Personel MEB'den İl MEM'lere İmalı Uyarı

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, "Atamaların Durdurulması" konulu genelge sonrasında oluşan teredütleri gidermek amacıyla bir açıklama yayımlamıştır. Söz konusu bu açıklamada, nelerin genelge kapsamında olmadığına vurgu yapılırken, sınav sonucuna göre eğitim kurumlarına başvuran öğretmenlerin atama işlemlerini henüz tamamlamayan il milli eğitim müdürlüklerine "işlemleri bugüne kadar tamamlanmama nedeni anlaşılmayan" şeklinde imalı bir uyarı yapılmış, iş ve işlemlerin sonuçlandırılması istenilmiştir. Devamı için başlığa tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Eylül 2008 14:08, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 09 EYLÜL 2008 tarih ve 77812 sayılı yazılarıyla http://www.memurlar.net/haber/119259/ bazı istisnalar dışında her türlü atama ve görevlendirme dâhil yer değiştirme işlemlerini, 8 Eylül'den başlamak üzere yarıyıl tatiline kadar durdurmuştu. Bu yazı eğitim camiasında hangi atamaların durdurulduğuna dair karmaşaya yol açmıştı. Sitemiz Editörlerinin zamanında ilgili yazıyı inceleyerek hazırladıkları "MEB'in Atamaları Durdurma Kararı Ne Anlama Gelmektedir?" haberimizle kamuoyunun bilgilendirilme ihtiyacı giderilmiştir.

Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Necmettin YALÇIN imzalı 11 EYLÜL 2008 tarihli yazısıyla haberimizde belirttiğimiz konulara paralel açıklama yapmıştır. Açıklamanın tam metni aşağıdadır.

Ayrıca "Bazı İl MEM'ler genelgeye aykırı hareket ediyor" haberimizde Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticileri Yönetmeliği ek-2 değerlendirme formunun yürürlüğünün durdurulması sonrasında, Personel Genel Müdürlüğü bir genelge yayımladığını belirtmiştik. Bu genelgeye göre sınavı kazananlar yönünden atama işlemlerine devam edilmesi gerektiği belirtilmiş, ancak bazı il milli eğitim müdürlükleri keyfi uygulamalarda bulunarak atamaları yapmadıklarını ifade etmiştik.

Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Necmettin YALÇIN imzalı 11 EYLÜL 2008 tarihli aşağıdaki yazısının 4 maddesindeki "4-Sınav sonucuna göre eğitim kurumları müdür yardımcılığına başvuru süreleri 24/07/2008 tarihi itibarıyla sona eren ve başvurusu alınanlardan işlemleri bugüne kadar tamamlanmama nedeni anlaşılmayan ve hâlen işlemleri devam eden eğitim kurumları müdür yardımcılığına ilişkin atamalar kapsamındaki iş ve işlemler.
.. ilgili kılavuzu ve takvimine göre sonuçlandırılacaktır."

açıklamaya göre sınavı kazananlar açısından duyuruya çıkılan tüm okul ve kadrolara atamaların sonuçlandırılmasını emretmişlerdir.

Ayrıca Sayın Personel Genel Müdürü Necmettin YALÇIN'ın "başvurusu alınanlardan işlemleri bugüne kadar tamamlanmama nedeni anlaşılmayan" ibaresiyle ilgili Milli Eğitim müdürlüklerine gerekli mesajı verdikleri kanaatindeyiz.

Yine yazının 5 maddesindeki "5-Öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarına ücretli Öğretmen görevlendirilmesi ile yöneticiliği boş bulunan okullara aynı okul öğretmenlerinden yapılacak görevlendirmelere ilişkin iş ve işlemler" hükümlerine göre okul dışından yapılan yönetici görevlendirmelerinin yapılamayacağını Sayın Personel Genel Müdürü Necmettin YALÇIN ifade etmişlerdir. Fakat bu ifadenin yeterli olmayıp bu konuda bir genelge yayınlanması yerinde olacaktır. Çünkü birçok ilde okul dışından o okulda kadrolu müdür yardımcısı, başmüdür yardımcısı bulunmasına rağmen görevlendirmeler yapılmaktadır.

İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNE

İlgi: 09 Eylül 2008 tarih ve B.080.PGM.0.23.10.04-456/77812 sayılı Genelge

"Atamaların Durdurulması" konulu İlgi Genelge hakkında tereddütler oluştuğu, hâlen yürütülmekte olan bazı atama ve yer değiştirme işlemlerini kapsayıp kapsamadığı hususu değişik kanallarla Bakanlığa ulaştığı duyumları üzerine aşağıdaki açıklamalara gerek görülmüştür.

İlgi Genelgemde belirtilen durumlar yanında Bakanlığımızca yayınlanan Kılavuz hükümleri kapsamında belirli bir takvim çerçevesinde yürütülen iş ve işlemler ilgi Genelge kapsamında değildir.

Bu amaçla;

1-Sıradan ve yeni açılan eğitim kurumlarına öğretmen ataması nedeniyle 2008 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu hükümleri kapsamında yürütülen iş ve işlemler,

2-Anadolu, Fen, Sosyal Bilimler, Spor Liselerine yapılan öğretmen atamaları nedeniyle Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Spor Liseleri ve Her Türdeki Anadolu Liselerine Öğretmen Başvuru ve Atama Kılavuzu (2008-2) kapsamında yürütülen iş ve işlemler,

3-Bilim ve Sanat Merkezlerine yapılan Öğretmen atamaları nedeniyle Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğretmen Başvuru ve Atama Kılavuzu (2008) kapsamında yürütülen İş ve işlemler,

4-Sınav sonucuna göre eğitim kurumları müdür yardımcılığına başvuru süreleri 24/07/2008 tarihi itibarıyla sona eren ve başvurusu alınanlardan işlemleri bugüne kadar tamamlanmama nedeni anlaşılmayan ve hâlen işlemleri devam eden eğitim kurumları müdür yardımcılığına ilişkin atamalar kapsamındaki iş ve işlemler.

5-Öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarına ücretli Öğretmen görevlendirilmesi ile yöneticiliği boş bulunan okullara aynı okul öğretmenlerinden yapılacak görevlendirmelere ilişkin iş ve işlemler

İlgi Genelge kapsamında değerlendirilmeyecek, ilgili kılavuzu ve takvimine göre sonuçlandırılacaktır.

11 EYLÜL 2008
Necmettin YALÇIN
Personel Genel Müdürü

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber