İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı

Makam, görev ve temsil tazminatları maaşın gelir unsuru mudur?

Bu yazıda makam, görev ve temsil tazminatlarının maaşları nasıl etkilediği konusu ele alınacaktır.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 26 Şubat 2024 14:00, Son Güncelleme : 22 Şubat 2024 12:46
Makam, görev ve temsil tazminatları maaşın gelir unsuru mudur?

Makam tazminatı 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 26 ncı maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu maddede; "a) Bu Kanuna ekli IV sayılı cetvelde unvanları yazılı görevlerde bulunanlara hizalarında gösterilen gösterge rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda makam tazminatı ödenir. Makam tazminatı damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve ödemelerde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. Bu tazminattan yararlananlara ayrıca yüksek hakimlik tazminatı ödenmez." denilmekte olup il müdürleri, merkez teşkilatı kariyer uzman ve müfettişleri ile daire başkanı, genel müdür, büyükelçi, vali gibi yöneticiler makam tazminatı cetvelinde düzenlenmiştir.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin (C) bendinde; "7.000'den daha düşük göstergeler üzerinden makam veya yüksek hakimlik tazminatı öngörülen kadrolara atanmış olanlara, 15.000 gösterge rakamını geçmemek üzere Cumhurbaşkanınca tespit edilecek gösterge rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda görev tazminatı ödenir." hükmü, bu kapsamda yürürlüğe konulan 2008/13694 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesinde; "(1) Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa göre almakta olan personelden; bu kanunlarda makam tazminatı öngörülmüş olan kadrolara atanmış olanlardan, almakta oldukları makam tazminatı gösterge rakamı;

6.000 olanlara 9.000,

5.500 - 4.500 olanlara 7.000,

4.000 ve daha az olanlara 6.000,

gösterge rakamının, almakta oldukları makam tazminatı gösterge rakamına ilave edilmesi suretiyle bulunan görev tazminatı gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda görev tazminatı ödenir." hükmü yer almaktadır.

4505 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde ise; "a) Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ile 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununa göre makam veya yüksek hakimlik tazminatı öngörülen kadrolarda bulunanlardan Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenecek olanlara 30 000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere temsil tazminatı ödenir. Temsil tazminatı göstergelerini kadro ve görev unvanı itibariyle farklı olarak belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkilidir.

b) Temsil tazminatı, damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve bu tazminata hak kazanma ve ödemelerde makam tazminatı ile yüksek hakimlik tazminatına ilişkin hükümler uygulanır." hükmü yer almakta olup bu kapsamda yürürlüğe konulan 2000/457 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının ekinde de aşağıdaki temsil tazminatı cetveli düzenlenmiştir.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber