MEB, asker eşlerine özür durumu yer değiştirmelerinde il/ilçe emri vermek zorunda mıdır?

MEB, zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan meslek mensuplarının öğretmen eşlerine, özür durumu yer değiştirmelerinde, tercih ettikleri il veya ilçede boş kontenjan yoksa veya yapılan tercihlere hizmet puanı üstünlüğüne göre atanamamışsa, il/ilçe emri vermek zorunda mıdır?

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Ağustos 2020 10:00, Son Güncelleme : 25 Ağustos 2020 01:59
MEB, asker eşlerine özür durumu yer değiştirmelerinde il/ilçe emri vermek zorunda mıdır?

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Mazeret ve engellilik durumuna bağlı yer değiştirmeler" başlıklı 49. maddesi 1.fıkrasında; "(1) Öğretmenlerin; aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretlerine veya engellilik durumuna bağlı yer değiştirmeleri hakkında, Devlet Memurları Kanunu ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır." hükümleri bulunmaktadır.

Aynı yönetmeliğin "Hüküm bulunmayan haller" başlıklı 63. maddesi 1.fıkrasında ise; "(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 19.4.1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır." hükümleri bulunmaktadır.

Dolaysıyla "MEB, asker eşlerine özür durumu yer değiştirmelerinde il/ilçe emri vermek zorunda mıdır?" sorumuza cevap aramak için Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine bakmak durumundayız.

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğinin "Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarda Gözönünde Bulundurulacak Hususlar" başlıklı 9. maddesindeki; "Yer değiştirme suretiyle atanmalar, Devlet Memurlarının dengeli bir şekilde dağılımını sağlamak için öğrenimi, uzmanlığı, iş tecrübesi, mesleki bilgisi gibi özellikleri ile boş kadro durumu gözönünde bulundurularak kurumlarınca hazırlanan bir plan dahilinde yapılır.

İlgili mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı, mülki idare amirliği hizmetleri sınıfı, jandarma hizmetleri sınıfı, sahil güvenlik hizmetleri sınıfı ve emniyet hizmetleri sınıfına giren memurlar, Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subay ve astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar ile hakim ve savcıların görev süresiyle sınırlı olmak üzere atandıkları yere, memur olan eşinin atanmasında mevzuatı uyarınca yürürlüğe konulan norm kadro sayılarına ilişkin hükümler uygulanmaz." hükümlerine göre yukarıda tek tek sayılan zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan meslek mensupların öğretmen eşleri norm kadro sayılarına ilişkin hükümler uygulanamaz.

Dolayısıyla yukarıda tek tek sayılan zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan meslek mensuplarının öğretmen eşlerinin eş durumundan özür durumu yer değiştirmelerinde, tercih edilen il veya ilçede boş kontenjan yoksa veya yapılan tercihlere hizmet puanı üstünlüğüne göre atanamamışsa, il/ilçe emri vermek zorundadır.

Bu hükümlere göre; "ilde alanınızda boş kontenjan bulunmadığında başvuru yapamazsınız" uyarısı alanlar ile tercih yaptıktan sonra "Tercihlerinize puan yetersizliğinden atanamadınız." uyarısı alan zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan meslek mensuplarının öğretmen eşlerinin yukarıdaki durumu belirterek il veya ilçe emri talebinde bulunması gerekmektedir.

Ahmet KANDEMİR

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber