1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MEB, Hizmet Birleştirme konusuna açıklık getirdi

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 09/08/2010 tarih ve 51227 ?Hizmet Birleştirme? konulu yazıları ile; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli statüde görev yapmakta olan personel ve daha sonra kadroya geçirilen personelin, daha önce özel öğretim kuramlarında yada özel sektörde sigortalı olarak geçen hizmet sürelerinin birleştirilmesi hususuna açıklık getirdi. Ayrıntılar için tıklayınız.
23 Ağustos 2010 20:20
Yazdır

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 09/08/2010 tarih ve 51227 ?Hizmet Birleştirme? konulu yazılarında; ?Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda; gerek 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli statüde görev yapmakta olan personelden, gerekse daha sonra kadroya geçirilen personelden, daha önce özel öğretim kuramlarında yada özel sektörde sigortalı olarak geçen hizmet sürelerinin birleştirilmesi hususunda talepler geldiği yazılı ve sözlü müracaatlardan anlaşıldığından, konuya ilişkin olarak Milli Eğitim Bakanlığının 26/04/2010 tarihli ve 21709 sayılı yazısı ile Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığından ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığından görüş istenilmiş olup, ilgili kurumlardan alınan Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının 28/05/2010 tarihli ve 9277 sayılı yazısı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının 26/07/2010 tarihli ve I?5434-Ek 18 87.673.156 sayılı yazıları doğrultusunda aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Bilindiği gibi, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun mülga ek 18 inci maddesinde Sosyal Sigortalar Kanununa tabi görevlerde bulunduktan sonra 5434 sayılı Kanuna tabi olanların, emeklilik keseneklerine, personel kanunlarına göre kazanılmış hak olarak aldıkları derece ve kademe aylıkları üzerine, sigorta primi ödemek suretiyle geçirdikleri sürelerin her yılı bir kademe ilerlemesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde bulunacak derece ve kademe aylığının esas alınacağı hükme bağlanmıştır.

Bu hüküm uyarınca, daha önce diğer sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi görevlerde bulunduktan sonra 5434 sayılı Kanuna tabi göreve giren personelin sigorta pirimi ödemek suretiyle geçen hizmetleri ( 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36 ncı maddesinin (C) fıkrasının bentlerinde belirtilen hizmetler hariç) sadece emeklilik keseneğine esas aylıklarının tespitinde değerlendirilmekte idi.

Ancak, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 106 ncı maddesi ile 5434 sayılı Kanununun ek 18 inci maddesi 2008 yılı Ekim ayı başından itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.

Diğer taraftan, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5434 sayılı Kanuna ilişkin geçiş hükümleri başlıklı geçici 4 üncü maddesinin dördüncü ve beşinci fıkralarında; "Bu Kanunda aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde; iştirakçi iken, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamına almanlar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi olarak çalışmış olup bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi olarak yeniden çalışmaya başlayanlar ile bunların dul ve yetimleri hakkında bu Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri de dahil 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılır.

Bu madde kapsamına girenlerin aylıklarının bağlanması, artırılması, azaltılması, kesilmesi, yeniden bağlanması, toptan ödemeleri, ilgi devamı, ihya ve borçlanmaları, diğer ödemeler ve yardımlar ile emeklilik ikramiyeleri hakkında bu Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri de dahil 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılır ve bu maddenin uygulanmasında mülga 2829 sayılı Kanun hükümleri ayrıca dikkate alınır...." hükümleri yer almaktadır.

Bu nedenle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlük tarihinden önce iştirakçiliği bulunanlar hakkında mülga hükümleri de dahil 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılacak ve bu maddenin uygulanmasında mülga 2829 sayılı Kanun hükümleri ayrıca dikkate alınacaktır.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlük tarihinden sonra ilk defa 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca sigortalı sayılan personelin, bu Kanunun yürürlük tarihinden önce 506 sayılı Kanuna tabi geçen sürelerinin, emeklilik keseneğine esas aylık derece ve kademe ilerlemesinde değerlendirilmesine ilişkin 5510 sayılı Kanunda herhangi bir hüküm bulunmadığından, bu sürelerin emeklilik keseneğine esas aylıklarında değerlendirilmesi mümkün değildir.

Esasen, 5510 sayılı Kanunun yürürlüğünden sonra ilk defa 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca sigortalı olanların, prim tutarı emekli keseneğine esas aylıkları tutan üzerinden değil, aynı Kanunun 80 inci maddesi gereğince prime esas kazanç tutarları dikkate alınarak belirlenmekte olup, anılan personelin 506 sayılı Kanuna tabi geçen önceki hizmet süreleri toplam hizmet süresinde dikkate alınacaktır.

Buna göre, 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi uyarınca haklarında 5434 sayılı Kanunun mülga hükümlerinin uygulanmasına devam edilecek olanlar ile ilk defa 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi uyarınca sözleşmeli statüde geçen süreleri ile özel okullarda gecen sürelerinin Bakanlığımız kadrolarına atamalarının yapılması halinde kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bu nedenle, ilgililer hakkında yukarıda yapılan açıklamalar doğrultuda işlem yapılması gerekmektedir.? Açıklamasında bulunuldu.

Ahmet Kandemir

Memurlar.net Öğretmenler Bölüm Sorumlusu

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 144,980 defa okundu. 44 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Lojmanlar, içinde oturana, satılmalı mı?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam