Emeklilik işlemleri devam eden memur, ücretsiz izne ayrılabilir mi?

Memurların emeklilik işlemleri, memurun Kurumuna yazılı talebi ile başlar, Kurumunun emekliye sevk onayını alması ve emekliye sevk etmesi ile devam eder, emeklilik belgelerini de SGK na göndermesi ile sona erer.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Mart 2023 13:00, Son Güncelleme : 18 Mart 2023 15:29
Emeklilik işlemleri devam eden memur, ücretsiz izne ayrılabilir mi?
Soru: Memurun Emeklilik işlemlerini başlattıktan 5, 6 gün sonra ücretsiz izne çıkması durumunda emeklilik işlemleri durur mu?

Detaylar/Değerlendirmeler:

Memurların aylıksız izin veya mazeret izinlere ilişkin usul ve esasları 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda, Sosyal güvenlik kapsamında emeklilik işlemlerine yönelik usul ve esaslar da hem 5434 sayılı hem de 5510 sayılı Kanunlarda, yer alır.

Yıllık izin, mazeret izni, hastalık ve refakat izni, aylıksız izin gibi durumlara ilişkin usul ve esaslar 657 sayılı Kanun Madde 108 hükmünde düzenlenmiş, bazı hallerde zorunlu izin verilebilmekle birlikte bazı hallerde de Kurumun takdirine bırakılmış olduğu anlaşılmaktadır.

Memurların aylıksız izin de olsa memurluk ilişkileri devam ettirilmektedir ve bu kapsamda aylıksız izinli oldukları dönemde görev maaşı alınmamış olsa dahil GSS primleri Kurumları tarafından SGK na gönderilmektedir.

Memurların emeklilik işlemlerinin başlaması kişilerin emeklilik talepleri ile başlamakta ve bu talepleri Kurumların atamaya yetkili en üst amiri tarafından onaylanmak suretiyle emekliye sevk işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Ayrıca, emekliye sevk onayının alınması ve bazı özel durumları belirleyen hüküm 5510 sayılı Kanun Madde 48 hükmünde bulunmaktadır. Madde hükmü şu şekildedir:

"Kamu görevlilerinin emekliye sevk onayları

MADDE 48- 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında olanların yaşlılık, malüllük veya vazife malüllüğü işlemleri;
.
b) İstek üzerine veya yaş haddi, malüllük veya vazife malüllüğü hallerinde kamu idaresinin en yüksek amirinin,
...
onayı ile tekemmül eder.

Özel kanun hükümleri hariç olmak üzere yetkili makamın emekliye sevk onayı, talep tarihinden itibaren bir ayı geçemez. Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek kararname ile atananların görevleriyle ilişiklerinin kesilmesi ilgili bakanın onayı ile tekemmül eder.

. Birinci fıkranın (b) bendine göre emekliye ayrılmak isteyenler için her durumda, istek tarihinden itibaren bir aylık süre sonunda ilişikleri kesilmiş sayılır."

Sonuç bağlamında değerlendirmemiz:

Memurlar emeklilik talebinde bulunduktan sonra ücretsiz izne ayrılma talepleri, 657 sayılı Kanun kapsamında zorunlu bir durum ise (doğum, analık izni vb.) kullandırılabileceği, zorunlu bir durum değil ise, yani kurumun takdirine bırakılmış bir durum ise kullandırılmamasının doğru olacağını, değerlendirmekteyiz.

Ayrıca, memurlar emeklilik talebinde bulunduktan sonra ücretsiz izne ayrılma talebinde bulunabilirler ve kurumları da ücretsiz izin talebini 657 sayılı Kanun hükümleri gereğince kullandırılabilecektir. Ancak emeklilik işleminin sonuçlanması için memuriyetten ayrılma zorunlu olduğu için ücretsiz izin, Kurumunca memurun emeklilik nedeniyle ilişiğini kesmekle birlikte sona erecektir. Özetle emeklilik işlemleri devam ederken ücretsiz izin kullanmakta hukuken bir engel olmasa dahi memuriyetten ilişik kesilmekle birlikte ücretsiz izin sona erecektir.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber