Öğretim yılına hazırlık ödeneğini alamayanlara müjde

Geçen yıl, Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tüm teşkilata yazdığı genel yazıda, 30 Eylülden sonra göreve başlayan öğretmenlere öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ödenmemesini istemişti. Bu konuya ilişkin olarak, Eğitim Sen'in açtığı davada, yürütmeyi durdurma kararı verildi. Bu karara göre 5 yıllık zaman aşımı süresi gözönünde bulundurularak, hazırlık ödeneği verilmeyenlere ödeme yapılması gerekmektedir.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Nisan 2010 11:00, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tüm örgütüne ?Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği? konulu 16.9.2009 günlü, 5093 sayılı bir yazı göndermiş ve bu yazıda dayanak olarak da Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün aynı konulu 2.7.2009 günlü, 8302 sayılı yazısını göstermişti bu yazılar ile ilgili haberimiz ?Maliye Bakanlığından, hazırlık ödeneği için olumsuz görüş? dosyamızda yer almıştır.

Bu yazılarda 30 Eylülden sonra göreve başlayan öğretmenlere öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ödenmemesi öngörülmüştü.

Eğitim Sen Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının bu yazısının üçüncü paragrafı altındaki 30 Eylülden sonra göreve başlayan öğretmenlere öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ödenmemesini öngören (a) bendi ile bu yazının dayanağı olarak gösterilen Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün anılan yazısının beşinci paragrafı altındaki aynı içerikli (a) bendinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle dava açmış. Bu dava da Danıştay 2.Dairesi 3.3.2010 gün ve E: 2009/5814 sayılı kararla söz konusu bentlerin yürütmesini durdurmuştur.

Böylece 30 Eylülden sonra göreve başladığı gerekçesiyle öğretime yılına hazırlık ödeneği ödenmeyen öğretmenlere, 5 yıl geriye dönük zaman içinde, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ödenmesi önünde bir engel kalmamıştır.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber