YÖK uyarısına rağmen Uluslararası Öğrenciler üniversitelerdeki kırtasiyecilik anlayışını aşamıyor

YÖK, üniversitelere gönderdiği 18/08/2023 tarihli ve 55519 sayılı yazıyla yurt dışı öğrenci kabul kontenjanından yararlanarak kayıt hakkı kazanan uluslararası öğrencilerden lise denklik belgesi isteneceğine dair YÖK tarafından konulmuş bir kuralın bulunmadığını, bu hususta öğrencilere zorluk çıkarılmamasını ve öğrencilerin bu belgeyi zamanında sunamamalarından kaynaklı kayıtlarının silinmemesini istedi. Ancak bazı üniversitelerin bu konudaki tutumunda herhangi değişiklik olmadı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Eylül 2023 18:22, Son Güncelleme : 28 Eylül 2023 20:22
YÖK uyarısına rağmen Uluslararası Öğrenciler üniversitelerdeki kırtasiyecilik anlayışını aşamıyor

Konuyla ilgili olarak yükseköğretim hukuku ve uluslararası eğitim alanında danışmanlık yapan Avukat Şuayp Levent Memurlar. Net'e açıklamalarda bulundu:

Her yıl çeşitli ülkelerden yüz binlerce uluslararası öğrenci üniversite eğitimi için ülkemizi tercih etmektedir. Uluslararası öğrencilerin ülkemizi tercih etmelerinde üniversite eğitimimizin niteliğinin yanı sıra kültürel yakınlık gibi faktörler de etkili olmaktadır. Ülkemiz yükseköğrenim alanında uluslararası öğrencilerin çekim merkezi olmak için tüm kurumsal, coğrafi, kültürel ve sosyal yapısıyla büyük bir potansiyele sahiptir. Ancak, bu potansiyelimiz YÖK tarafından ve çoğu üniversitemizce benimsenmiş olmasına rağmen, maalesef bazı üniversitelerimiz konunun ehemmiyetini tam olarak kavrayamamakta ve bu sebeple uluslararası öğrencilere olumsuz deneyimler yaşatılabilmektedir. Bilindiği üzere Anayasa ile yükseköğretimi planlamak, düzenlemek ve denetlemek yetkisi Yüksek Öğretim Kurumuna verilmiştir. Bazı üniversitelerimiz, YÖK'ün en son Ağustos ayında üniversitelere gönderdiği talimat niteliğindeki yazısına rağmen, uluslararası öğrencilerden kayıt esnasında ısrarla lise diploma denklik belgesini istemeye devam etmektedir. Lise denklik belgesi ise mahiyeti itibariyle belli bir prosedür gerektiren bir belge olup kimi zaman evrak eksikliğinden veya ilgili ülkelerin Apostil Şerhi (veya konsolosluk tasdiki) süreçlerinden dolayı alınması aylarca sürebilmektedir. Henüz üniversiteye başlamış, bizim dilimizi ve sistemimizi bilmeyen öğrencilerden bu tür bir belgenin kısa sürede temininin istenmesi ve bu belgenin temin sürecinin de öğrenciden kaynaklanmayan bürokratik işlemlerden dolayı uzaması nedeniyle uluslararası öğrencinin üniversite kaydının yapılmaması veya yeterli süre verilmeden kaydının silinmesi ülkemizin yükseköğretimde ortaya koymuş olduğu uluslararasılaşma stratejisiyle ve hedefleriyle örtüşmemektedir. Üniversitelerimizin YÖK'ün ortaya koymuş olduğu Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Stratejisine katkı sağlamaları, geliştirmeleri ve bu stratejiyle uyumlu çalışmalar yapmaları ülkemizin uluslararası öğrenciler için bir çekim merkezi olmasına büyük katkı sağlayacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın da her alanda olduğu gibi Yükseköğretim alanında da uluslararasılaşmaya büyük önem ve destek verdiği bilinen bir gerçektir.

Üniversitelerimizin uluslararası öğrencilerin kaydı sırasında belge güvenliğine hassasiyet göstermeleri yükseköğretimin niteliğini korumak, suistimallerin önüne geçmek ve uluslararası sahada yükseköğretim prestijimiz için son derece önemli ve gerekli olmakla birlikte, lise diploma denkliği gibi uzun bir prosedür gerektiren belgelerin özellikle kayıt esnasında istenmeyerek uluslararası öğrencilere bu tür belgeleri ibraz etmeleri için yeterli süre verilmesi (veya bu belge gelmeden mezun edilmemesi vb. çözümler) ya da bu öğrencilerin denklik belgesi olmadan yükseköğretime başlamalarını engelleyen YÖK'ün koymuş olduğu kesin bir kural bulunmadığı için sadece liseyi tamamlayıp tamamlamadığına dair bilgilerinin (bitirilen lisenin bir üst öğrenime geçiş hakkı verip vermediği gibi bilgileri de almak suretiyle) ilgili ülkelerdeki büyükelçiliklerimiz vasıtasıyla üniversitelerce alınması Yükseköğretimde Uluslararasılaşma sürecine daha uygun olacağı kanaatindeyim.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber