Sahil Güvenlik Komutanlığı Kıyafet Yönetmeliğinde değişiklik

Sahil Güvenlik Komutanlığı Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Nisan 2020 02:35, Son Güncelleme : 24 Nisan 2020 02:36
Sahil Güvenlik Komutanlığı Kıyafet Yönetmeliğinde değişiklik

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI KIYAFET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 28/3/2020 tarihli ve 31082 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sahil Güvenlik Komutanlığı Kıyafet Yönetmeliğinin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 5 - (1) Bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar hariç olmak üzere tüm personel hizmet yerinde ve görevi icabı bulunması gereken yerlerde üniformalı bulunur. Personel bu Yönetmelikte kendisi için belirtilen kıyafetleri Sahil Güvenlik Komutanlığının ilgili birimlerinin sağladığı imkanlardan temin etmek zorundadır. Bu nedenle görevlendirmelerde personelde kıyafetinin eksik olması geçerli bir mazeret olarak kabul edilmez. Personel hizmet yerine intikal ederken ve hizmet yerinden dönerken, güvenlikle ilgili kısıtlamalar hariç, üniformalı olabilir.

(2) İcra edilen faaliyetlerin koordinesini yapan birimler tarafından faaliyetlerin hangi kıyafetle icra edileceği, günlük, tören, davet, kolluk üniforması veya sivil kıyafet, spor kıyafeti ve benzeri şekilde, emirle veya iletişim araçları ile faaliyete katılacak personele duyurulur.

(3) Kıyafetler üzerinde bu Yönetmelikte izin verilenler haricinde hiçbir aksesuar, rozet, nişan, iğne, sembol ve benzeri taşınmaz. Giysileri bedene uydurabilmek için tadilat yapılabilir, ancak modelini değiştirecek tadilatlar yapılamaz.

(4) Bu Yönetmelikle zorunlu olan veya izin verilen, takı, iğne, işaret, aksesuar, teçhizat, saç, makyaj, ve benzeri uygulamalar; özellikle yüzer ve uçar unsurlar gibi kolluk, gemicilik ve teknik hizmetlerin yoğunlukta olduğu ortamlarda, iş güvenliği ve emniyet kaza önleme tedbirleri söz konusu olduğunda, birlik komutanı veya faaliyetin sorumlu komutanı tarafından verilecek emirle uygulanmaz veya kısıtlanır.

(5) Branş ve rütbe işaretleri sökülmek suretiyle resmi üniformalar sivil kıyafete dönüştürülerek kullanılamaz; resmi pantolon, sivil gömlek, kazak, ceket gibi giysilerle birlikte giyilemez, resmi üniformaların içerisine ve üzerine sivil giysi, sivil palto, pardösü ve benzerleri giyilemez.

(6) Başlarını örten kadın personel, başı kapatacak ancak yüzü örtmeyecek şekilde desensiz, giydiği üniformanın renginde, kışın siyah, yazın beyaz, kolluk ve eğitim üniformasıyla mavi kumaş başörtüsü kullanabilir. Ayrıca bu personel kısa kollu gömleklerin altına gömlekle aynı renkte ve kolları örtecek şekilde içlik giyebilir, etekli üniforma seçeneklerinde pantolon tercih edebilir.

(7) Her yıl yazlık kıyafetler Mayıs ayının on beşine en yakın pazartesi günü, kışlık kıyafetler Ekim ayının on beşine en yakın pazartesi günü giyilir. Mevsim itibarıyla istisnai durumlar gösteren yıl ve bölgelerde yazlık ve kışlık kıyafetlerin giyilmesine, bölgedeki Deniz Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı birimleri de dikkate alınarak, merkezde Sahil Güvenlik Komutanlığınca, taşra teşkilatında Grup veya Bölge Komutanlıklarının teklifi üzerine Valilerce karar verilir.

(8) Personelin hizmet yerinde veya topluca bulunduğu yerlerde üniforma olarak tek tip görüntüyü sergilemesi esastır. Gereken durumlarda birlik komutanı veya faaliyetin sorumlu komutanı tarafından aynı üniforma seçeneğinin giyilmesi ve aynı aksesuarların kullanılması konusunda emir verilebilir."

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Bu Habere Tepkiniz