/C'li personele ek ödemeye onay kararıErzurum Bölge İdare Mahkemesi, DSİ'deki 4/C'li personele ek ödeme verilmesi gerektiği yönündeki idare mahkemesi kararını onayladı
 
 
00:18
26 Mart 2015
Emekli ikramiyesindeki 30 yıl sınırına dair esas mahkeme kararıEmekli ikramiyesindeki 30 yıl sınırını iptal eden AYM kararı sonrasında ilk idare mahkemesi kararı da sonuçlandı
 
 
02:56
08 Mart 2015
Havacılık tazminatından rapor kesintisi yapılmazTürk Ulaşım Sen'in açtığı davada, Danıştay önemli bir karar verdi
 
 
10:22
25 Şubat 2015
SGK ek ödemesine, 2. defa hastalık izni iptaliDanıştay, SGK Ek Ödeme Esaslarında yer alan hastalık halinde ek ödemenin kesilmesini öngören hüküm için 2. defa Yürütmenin Durdurulmasına karar verdi.
 
 
09:03
05 Ocak 2015
4/C'liye döner sermaye ek ödeme kararı
 
 
00:05
25 Aralık 2014
2. geriye dönük aile yardımı kararıEşinin çalışmadığı dönem için aile yardımı ödeneğinin geriye dönük olarak verilmesini talep eden bir memur, açtığı davayı kazandı.
 
 
13:22
24 Aralık 2014
Hastalık izni sırasında ek ödemeler kesilemezDanıştay Onikinci Dairesi, SGK ek ödeme esaslarında yer alan, 10 günden fazla süren hastalık izinlerinde ek ödenemez hükmünü, uluslararası anlaşmaya atıfla iptal etti.
 
 
10:00
19 Kasım 2014
Devamlı soruşturma açan Müdüre, tazminat şoku11. Sulh Hukuk Mahkemesi, açtığı idari soruşturmalar iptal edilen Genel Müdür aleyhine açılan tazminat istemini kabul etti.
 
 
00:02
09 Kasım 2014
4/C'liye ek ödemede, 2. kararSivas İdare Mahkemesi, 4/C'li personele ek ödeme verilmemesi konusundaki idare işlemini iptal etti.
 
 
11:10
30 Ekim 2014
Mahkeme'den, 4/C'li personele ek ödeme kararıŞanlıurfa İdare Mahkemesi, 4/C'li personele ek ödeme verilmesi gerektiğine karar verdi.
 
 
00:15
01 Ekim 2014
Danıştay: 4/B'li süreler, memurlukta değerlendirilirDevlet Personel Başkanlığından sonra, Danıştay da 4/B'li hizmet sürelerinin memurlukta değerlendirilmesi gerektiğine karar verdi
 
 
12:01
15 Temmuz 2014
Muvafakat vermeyen kuruma, tazminat şokuİstanbul İdare Mahkemesi zamanında muvafakatı vermeyen idarenin, maddi tazminata mahkum edilmesine karar verdi.
 
 
15:08
03 Haziran 2014
Danıştay'dan konusuz kalan davalar için karar
 
 
12:39
03 Haziran 2014
Dayanışma aidatına iptal kararıSivas İdare Mahkemesi, Bağımsız Yerel Hizmet Sendikasının açtığı davada, Sivas Belediyesi ile Bem Bir Sen sendikası arasında, 2012 yılında imzalanan Sosyal Denge Sözleşmesiyle ilgili kararını verdi.
 
 
17:18
11 Mart 2014
Yetki gaspı halinde, işlem yok hükmündeAnkara Bölge İdare Mahkemesi, yanlış ödenen teşvik ikramiyesinde önemli bir karar verdi. Mahkeme yetki gaspı olduğu için işlemin yok hükmünde olduğuna karar verdi. Bu karar, ödemenin her maman istenebilmesi anlamına geliyor
 
 
00:05
09 Mart 2014
Şef olup, VHKİ görevi yapanların zam puanıHem VHKİ görevini yürütenler hem de şeflik yapanların zam puanı
 
 
09:00
05 Şubat 2014
Röntgen teknisyeni, acilde çalıştığı için fark alır mı?Tokat İdare Mahkemesi, acilde de görev alan röntgen teknisyenine, çalıştığı süreyle orantılı olmak üzere, riskli birim katsayısı üzerinden ödeme yapılması gerektiğine karar verdi.
 
SON HABERLER
11:15 - Bolu'da otomobille tır çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı11:11 - Bilim Kurul Üyeleri: Belirtiler değişti, düğünlere gitmeyin!10:50 - Yaşlı bakım evlerinde 10 günlük vardiyaya devam kararı10:48 - Anadolu Üniversitesi'nden yaz okulu açıklaması10:29 - Türkiye'de OSB'siz şehir kalmadı10:27 - Lunaparkların açılış tarihi belli oldu
10:13 - Patlamada yakınlarından haber alamayan ailelerin bekleyişi sürüyor10:04 - OHAL döneminde çekilmiş sayılanlar yeniden atanabilir mi?10:03 - Evde cesedi bulunan kadını, oğlunun öldürdüğü ortaya çıktı09:58 - Yolsuzluğun belgesi WhatsApp'tan çıktı09:55 - Bursa'da anne ve 2 çocuğu evlerinde ölü bulundu09:49 - Dünya Sağlık Örgütü: Aşının ne zaman hazır olabileceğini tahmin edemeyiz
09:48 - Birsen Ocaklı'nın üzerinden geçtiği köpeğin sahibi: Bu kişinin ceza almasını istiyorum09:35 - Sevdiği kızdan ayrıldı, canlı yayında veda edip intihar etti09:32 - Netflix Meclis'in internetini yedi09:27 - Şike kumpası davasında Baransu gerginliği09:24 - Etkisiz hale getirilen 2 teröristin biri, gri kategoride
09:08 - İkinci el araçlarda merdiven altı ekspertiz dolandırıcılığına dikkat
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Çoklu baro kanun teklifi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam