Teknik personel şoför kadrosunda çalıştırılabilir mi?

Teknik personel genel idari hizmetler sınıfında şoför olarak çalıştırılabilir mi?

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 29 Kasım 2021 10:02, Son Güncelleme : 22 Kasım 2021 10:49
Teknik personel şoför kadrosunda çalıştırılabilir mi?

Üniversitede şoför kadrosunda çalışıyorum. Unvan değişikliği sınavı ile tekniker kadrosuna atanacağım, ama şoför olarak çalışmaya devam etmek istiyorum. Bu konuda bir engel var mıdır? Dilekçe verip görevlendirme ile geçebilir miyim?

Kamu idareleri mevzuatla verilen görevleri yerine getirilmek amacıyla personel istihdam etmektedir. Hizmetlerde aksama yaşanmaması için idareler hizmet gereklerine uygun olarak farklı sınıflarda ve farklı unvanlarda yeterli sayıda personel istihdam etmek zorundadır. Başka bir ifadeyle teşkilat yapısıyla personel profilinin uyumlu olması gereklidir. Bir kurumun kadro cetvellerine bakıldığında o kurumun görev alanıyla ilgili kabaca bir fikir sahibi olunabilir.

Ancak kadro yapısının teşkilat yapısıyla uyumlu olması tek başına yeterli olmaz. Personelin kadro unvanı kapsamındaki görevlerde istihdamı da önemli bir husustur. Aksi takdirde muz yiyen aslan durumu söz konusu olacaktır. Fıkra bu ya; hayvanat bahçesinde bulunan iki aslandan biri et, diğeri muzla beslenir. Et yiyen aslan muz yiyene, neden sana muz veriliyor? diye sorar. Muz yiyen aslanın yanıtı ülkemizin personel sistemindeki çarpıklıklardan birini özetler; - Buraya maymun kadrosundan girdim.

657 sayılı Kanunun temel ilkelerinden biri sınıflandırma olduğu için, memur istihdamında hizmet sınıfı için özel bir güvence sağlanmıştır. Kanunun 45. maddesinde, "Hiç bir memur sınıfının dışında ve sınıfının içindeki derecesinin altında bir derecenin görevinde çalıştırılamaz." hükmü yer almaktadır. Bu hüküm uyarınca teknik hizmetler sınıfındaki teknikere GİH sınıfındaki şoför unvanına ait görevlerin yaptırılması mümkün bulunmamaktadır. Danıştay söz konusu hükümle ilgili yakın tarihli bir kararında yardımcı hizmetler sınıfındaki teknisyen yardımcılarına bu sınıfın görev tanımı kapsamındaki diğer görevlerin yaptırılabileceğine karar vermiş, gerekçe olarak da 657 sayılı Kanunun 45. maddesine dayanmış, madde hükmünde memura farklı hizmet sınıfındaki görevlerin yaptırılamayacağını, hükmün aynı hizmet sınıfı kapsamındaki görevlerin verilmesine engel teşkil etmediğini belirtmiştir.

657 sayılı Kanunun 45. maddesi genel kural olmakla birlikte Kanunun 86. maddesinde düzenlenen vekalet görevi ve 88. maddesinde düzenlenen ikinci görev bu genel kuralın istisnalarını oluşturmaktadır. Bu kapsamda mühendis vekaleten şube müdürlüğü görevini yerine getirebilmektedir.

Sonuç olarak teknik hizmetler sınıfındaki bir personelin vekalet veya ikinci görev verilmesi halleri dışında GİH sınıfı kapsamındaki bir görevde çalıştırılamayacağını, bu konuda memurun isteğinin bulunmasının sonucu değiştirmeyeceğini değerlendirmekteyiz.

Bu Habere Tepkiniz


Sonraki Haber