4/C'deyken 4/B'ye aktarılan personelin emeklilik işlemlerine Cumhurbaşkanlığı noktayı koydu

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 17 Kasım 2023 22:00, Son Güncelleme : 17 Kasım 2023 22:00
4/C'deyken 4/B'ye aktarılan personelin emeklilik işlemlerine Cumhurbaşkanlığı noktayı koydu

"4/C kapsamında iken 4/B kapsamına aktarılan personelin emeklilik işlemlerinde iki bakanlık farklı hareket ediyor" başlıklı araştırma yazımızda; "Milli Eğitim Bakanlığı; 4/C kapsamında iken 4/B kapsamına aktarılan personeli, 65 yaşını beklemeden yaşlılık veya malullük aylığına hak kazandıkları tarihte resen emekli ederken Sağlık Bakanlığı 65 yaşına kadar çalışmalarına izin veriyor.

Bu yeni duruma ve kazanılan mahkeme kararlarına göre; 4/C kapsamında iken 4/B kapsamına aktarılan personelin 65 yaşını beklemeden yaşlılık veya malullük aylığına hak kazandıkları tarihte resen emekli edilip edilemeyeceklerine dair Milli Eğitim Bakanlığının yeni bir yazı yayınlaması gerekmektedir." demiştik.

Milli Eğitim Bakanlığının, 23.10.2023 tarihli ve 87821201 sayılı yazısı ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğüne görüş sorması üzerine gelen görüşü Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 09.11.2023 tarih ve -89334207 sayılı yazıları ekinde ilgili birimlere göndermiştir.

İşte o yazı;

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünü n 03.11.2023 tarihli ve 86626 sayılı "Görüş (Sözleşmeli Personel - Emeklilik)" konulu Milli Eğitim Bakanlığına vermiş olduğu görüş yazısında;

657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile mezkür Kanunun geçici 43 üncü maddesi kapsamında idari büro görevlisi veya idari destek görevlisi ünvanlı sözleşmeli personel pozisyonlarında görev yapan personel hakkında 7438 sayılı Kanunun birinci maddesi hükümleri uyarınca tesis edilmesi gereken işlemler hususunda görüş talep edilen ilgide kayıtlı yazınız incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 19/1/2023 tarihli ve 7433 sayılı Kanun 26/1/2023 tarihli ve 32085 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Mezkür Kanunun 3 üncü maddesiyle 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarında çalışan sözleşmeli personelin memur kadrolarına atanmalarını düzenleyen geçici 48 inci madde eklenmiştir.

Diğer taraftan, yine 657 sayılı Kanunun, 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında, "... Özelleştirme uygulamaları sebebiyle iş akitleri kamu veya özel sektör işverenince feshedilen ve 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun kapsamında diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakil hakkı bulunmayan personel de bu fıkra kapsamında yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanıncaya kadar istihdam edilebilir. ..." hükümleri,

Geçici 43 üncü maddesinin altıncı fıkrasında, "4 üncü maddenin mülga (C) fıkrasının ikinci paragrafı kapsamında yer alanlardan sözleşmeli personel pozisyonlarına atananların istihdam süreleri hiçbir şekilde sosyal güvenlik kurumlarından yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazandıkları tarihi geçemez." hükümleri yer almaktadır. Öte yandan, 3/3/2023 tarihli ve 32121 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak, yayımı tarihinde yürürlüğe giren 7438 sayılı Kanunun 1 inci maddesi; "Bu maddenin yürürlük tarihinden sonra aylık bağlanması için talepte bulunanlardan ... yaşlılık veya emekli aylığı bağlanacak olanlar, söz konusu hükümlerde yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık veya emekli aylığından yararlanırlar. Bu fıkra esas alınarak geriye dönük herhangi bir ödeme yapılmaz ve geriye dönük hak talep edilemez. " hükmünü amirdir. Mezkür hükümlerde ilgililerin yaşlılık veya emekli aylığı almaya hak kazanmalarına ilişkin yaş şartı kaldırılmış olup ilgililerin talepte bulunmasına ilişkin şart yalnızca ilgililere aylık bağlanmasına yönelik olarak düzenlenmiştir.

Bu kapsamda, istihdam süreleri yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazandıkları tarihlerle sınırlı olan söz konusu personelin istihdamına bu aylıkları almaya hak kazandıkları tarihler itibarıyla devam edilmesinin mer'i mevzuatımız çerçevesinde mümkün bulunmadığı mütalaa edilmektedir." açıklamalarında bulunulmuştur.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber