1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik yapıldı

20 Haziran 2009 07:25
+Aa- Yazdır

20 Haziran 2009 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 27264

TEBLİĞ

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

2008 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA

TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 ? 29/9/2008 tarihli ve 27012 sayılı birinci mükerrer Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ?2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği? nin (SUT) ?Yurt Dışından İlaç Getirilmesi? başlıklı (13) numaralı maddesinin son fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir;

?Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca, fiyat artışı olması nedeni ile fiyatları güncellenen ve ithal ilaç provizyon sisteminde kaydı bulunmayan ilaçların onaylanan fiyatları ?Yurtdışı İlaç Fiyat Listesi? (EK-2/G) Listesinde belirtilmiştir.?

MADDE 2 ? SUT'un (14.2) numaralı maddesinde aşağıda belirtilen düzenlemeler yapılmıştır.

a) (14.2) numaralı maddenin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan ?%22? ibaresi ?%15? olarak değiştirilmiştir.

b) (14.2) numaralı maddenin (ç) bendinde yer alan ?%22? ibaresi ?%15? olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 ? Bu Tebliğin ekinde yer alan (1) numaralı liste, SUT ekine ?Yurtdışı İlaç Fiyat Listesi (EK-2/G)? olarak ilave edilmiştir.

MADDE 4 ? SUT eki ?Fiyatlandırılmış Tıbbi Sarf Malzemeleri Listesi? nde (EK-5/A); birim fiyat değişikliği yapılan kodlar ve belirlenen fiyatlar, bu Tebliğ eki (2) numaralı listede belirtildiği şekilde yeniden düzenlenmiştir.

MADDE 5 ? Bu Tebliğin;

a) (1), (3) ve (4) numaralı maddeleri 1/6/2009 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) (2) numaralı maddesi 1/8/2009 tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 6 ? Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

YURTDIŞI İLAÇ FİYAT LİSTESİ LİSTE 1
EK-2/G
İLACIN ADI ETKEN MADDE EŞDEĞER GRUBU FİYATI
ACADION 250 MG 120 TB Tiopronin 250 mg tb-drj I173B 44,95 ?
ACTH HORMON 0.25 MG AMP. Tetracosactide 0.25 mg amp I165A 11,84 ?
ADAGEN 250 U/ML 4 FLK Pegademase bovine 250U/ml flk I194A 15.850,00 ?
ADDIPHOS 20 ML 10 FLK Phosphore flk I137A 25,40 ?
ADENOZIN 6 MG 6 AMP. Adenozin 6 mg amp I002A 46,30 ?
ADRECAR 6 MG 6 FLK Adenozin 6 mg amp I002A 40,75 ?
ALDURAZYM 100 E/ ML 1 FLK Laronidase 100 IU/ml flk I098A 627,00 ?
ALDURAZYME 100U/ML 5 ML 1*10 FLAKON Laronidase 100 IU/ml flk I098A 7.791,00 ?
ALINIA 500 MG 60 TABLET Nitazoxanide 500 mg tab I264A 872,15 ?
ALK 801 BEE APIS MELLIFERA INIT.SET Arı allerjeni (801 İdame Bal arısı ) I260A 150,00 ?
ALKERAN 50 MG 1 AMP Melphalan 50 mg amp I107A 42,50 ?
ALPHA LIPON 200 MG 30 TB Thioctic Acid 200 mg tb I181E 8,39 ?
ALPHA LIPON 300 MG 100 TB Thioctic Acid 300 mg tb I181C 36,91 ?
ALPHA LIPON 300 MG 30 TAB Thioctic Acid 300 mg tb I181C 11,67 ?
ALPHA LIPON 300 MG 60 TB Thioctic Acid 300 mg tb I181C 24,43 ?
ALPROSTADİL 500 MCG FLK Alprostadil 500 mcg flk I006C 274,50 ?
ALUPENT 10 MG 100 TB Orsiprenalin Sülfat 10 mg tb I123A 6,35 ?
ALUPENT 20 MG 20 TB Orsiprenalin Sülfat 20 mg tb I123B 5,00 ?
ALYOSTAL VENIN GUEPES VESPULA 110MC Arı allerjeni (110mcg Guepes vespula ) I260B 29,80 ?
AMANTADIN 100 MG 100 TB Amantadine HCL 100 mg tb I007A 9,35 ?
AMANTADIN 200 MG 100 TB Amantadine HCL 200 mg tb I007B 16,90 ?
AMANTADIN SULFAT 100 MG 100 TB Amantadine Sülfat 100 mg tb I008A 13,73 ?
AMANTADIN SULFAT 100 MG 20 TB Amantadine Sülfat 100 mg tb I008A 3,39 ?
AMANTADIN SULFAT 100 MG 30 TB Amantadine Sülfat 100 mg tb I008A 4,97 ?
AMANTADIN SULFAT 200 MG 100 TB Amantadine Sülfat 200 mg tb I008B 25,51 ?
AMILORIDE 5 MG 28 TABLET Amilorid 5 mg tb I011A 2,89 ?
AMİLORİDE 5 MG 28 TB Amilorid 5 mg tb I011A 3,00 ?
AMMONAPS 500 MG 250 TB Fenilbütürat Sodyum 500 mg tb I068A 825,00 ?
AMMONAPS 960 MG G 260 GRAM GRANUL Fenilbütürat Sodyum 940 mg/gr granul I068B 1.437,00 ?
AMMONUL 50 ml 1 Amp Sodyum Fenil bütirat 50 ml.amp. I311A 2.000,00 ?
AMPHOTERICIN B 50 MG AMP Amphoterin B 50mg amp I200A 66,10 ?
AMSIDINE 75 MG 6 AMP Amsacrine 75 mg amp I012A 568,50 ?
AMSIDYL 75 MG 6 AMP Amsacrine 75 mg amp I012A 742,50 ?
ANCOTIL 500 MG 100 TB Flucytosin 500 mg tb I070A 62,44 ?
ANDRACTIM JEL 80 G Androstanolone jel I013A 6,60 ?
ANTAGONIL 20 MG 100 CAP Nicardipin HCL 20 mg cap I117A 6,70 ?
ANTURAN 100 MG 84 TABLET Sülfinpirazon 100 mg tablet I289A 9,35 ?
APRESOLINE (HYDRALAZINE) Hydralazin 25 mg tab I083C 4,67 ?
APRESOLINE 20 MG 1 AMP Hydralazin 20 mg amp I083A 3,10 ?
APRESOLINE 20 MG 5 AMP Hydralazin 20 mg amp I083A 15,30 ?
APTIVUS 250 MG 120 KAPSUL Tipranavir 250 mg kapsül I284A 858,00 ?
ARSENOX 10 MG 10 ML 1 AMPUL Arsenik Trioksit 10 mg/ml amp I015A 380,00 ?
ARTANE 2 MG 50 TB Trihexyphenidyl 2 mg tb I177A 2,00 ?
ARTANE 5 MG 20 TB Trihexyphenidyl 5 mg tb I177B 2,00 ?
ARTANE 5 MG 250 TB Trihexyphenidyl 5 mg tb I177B 23,90 ?
ARTANE 5 MG 50 TB Trihexyphenidyl 5 mg tb I177B 8,10 ?
ARTERENOL 1 MG/ML 5 AMPUL Noradrenalin hydrochloride 1 mg/ml amp I120A 2,44 ?
ASTONIN-H 0.1 MG 100 TB Fludrokortizon 0.1 mg tb I071A 20,68 ?
ASTONIN-H 0.1 MG 50 TB Fludrokortizon 0.1 mg tb I071A 25,80 ?
ATRIANCE INFUSIONLOSUNG 250 mg/ml 6 amp. Nelarabin 250 mg/50ml.flk. I307A 2.950,00 ?
ATROVENT LS %0.025 INH.COZ 5X20 ML İpratropium bromür % 0,025 inhalasyon çözeltisi I239B 32,00 ?
ATROVENT NASAL SPREY 15 ML 345 DOZ İpratropium bromür % 0,03 sprey I239A 4,98 ?
AVLOCLOR 250 MG 20 TB Chloroquin Phosphate 250 mg tb I038A 2,10 ?
B6 VICOTRAT 300 MG 100 TB B6 Vitamini 300 mg tb I201A 10,85 ?
B6 VICOTRAT 300 MG 50 TB. Amphoterin B 50mg amp I201A 7,75 ?
BCNU 100 MG 1 AMP Carmustine 100 mg amp-flk I032A 22,23 ?
BEFLOVINE 10 MG 20 TB B2 Vitamini (Riboflavin) 10 mg tb-drj I019B 3,23 ?
BENEMID 500 MG 30 TABLET Probenecid 500 mg tb I143A 4,55 ?
BENERVA 250 MG 40 TB Thiamine (B1 Vitamini) 250 mg tb I167D 4,92 ?
BENERVA 50 MG 100 TB Thiamine (B1 Vitamini) 50 mg tb I167B 6,99 ?
BENOQUIN KREM % 20 35 GR Monobenzone %20 krem I115A 45,42 ?
BENZTROPINE 2 MG 100 TB Benztropin Mesilate 2 mg tb I021A 17,25 ?
BERINERT P 500 IE FLK C1 Esteraz Inhibitör içeren İnsan Plazması 500 IE flk I027A 582,00 ?
BERIVINE 50 MG 40 TB B2 Vitamini (Riboflavin) 50 mg tb I019C 3,32 ?
BETAIN HCL 1000 G POWDER Betain HCL toz I022A 48,55 ?
BEXINE 25 MG 24 TB Dextromethorphan 25 mg tb I055A 5,60 ?
BILTRICIDE 600 MG 6 TB Praziquantel 600 mg tb I142B 34,95 ?
BIO-QINON 10 10 MG 60 CAP Coenzyme Q 10 mg tb I044A 9,90 ?
BIO-QINON 10 100 MG 60 CAP Coenzyme Q 100 mg tb I044F 109,80 ?
BIO-QINON 10 30 MG 30 CAP Coenzyme Q 30 mg tb I044C 17,90 ?
BIO-QINON 10 30 MG 60 CAP Coenzyme Q 15 mg tb I044C 20,25 ?
BIOTIN 5 MG 100 TB Biotin 5 mg tb I025B 20,00 ?
BIOTIN 5 MG 150 TB Biotin 5 mg tb I025B 13,00 ?
BIOTIN 5 MG 20 TB Biotin 5 mg tb I025B 5,75 ?
BIOTIN 5 MG 60 TB Biotin 5 mg tb I025B 11,00 ?
BONDRONAT 6 MG 1 AMP İbondranate 6 mg amp I202A 309,00 ?
BOTİLİNUM Tip-B (NeuroBloc veya MyoBloc) 5000 IU Botulinum B Toksin I301A 244,50 ?
BRIETAL NATRIUM 500 MG 1 AMP Methohexital Sodium 500 mg amp-flk I109A 9,65 ?
BROFLEX 5 MG 5 ML 200 ML SURUP Trihexyphenidyl 5 mg /5 ml susp I177C 10,15 ?
BURINEX 1 MG 100 TB Bumetanid 1 mg tb I203A 27,40 ?
BURINEX 1 MG 20 TB Bumetanid 1 mg tb I203A 7,40 ?
BUSILVEX 6 MG ML 10 ML 8 AMPUL Busulfan 60 mg/ 10 ml ampul I281A 2.621,60 ?
BUSULFEX 60 MG 10 ML 8 AMPUL Busulfan 60 mg/ 10 ml ampul I281A 3.220,00 ?
CAFCIT 20 MG 10 AMPUL Kafein 20 mg ampul I274A 376,70 ?
CAPASTAT 1 G 1 AMP Capreomycin 1 gr amp I029A 21,84 ?
CAPTIMER 100 MG 50 DRJ Tiopronin 100 mg tb-drj I173A 22,40 ?
CAPTIMER 250 MG 100 DRJ Tiopronin 250 mg tb-drj I173B 61,60 ?
CARBAGLU 200 MG 5 TB Carglumic acid 200 mg tb I031A 387,00 ?
CARBAGLU 200 MG 60 TABLET Carglumic acid 200 mg tb I031A 4.644,00 ?
CARMUBRİS 100 MG FLK Carmustine 100 mg amp-flk I032A 33,57 ?
CATAPRESAN 150/100 TB Clonidin 150/100 tb I204A 11,10 ?
CATAPRESAN 75/100 TB Clonidin 75/100 tb I204B 8,75 ?
CATAPRESS 0.1 MG 100 TABLET Clonidin 0,1mg tb I204C 9,27 ?
CAVERJECT 10 MCG 2 AMP. Alprostadil 10 mcg flk I006D 26,00 ?
CAVERJET 40 MCG/ML. 10 AMPUL Alprostadil 40 mcg amp I006B 362,70 ?
CCNU/CEENU 10 MG.20 CAP. Lomustine 10 mg cap I100C 188,15 ?
CCNU/CEENU 100 MG.20 TB. Lomustine 100 mg cap I100B 598,00 ?
CCNU/CEENU 40 MG.20 CAP. Lomustine 40 mg cap I100A 432,00 ?
CEREBROLYSIN 1 ML 10 FLK Cerebrolysin (Porcine Brain Extract) flk I035A 8,00 ?
CHENOFALK 250 MG 100 KAPSUL Kenodeoksikolik asit 250 mg kapsül I272A 43,45 ?
CHLOROTIAZIDE 250 MG 100 TB. Klorotiyazid 250 mg tb I253A 10,20 ?
CHOLESTEROL MODULE 450 GRAM TOZ Cholosterol 450 gram toz I258A 72,07 ?
CLADRIBINE 10 MG FLC Cladribine flk I042A 299,20 ?
CLINORIL 100 MG 60 TB Sulindac 100 mg tb I157A 11,80 ?
CLINORIL 200 MG 60 TB Sulindac 200 mg tb I157B 22,70 ?
COENZYME Q 10 10 MG 60 CAP Coenzyme Q 10 mg tb I044A 10,67 ?
COENZYME Q 10 100 MG 60 CAP Coenzyme Q 100 mg tb I044F 40,00 ?
COENZYME Q 10 120 MG 120 CAP Coenzyme Q 120 mg tb I044G 72,77 ?
COENZYME Q 10 120 MG 30 CAP Coenzyme Q 120 mg tb I044G 24,53 ?
COENZYME Q 10 120 MG 60 CAP Coenzyme Q 120 mg tb I044G 40,50 ?
COENZYME Q 10 15 MG 60 CAP Coenzyme Q 15 mg tb I044B 14,53 ?
COENZYME Q 10 200 MG 30 CAP Coenzyme Q 200 mg tb I044H 64,78 ?
COENZYME Q 10 250 MG 30 CAP Coenzyme Q 250 mg tb I044I 71,47 ?
COENZYME Q 10 30 MG 30 CAP Coenzyme Q 15 mg tb I044C 16,90 ?
COENZYME Q 10 30 MG 60 CAP Coenzyme Q 15 mg tb I044C 20,42 ?
COENZYME Q 10 50 MG 30 CAP Coenzyme Q 50 mg tb I044D 9,97 ?
COENZYME Q 10 50 MG 60 CAP Coenzyme Q 50 mg tb I044D 17,28 ?
COENZYME Q 10 500 MG 30 CAP Coenzyme Q 500 mg tb I044J 72,36 ?
COENZYME Q 10 60 MG 120 CAP Coenzyme Q 60 mg tb I044E 74,65 ?
COENZYME Q 10 60 MG 30 CAP Coenzyme Q 60 mg tb I044E 15,47 ?
COENZYME Q 10 60 MG 60 CAP Coenzyme Q 60 mg tb I044E 29,13 ?
COENZYME Q 50 ML SUSP. Coenzyme Q susp I044K 27,66 ?
COFFEINUM N 200 MG 50 TB. Kafein 200 mg tablet I274B 5,85 ?
COLCHICINE OPOK 1 MG 20 TB Colchicine 1 mg tb I045A 2,40 ?
COLCHICINE 0.5 MG/ ML 10AMP Colchicine 0,5 mg amp I045B 78,10 ?
COLCHICINE HOUDE 1 MG 20 TB Colchicine 1 mg tb I045A 2,61 ?
COLCHICINE OPOCALCIUM 10 MG 20 TB. Colchicine 10 mg tab I045C 2,55 ?
COLIMYCINE 500.000 U/ML 1 AMP Colistin Sülfat 500.000 IU/ML amp I046A 1,00 ?
COLISTIN 1.000.000 IU INHALER 20VIA Colistin Sülfat 1.000.000 IU INH amp I046C 50,00 ?
COLOMYCIN 1.000.000 IU 1 AMP Colistin Sülfat 1.000.000 IU amp I046B 2,90 ?
COLOMYCIN 2 MİLYON U 1 AMP Colistin Sülfat 2.000.000 IU amp I046D 6,20 ?
COLOMYCIN 2.000.000 I.U 1*10 AMP Colistin Sülfat 2.000.000 IU amp I046D 51,20 ?
COLOMYCIN 500.000 IU 10 AMP Colistin Sülfat 500.000 IU/ML amp I046A 18,90 ?
CORGARD 80 MG 28 TB Nadolol 80 mg tb I205A 5,55 ?
COROTROP 10 MG 10 ML 10 AMP Milrinon 10mg amp I206A 316,36 ?
CORTEF 10 MG 100 TB Hydrocortison 10 mg tb I085B 51,60 ?
CORTISON 25 MG 100 TB. Kortison Asetat 25 mg tb I254A 45,20 ?
COSMEGEN 0,5 mg.1x1 flk. Daktinomisin 0,5 mg.flk. I305A 5,02 ?
COUMADIN 1 MG 100 TABLET Varfarin 1 mg tb I240A 40,25 ?
COUMADIN 2 MG 20 TABLET Varfarin 2 mg tb I240B 1,85 ?
CREATIN 750 MG 100 CAP Creatinine Monohydrate 750 mg cap I048A 13,20 ?
CREATIN 750 MG 300 CAP Creatinine Monohydrate 750 mg cap I048A 36,36 ?
CREATIN MONOHYDRAT 100 G POWDER Creatinine Monohydrate toz I048B 30,40 ?
CREATIN MONOHYDRAT 1000 G POWDER Creatinine Monohydrate toz I048B 24,30 ?
CREATIN MONOHYDRAT 500 G POWDER Creatinine Monohydrate toz I048B 13,25 ?
CRH 100 MCG 1 AMP Corticorelin Trifluoroacetat 100 mcg amp I047A 113,40 ?
CRH 100 MCG 5 AMP Corticorelin Trifluoroacetat 100 mcg amp I047A 472,37 ?
CROMO VON CT 100 MG 100 CAP Cromoglicin Saure 100 mg cap I049A 45,55 ?
CUPRIMINE 250 MG 100 TB Penicillamine 250 mg cap I128B 354,60 ?
CYMBALTA 60 MG 28 CAP Duloxetin HCL 60 mg cap I186C 51,00 ?
CYSTADENE 180 G TOZ Betain Anhydr I022B 496,50 ?
CYSTAGON 150 MG 100 TB Cysteamine Bitartarate 150 mg tb I050B 234,90 ?
CYSTAGON 50 MG 100 TB Cysteamine Bitartarate 50 mg tb I050A 93,00 ?
CYSTEAMIN %0.1 ML OFT.GTT Cysteamine Bitartarate %0.1 göz damlası I050C 64,70 ?
CYSTICIDE 500 MG 90 TB Praziquantel 500 mg tb I142A 412,78 ?
CYTOTECT CP 10 ML 1 FLK Cytomegalovirus ımmunglobulins 1 flk I207A 185,64 ?
CYTOTECT CP 20 ML 1 FLK Cytomegalovirus ımmunglobulins 1 flk I207A 353,88 ?
CYTOTECT CP 50 ML 1 FLK Cytomegalovirus ımmunglobulins 1 flk I207A 901,43 ?
CYTOVENE 50 MG 90 CAP Gancıclovir 50 mg cap I191A 897,10 ?
DACOGEN 50 MG 1X1 FKL Desitabin 50 mg AMP I208A 1.127,75 ?
DANTRIUM 100 MG 100 CAP Dantrolen Sodium 100 mg cap I051D 71,20 ?
DANTRIUM 100 MG 30 CAP Dantrolen Sodium 100 mg cap I051D 14,09 ?
DANTRIUM 20 MG 12 AMP Dantrolen Sodium 20 mg amp I051A 318,00 ?
DANTRIUM 25 MG 50 CAP Dantrolen Sodium 25 mg cap I051B 6,70 ?
DANTRIUM 50 MG 100 CAP Dantrolen Sodium 50 mg cap I051C 48,30 ?
DANTRIUM 50 MG 50 CAP Dantrolen Sodium 50 mg cap I051C 26,15 ?
DANTROLEN 20 MG 12 AMP Dantrolen Sodium 20 mg amp I051A 533,60 ?
DAP (3-4 DIAMINO PURIDINE)20 MG 100 3-4 Diamino Pyridine 20 mg tb I001A 153,90 ?
DAPSON 100 MG 250 TB Dapson 100 mg tb I052B 16,50 ?
DAPSON 100 MG 28 TB Dapson 100 mg tb I052B 22,27 ?
DAPSON 50 MG 100 TB Dapson 50 mg tb I052A 39,80 ?
DAPSON 50 MG 25 TB Dapson 50 mg tb I052A 9,52 ?
DAPSON 50 MG 28 TB Dapson 50 mg tb I052A 13,70 ?
DAPSON 50 MG 50 TB Dapson 50 mg tb I052A 20,60 ?
DARAPRIM 25 MG 30 TB Pyrimethamine 25 mg tb I146A 3,45 ?
DELIMMUN 500 MG 100 TB Inosine 500 mg tb I090A 83,32 ?
DELIMMUN 500 MG 20 TB Inosine 500 mg tb I090A 17,85 ?
DELIMMUN 500 MG 40 TB Inosine 500 mg tb I090A 34,51 ?
DESERNIL 1.65 MG 20 TABLET Metiserjit maleat 1,65 mg tablet I282A 5,25 ?
DHYDERGOT 1 MG 1 ML 5 AMPUL Dihidroergoamin 1mg/ 1ml amp. I291A 3,10 ?
DIBENZYRAN 10 MG 100 CAP. Phenoxybenzamin 10 mg cap I133B 62,30 ?
DIBENZYRAN 5 MG 20 CAP Phenoxybenzamin 5 mg cap I133A 20,20 ?
DIBENZYRAN 5 MG 45 CAP Phenoxybenzamin 5 mg cap I133A 44,10 ?
DIBENZYRAN 5 MG 90 CAP. Phenoxybenzamin 5 mg cap I133A 86,70 ?
DIBRO-BE 850 MG.60 TABLET Kalium Bromide 850 mg tab I251A 18,20 ?
DIGIMERCK 0.1 MG 100 TABLET Digitoksin 0,1 mg tablet I283A 6,15 ?
DILOXANIDE FUROATE 500 MG 30 TB Diloxanide furoate 500 mg TB I209A 66,45 ?
DIMAVAL 100 MG 1 FLAKON Unithiol (DMPS) 100 mg flakon I245A 29,90 ?
DIMAVAL 100 MG 5 FLAKON Unithiol (DMPS) 100 mg flakon I245A 148,50 ?
DIPENTUM 250 MG 100 TB Olsalazin Sodyum 250 mg tb I121A 52,65 ?
DIPENTUM 250 MG 112 TB Olsalazin Sodyum 250 mg tb I121A 34,00 ?
DIPENTUM 250 MG 300 TB Olsalazin Sodyum 250 mg tb I121A 148,23 ?
DISIPAL 50 MG 100 TB Orphenadrine 50 mg tb I122A 3,95 ?
DISIPAL 50 MG 250 TB Orphenadrine 50 mg tb I122A 14,78 ?
DISOPYRAMIDE 150 MG 100 TABLET disopiramid fosfat 150 mg. cap. I267C 43,20 ?
DIURIL 250 MG 5 ML 237 ML SUSP. Klorotiyazid 250mg/5ml. Susp. I253B 29,20 ?
D-MANNOSE POVDER (NOW 100 % PURE) D- Mannose Powder I252A 26,00 ?
DOXEPIN 10 MG 50 KAPSÜL Doxepin HCL 10 mg tb I061A 1,75 ?
DOXEPIN 25 MG 50 KAPSÜL Doxepin HCL 25 mg tb I061B 3,60 ?
DOXEPIN HCL 10 MG 50 CAP Doxepin HCL 10 mg tb I061A 2,90 ?
DOXEPIN HCL 25 MG 20 CAP Doxepin HCL 25 mg tb I061B 2,46 ?
DUSODRİL RETART 100 MG 100 DRJ Naftidrofuryl oksalad 100 mg drj I210A 13,85 ?
DUSODRİL RETART 100 MG 30 DRJ Naftidrofuryl oksalad 100 mg drj I210A 6,27 ?
DUSODRİL RETART 100 MG 50 DRJ Naftidrofuryl oksalad 100 mg drj I210A 9,80 ?
EFUDIX 20 G POMAD Fluorourasil pom I072A 30,70 ?
EGATEN 250 MG 4 TB Triclobendazole 250 mg tb I175A 123,90 ?
ELAPRASE 6 MG 3 ML FLK. Idursulfate 6 mg / 3 ml I256A 3.350,00 ?
ELDISINE 5 MG 1 FLK Vindesine 5 mg flk I198A 196,61 ?
ELMIRON 100 MG 100 TB Pentosan Polysulfate Sodyum 100 mg tb I131C 159,30 ?
ENLON 10MG / ML 15 ML 10 FLK Edrophonium 10 mg/ ml flk I211A 109,60 ?
EPIPEN 0.3 MG 1 AMP Epinefrin 0.3 mg amp I065B 58,84 ?
EPIPEN JUNIOR 0.15 MG 1 AMP Epinefrin 0.15 mg amp I065A 47,33 ?
EPISTATUS 10 MG 1 ML BUCCAL LIKIT Midazolam 10 mg buccal likit I294A 40,00 ?
ERBITUX 100 MG 1 FLK Cetuximab 100 mg flk I036A 207,00 ?
ERBITUX 5 MG/ML 100 ML INF Cetuximab 500 mg flk I036B 1.150,00 ?
ERWINASE 10.000 IU 5 FLK Asparaginaz 10.000 u flk I184A 1.852,20 ?
ESIDREX 25 MG 30 TABLET Hydrochlorotiazid 25 mg tb I084A 2,55 ?
ETHINYL ESTRADIOL 25 MCG 21 DRJ Ethınyl estradıol 25 mcg drj I212A 2,70 ?
ETHYMAL 250 MG. 100 KAPSUL Ethosuximide 250 mg tb-cap I066A 12,70 ?
EVOLTRA 20 MG 4 FLAKON Clofarabine 20 mg flk I232A 6.700,00 ?
EVOLTRA 20 MG.FLAKON Clofarabine 20 mg flk I232A 1.938,00 ?
EVOXAC 30 MG 100 TB Cevimelin Hydrochloride 30 mg tb I037A 213,60 ?.
FERRLECIT 40 MG (6X3.2ML) AMPUL Sodyum ferric gluconat 40 mg amp I275A 20,10 ?
FERRLECIT 62.5 MG(6X5ML) AMPUL Sodyum ferric gluconat 62,5 mg amp I275B 24,75 ?
FIBROGAMMIN P 250 IU FLAKON Faktör XIII 250 İ.U amp I237A 138,00 ?
FLORICAL 100 CAP Kalcıum karbonat-Sodyum florür cap I213A 11,50 ?
FLORICAL 500 CAP Ethınyl estradıol 25 mcg drj I213A 55,10 ?
FLORINEF 0.1 MG 100 TB Fludrokortizon 0.1 mg tb I071A 8,35 ?
FLORINEF 0.1 MG 56 TB Fludrokortizon 0.1 mg tb I071A 6,30 ?
FLUDROCORTISON 0.1 MG 100 TB Fludrokortizon 0.1 mg tb I071A 41,30 ?
FOSCAVİR 24 MG / ML 250 ML 1 AMP Foscarnet sodyum 24 mg / ml amp I214A 65,50 ?
FRISIUM 10 MG 20 TABLET Clobazam 10 mg tb I043A 13,00 ?
FRISIUM 10 MG 30 TB Clobazam 10 mg tb I043A 30,00 ?
FUMADERM 105 MG INITIAL 40 TB. Fumarik asit 105 mg tab I259A 83,30 ?
FUMADERM 215 MG 100 TB. Fumarik asit 215 mg tab I259B 249,00 ?
FUMADERM 215 MG 70 TB. Fumarik asit 215 mg tab I259B 178,00 ?
FUZEON 90 MG ML 60 AMPUL Enfuvirtide 90 mg/ ml ampul I285A 2.051,67 ?
GABITRIL 5 MG 100 TB Tiagabin HCL 5 mg tb I171A 70,60 ?
GABITRIL 5 MG 50 TB Tiagabin HCL 5 mg tb I171A 35,90 ?
GAMMAGARD SD 5 GR. İmmunglobulin 5 gram flk (Gamagard ) I250A 199,43 ?
GEREF 50 MCG 1 AMP Somatorelin 50 mcg amp I215A 80,00 ?
GHRH 1 AMP Somatorelin 50 mcg amp I215A 138,30 ?
GLAUNORM %2 AUGENTROPFEN 10ML DAMLA Aseklidin % 2 damla I273A 3,60 ?
GLUCANTIM 1.5 MG/5ML 10 AMP Meglumine Antimoniate 1.5 mg/5 ml amp I105A 20,96 ?
GTO 1000 ML 1 OIL Gliserol Trioleate oıl I077A 86,00 ?
GTO 1000 ML 2 OIL Gliserol Trioleate oıl I077A 159,34 ?
GTO 1000 ML 4 OIL Gliserol Trioleate oıl I077A 301,20 ?
GUTRON 2.5 MG 100 TB Midodrin 2.5 mg tb I112A 37,72 ?
GUTRON 2.5 MG 20 TB Midodrin 2.5 mg tb I112A 2,05 ?
GUTRON 2.5 MG 50 TB Midodrin 2.5 mg tb I112A 15,70 ?
GUTRON 5 MG 50 TB Midodrin 5 mg tb I112B 3,95 ?
HBVAXPRO 10 MCG ML Hepatit B aşıları 10 mcg/ml I297A 46,40 ?
HEPA-MERZ KT 3000 MG 30 TB L-Ornitin 3000 mg tb I216A 38,90 ?
HEPA-MERZ KT 3000 MG 90 TB L-Ornitin 3000 mg tb I216A 102,10 ?
HIDRODIURIL 25 MG 100 TB. Hidroklorotiyazid 25 mg tablet I277A 4,40 ?
HUMATIN 250 MG 16 CAP Paromomycin 250 mg cap I126A 24,25 ?
HUMATIN 250 MG 28 CAP Paromomycin 250 mg cap I126A 68,05 ?
Hydroaltesone 20 mg.30 tb. Hydrocortison 20 mg tb I085C 5,80 ?
HYDROCORTISONE 10 MG 25 TB Hydrocortison 10 mg tb I085B 2,50 ?
HYDROCORTISONE 100 MG 1 AMP Hydrocortison 100 mg amp I085A 2,30 ?
HYDROCORTISONE 100 MG 10 AMP Hydrocortison 100 mg amp I085A 18,32 ?
HYDROCORTISONE 20 MG 250 TB Hydrocortison 20 mg tb I085C 29,50 ?
HYDROCORTISONE 20 MG 30 TB Hydrocortison 20 mg tb I085C 1,80 ?
HYDROCORTONE 20 MG 30 TB Hydrocortison 20 mg tb I085C 5,40 ?
IDEBENONE 150 MG TABLET Idebenon 150 mg tab I220B 58,60 ?
IMOVAX POLIO 0.5 ML ASI Inaktive poliomyelitis aşısı 0,5 ml I242A 4,60 ?
IMUKIN 0.1 MG 6 AMP Interferon Gamma 0.1 mg amp I092A 647,30 ?
INCRELEX 10 MG/ML 4 ML 40 MG FLAKON Mecasermin 40 mg flk I280A 730,00 ?
INDO PAED 25 MG SUSP Indometacin 25 mg susp I089B 5,53 ?
INDOCID PDA 1 MG 3 AMP Indometacin 1 mg amp I089A 72,00 ?
INDOMETHACINE 25 MG 28 CAP Indometacin 25 mg CAP I089C 12,70 ?
INSPRA 50 MG 100 TB Eplerenon 50 mg tb I188A 252,00 ?
INSPRA 50 MG 20 TB Eplerenon 50 mg tb I188A 54,80 ?
INSPRA 50 MG 50 TB Eplerenon 50 mg tb I188A 136,30 ?
INTETRIX 400 MG 20 CAP Tilbroquinol 400 mg cap I172A 3,11 ?
INVIRASE 200 MG 270 CAP Saquinavir Mesylate 200 mg cap I148A 393,05 ?
IPV 0.5 ML AMPUL Inaktive poliomyelitis aşısı 0,5 ml I242A 11,75 ?
IRESSA 250 MG 14 CAP Gefitinib 250 mg cap I075A 1.318,90 ?
IRESSA 250 MG 30 CAP Gefitinib 250 mg cap I075A 1.658,90 ?
ISMELIN 10 MG/ ML 5 AMP Guanethidine 10 mg/ml amp I217A 79,00 ?
ISOLEUCIN L 25 G GRANUL Isoleucin granul I093A 9,40 ?
ISOPRINOSIN 500 MG 100 TB Inosine 500 mg tb I090A 80,40 ?
ISOPRINOSIN 500 MG 20 TB Inosine 500 mg tb I090A 17,23 ?
ISOPRINOSIN 500 MG 40 TB Inosine 500 mg tb I090A 10,70 ?
ISUPREL 0.2 MG/ML 25 AMP Isoproterenol (Isoprenaline) 0.2 mg /ml amp I094A 116,32 ?
ISUPREL 0.2 MG/ML 5 AMP Isoproterenol (Isoprenaline) 0.2 mg /ml amp I094A 40,00 ?
ITROP 10 MG 100 TABLET İpratropium bromür 10 mg tab I239C 99,00 ?
IVIG 5 GR 100 ML İmmunglobulin 5 gram flk (IVIG ) I250B 100,00 ?
IXEMPRA 15 MG FLAKON İxabepilone 15 mg flk I270A 850,50 ?
IXEMPRA 45 MG FLAKON İxabepilone 45 mg flk I270B 2.480,70 ?
IXOTEN 50 MG 50 TB Trofosfamid 50 mg tb I178A 177,56 ?
KAYEXALATE 450 G TOZ Sodium Polystyrene Sulfonate toz I153A 23,30 ?
KINERET 100 MG 28 AMP Anakinra 100 mg amp I183A 1.030,00 ?
KIVEXA 600 MG 300 MG 30 TABLET Abacavir+Lamivudin 600/300 mg tab I262A 658,50 ?
KREON FÜR KINDER PELLET 20 G Pancreatic enzim I218A 16,88 ?
L ARGININ 20 ML 10 AMPUL Arginin amp. I014B 24,00 ?
L ARGININ HCL 500 G POWDER Arginin toz I014A 38,90 ?
L CITRULLINE 1000 G POWDER Citrulline -L toz I041A 226,80 ?
L THYROXIN 200 MCG 100 TB Thyroxin 200 mcg tb I170A 6,82 ?
L THYROXIN 200 MCG 50 TB Thyroxin 200 mcg tb I170A 4,36 ?
LACTAİD 120 TB Laktaz tb I097A 9,97 ?
L-CITRULLINE 500 G POWDER Citrulline -L toz I041A 127,20 ?
L-CITRULLINE 750 MG 90 TB. Citrulline -L tb I041C 32,50 ?
LEDERMYCIN 150 MG 28 CAP Demeclocycline 150 mg cap I054A 12,20 ?
LEGALON 140 MG 100 TB Silibinin 140 mg tb I150B 50,48 ?
LEGALON 140 MG 30 TB Silibinin 140 mg tb I150B 7,73 ?
LEGALON 140 MG 60 TB Silibinin 140 mg tb I150B 34,74 ?
LEGALON 70 MG 100 TB Silibinin 70 mg tb I150A 12,55 ?
LEUKINE 250 MCG 5 AMPUL Sargramostim 250 mcg ampul I243A 850,50 ?
LEUSTATIN 10 MG FLC Cladribine flk I042A 429,83 ?
LIORESAL 10 MG 84 TABLET Baklofen 10 mg tab I020D 9,12 ?
LIORESAL INTRATHECAL 0.05 MG/ML 5 A Baklofen 0.05 mg/ml amp I020A 12,70 ?
LIORESAL INTRATHECAL 10 MG/20ML 1 A Baklofen 0,5 mg/ml amp I020C 80,50 ?
LIORESAL INTRATHECAL 10 MG/5ML 1 AM Baklofen 2 mg/ml amp I020B 80,50 ?
LIORESAL INTRATHECAL 10 MG/5ML 5 AM Baklofen 2 mg/ml amp I020B 389,00 ?
LITHOSTAT 250 MG 100 TABLET Asetohidroksamik asit 250 mg.tb. I234A 107,50 ?
LONITEN 10 MG 30 TB Minoxidil 10 mg tb I113C 50,04 ?
LONITEN 10 MG 60 TB Minoxidil 10 mg tb I113C 74,25 ?
LONITEN 2.5 MG 100 TB Minoxidil 2.5 mg tb I113A 25,05 ?
LONITEN 2.5 MG 30 TB Minoxidil 2.5 mg tb I113A 18,87 ?
LONITEN 2.5 MG 60 TB Minoxidil 2.5 mg tb I113A 15,28 ?
LONOLOX 10 MG 100 TB Minoxidil 10 mg tb I113C 172,72 ?
LONOLOX 10 MG 30 TB Minoxidil 10 mg tb I113C 60,42 ?
LONOLOX 2.5 MG 100 TB Minoxidil 2.5 mg tb I113A 65,69 ?
LONOLOX 2.5 MG 30 TB Minoxidil 2.5 mg tb I113A 24,65 ?
LONOTEN 10 MG 40 TB Minoxidil 10 mg tb I113C 15,43 ?
LORENZO'S OIL 500 ML Gliserol Trioleate,Gliserol Trierucate oıl I078A 98,95 ?
LOVASTATİN 10 MG 100 TB Lovastatin 10 mg tb I101A 17,00 ?
LYMPHOGLOBULIN 100 MG 5 ML 1 FLK Antitymocyteglobulin 100 mg flk I182A 288,27 ?
LYSODREN 500 MG 100 CAP Mitotane 500 mg cap I114A 345,00 ?
MAGNASPART 20 MMOL 50 PULVER Magnesium Aspartat 20 mmol poset I102A 13,74 ?
MAGNEZYUM OROTRAT 300 MG 120 CAP. Magnesium orotat 300 mg I268A 19,90 ?
MAGNEZYUM OROTRAT 300 MG 60 CAP. Magnesium orotat 300 mg I268A 10,65 ?
MANGANESE OLIGOSOL 0.59 MG 2 ML 14 Manganese 0.59 mg amp I103A 2,43 ?
MANTADIX 100 MG 50 CAP Amantadine HCL 100 mg tb I007A 5,49 ?
MAREVAN 1 MG 28 TABLET Varfarin 1 mg tb I240A 0,72 ?
MARKUMAR 3 MG 100 TB Phenprocoumon 3 mg tb I134A 11,25 ?
MARKUMAR 3 MG 20 TB Phenprocoumon 3 mg tb I134A 2,72 ?
MARKUMAR 3 MG 50 TB Phenprocoumon 3 mg tb I134A 6,33 ?
MCT OIL 500 ML Medium Chain (Caprylic/Capric ) Trigliserid oıl I104B 20,90 ?
MCT OIL% MEGEMAX 1000 ML Medium Chain (Caprylic/Capric ) Trigliserid oıl %100 I104A 23,30 ?
MCT OİL 1000 ML Medium Chain (Caprylic/Capric ) Trigliserid oıl I104B 12,80 ?
MEDOBIOTIN 10 MG 100 TB Biotin 10 mg tb I025C 37,12 ?
MEDOBIOTIN 10 MG 30 TB Biotin 10 mg tb I025C 12,28 ?
MEDOBIOTIN 10 MG 90 TB Biotin 10 mg tb I025C 30,90 ?
MEDOBIOTIN 2.5 MG 100 TB Biotin 2.5 mg tb I025A 18,93 ?
MEDOBIOTIN 2.5 MG 30 TB Biotin 2.5 mg tb I025A 5,78 ?
MEDOBIOTIN 2.5 MG 300 TB Biotin 2.5 mg tb I025A 49,31 ?
MEDOBIOTIN 2.5 MG 50 TB Biotin 2.5 mg tb I025A 10,01 ?
MEDOBIOTIN 2.5 MG 90 TB Biotin 2.5 mg tb I025A 12,80 ?
MEDOBIOTIN BIOTIN S 10 MG 90 TB. Biotin 10 mg tb I025C 32,90 ?
MEFOXITIN 2 G 10 FLACON Cefoxitin Sodium 2 gr flk I033A 132,81 ?
MELADININE %0.1 24 ML SOL Methoxsalene %0.1 sol I111A 2,58 ?
MELADININE %0.75 24 ML SOL Methoxsalene %0.75 sol I111B 3,05 ?
MELATONINE 3 MG 120 TB. Melatonin 3 mg tab I279A 9,00 ?
MELPERON AL 25 MG 100 TB Melperone 25 mg tb I106A 8,52 ?
MEPHYTON 5 MG 100 TB Phytomenadione 5 mg tb I138A 178,05 ?
MESTINON 10MG 100 TB Pyridostigmin Bromid 10 mg tb I145A 12,00 ?
MESTINON 60 MG 20 TB. Pyridostigmin Bromid 60 mg tab. I145D 5,70 ?
MESTINON RETARD 180 MG 100 TB Pyridostigmin Bromid 180 mg tb I145B 263,25 ?
MESTİNON 60 MG/ 5 ML 480 ML SUSP Pyridostigmin Bromid 60 mg/ 5 ml susp I145C 71,00 ?
METALCAPTASE 150 MG 100 TB Penicillamine 150 mg cap I128A 20,24 ?
METALCAPTASE 150 MG 20 TB Penicillamine 150 mg cap I128A 4,38 ?
METALCAPTASE 150 MG 50 TB Penicillamine 150 mg cap I128A 10,28 ?
METALCAPTASE 300 MG 100 TB Penicillamine 300 mg cap I128C 33,14 ?
METALCAPTASE 300 MG 20 TB Penicillamine 300 mg cap I128C 6,73 ?
METALCAPTASE 300 MG 50 TB Penicillamine 300 mg cap I128C 16,73 ?
METHIONIN L 100 G GRANUL Methionine granul I108A 12,77 ?
METHOTREXAT 5 MG 5 AMP Methotrexate 5 mg amp I110A 22,95 ?
METHOTREXATE 2.5 MG 100 TB Methotrexate 2.5 mg tb I110B 34,85 ?
METHOTREXATE 2.5 MG 30 TB Methotrexate 2.5 mg tb I110B 10,97 ?
METHOTREXATE 5 MG 1 AMP Methotrexate 5 mg amp I110A 3,10 ?
METHOTREXATE 5 MG 10 AMP Methotrexate 5 mg amp I110A 27,20 ?
METHYLEN BLUE %1 10mg/ml 25 Amp MethylenBlue %1 10mg/ml amp. I309A 72,00 ?
METOPIRONE 250 MG 100 CAP Metyrapon 250 mg cap I193A 75,00 ?
MEVINACOR(MEVACOR) 10 MG 100 TB Lovastatin 10 mg tb I101A 40,93 ?
MIGLYOL 812 1000ML SOL Medium Chain (Caprylic/Capric ) Trigliserid oıl I104B 16,04 ?
MINIRIN 2.5 ML NASAL SPREY Desmopressin 0,1 mg/ml I293A 18,80 ?
MINOCYCLIN 50 MG 100 TABLET Minosiklin HCl 50 mg Tb. I286A 11,50 ?
MINOCYCLINE 100 mg 20 Tb. Minosiklin HCl 100 mg Tb. I286B 6,65 ?
MINOXIDIL 10 MG 100 TB Minoxidil 10 mg tb I113C 45,95 ?
MINOXIDIL 2.5 MG 100 TB Minoxidil 2.5 mg tb I113A 25,29 ?
MINPROG 0.5 MG 5 FLC Alprostadil 500 mcg flk I006C 528,50 ?
MIOCRIN 25 MG 1 AMP Sodium Aurothiomalate 25 mg amp I151C 6,27 ?
MIRAPEX 0.5 MG 90 TB Pramipexole (Pomipeksol) 0.5 mg tb I141B 186,68 ?
MNESIS 45 MG 30 CAP Idebenon 45 mg cap I220A 34,16 ?
MUSTARGEN 10 MG 1 AMP Mustin Hcl 10mg amp I224A 120,00 ?
MUSTARGEN 10 MG 4 AMP Posaconazol susp I224A 648,00 ?
MYCOBUTIN 150 MG 30 TB Rifabutin 150 mg tb I147A 135,11 ?
MYLOTARG 5 MG 1 FLC Gemtuzumab 5 mg flk I076A 2.230,00 ?
MYOCHOLINE 10 MG 50 TB Bethanechol Chloride 10 mg tb I023A 10,88 ?
MYOCHOLINE 25 MG 100 TB Bethanechol Chloride 25 mg tb I023B 32,00 ?
MYOCHOLINE 25 MG 50 TB Bethanechol Chloride 25 mg tb I023B 15,62 ?
MYOTONINE 10 MG 100 TB Bethanechol Chloride 10 mg tb I023A 9,00 ?
MYOTONINE 25 MG 100 TB Bethanechol Chloride 25 mg tb I023B 27,60 ?
MYOZYME 50 MG 1 FLAKON Alglucosidase alfa 50 mg flk I199A 550,00 ?
MYTELASE 10 MG 50 TB Ambenonium Chloride 10 mg tb I009A 1,83 ?
NACOM 50/200 MG 100 TB Carbidopa/Levodopa 50/200 mg tb I030B 82,76 ?
NACOM RETARD 50/200 MG 30 TB Carbidopa/Levodopa 50/200 mg tb I030B 21,10 ?
NAGLAZYM 1 MG 5 ML 1 FLK Galsulfase1 mg flk I190A 1.790,00 ?
NARDIL 15 MG 100 TABLET Fenelzine Sülfat tab I236A 35,90 ?
NATRIUM FLORID 25 MG 50 TB Sodium Fluoride 25 mg tb I152A 2,28 ?
NATRIUM FLUORID 25 MG 100 TB Sodium Fluoride 25 mg tb I152A 4,05 ?
NATULAN 50 MG 50 TB Procarbazin 50 mg tb I144A 71,00 ?
NEBUPENT 300 MG 15 ML INH Pentamidine İsetionate 300 mg ınh I130B 75,55 ?
NEPRESOL 25 MG 2 ML 5 AMP Hydralazin 25 mg amp I083B 16,80 ?
NEUROLİTE (ECD) 1X2 amp. Technetium-99m amp. I303A 500,00 $
NEUTRA-PHOS 1*100 PKZ Phosphate 500 mg eff tb I136A 45,74 ?
NIACIN 100 MG 100 TB Nicotinic Acid 100 mg tb/ niasin I118A 1,80 ?
NIACIN 250 MG 100 TB Nicotinic Acid 250 mg tb / niasin I118B 2,05 ?
NIACIN 500 MG 100 TB Nicotinic Acid 500 mg tb/ niasin I118C 6,50 ?
NIASPAN 1000 MG RETARD 98 TB Nicotinic Acid 1000 mg tb /niasin I118D 80,49 ?
NIASPAN 500 MG 56 TB Nicotinic Acid 500 mg tb/ niasin I118C 30,30 ?
NIASPAN 500 MG 98 TB Nicotinic Acid 500 mg tb/ niasin I118C 36,80 ?
NICOBION 200 MG 50 TB Nicotinic asit / Niasin 200 mg tb I222B 26,03 ?
NICOBION 500 MG 30 TB Nicotinic Acid 500 mg tb/ niasin I118C 7,70 ?
NIPENT 10 MG 1 FLC Pentostatin 10 mg flk I132A 1.103,01 ?
NORAVID 200 MG 10 FLC Defibrotide 200 mg flk I053A 23,90 ?
NORMOSANG 250 MG 4 AMP Haemarginate 250 mg amp I080A 2.248,00 ?
NORPACE CR 100 MG 100 TABLET disopiramid fosfat 100 mg. cap. I267A 135,30 ?
OCTAGAM 10 GRAM 200 ML FLAKON İmmunglobulin 10 gram flk (Octagam) I250C 675,00 ?
ONCASPAR 3750 IU 1 AMP PEG-Asparaginase 3750 IU amp I127A 1.136,00 ?
ORFADIN (NTBC 10 MG ) 60 CAP Nitrofloromethylbenzoylcyclohexandione 10 mg cap I119C 3.208,00 ?
ORFADIN (NTBC 2 MG) 60 CAP Nitrofloromethylbenzoylcyclohexandione 2 mg cap I119A 1.000,00 ?
ORFADIN (NTBC 5 MG ) 60 CAP Nitrofloromethylbenzoylcyclohexandione 5 mg cap I119B 1.768,24 ?
ORGARAN 750 IU 10 AMPUL danaparoid sodyum 750 IU amp. I266A 258,80 ?
OSPOLOT 200 MG 200 TB Sultiam 200 mg tb I158B 199,00 ?
OSPOLOT 200 MG 50 TB Sultiam 200 mg tb I158B 47,60 ?
OSPOLOT 50 MG 200 TB Sultiam 50 mg tb I158A 45,20 ?
OSPOLOT 50 MG 50 TB Sultiam 50 mg tb I158A 16,30 ?
OSSIPLEX 25 MG 200 MG 100 TB. Sodyum florür / Vitamin c substance I269A 10,70 ?
OSSIPLEX 25 MG 200 MG 50 TB. Sodyum florür / Vitamin c substance I269A 5,90 ?
OVASTAT 5g .5 Flk. Treosulfan 5g.flk. I306A 1.897,10 ?
OXANDROLONE 2.5 MG 30 TB Oxandrolone 2.5 mg tb I124A 10,80 ?
PADUTIN 100 MG 100 TB Kallidinogenase 100 mg tb I096A 34,70 ?
PANHEMATIN 313 MG 1 FLK Hemin 313 mg flk I081A 2.161,10 ?
PEDEA 5 MG/ML I.V 4 AMP Ibuprofen 5 mg/ml amp I087A 419,30 ?
PENTACARINAT 300 MG 1*1 AMPUL Pentamidine İsetionate 300 mg amp-flk I130A 25,70 ?
PENTACARINAT 300 MG 5 FLK Pentamidine İsetionate 300 mg amp-flk I130A 207,10 ?
PENTAGASTRIN 500 MCG/2 ML 5 AMPUL Pentagastrin 500 mcg/2 ml amp I129A 211,45 ?
PENTOSAN POLY SULFAT SP54 100 MG 10 Pentosan Polysulfate Sodyum 100 mg amp I131A 17,80 ?
PENTOSAN POLY SULFAT SP54 25 MG 100 Pentosan Polysulfate Sodyum 25 mg drj I131B 21,40 ?
PERFAN 100MG/ 20 ML 1 AMP Enoximone 100 mg/20 ml amp I187A 28,80 ?
PERFAN 20 ML 10 AMP Enoximone 100 mg/20 ml amp I187A 248,20 ?
PERSANTIN 10 MG/2CC 5 AMP Dipyridamole 10 mg/2 ml amp I059A 0,97 ?
PETNIDAN 250 MG 100 TB Ethosuximide 250 mg tb-cap I066A 36,10 ?
PETNIDAN 250 MG 200 TB Ethosuximide 250 mg tb-cap I066A 68,20 ?
PETNIDAN 250 MG 50 TB Ethosuximide 250 mg tb-cap I066A 21,30 ?
PETNIDAN SAFT 250 MG 250 ML Ethosuximide 250 mg süsp I066B 23,55 ?
PETYLYL 25 MG.50 TABLET Desipramin hidroklorür 25 mg tab I249A 7,25 ?
PHOSPHATE SANDOZ 500 MG 100 EFF TB Phosphate 500 mg eff tb I136A 27,15 ?
PHOSPHORE 750 MG 20 EFF TB Phosphore 750 mg eff tb I137B 7,27 ?
PILOPINE HS %4 3.5 G GOZ JELI Pilokarpin HCL % 4 jel I139B 41,80 ?
PLETAL 100 MG 56 TB Silostazol 100 mg tb I196A 58,40 ?
POTABA 3 G 3X40 PULVER Amınobenzoate Potassıum 3 gr pudra I010A 84,73 ?
POTABA 3 G 40 PULVER Amınobenzoate Potassıum 3 gr pudra I010A 28,35 ?
POTABA 500 MG 120 TB Amınobenzoate Potassıum 500 mg tb-cap I010B 12,60 ?
POTABA 500 MG 240 CAP Amınobenzoate Potassıum 500 mg tb-cap I010B 35,31 ?
POTABA 500 MG 240 TB Amınobenzoate Potassıum 500 mg tb-cap I010B 29,00 ?
PREKUNIL 550 TABLET Large Neutral Amino Acis ( LNAA) tab I235A 292,80 ?
PREMARIN 1.25 MG 84 TABLET Konjuge estrojen tablet I288A 21,80 ?
PREPULSİDE 10 MG 100 TB Cisapride 10 mg tb I040A 36,81 ?
PREVENAR AŞI 0.5 ML 10 FLK   576,53 ?
PREVENAR AŞI 0.5 ML FLK   58,30 ?
PREZISTA 600 MG 120 TB. Darunavir 600 mg. tb. I299A 730,15 ?
PRIMACOR 10 MG 10 ML 10 AMP Milrinon 10mg amp I206A 366,70 ?
PRIMIDON 250 mg. 100 tb. Primidon 250 mg tab. I313A 8,20 ?
PRIMIDON 250 mg. 50 tb. Primidon 250 mg tab. I313A 4,30 ?
PROBENECID 500 MG 100 TB Probenecid 500 mg tb I143A 49,05 ?
PROBENECID 500 MG 20 TB Probenecid 500 mg tb I143A 9,29 ?
PROCICLIDE 200 MG 10 FLK Defibrotide 200 mg flk I053A 28,35 ?
PROCICLIDE 400 mg.21 kap.. Defibrodit 400 mg.Tb. I053B 25,25 ?
PROCORUM SENIOR 25 MG 20 TB Gallopamil 25 mg tb I074A 5,35 ?
PROCORUM 50 MG 100 TB Gallopamil 50 mg tb I074B 41,14 ?
PROCORUM 50 MG 20 TB Gallopamil 50 mg tb I074B 8,61 ?
PROCORUM RETARD 100 MG 100 TB Gallopamil 100 mg tb I074C 75,30 ?
PROCORUM RETARD 100 MG 20 TB Gallopamil 100 mg tb I074C 15,42 ?
PROCORUM SENIOR 25 MG 100 TB Gallopamil 25 mg tb I074A 24,99 ?
PROGLICEM 100 MG 100 TB Diazoxide 100 mg tb I056B 61,90 ?
PROGLICEM 25 MG 100 TB Diazoxide 25 mg tb I056A 24,00 ?
PROGLICEM 50 MG 30 ML SUSP Diazoxide 50 mg susp I056C 120,85 ?
PROLASTIN 1000 MG FLK Alpha 1-Antitrypsine 1000 mg flk I005A 369,50 ?
PROSTAGLANDIN E1 500 MCG FLK Alprostadil 500 mcg flk I006C 340,50 ?
PROSTAVASIN 20 MCG 15 AMP Alprostadil 20 mcg amp I006A 339,05 ?
PROSTAVASIN 20 MCG 60 AMP Alprostadil 20 mcg amp I006A 1.343,98 ?
PROSTAVASIN 40 MCG 10 AMP Alprostadil 40 mcg amp I006B 536,70 ?
PROTOPIC %0.1 60 GR MERHEM Tacralimus %0,1 merhem I295A 72,10 ?
PYRIDOXAL PHOSPHATE 50 MG 180 TB. Pyridoxal Phosphate 50 mg (vitamin B6) tablet I276A 26,35 ?
PYRIDOXAL PHOSPHATE 50 MG 60 TB. Pyridoxal Phosphate 50 mg (vitamin B6) tablet I276A 8,50 ?
QUILONUM RETARD 450 MG 100 TB Lityum Karbonat 450 mg tb I099A 17,00 ?
QUILONUM RETARD 450 MG 50 TB Lityum Karbonat 450 mg tb I099A 7,18 ?
QUINDINE SULPHFATE 200 MG 100 TB Quinidin 200 mg tb I225A 20,91 ?
RAPTIVA 100 MG 4 AMP Efalizumab 100 mg amp I063A 1.238,29 ?
REDUCTO SPEZIAL 200 MG 100 TB Calcium Dihidrogen Fosfat 200 mg tb I028A 16,20 ?
REGITIN 10 MG/ML 5 AMPUL Phentolamin mesylate 10 mg/ml amp I135A 5,27 ?
RESOCHINE 250 MG 100 TB Chloroquin Phosphate 250 mg tb I038A 16,91 ?
RESOCHINE 250 MG 20 TB Chloroquin Phosphate 250 mg tb I038A 4,14 ?
RESOCHINE 250 MG 50 TB Chloroquin Phosphate 250 mg tb I038A 9,22 ?
RESONIUM A 450 G POWDER Sodium Polystyrene Sulfonate toz I153A 27,96 ?
REVLIMID 10 MG 21 TABLET Lenalidomit 10 mg tablet I287B 5.580,12 ?
REVLIMID 15 MG 21 TABLET Lenalidomit 15 mg tablet I287C 5.862,70 ?
REVLIMID 25 MG 21 TABLET Lenalidomit 25 mg tablet I287D 6.448,97 ?
REVLIMID 5 MG 21 TABLET Lenalidomit 5 mg tablet I287A 5.301,11 ?
REYATAZ 200 MG 60 CAP. Atazanavir 200 mg. cap. I278A 765,00 ?
RIBOFLAVIN 10 MG 20 TB B2 Vitamini (Riboflavin) 10 mg tb-drj I019B 1,11 ?
RIDAURA 3 MG 50 TABLET Oranofin 3 mg tab I238A 43,80 ?
RIMSO % 50 50 ML SOL Dimethyl Sulfoxide %50 sol I058A 61,80 ?
ROBINUL 1 MG 100 TB Glycopyrrolate 1 mg tb I079A 159,24 ?
ROWATINEX 100 CAP Anetol I226A 8,70 ?
ROWATINEX 30 CAP Anetol I226A 3,50 ?
ROWATINEX 50 CAP Anetol I226A 5,40 ?
ROWATINEX 500 CAP Anetol I226A 36,40 ?
RYTHMODAN 100 MG 40 CAP. disopiramid fosfat 100 mg. cap. I267A 5,20 ?
RYTHMODAN 150 MG 84 KAPSUL disopiramid fosfat 150 mg. cap. I267C 32,10 ?
RYTHMODAN 250 MG 20 TABLET disopiramid fosfat 250 mg. cap. I267B 8,37 ?
SALAGEN 5 MG 84 TB Pilokarpin HCL 5 mg tb I139A 77,00 ?
SANDOGLOBULIN TRS 1 G 1 FLAKON Normal immunglobulin 1g flk I244A 77,50 ?
SANDOGLOBULIN TRS 10 G 1 FLAKON Normal immunglobulin 10 g flk I244C 645,70 ?
SANDOGLOBULIN TRS 3 G 1 FLAKON Normal immunglobulin 3 g flk I244B 193,70 ?
SCOPODERM 1.5 MG 5 TTS Scopolamine 1.5 mg flaster I149A 16,31 ?
SELEN PLUS 50 MG 120 CAP Sodyum Selenit 50 mg tb-cap I154A 29,88 ?
SELEN PLUS 50 MG 60 TB Sodyum Selenit 50 mg tb-cap I154A 15,92 ?
SENSIPAR 30 MG 30 TABLET Cinacalcet 30 mg tb I185A 360,50 ?
SENSIPAR 60 MG 30 TABLET Cinacalcet 60 mg tb I185B 587,10 ?
SENSİPAR 90 MG 30 TB Cinacalcet 90 mg tb I185C 829,18 ?
SIFROL 0.18 MG 100 TB Pramipexole (Pomipeksol) 0.18 mg tb I141A 81,85 ?
SILIMARIN 200 MG 30 TB Silibinin 200 mg tb I150C 12,49 ?
SINEMED 25/100 MG 100 TB Carbidopa/Levodopa 25/100 mg tb I030A 17,40 ?
SINEMED 50/200 MG LP 30 TB Carbidopa/Levodopa 50/200 mg tb I030B 10,28 ?
SINEMED CR 50/200 MG 56 TB Carbidopa/Levodopa 50/200 mg tb I030B 20,77 ?
SINEMED CR 50/200 MG 60 TB Carbidopa/Levodopa 50/200 mg tb I030B 19,95 ?
SINEMED DEPOT 50/200 MG 100 TB Carbidopa/Levodopa 50/200 mg tb I030B 48,05 ?
SINEQUAN 10 MG 56 CAP Doxepin HCL 10 mg tb I061A 6,30 ?
SINEQUAN 25 MG 28 CAP Doxepin HCL 25 mg tb I061B 10,50 ?
SINTROM MITIS 1 MG 100 TB. Asenokumarol 1 mg. tb. I296A 8,50 ?
SOLIRIS(ECULİZUMAB)10MG/ML IX30ML Eculizumab 100 mg/ml 1x30 ml amp I247A 4.600,00 ?
SONATA 5 mg.14 kap. Zaleplon 5 mg.tb I304A 6,40 ?
STIMOL 1 G 36 POSET Citrulline -L poset I041B 11,82 ?
STIMOL 1 G 18 POSET Citrulline -L poset I041B 6,40 ?
STROMECTOL 3 MG 20 TB Ivermectin 3 mg tb I095A 108,75 ?
SULFADIAZIN 500 MG 100 TB Sulfadiazine 500 mg tb I156A 32,45 ?
SULINDAC 100 MG 60 TB Sulindac 100 mg tb I157A 8,78 ?
SULINDAC 200 MG 30 TB Sulindac 200 mg tb I157B 8,46 ?
SUXILEP 250 MG 100 CAP Ethosuximide 250 mg tb-cap I066A 23,01 ?
SUXILEP 250 MG 50 ML DAMLA Ethosuximide 250 mg damla I066C 12,30 ?
SYMMETREL 100 MG 30 CAP Amantadine HCL 100 mg tb I007A 6,72 ?
SYMMETREL 100 MG 60 CAP Amantadine HCL 100 mg tb I007A 14,87 ?
SYNACTHEN 0.25 MG 1 AMP Tetracosactide 0.25 mg amp I165A 2,10 ?
SYNACTHEN 0.25 MG 5 AMP Tetracosactide 0.25 mg amp I165A 26,95 ?
SYNACTHEN DEPOT 1 MG 1 AMP Tetracosactide 1 mg amp I165B 3,80 ?
SYPRINE 250 MG 100 TB Trientine Hidroklorid 250 mg tb I176A 406,60 ?
TALOXA 400 MG 100 TB Felbamate 400 mg tb I067A 206,55 ?
TAMBOCOR 100 MG 100 TB Flecainide Acetat 100 mg tb I069A 68,15 ?
TAMBOCOR 100 MG 50 TB Flecainide Acetat 100 mg tb I069A 37,50 ?
TAMBOCOR 100 MG 60 TB Flecainide Acetat 100 mg tb I069A 39,75 ?
TARGRETIN % 1GEL 60 G Bexarotene %1 jel I024A 1.485,00 ?
TARGRETIN 75 MG 100 CAP Bexarotene 75 mg kap. I024B 1.595,70 ?
TAUREDON 10 MG 1 AMP Sodium Aurothiomalate 10 mg amp I151A 10,91 ?
TAUREDON 20 MG 1 AMP Sodium Aurothiomalate 20 mg amp I151B 15,80 ?
TAUREDON 20 MG 10 AMP Sodium Aurothiomalate 20 mg amp I151B 134,83 ?
TAUREDON 50 MG 1 AMP Sodium Aurothiomalate 50 mg amp I151D 22,50 ?
TAUREDON 50 MG 10 AMP Sodium Aurothiomalate 25 mg amp I151D 202,01 ?
TEATROIS 0.35 MG 100 CAPS. Tiratrikol 0,35 mg.cap:. I257A 28,50 ?
TESTOGEL 25 MG 30 PAKET Testosteron 25 mg paket I163B 49,28 ?
TESTOGEL 50 MG 30 PAKET Testosteron 50 mg paket I163C 51,72 ?
TESTOVIRON 100 MG 1 AMPUL Testosteron 100 mg amp I163E 11,40 ?
TESTOVIRON DEPOT 250 MG 1 AMP Testosteron depot 250 mg amp I163A 12,99 ?
TESTOVIRON DEPOT 250 MG 3 AMP Testosteron depot 250 mg amp I163A 34,55 ?
TESTOVİRON DEPOT 100 MG 1 AMP Testosteron depot 100 mg amp I163D 8,00 ?
TETRAHYDROBIOPTHERIN 10 MG 100 TB Tetrahydrobiopterin (Sapropterin) 10 mg tb I166A 171,60 ?
TETRAHYDROBIOPTHERIN 50 MG 100 TB Tetrahydrobiopterin (Sapropterin) 50 mg tb I166B 472,80 ?
THIAMIN 100 MG 100 TB Thiamine (B1 Vitamini) 100 mg tb I167C 6,10 ?.
THIOCTACID HR 200 MG 100 TB Thioctic Acid 200 mg tb I181B 26,30 ?
THIOCTACID HR 600 MG 100 TB Thioctic Acid 600 mg tb I181D 68,05 ?
THIOCTACID HR 600 MG 30 TB Thioctic Acid 600 mg tb I181D 21,35 ?
THIOCTACID HR 600 MG 60 TB Thioctic Acid 600 mg tb I181D 43,25 ?
THIOLA 100 MG 100 TB Tiopronin 100 mg tb-drj I173A 30,40 ?
THIOTEPA 15 MG 1 AMP Thiotepa 15 mg amp I168A 42,25 ?
THIOTEPA 15 MG 10 AMP Thiotepa 15 mg amp I168A 314,72 ?
THYMOGLOBULİN 25 MG 1 FLK Anti lenfosit ımmunglobulin 25 mg flk I227A 160,00 ?
THYROGEN 0.9 MG 2 AMP Thyrotropin Alfa 0.9 mg amp I169A 950,00$
TREANDA 100 mg. Flk. Bendamustine 100 mg. 1flk. I300A 1.880,30 ?
TRIENTINE 300 MG 100 TB Trientine Hidroklorid 300 mg tb I176B 255,00 ?
TRIPT-OH 100 MG 20 CAP Oxitriptan 100 mg cap I125A 14,13 ?
TRIPT-OH 100 MG 50 CAP Oxitriptan 100 mg cap I125A 42,25 ?
TRIPT-OH 50 MG 30 KAPSUL Oxitriptan 50 mg cap I125B 10,60 ?
TRISENOX 10 MG/ML 10 AMP Arsenik Trioksit 10 mg/ml amp I015A 2.800,00 ?
TRUVADA 200/245 MG 30 TB Tenofovir+Emtricitabine 200/245 mg tb I161A 687,74 ?
TYSABRI Natalizumab 300 mg amp I228A 1.880,00 ?
UBRETID 5 MG 20 TB Distigmin Bromide 5 mg tb I060A 24,15 ?
UBRETID 5 MG 50 TB Distigmin Bromide 5 mg tb I060A 63,71 ?
URALYT-U 280 G GRANUL Potasyum Sodyum Hidrojen Sitrat 280 gr granul I140A 13,35 ?
URECHOLINE 25 MG 100 TB Bethanechol Chloride 25 mg tb I023B 207,41 ?
URO-VAXOM 6 MG 30 CAP E.Coli Ekstresi 6 mg cap I062A 29,07 ?
URO-VAXOM 6 MG 90 CAP E.Coli Ekstresi 6 mg cap I062A 80,82 ?
VANTIN 200 MG 20 TABLET Cefpodoxime 200 mg tb I034A 112,86 ?
VASOPRESSIN MDV 20 U 25 AMP vasopressin 20U amp I229A 152,10 ?
VECTIBIX 20 MG 20 ML 400 MG Panitumumab 20 mg/ml 20ml. (=400mg) I271A 2.797,20 ?
VELBE 10 MG/10 ML AMP Vinblastin 1 mg/ml amp I179A 19,31 ?
VINBLASTIN 10MG/10ML FLK Vinblastin 1 mg/ml amp I179A 20,25 ?
VIRACEPT 250 MG 300 TB Nelfinavir 250 mg tb I116A 460,40 ?
VISTIDE 375 MG 1 FLK Cidofovir 375 mg flk I039A 797,05 ?
VITAMIN B12 ANCERMANN GUTT 30 ML 1 B12 Vitamini damla I018A 8,20 ?
VITAMIN B2 10 MG 10 AMP B2 Vitamini (Riboflavin) 10 mg amp I019A 11,50 ?
VITAMIN B2 10 MG 20 DRAJE B2 Vitamini (Riboflavin) 10 mg tb-drj I019B 1,90 ?
VUMON 50 MG 1 AMP Tenipozid 50 mg amp I230A 356,60 ?
WELLVONE 750 MG/5 ML 210 ML SUSP Atovaquone 750 mg/5 ml susp I016A 516,16 ?
WINSTROL 2 mg. 40 tb. Stanozolol 2 mg. tb. I312A 18,30 ?
XENAZINE 25 MG 112 TB Tetrabenazine 25 mg tb I164A 167,70 ?
XMET CYS ANALOG MAMA Metionin ve sistin analoğu mama I292A 140,00 ?
YENTREVE 20 MG 28 CAP Duloxetin HCL 20 mg cap I186A 29,80 ?
YENTREVE 40 MG 56 CAP Duloxetin HCL 40 mg cap I186B 50,90 ?
YODOXIN 650 MG 100 TB Diiodohydroxyquinoline 650 mg tb I057A 103,70 ?
YONDELIS 1 MG 1 FLAKON Trabektedin 1 mg. flk. I298A 530,00 ?
ZANOSAR 1 G 1 FLK Streptozocin 1 gr flk I155A 80,50 ?
ZARONTIN 250 MG 5 ML 200 ML SUSP Ethosuximide 250 mg süsp I066B 6,00 ?
ZAVESCA 100 MG 84 CAP. Miglustat 100 mg cap I233A 7.600,00 ?
ZEMPLAR 2 MCG 30 CAP. D Vitminleri 2 mcg. Tab. I265A 348,30 ?
ZINECARD 250MG 1 FLK Deksrazoksan 250 mg flk I231A 268,50 ?
ZOLINZA 100 MG 120 TB. Vorinostat 10 mg tb I255A 7.400,00 ?
ZONEGRAN 100 MG 98 CAP Zonisamide 100 mg cap I180A 177,70 ?
ZONEGRAN 25 MG 28 TB Zonisamide 25 mg cap I180B 28,70 ?
ZORAC (TAZORETENE) %0.1 30 GR POMAD Tazaroten %0,1 pomad I263A 24,50 ?
ZORAC(TAZORETENE) %0.05 30 GRAM POM Tazaroten %0,05 pomad I263B 23,30 ?

LİSTE 2

  EK-5/A
SUT KODU MALZEME ADI BİRİM FİYAT (YTL)
301010 KOLOSTOMİ TORBASI (TEK PARÇALI ALTTAN BOŞALTMALI)(FİLTRE DAHİL) 2,80
301021 KOLOSTOMİ TORBASI (ADAPTÖR İÇİN) (FİLTRE DAHİL) 2,80
301030 İLEOSTOMİ TORBASI(TEK PARÇALI ALTTAN BOŞALTMALI)(FİLTRE DAHİL) 2,80
301041 İLEOSTOMİ TORBASI (ADAPTÖR İÇİN)(FİLTRE DAHİL) 2,80
301070 ÜROSTOMİ TORBASI ÇEŞİTLERİ 3,50

 

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
00:29 - BM Güvenlik Konseyi, Doğu Kudüs'te artan gerginliği görüşecek00:10 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar00:08 - TSK'da Görevli Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik00:05 - Jandarma Genel Komutanlığı Subay, Astsubay ve Uzman Jandarma Atama Yönetmeliği00:03 - Öğretim üyesi hakkında dernek faaliyetinden dolayı cezai soruşturma yapılabilir mi?00:03 - Hemen Başvurun, Anında Hesabınıza Gelsin!
00:01 - Hafta içi saat 18:00'den sonraki dersler aylık karşılığı mı?00:01 - 10 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları00:00 - Ramazanda umut var23:14 - Kars ve Ardahan'a mayısta kar yağdı22:54 - Thodex'in kurucusu Özer'e yardım eden kişi yakalandı22:52 - Bakan Soylu, şehit annelerinin Anneler Günü'nü kutladı
22:30 - Elon Musk konuştu, Dogecoın çakıldı22:04 - Kumar oynatan işletmeci polisi çileden çıkardı22:00 - Ali Erbaş: Aile kurumu çözüldükçe alkol artıyor21:48 - Ercan Havalimanının ismi değişiyor mu?21:46 - Almanya'da Türk vatandaşına polis şiddeti
21:39 - TFF açıkladı: O maça 3'te 1'i oranında seyirci alınacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam