ESK, Teftiş Başkanlığında kıdem süresini 5 yıla düşürdü

Et ve Süt Kurumu, Teftiş Kurulu başkanı olabilmek için aranan kıdem şartını 5 yıla düşürdü.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 21 Ekim 2021 10:03
ESK, Teftiş Başkanlığında kıdem süresini 5 yıla düşürdü

21 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeye göre, Et ve Süt Kurumu Teftiş Kurulu başkanlığına atanabilmek için aranan kıdem şartı 5 yıla düşürüldü. Yönetmeliğin önceki düzenlemesinde ise Teftiş Kurulu Başkanı olabilmek için ya 3 yıllık başmüfettiş kıdemine sahip olmak ya 10 yıllık denetim hizmeti kıdemine sahip olmak ya da daire başkanlığı dengi veya üstü görevleri yapmış olmak şartı aranıyordu.

Yapılan bir başka düzenlemeye göre ise görevden alınıp müfettişliğe atanmış olanların üst kademe kamu yöneticiliğinde geçen hizmet süresinin tamamı denetim meslek kıdeminden sayılacak.

Rapor düzeltmelerinde, müfettiş ve başkanın aynı kanaatte olmaması durumunda, her ikisinin de görüşü Genel Müdürün onayına sunulacak.

İşte Yapılan düzenlemelerin karşılaştırmalı madde cetveli

ESKİ HÜKÜM YENİ HÜKÜM
Madde 7 - (1) Teftiş Kurulu Başkanlığına, Kurulda en az üç yıl Başmüfettişlik yapanlar arasından atama yapılır. Ancak 22 nci maddenin ikinci fıkrasının (c) bendindeki öğrenim şartını haiz olmak kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarında denetim hizmetleri ile ilgili görevlerde en az on yıl hizmeti bulunanlar ile daire başkanlığı dengi veya üstü görevleri yapmış olanlar arasından Teftiş Kurulu Başkanlığına atama yapılabilir. "MADDE 7 - (1) Teftiş Kurulu Başkanlığına, kamuda müfettiş yardımcılığı dahil en az 5 yıl müfettişlik hizmeti bulunan müfettişler arasından atama yapılır."
Madde 9 - (1) Müfettiş yardımcılığı dahil en az 10 yıl çalışmış olan müfettişler; kıdem, başarı, kadro durumları göz önünde bulundurularak Kurul Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile Başmüfettişliğe atanabilirler. "MADDE 9 - (1) Müfettişler, müfettişlik yeteneği ve yeterliliği ile başarı durumları göz önünde bulundurularak Genel Müdür tarafından Başmüfettişlik kadrolarına atanabilirler. Başmüfettişliğe atanabilmesi için müfettişin 1 inci derece kadroya tayin edilebilecek şartlara sahip olması gerekir."
Mesleki kıdem
MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(5) Müfettişliğe, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesi uyarınca atananlardan; yeterlik sınavında başarı göstermek suretiyle müfettiş, denetmen, denetçi, kontrolör unvanlarından birini iktisap edenlerin denetim mesleğinde geçen süreleri ile üst kademe kamu yöneticiliklerinde geçen hizmet sürelerinin tamamı, denetim mesleğinden olmayanların ise hizmet sürelerinin yarısı denetim meslek kıdeminden sayılır."

Madde 58 - (1) Raporlar, Başkan ve refakat müfettişleri tarafından incelenir. Düzeltilmesi veya tamamlattırılması gereken hususlar varsa bunların giderilmesi, raporu düzenleyen müfettişten gerekçeleri ortaya konularak istenir. Raporun düzeltilmesine ilişkin talebe müfettişin katılmaması durumunda Başkanın görüşü doğrultusunda işlem yapılır. Raporlar Genel Müdürün onayına sunulur. MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Raporlar, Başkan ve refakat müfettişleri tarafından incelenir. Düzeltilmesi veya tamamlattırılması gereken hususlar varsa bunların giderilmesi, raporu düzenleyen müfettişten gerekçeleri ortaya konularak istenir. Raporun düzeltilmesine ilişkin talebe müfettişin katılmaması durumunda Başkanlık görüşü ile müfettişin görüşü Genel Müdürün onayına sunulur."

(4) Müfettişler, görevleri ile ilgili konularda kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerle doğrudan yazışma yapabilirler. Ancak, Başbakanlık, yüksek yargı organları, diğer Bakanlıkların merkez ve yurtdışı birimleriyle olan yazışmalar Başkanlık aracılığıyla genel esaslara göre yapılır. MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(4) Müfettişler, görevleri ile ilgili konularda kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerle doğrudan yazışma yapabilirler. Ancak, Cumhurbaşkanlığı, TBMM, yüksek yargı organları, diğer Bakanlıkların merkez ve yurt dışı birimleriyle olan yazışmalar Başkanlık aracılığıyla genel esaslara göre yapılır."

Bu Habere Tepkiniz