1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
Anasayfa \ Kamu Personeli \ İstihdam Fazlası Personel

İstihdam Fazlası Personel

 
14:01
19 Mart 2018
Şeker fabrikaları satılırsa, çalışanların durumu ne olacak?Şeker fabrikaları satılması durumunda, işletmelerde çalışan memur sözleşmeli personel, işçi ve taşeron personelin durumu ne olacak?
 
 
10:09
19 Ekim 2017
Türkiye Taşkömürü özelleşirse, işçilerin durumu ne olur?Türkiye Taşkömürü kurumunun eğer özelleştirme kapsam veya programına alınırsa, bu kurumda çalışan işçiler nakil olur mu?
 
 
14:03
07 Nisan 2017
KPSS adayı, özelleştirilecek kuruma başvurduğunda, işsiz kalma riski olur mu?Özelleştirme Sonrasında KİT Personelinin Durumu Ne Olur?
 
 
09:11
20 Kasım 2015
Araştırmacıların (Ö) maaşları yanlış hesaplanıyorÖzelleştirilen kurumlarda çalışmakta iken kamu kurumlarına araştırmacı olarak atanan bazı memur arkadaşlarımızın maaşları yanlış hesaplanıyor.
 
 
00:06
13 Ekim 2015
Nakle tabi personel, mesaiden muaf olur mu?Özelleştirmeye tabi bir kurumda çalışan nakle tabi personelin mesai durumunu inceliyoruz
 
 
11:11
31 Aralık 2013
Özelleşen KİT'lerde nakil hakkı sorunuÖzelleştirme programına alındıktan sonra işe alınan personelin nakil hakkı var mıdır?
 
 
19 Temmuz 2013 00:08
DPB: Özelleştirme atamalarında KİT'lere teklif yapmıyoruz
 
 
04 Ağustos 2011 14:18
TEDAŞ kapsam dışı personeline müjdeli haber
5348 sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği 3.7.2005 tarihinden önce TEDAŞ'a işçi olarak atanan ve sendikalı olmayan personelin, özelleştirme sırasında nasıl atanacağı önemli bir sorundu. 2009 yılında, TEDAŞ'ın bu personeli kapsamdışı personel olarak statülendirip istihdam fazlası personel olarak belirlemesinin yanlış olduğunu belirtmiştik. Konuya ilişkin davalar açılmıştı. İdare mahkemesinde kazanılan davalar, Danıştay Beşinci Dairesinde bozulmuştu. İdare mahkemeleri kararlarında ısrar edince konu Danıştay İDDK'na geldi. Bu Kurul, 3.7.2005 tarihinden önce TEDAŞ'a işçi olarak atanmış olup da sendikal haklardan yararlanmayanların kapsamdışı personel olması gerektiğine ve İFP olarak naklinin yapılması gerektiğine karar verdi.
 
 
26 Nisan 2010 00:26
İFP uygulamasına ilişkin olarak, ÖİB'deki toplantı tutanağı
 
 
04 Aralık 2009 15:35
Ek özel hizmet tazminatı İFP'liye ayrıca ödenecek
İstihdam fazlası personel olarak diğer kamu kurumlarına nakil olanların mali hakları 4046 sayılı Kanunun 22. maddesinde belirtilmiştir. THS'deki bir kadroya atanıp da arazide çalıştığı için ek özel hizmet tazminatı alanların bu ödemeyi ek olarak alıp almayacağı tartışma konusu idi. Maliye Bakanlığı, Mersin Üniversitesine verdiği görüş yazısında, ek özel hizmet tazminatının ayrıca ödenmesi gerektiğini belirtmiştir.
 
 
11 Mart 2009 11:27
TEDAŞ'taki yanlış kapsam dışı uygulaması
Özelleştirilen kamu kurumlarında çalışan personelden sadece işçilerin, diğer kurumlara nakil hakkı bulunmamaktadır. Memur ve sözleşmeli olarak çalışanlar diğer kurumlara Devlet Personel Başkanlığı aracılığı ile aktarılmaktadır. Ancak, işçi olarak çalışanlar 4/C'li olarak alınmaktadır. İşçilikte ise kapsam içi ve kapsam dışı olmak üzere ikili bir ayrım bulunmakta olup, kapsam dışı personelin kimler olduğu konusunda önemli bir ayrıntı bulunmaktadır. TEDAŞ'ta çalışan işçi personelin yaşadığı bu soruna ilişkin tespitler için başlığa tıklayınız
 
 
15 Haziran 2008 00:15
TEKEL Personelinden Gelen Sorular
Özelleştirme uygulamaları devam etmektedir. Bu uygulamalar sonrasında kurumda istihdam edilen personelin hakları, 4046 sayılı Kanunun 22. maddesinde yapılmıştır. Bu madde çok detaylı olup, ayrıca bu maddenin uygulanmasını göstermek üzere Devlet Personel Başkanlığınca çıkarılmış bir tebliğ bulunmaktadır. Bu iki mevzuat bağlamında, TEKEL'den bir ziyaretçimizin sorularına verdiğimiz yanıtlar için başlığa tıklayınız.
 
 
23 Şubat 2008 10:12
İFP'linin Fark Tazminatı ve Aile Yardımı Ödeneği
Özelleştirmeyle birlikte diğer kamu kurum ve kuruluşlarına memur olarak atanan İstihdam Fazlası Personelin maaşı dondurulmuştur. Şuan bu personel özelleştirme sırasındaki maaşı ile atanmış oldukları kadronun maaşı arasındaki farkı tazminat olarak atanmaktadır. Maliye Bakanlığı, aile yardımı ve çocuk yardımının bu fark tazminatı hesaplaması dışında tutulması gerektiğini belirtmiştir. BUMKO'nun görüşü için başlığa tıklayınız.
 
 
26 Nisan 2007 09:11
Danıştay, İFP'lere ilişkin süre aşımı kararını değiştirdi
 
 
03 Ağustos 2006 15:11
Maliye'den İFP'lilere İlişkin Genelge
02/08/2006 tarihinde "(I) Sayılı İFP'lilerin 3 Yıl Sıkıntısı" başlığı ile yayımladığımız haberde istihdam fazlası olarak atananlardan hakları şahsa bağlı tutulanların 14/08/2006 tarihinde karşılacakları durumu haberleştirmiştik. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, sitemizde yer alan konuyla ilgili olarak bir genelge yayımlamıştır. Uygulama birliğini sağlamaya yönelik genelgeyi görmek için başlığa tıklayınız.
 
 
02 Ağustos 2006 12:11
(I) Sayılı İFP'lilerin 3 Yıl Sıkıntısı
Özelleştirilen kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel nakledilirken statüsüne göre ayrım yapılmaktadır. Örneğin, personel I sayılı cetvelde ise özelleştirmeden önceki mali haklarını aynen almaktadır, II sayılı cetvelde ise eski maaşı ile yeni maaşı arasındaki miktarı fark tazminatı olarak almaktadır. Ancak I sayılı cetveldekilerin hakları süresiz olarak korunmamaktadır. 2005 yılında yapılan düzenleme göre haklar 3 yıl süre dondurulmuştur. Bu da 1.8.2003'ten önce ataması yapılanların şahsa bağlı haklarının sona ereceği ve artık fark tazminatı alacakları anlamına gelmektedir. Detaylar için başlığa tıklayınız.
 
 
21 Haziran 2006 11:05
İFP'linin Yeşil Pasaport Talebi
Yeşil pasaportun kimlerin verileceği 5682 sayılı Pasaport Kanununda belirtilmiştir. Bu Kanunda, kadro derecelerine yeşil pasaportun verileceği hüküm altına alınmıştır. Ancak, özelleştirme nedeniyle istihdam fazlası personel olan ve bu nedenle de diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilen personel; Araştırmacı (Ö) (1-13), Şef (Ö) (3-12) ve Uzman (Ö) (1-12) gibi kadrolara atanmaktadır. İFP'lilere ilişkin uygulamanın nasıl olacağına dair bilgiler için başlığa tıklayınız.
 
 
16 Ağustos 2005 11:52
10 Soruda Telekom Personelinin Nakli
Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi (Türk Telekom)'nin özelleştirilmesi sürecinde son aşamaya gelinmiştir. Maliye Bakanı ile ihaleyi kazanan firmanın anlaşmayı imzalamasının akabinde personelin nakli konusu gündeme gelecektir. Sitemize gelen sorular doğrultusunda özel bir dosya oluşturduk. Bu dosyada, 10 soruda bize gelen soruları özetlemeye çalıştık. İlgili olan arkadaşlara bu dosyayı dikkatli bir şekilde okumalarını öneriyoruz.
 
 
29 Temmuz 2005 00:05
Araştırmacı'ların Emekliliğinde İyileştirme
Özelleştirilen kamu kurumlarındaki 399 sayılı KHK'nın eki (1) sayılı cetveldeki kadrolarda istihdam edilmekte olanlar diğer kamu kurumlarına Araştırmacı olarak atanmaktadır. Ancak, bu kişilerin atanmasını düzenleyen 4046 sayılı Kanunun 22'nci maddesi 21.07.2005 tarihinde değişmiştir. Yapılan değişilik ile Araştırmacı kadrosunda bulunanlar daha önce bulundukları en üst ek gösterge üzerinden emekli olabilecektir. Detay için başlığa tıklayın.
 
 
02 Mart 2005 00:13
İFP'ler İçin 2005 Yılının En Önemli Kararı...
Kamu bankalarından diğer kamu kurumlarına nakledilen personel açısından Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunca çok önemli bir karar verilmiştir. Daha önce, tüzüğün iptali üzerine bankaya geri dönüş için Danıştay'da açılan davalar, zaman aşımı yönünden reddedilmekteydi. Ancak, Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, tüzüğün iptaline ilişkin Danıştay'ın verdiği kararının doğurduğu sonuçlardan yaralanmak amacıyla idareye yapılan başvuru üzerine açılan davaların, zamanaşımı yönünden reddedilemeyeceğine karar vermiştir. Kararın tam metni için başlığa tıklayın.
 
 
03 Ocak 2005 05:11
İFP Belirleme İşleminin İptali İstemi ve Süreaşımı
Bilindiği üzere istihdam fazlası personel olarak tespit edilen kişiler Devlet Personel Başkanlığınca bir kamu kurumuna yerleştirilmekte, yerleştirme yapılan kamu kurumunca da ilgili kişinin ataması yapılmaktadır. Forum bölümündeki tartışmaları takip edebildiğimiz kadarıyla bazı arkadaşlarımız atamanın yapıldığı tarihten 60 gün sonra da dava açmaktadır. Bu davalar genel olarak idare mahkemeilerinde süreaşımı yönünden reddedilmektedir. Ancak benzer bir dava bu kez Danıştay'a da açılmıştır. Danıştay da, davayı süreaşımı yönünden reddetmiştir. Tüm ziyaretçilerimize duyurulur.
 
 
21 Aralık 2004 11:23
156 Sayılı Tebliğle İlgili Danıştay Kararı
Kamu Bankalarından diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilen personeli ilgilendiren, 4971 sayılı Kanun ile değiştirilen 4046 sayılı kanunun 22. maddesinin uygulaması ile ilgili, 22.12.2003 tarih, 25324 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan, Maliye Bakanlığının 156 seri nolu Devlet Memurları Genel Tebliği hakkında, Kamubank-Der tarafından yürütmenin durdurulması istemiyle Danıştay'da 20.02.2004 tarihinde 2004 / 793 E.Nolu dava açılmıştır. Dava sonuçlanmış olup, ayrıntılar için tıklayın.
 
 
07 Aralık 2004 21:40
Danıştay'dan İFP'lerin Fark Tazminatı Tarihine İlişkin Önemli Karar
Türkiye Kamu-Sen'in 19 Şubat 2004 tarihinde 22 Aralık 2003 tarihli ve 25324 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 156 seri nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği'nin yürütmesinin durdurulması ve iptali için Danıştay'da açtığı davaya Danıştay 5. Dairesi yürütmeye durdurma kararı verdi. Karar gereğince 156 sayılı Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği'nin ortak hükümler bölümünün 4. maddesinin yürürlüğü durdurulmuştur.
 
 
20 Ekim 2004 10:38
Özelleştirme nedeniyle İşsiz Kalanlar Ne Yapacak?
01.01.1992 tarihinden sonra yapılan özelleştirmeler nedeniyle gerek kamu gerekse özel sektör tarafından sözleşmeleri feshedilen, İş Kanunu hükümlerine tabi daimi ve geçici işçilerden, (kapsam dışı hariç) herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almaya hak kazanamayanlar, 20 Aralık 2004 tarihine kadar, bu dosya ekinde yer alan form aracılığı ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığına başvurmaları halinde Devlet Personel Başkanlığı tarafından diğer kamu kurumlarına geçici işçi olarak yerleştirileceklerdir. Tüm ayrıntılar için tıklayın.
 
 
16 Ekim 2004 15:10
I sayılı Cetvelden Naklolan İFP'ler Bankacılık ve Ek Tazminatı Da Alacak
Özelleştirilen kamu kurum ve kuruluşlarında çalışırken, Devlet Personel Başkanlığı tarafından, 4046 sayılı Kanunun 22. maddesi çerçevesinde, diğer kamu kurumlarına aktarılan I sayılı cetvele tabi personelin, bankacılık ve ek tazminatı da şahıslarına bağlı olarak alıp almayacakları uygulamada tartışmalı bir konudur. Ancak, Danıştay 5. Dairesinin 2004/2240 sayılı genişletici yorumuna göre bu durumdaki personelin bankacılık ve ek tazminatı alması gerekmektedir. Kararın tam metni için tıklayın.
 
 
21 Eylül 2004 00:00
Özelleştirme Nedeniyle İşsiz Kalanlar Ne Yapacak?
Uzun süredir beklenen, özelleştirme nedeniyle işsiz kalan kişilerin kamu kurumlarında 657 sayılı Kanunun 4/C maddesine göre geçici işçi statüsünde istimdam edilmelerini öngören Kanun bugün yayımlandı. Ancak, yayımlanan Kanun sadece 4/C şeklinde istihdam yapılacağını belirtmektedir. Başvuruların nereye olacağı, kimlerin yerleşeceği, il tercihi olup olmayacağı ve diğer konulara ilişkin detaylar Başbakanlıkça önümüzdeki günlerde yayımlanacak Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenecektir. Dolaysıyla bu durumdaki kişilerin önümüzdeki günlerde yayımlanacak Bakanlar Kurulu Kararını beklemesi gerekmektedir.
 
 
02 Temmuz 2004 00:00
Yönetim Kurulunun Onaylamadığı Personel Türk Telekom'da Kalamayacak
406 sayılı Kanunun, personelin naklini düzenleyen ek 29'uncu maddesi bugünkü Resmi Gazetede yayımlanan yeni düzenleme değiştirildi. Yeni düzenlemenin en önemli yönü, Telekom'daki kamu payının %50'nin altına düşmesi halinde, Yönetim Kuruluna özel hukuk hükümlerine geçmek isteyen personeli belirleme yetkisi vermiş olmasıdır. Yani, Yönetim Kurulunun onaylamadığı kişiler Telekom'da kalamayacaktır.
 
 
13 Mayıs 2004 00:00
DPB, kendisine İFP olarak bildirilen personelin isimlerini internet ortamından yayımlamaya başladı
 
 
31 Mart 2004 00:00
'Nesnel ölçütler dikkate alınmadan' İFP olarak belirlenen kişi ile Danıştay 5. Daire Kararı
 
 
13 Mart 2004 00:00
İFP'lere ilişkin Danıştay Dava Dava Daireleri Kurulu Kararı tam metni
 
 
11 Ekim 2003 22:29
İstihdam Fazlası Personelin Nakline İlişkin Yeni Tebliğin Önemli Ayrıntıları
4971 sayılı Kanunla 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesinde önemli değişiklikler yapılmış ve bununla ilgili kapsamlı bir dosya sitemizde yayımlanmıştı. Söz konusu değişikliğe paralel olarak "24/11/1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun Çerçevesinde İstihdam Fazlası Personelin Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Nakledilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği"nde yeniden düzenlenme yapılması gerekmekte idi. 08.10.2003 tarih ve 25253 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Tebliğ, 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesinde yapılan değişikliklere paralel hazırlanan yeni bir Tebliğdir. Sitemize bu Tebliğle ilgili olarak çok sık sorular geldiğinden Tebliğin önemli ayrıntılarını sizin için açıkladık. Ayrıntılar için tıklayınız.
 
 
15 Ağustos 2003 12:27
Özelleştirilen Kurumlardaki Personelin (İFP) Nakliyle İlgili Düzenlemeler Resmi Gazetede Yayımlandı
4046 sayılı Kanunun 22'inci maddesinde önemli değişiklikler yapan ve 31.7.2003 tarihli TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Kanun, bugünkü (15.8.2003) Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Değişiklik ile getirilen en önemli düzenleme, Kanunun yayım tarihinden sonra 399 sayılı KHK'nin I sayılı cetveline tabi personelin araştırmacı olarak atanacağı yönündeki hükmüdür. Bu hüküm Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarını da kapsayacaktır. Diğer taraftan, Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz tarafından verilen bir önerge ile devam eden davalara da değiştirilen madde hükmünün uygunacağı yönündeki düzenleme Kanundan çıkarılmıştır. Konuya ilişkin düzenlemeler sitemiz uzmanlarınca 14 başlık altında toplanarak açıklanmıştır.
 
 
15 Ağustos 2003 09:45
4046 sayılı Özelleştirme ile ilgili Kanunda önemli değişiklikler yapan 4971 sayılı Kanun Resmi Gazetede yayımlandı.
 
 
08 Mayıs 2003 00:06
İFP'lerde Görevde Yükselmeyle İlgili Yaşanan Problemler
Özelleştirme uygulamaları hızla sürerken, bu uygulama nedeniyle diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilen personelin mali haklarına ve unvanlarına ilişkin problemlerde devam etmektedir. Diğer taraftan, 13 Mart 2002 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ ile görevde yükselme niteliğindeki atama tekliflerinin DPB'ce yapılmayacağı belirtilmiştir. Bu çerçevede, gerek daha önce belirli unvanları kazanmış olup da bu unvan dışındaki kadrolara İFP olarak atanan personelin eski unvanlarına atanabilmeleri hususunun görevde yükselme kapsamına girip girmediği ve gerekse görevde yükselme yönetmeliklerinde yer alan "ilgili kurumda iki yıl çalışmış olma" şartının İFP'ler açısından da aranıp aranmayacağı yönündeki açıklamalarımızı içeren dosyamızı görmek için tıklayın.
 
 
02 Mayıs 2003 06:59
İFP Personeli İçin Yeni Kadrolar
4046 sayılı Kanunun 25. maddesine dayanılarak, daha önce özelleştirme nedeniyle nakledilecek personel için kullanılan kadrolar 2002/4120 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik unvan, sınıf ve adetlerde çeşitli kurumlara tahsis edildi. Araştırmacı, Uzman(Özelleştirme), Şef(Özelleştirme) ve Müfettiş gibi çok sayıda yeni unvanın ihdas edildiği bu yeni Kararın yorumu için tıklayınız.
 
 
02 Mayıs 2003 06:55
 Özelleştirme Nedeniyle İşsiz Kalan İşçiler İçin Yeni Bir Fırsat
Daimi İşçi Kadrolarına atanmayı düzenleyen yönetmeliğe, 25/4/2002 tarihli Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak eklenen ek geçici 2. madde ile özelleştirme nedeniyle işsiz kalan işçilere DİS'e (Merkezi İşçi Sınavı) girme şartı aranmaksızın daimi işçi kadrolarına atanma imkanı getirildi.
 
 
02 Mayıs 2003 06:53
Banka Personelinin Nakli, Mali Hakları ve Emekliliklerinde Yapılan Yeni Düzenlemeler
31/1/2002 günü yayınlanan 4743 sayılı Kanun ile Ziraat, Halk ve Emlak Bankasındaki personelin naklinde yeni düzenlemeler yapıldı. Banka personelinin mali hakları, emekliliği, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakileri, özel hukuk hükümlerine göre sözleşme ile çalıştırılma ve daha birçok önemli konu düzendi.
 
 
02 Mayıs 2003 06:48
İstihdam Fazlası Personelin Naklindeki Düzenlemeler
Devlet Personel Başkanlığınca 13/3/2002 tarihli Resmi Gazetede yayımlattırılan Tebliğ ile Özelleştirme kapsamındaki kurumların personelinin, banka personelinin ve telekom personelinin nakil işlemlerinde bazı standartlar getirilmiştir.
 
 
02 Mayıs 2003 06:46
Özelleştirme Nakillerindeki Genel hususlar, Maaşlar ve Nakil Prosedürü
Özelleştirilen kamu kurumlarında çalışan (I) sayılı, (II) sayılı ve kapsam dışı personelin nakli ile ilgili hususlar, nakilleriden sonra maaşlarda meydana gelen değişmelere ilişkin bilgiler bu bölümde bulunmaktadır
 
 
02 Mayıs 2003 06:41
Nakillerde yaşanan sorunlar ve sitemizce önerilen çözümler
Özelleştirilen kamu kurumlarında çalışan personelin naklinde yaşanan sorunlar ve bunlara sitemizce verilen cevaplar bu bölümde
 
 
02 Mayıs 2003 06:19
ÖYK kararıyla bir kuruluş özelleştirildi, bir kuruluş da 30 yıllığına kiraya verildi. Bundan sonraki sürece ilişkin olarak sitemizce hazırlanan dosya
 
 
23 Nisan 2003 22:22
İFP'lerin Karşılaştığı Bazı Sorunlar ve Çözümleri
İstihdam Fazlası Personel olarak 4046 sayılı Kanunun 22'nci maddesine göre kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilen personelin memur maaş artışı karşısındaki durumu(seyyanen zam), harcırah ödemelerinde karşılaşılan sorunlar ve fark tazminatı ödemesi ile ilgili hususlarda ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
 
 
23 Nisan 2003 22:22
İFP'lerin Bankalarına Geri Dönebilme İmkanı ve Sözleşme İmzalayanların Hukuksal Durumu
4743 sayılı Kanun ile 31.12.2002 tarihinden sonra bankalarda özel hukuk hükümlerine tâbi olmayan personel çalıştırılamayacağı hüküm altına alınmıştır. Bu çerçevede istihdam fazlası personel olarak belirlenen 20 civarında personel diğer kamu kurumlarına nakledilmiştir. Bir kısım personel ise sözleşme imzalayarak bankada kalmaya ve özel hukuk hükümlerine göre çalışmaya karar vermiştir. Ancak, son günlerde yazılı basında, diğer kurumlara istihdam fazlası personel kapsamında nakledilen banka personelinin tekrar bankaya dönecekleri yönünde haberler çıkmıştır. Hem bu durumun hem de bankada kalan personelin hukuki durumuna ilişkin olarak sitemiz uzmanlarınca hazırlanan dosyaya ulaşmak için tıklayınız.
 
 
23 Nisan 2003 22:15
İFP Atamalarındaki Zaman Sorunları
Özelleştirme nedeniyle nakledilen personele ödenmesi gereken mali haklarla ilgili olarak bazı kurumlarda fark tazminatı hesabında bankacılık tazminatının dahil edilmediği, vergi matrahının ve vergi oranlarının nasıl tespit edileceği, maaşın hangi tarihte dondurulacağı gibi hususlarda aldığımız çok sayıda soru nedeniyle site olarak bazı açıklamalar yapma gereği duyduk. Ayrıntılar için tıklayın.
 
 
15 Nisan 2003 00:00
İFP Atamalarındaki Mali Problemler
İstihdam fazlası personel olarak diğer kamu kurumlarına Devlet Personel Başkanlığınca atanan personelin maaşları, fark tazminatı, bankacılık tazminatı ve atandığı kurumda ödenen ek ödemeler en sık problem yaşanan konulardır. Sitemiz Uzmanlarının bu konulara ilişkin olarak hazırlamış olduğu dosyayı okumak için tıklayın.
 
SON HABERLER
03:39 - Vali Yerlikaya'dan koronavirüs açıklaması: Birinci hedefimiz01:51 - Hazine ve Maliye Bakanlığı Defterdarlık Uzmanlığı Yönetmeliği01:46 - Altun'dan Macron açıklaması: Avrupa için ciddi bir tehdit01:45 - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Asla geçit vermeyeceğiz00:57 - İkinci teröristin vurulma anı ortaya çıktı00:32 - Çataklı: Cumhuriyet sevgisini, Atatürk düşmanlarından öğrenecek değiliz
00:27 - Şentop: Türkiye teröre ve yandaşlarına asla geçit vermeyecektir00:25 - Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı 2 ay uzatıldı00:24 - Erdoğan'dan Hatay açıklaması: Mücadelemizi sürdüreceğiz00:22 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar00:12 - 27 Ekim 2020 tarihli atama kararı yayımlandı00:05 - Karşılıksız gelen nakit para için ek mal bildirimi nasıl düzenlenir?
00:01 - 27 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları23:52 - Iğdır'da etkisiz hale getirilen teröristin kimliği belli oldu23:46 - Emniyet, GYS'ye başvuru uygun görülenleri açıkladı23:42 - Belediye Başkanı'nın çarptığı bisikletli turist öldü23:40 - AİHM Kılıçdaroğlu'nun yaptığı itirazı karara bağlayacak
23:36 - Yunanistan Başbakanı'ndan 'Türkiye'yi kısıtlayın' çağrısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Fransız mallarına boykot uygulanması yönündeki öneriyi;
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam