DYK görevini mazeretsiz yerine getirmeyen öğretmen ceza alır mı?

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karara göre DYK kursu kapsamındaki görev zorunlu bir ek ders görevi değildir. Ancak mazeretsiz olarak verilen görevi yerine getirmeyen öğretmene de 657 sayılı Kanunun disiplin hükümleri uygulanabilir.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 29 Eylül 2021 11:00
DYK görevini mazeretsiz yerine getirmeyen öğretmen ceza alır mı?

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararının "Ek ders görevini yapmayanlar" başlıklı 27. maddesindeki; "(1)Bu Karara göre zorunlu ek ders görevi verilenlerden, kabul edilebilir bir özrü olmaksızın bu görevini yerine getirmeyenler asli görevlerini yapmamış sayılır." hükümlerine göre zorunlu ek ders görevini yerine getirmeyenler asli görevlerini yapmamış sayılmaktadırlar.

Peki, öğretmenlerin asli görevi, zorunlu ek ders görevi ve ek ders görevleri nelerdir?

ÖĞRETMENLERİN ASLİ GÖREVİ, AYLIK KARŞILIĞI GİRMEK ZORUNDA OLDUĞU DERS GÖREVİDİR

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri İle İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri İle Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanun ile öğretmenlerin çalışma saatleri düzenlenmiş ve kanunun açıklaması olan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'ın "Aylık karşılığı ders görevi" başlıklı 5. maddesi ve "Ek ders görevi" başlıklı 6. maddesi ve diğer maddeler ile girilecek dersler belirlenmiştir

BRANŞ ÖĞRETMENLERİ ALANLARINDA DERS VAR İSE 15 SAAT, OKUL ÖNCESİ VE SINIF ÖĞRETMENLERİ HAFTADA 18 SAAT, ATÖLYE VE LABORATUVAR ÖĞRETMENLERİ İSE 20 SAAT AYLIK KARŞILIĞI ALANLARINDA DERSE GİRMEK ZORUNDADIR

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Aylık karşılığı ders görevi" başlıklı 5. maddesinde "(1) Kapsama dahil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli;
a) Örgün ve yaygın eğitim kurumlarının müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları haftada 6 saat,
b) Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri haftada 18 saat
c) Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenleri haftada 15 saat,
ç) Atölye ve laboratuvar öğretmenleri haftada 20 saat,
ders okutmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülük öncelikle alanlarında, alanlarında ders bulunmayanlara ise ihtiyaç halinde ve istekleri üzerine alanları dışında ders görevi verilmek suretiyle yerine getirilir."
hükümleri bulunmaktadır.

Bu hükümlerde yönetici ve öğretmenlerin alanlarında alabilecekleri aylık karşılığı ders sayıları ve alanlarında aylık karşılığı ders görevi verilemeyen veya kısmen verilebilenlere, ihtiyaç halinde ve istekleri üzerine alanları dışında da aylık karşılığı ders verilebileceği belirtilmiştir.

BRANŞ ÖĞRETMENLERİ ALANLARINDA DERS VAR İSE 6 SAAT, OKUL ÖNCESİ VE SINIF ÖĞRETMENLERİ HAFTADA 12 SAAT, ATÖLYE VE LABORATUVAR ÖĞRETMENLERİ İSE 20 SAAT ZORUNLU EK DERS KARŞILIĞI ALANLARINDA DERSE GİRMEK ZORUNDADIR

Yine; Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Ek ders görevi" başlıklı 6. maddesindeki; "(1) Kapsama dahil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli olup, aylık karşılığı ders görevini tamamlayan;
a) Müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarına haftada 6 saate,
b) Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenlerine 6 saati zorunlu olmak üzere haftada 15 saate,
c) Atölye ve laboratuvar öğretmenlerine 20 saati zorunlu olmak üzere haftada 24 saate,
kadar alanlarında, alanlarında ek ders görevi verilemeyen veya kısmen verilebilenlere, ihtiyaç halinde ve istekleri üzerine alanları dışında da ek ders görevi verilebilir.

(2) Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri ile okuma-yazma kurs öğretmenlerinin aylık karşılığı okutmak zorunda oldukları ders saati dışında ilgili mevzuatına göre fiilen okuttukları her ders saati zorunlu ek ders görevi sayılır. Ancak, bu şekilde verilecek ek ders görevi haftada, okul öncesi öğretmenlerinden anaokulları ile kız teknik öğretim okul ve kurumları bünyesindeki uygulama sınıflarında görevli olanlar için bir sınıfta bir öğretmenle tam gün eğitim yapılması şartına bağlı olarak 24 saati, diğer ana sınıflarında görevli öğretmenler ile sınıf ve okuma yazma kurs öğretmenleri için 12 saati geçemez." hükümleri bulunmaktadır.

Bu hükümlere göre; öğretmenlerin aylık karşılığı ders görevleri zorunlu ek ders görevleri ve ek ders görevleri belirlenmiştir.

DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU GÖREVİ, ZORUNLU EK DERS KAPSAMINDA BİR GÖREV DEĞİLDİR

Peki, Destekleme ve Yetiştirme Kursu görevini hangi kapsamdadır?

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararının "Yetiştirme, okuma -yazma ve uyum kursları" başlıklı 8 maddesindeki; "Bu Kararla belirlenen azami ek ders görevi ve ek ders görevinden sayılan ders saatleri dışında olmak üzere;" verilen bir ek görevdir. Karşılığında mevzuatta yer verilen ek ders ücreti ödenmektir. Dolayısıyla, Destekleme ve Yetiştirme Kursu görevi zorunlu ek ders kapsamında bir görev değildir. Öğretmen bu görevi ister kabul eder istemezse de kabul etmez.

KAPAT [X]

Peki, Destekleme ve Yetiştirme Kursu görevini kabul eden ve buna göre haftalık ders programı yapılan ve öğrencileri olan bir öğretmen bugün canım derse gitmek istemiyor diyerek derse gitmeyebilir mi?

Geçerli bir mazereti olup ve bu mazeretini belgelendiren ve bu durumu zamanında okul yönetimine bilgilendiren öğretmen tabi ki mazeretli sayılacaktır.

Fakat hiçbir mazereti olmadan dersine girmeyen öğretmen hakkında idari soruşturma yapılacaktır.

Şöyle ki;

Milli Eğitim Bakanlığı Destekleme Ve Yetiştirme Kursları Yönergesinin "Sorumluluk" başlıklı 19. maddesinde; "Bu Yönerge hükümleri çerçevesinde kurslarda görev alan her kademedeki personel görevlerini; eksiksiz, zamanında ve etkin olarak yerine getirmekle yükümlüdür." hükümleri,

Destekleme Ve Yetiştirme Kursları E-Kılavuzunun "Sorumluluk" başlıklı 1.1 maddesinde; "MEB Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi ve bu Kılavuz hükümleri çerçevesinde kurslarda görev alan her kademedeki personel görevlerini; eksiksiz, zamanında ve etkin olarak yerine getirmekle yükümlüdür." hükümleri bulunmaktadır.

Bu nedenle Destekleme Ve Yetiştirme Kursu görevini yerine getirmeyen öğretmen hakkında; öğretmenlere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun "Disiplin cezalarının çeşitleri ile ceza uygulanacak fiil ve haller" başlıklı 125.maddesinde soruşturma neticesinde verilecek ceza hükümleri bulunmaktadır.

İşte o cezalar,

"Disiplin cezalarının çeşitleri ile ceza uygulanacak fiil ve haller:

Madde 125 - Devlet memurlarına verilecek disiplin cezaları ile her bir disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

A-Uyarma: Memura, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.

Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak,

b) Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini terk etmek,

B-Kınama: Memura, görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir.

Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kusurlu davranmak,"

Ahmet KANDEMİR

Bu Habere Tepkiniz