1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İFP'linin Fark Tazminatı ve Aile Yardımı Ödeneği

Özelleştirmeyle birlikte diğer kamu kurum ve kuruluşlarına memur olarak atanan İstihdam Fazlası Personelin maaşı dondurulmuştur. Şuan bu personel özelleştirme sırasındaki maaşı ile atanmış oldukları kadronun maaşı arasındaki farkı tazminat olarak atanmaktadır. Maliye Bakanlığı, aile yardımı ve çocuk yardımının bu fark tazminatı hesaplaması dışında tutulması gerektiğini belirtmiştir. BUMKO'nun görüşü için başlığa tıklayınız.
23 Şubat 2008 10:12
Yazdır

T.C.
... MALİ VK BAKANLIĞI
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : B.O7.0.BMK.O.15.115472-325
Konu : 4046 Sayılı Kanunun Uygulanması 23.01.08* 00726

TÜRKİYE ENERJİ, SANAYİ VE MADENCİLİK, HİZMET KOLU KAMU ÇALIŞANLARI SENDİKASI GENEL MERKEZİ BAŞKANLIĞINA

İIji: 2/1/2008 tarihli ve TEJSGM/20.10/6 sayılı yazı.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca ödenen aile yardımı ve çocuk yardımının, 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi hükmüne göre yapılan fark tazminatı Ödemelerinde ilgililerin eski ve yeni kadrolarına ait aylık ve diğer mali haklan toplam net tutarının hesabında dikkate alınıp alınmayacağı hususundaki tereddüdün giderilmesi talebine ilişkin ilgi yazı incelenmiş ve görüşümüz aşağıda belirtilmiştir.

Bilindiği üzere, 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin beşinci ve altıncı fıkralarında;

" Bu madde hükümlerine göre kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilen sözleşmeli personel ile is kanunlarına tâbi personele. Devlet Personel Başkanlığına bildirildikleri tarihteki kadro ve pozisyonlarına ilişkin olarak bildirim tarihi itibarıyla almakla oldukları sözleşme ücreti, ücret (fazla mesai ücreti hariç), ikramiye, bankacılık tazminatı, ek ücret, ek ödeme, teşvik ödemesi ve benzeri adlarla yapılan ödemelerin toplam net tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır); nakledildiği kurum veya kuruluştaki kadro veya pozisyonlara ilişkin olarak yapılan aylık ek gösterge, ikramiye, her türlü zam ve tazminatları (ek tazminat ve bankacılık tazminatı dâhil), makam tazminan, temsil tazminatı, görev tazminatı, sözleşme ücreti, ücret, ek ücret, ek Ödeme, teşvik ödemesi, döner sermaye payı ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (fazla mesai ücreti, fiilen yapûan ders karşılığı Ödenen ek ders ücreti hariç) toplam net tutarından farla olması halinde aradaki fark tutan, herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaksızın fark kaganaıcaya kadar ayrıca tazminat olarak ödenir ..

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (l) saydı cetvelde betimlen kadrolarda

görev yapmakta iken nakle tâbi tutulan personelin Devlet Personel Başkanlığına

bildirildikleri tarihteki kadrolarına ilişkin olarak bildirim tarihi itibarıyla almakta oldukları" aylık, ek gösterge, ikramiye, her türlü zam ve tazminatları (ek tazminat ve bankacılık tazminatı dâhil), makam tazminatı, temsil tazminatı, görev tazminatı, ücret (fâzla rnesai ücreti hariç), ek ücret, ek Ödeme ve benzeri adlarla yapûan ödemelerin toplam net_tutarmın (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır); nakledildiği kurum ve kuruluş tarftfmâan şahsa bağlı hak olarak ödenen aylık, ek gösterge, zam, özel hizmet tazminatı, mahrmjaznyinatı. temsil tazminatı, görev tazminatı Ödemeleri ile şahsa bağlı hak dışında yapılan ikramiye, ücret, ek ücret, ek ödeme, ek tazminat, teşvik ödemesi, döner sermaye payı ve btnzeriadlaria yapılan her türlü ödemelerin (fazla mesai ücreti, fiilen yapılan ders karşılığı ödenen ek ders ücreti hariç) toplam nçf tut^nr,Aqn fazla olması hâlinde aradaki fark tutan, herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak ödenir. Atandıkları kurumdaki kadro unvanı veya pozisyonlarında isteğe bağlı olarak herhangi bir değişiklik olanlarla, başka kurumlara geçenlere şahsa bağlı hak uygulaması ile fark tazminatı ödenmesine son verilir."

hükmüne yer verilerek, özelleştirme nedeniyle diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilen personelin eski kadro ve pozisyonlarına ilişkin olarak Devlet Personel Başkanlığına bildirildikleri tarihteki kadrolarına ilişkin olarak bildirim tarihi itibarıyla almakta oldukları (21/7/2003 tarihinden önce nakle tabi tutulan personel için eski kurumlan ile ilişiklerini kestikleri tarih) ücretin toplam net tutarının (fazla mesai ücret) hariç), nakledildikleri kurum ve kuruluştaki her türlü ödemelerin (fazla mesai ücreti, fiilen yapılan ders karşılığı ödenen ek ders ücreti hariç) toplam net tutarından fazla olması halinde aradaki fark tutarının herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın fark kananıncava kadar aynca ödcncccfti açıkça belirtilmiş bulunmaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 202 nci maddesinde ise;

"Evli bulunan Devlet memurlarına aile yardımı ödeneği verilir. Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için "1500", çocuklarından herbiri için de "250" gösterge rakamının "(72 nci ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı)" ayltk katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenir. Ancak ikiden fazla çocuk için aile yardımı ödeneği verilmez " denilmek suretiyle, Devlet memurlarına ödenecek aile yardımı ödeneği düzenlenmiş, müteakip maddelerde de söz konusu ödeneğin Ödeme usulü ve bu ödemeye hangi hallerde hak kazanılacağı ve kaybedileceği belirtilmiş bulunmaktadır.

Piğer taraftan, 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin fark tazminatını düzenleyen beşinci ve alüncı fıkralannda, ilgililerin fark tazminatına esas eski ve yeni kadroları için yapılan Ödeme unsurları arasında Devlet memurlarına belirli durumlarda Ödenmekte olan aile yardımı ödeneğine yer verilmemiştir. Ancak, Devlet memurlarına sosyal yardımlar kapsamında ödenmekte olan aile yardımından dolayı, ilgililere yapılacak fark tazminatında herhangi bir azalmaya yol açılmamasının uygun olacağı mütalaa edilmektedir.

Bu itibarla, aile yardımı ödeneğinin, 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası hükmüne göre yapılan fark tazminatı ödemelerinde ilgililerin gerek eski kadrosu gerekse yeni kadrosu için yapılan ödemeler toplam net tutarının hesabında dikkate alınmaması gerektiği değerlendirilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.

Bakan a.
Ali KARATÜRK
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
Daire Başkanı

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 38,933 defa okundu. 20 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Sizce Ankara'da yapımı devam eden Ankapark projesine devam mı edilmeli?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam