1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
Anasayfa \ Haberler

Haberler

 
02 Haziran 2003 22:17
Sağlık Bakanı Recep Akdağ, '?Aile hekimliği sistemi bir yıl sonra hayata geçirilecek''
 
 
02 Haziran 2003 22:15
Burası Türkiye mi?
 
 
02 Haziran 2003 22:12
Sağlık Bakanı Recep Akdağ: "Mecburi hizmet kaldırılacak"
 
 
02 Haziran 2003 22:12
Sağlık Bakanı Recep Akdağ: "Mecburi hizmet kaldırılacak"
 
 
02 Haziran 2003 22:09
2002 İdari Hakimlik Sınavına İlişkin memurlar.NET'ten Açıklama
 
 
02 Haziran 2003 22:08
Memura yüzde 5-8 zam
 
 
02 Haziran 2003 22:08
Memura yüzde 5-8 zam
 
 
02 Haziran 2003 22:06
ÖSYM Yine Yanlış Yaptı mı?
 
 
02 Haziran 2003 22:03
Bakanlar, bürokratlarına kadro bulmakta zorlanıyor
 
 
02 Haziran 2003 22:03
Bakanlar, bürokratlarına kadro bulmakta zorlanıyor
 
 
02 Haziran 2003 22:03
Bakanlar, bürokratlarına kadro bulmakta zorlanıyor
 
 
02 Haziran 2003 22:01
ÖSYM, İdari Hakimlik Sınavında da Yanlış Yaptı
 
 
02 Haziran 2003 22:01
ÖSYM, İdari Hakimlik Sınavında da Yanlış Yaptı
 
 
02 Haziran 2003 16:19
Türk Telekom, İnternet arızasının 9 Haziran'da çözüleceğini belirti
 
 
02 Haziran 2003 16:19
Türk Telekom, İnternet arızasının 9 Haziran'da çözüleceğini belirti
 
 
02 Haziran 2003 02:40
Subay ve Astsubayların Mecburi Hizmetlerini Tamamlamadan Ayrılmaları Halinde Ödeyecekleri Tazminat
Subay ve astsubaylar, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 112'inci maddesine göre fiilen 15 yıl hizmet etmedikçe istifa edemezler. Sağlık nedenleri dışında, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki mecburi hizmet yükümlülüğünü tamamlamadan ayrılan veya ilişiği kesilen subay ve astsubaylar ise kendilerine yapılan öğrenim, eğitim ve yetiştirme masraflarını, yükümlülük sürelerinin eksik kalan kısmı ile orantılı olarak, ayrıldığı veya ilişiğinin kesildiği yıldaki masraf değerleri üzerinden tazminat olarak ödemekle yükümlüdürler. Tazminatlara ilişkin bu husus, 607 sayılı KHK ile 926 sayılı Kanunun 112'inci maddesine beşinci fıkra olarak eklenmiştir. Diğer taraftan, Anayasa Mahkemesi, 30.05.2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan kararında, 607 sayılı KHK'nın dayanağı olan 4588 sayılı Yetki Yasası'nın iptal edilmiş olması nedeniyle, 607 sayılı KHK ile eklenen tazminatlara ilişkin hükmünde iptal edilmesine karar vermiştir. Ancak, iptal kararı 6 ay sonra yürürlüğe girecektir.
 
 
02 Haziran 2003 01:53
Memurlar.NET Makalelerinizi/ Görüşlerinizi Yayımlıyor
 
 
02 Haziran 2003 00:47
Memurlar.NET'in Mevzuat Bölümü Açılmıştır
10 ana kategoriden oluşan Mevzuat Bölümünde; 1921, 1924, 1961 ve 1982 Anayasalarına 'Anayasa' kategorisinden; memurlara ilişkin Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Bakanlar Kurulu Kararları, Tüzük, Yönetmelik, Tebliğ ve Genelgelere ise ilgili kategorilerden ulaşabilirsiniz. Diğer taraftan, mevzutta yaşanan güncel değişikler 'Son Değişiklikler'; 2003 yılı Bütçe Kanununa ilişkin veriler ise '2003 Bütçe Verileri' kategorileri altında yer almaktadır. Sitemizde yer alan tüm mevzuatlar son değişikliklerin tümünü içermektedir. Yine mevzutta meydana gelecek değişiklikler güncel olarak ilgili bölüme işlenecektir. Sitemizde yer alamasını istediğiniz mevzuata ilişkin önerilerinizi lütfen memurlar@memurlar.net adresine iletiniz.
 
 
02 Haziran 2003 00:47
Memurlar.NET'in Mevzuat Bölümü Açılmıştır
10 ana kategoriden oluşan Mevzuat Bölümünde; 1921, 1924, 1961 ve 1982 Anayasalarına 'Anayasa' kategorisinden; memurlara ilişkin Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Bakanlar Kurulu Kararları, Tüzük, Yönetmelik, Tebliğ ve Genelgelere ise ilgili kategorilerden ulaşabilirsiniz. Diğer taraftan, mevzutta yaşanan güncel değişikler 'Son Değişiklikler'; 2003 yılı Bütçe Kanununa ilişkin veriler ise '2003 Bütçe Verileri' kategorileri altında yer almaktadır. Sitemizde yer alan tüm mevzuatlar son değişikliklerin tümünü içermektedir. Yine mevzutta meydana gelecek değişiklikler güncel olarak ilgili bölüme işlenecektir. Sitemizde yer alamasını istediğiniz mevzuata ilişkin önerilerinizi lütfen memurlar@memurlar.net adresine iletiniz.
 
 
02 Haziran 2003 00:33
625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu
 
 
02 Haziran 2003 00:31
2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun
 
 
02 Haziran 2003 00:27
2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun
 
 
02 Haziran 2003 00:24
2477 sayılı Kanun (2451 sayılı Kanunun Kapsamı Dışında Kalan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usulüne İlişkin Kanun)
 
 
02 Haziran 2003 00:22
2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun
 
 
02 Haziran 2003 00:18
2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun
 
 
02 Haziran 2003 00:15
2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu
 
 
02 Haziran 2003 00:10
2908 sayılı Dernekler Kanunu
 
 
02 Haziran 2003 00:08
2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu
 
 
02 Haziran 2003 00:03
3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun
 
 
02 Haziran 2003 00:01
3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
 
 
01 Haziran 2003 23:59
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
 
 
01 Haziran 2003 23:57
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu
 
 
01 Haziran 2003 23:55
6245 sayılı Harcırah Kanunu (Eski metin)
 
 
01 Haziran 2003 23:55
6245 sayılı Harcırah Kanunu (Eski metin)
 
 
01 Haziran 2003 23:53
237 sayılı Taşıt Kanunu
 
 
01 Haziran 2003 11:32
Yeni hazırlanan Başbakanlık Genelgesi ile kimlere cep telefonu verileceği ve hangi bürokratların şehirlerarası telefon hattının açık olacağına dair esaslar yeniden belirleniyor
 
 
01 Haziran 2003 11:32
Yeni hazırlanan Başbakanlık Genelgesi ile kimlere cep telefonu verileceği ve hangi bürokratların şehirlerarası telefon hattının açık olacağına dair esaslar yeniden belirleniyor
 
 
01 Haziran 2003 11:32
Yeni hazırlanan Başbakanlık Genelgesi ile kimlere cep telefonu verileceği ve hangi bürokratların şehirlerarası telefon hattının açık olacağına dair esaslar yeniden belirleniyor
 
 
01 Haziran 2003 11:22
"Birinci Basamakta Ruh Sağlığı Eğitimi Projesi'' kapsamında, 81 ilden 10 bin 291 pratisyen hekim, ruhsal bozukluklar konusunda eğitim alacak.
 
 
01 Haziran 2003 11:22
"Birinci Basamakta Ruh Sağlığı Eğitimi Projesi'' kapsamında, 81 ilden 10 bin 291 pratisyen hekim, ruhsal bozukluklar konusunda eğitim alacak.
 
 
31 Mayıs 2003 23:17
Son Değişikler Çerçevesinde Öğretmenlik Kadrolarına Kimlerin Atanabileceğine İlişkin Bilgiler
Öğretmenlik kadrolarına kimlerin atanabileceği Talim ve Terbiye Kurulunun 340 Nolu Kararı ile belirlenmiştir. Ancak, Talim ve Terbiye Kurulunun bu kararında 31.3.2003 tarihinde değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklikte, sınıf öğretmenliğine sadece Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümü mezunlarının atanacağı belirtilmiştir. Ayrıca, Eğitim Fakülteleri, Fen Fakülteleri, Edebiyat Fakülteleri, Fen-Edebiyat Fakülteleri ile Karar eki çizelgede yer verilen diğer yükseköğretim programlarından mezun olup Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını bitirenlerin hiçbir öncelik sınırlaması olmaksızın Ortaögretim alan ögretmenlikleri atamalarına katılabilmeleri sağlanmıştır. Yine değişiklik ile kimlerin İngilizce Öğretmenliği kadrolarına atanabileceği hususu yeniden düzenlenmiştir. Bu konuda, sitemizde daha önce yayınlamış olduğumuz analizleri, sınav çerçevesinde adaylar için derledik. Ayrıntılar için tıklayın.
 
 
31 Mayıs 2003 23:17
Son Değişikler Çerçevesinde Öğretmenlik Kadrolarına Kimlerin Atanabileceğine İlişkin Bilgiler
Öğretmenlik kadrolarına kimlerin atanabileceği Talim ve Terbiye Kurulunun 340 Nolu Kararı ile belirlenmiştir. Ancak, Talim ve Terbiye Kurulunun bu kararında 31.3.2003 tarihinde değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklikte, sınıf öğretmenliğine sadece Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümü mezunlarının atanacağı belirtilmiştir. Ayrıca, Eğitim Fakülteleri, Fen Fakülteleri, Edebiyat Fakülteleri, Fen-Edebiyat Fakülteleri ile Karar eki çizelgede yer verilen diğer yükseköğretim programlarından mezun olup Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını bitirenlerin hiçbir öncelik sınırlaması olmaksızın Ortaögretim alan ögretmenlikleri atamalarına katılabilmeleri sağlanmıştır. Yine değişiklik ile kimlerin İngilizce Öğretmenliği kadrolarına atanabileceği hususu yeniden düzenlenmiştir. Bu konuda, sitemizde daha önce yayınlamış olduğumuz analizleri, sınav çerçevesinde adaylar için derledik. Ayrıntılar için tıklayın.
 
 
31 Mayıs 2003 12:54
Milli Eğitim Bakanlığınca 2003 yılında ögretmen alımı yapılacak kadrolar
 
 
31 Mayıs 2003 12:44
"İşe başlatmak" vaadi ile vatandaşları dolandıran memur görevden uzaklaştırıldı
 
 
31 Mayıs 2003 12:44
"İşe başlatmak" vaadi ile vatandaşları dolandıran memur görevden uzaklaştırıldı
 
 
31 Mayıs 2003 12:44
"İşe başlatmak" vaadi ile vatandaşları dolandıran memur görevden uzaklaştırıldı
 
 
31 Mayıs 2003 12:32
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Şahin: Memur sınavı seneye kaldı
 
 
31 Mayıs 2003 12:32
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Şahin: Memur sınavı seneye kaldı
 
 
31 Mayıs 2003 12:32
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Şahin: Memur sınavı seneye kaldı
 
 
31 Mayıs 2003 12:32
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Şahin: Memur sınavı seneye kaldı
 
«182181821918220182211822218223182241822518226182271822818229»
SON HABERLER
02:13 - Atakan Arslan'ı şehit eden zanlının yanında bulunan 2 kişi teslim oldu02:08 - Prof. Alpay Azap'tan sokağa çıkma yasağı açıklaması!01:20 - e-Nabızda kronik hastalıklar sekmesi yok00:55 - Bitlis Sehi Ormanlarında, 3 terörist etkisiz hale getirildi00:45 - Türk oyun şirketi 1,8 milyar dolara satılıyor00:38 - İlk kez bir özel şirket insanlı uzay uçuşu gerçekleştirmiş oldu00:03 - İdari izin neden gebelere verilmedi?00:00 - 31 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları23:59 - Ferahlık ve hijyeni elden bırakmayanlara23:59 - Antalya'da, 'arabada açık hava sineması' etkinliği
23:56 - Yüzerken de 'sosyal mesafe'ye dikkat edilecek23:44 - Bitlis'te bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi23:39 - THY'den uçaklarda ikram düzenlemesi23:33 - Burhan Kuzu'dan hanımağa 'Güniz Akkuş' açıklaması23:26 - 'Sigara dumanı virüs getirebilir'23:23 - Bilim Kurulu Üyesi: Restoranlarda açık alanları tercih edin23:14 - Fahrettin Altun'dan Kilise'ye yapılan saldırıya ilişkin açıklama23:05 - Cuma namazı için stada alınmayan Osman amca konuştu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
İdari izinlerin ve esnek çalışmanın 1 Haziran itibariyle sona erdirilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam