KPSS yerleştirmelerine esas nitelik kod kılavuzu değişti

Devlet Personel Başkanlığı, Mayıs ayında yapacağı KPSS yerleştirmelerine esas nitelik kod kılavuzunu değiştirdi. Yapılan değişiklikle birlikte, kamu kurumu yöneticilerine de bazı önerilerde bulunulmuştur. Örneğin kamu kurumlarına, talep edecekleri şoför kadrosu için, "Otobüs Şoförlüğü (Kaptanlık), Otobüs Kaptanlığı önlisans programlarının birinden mezun olmak." kodu tercih etmeleri önerilmiştir. Ayrıca askerlik sorunu çözüldüğü için artık, kamu kurumları askerlik kodunu hiç yazmadan kadro talebininde bulunacaktır. Bir diğer önemli husus ise lise mezunları için nitelik kodu tümüyle değişmiştir.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Şubat 2011 07:50, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Nitelik kod kılavuzunun son hali için tıklayınız.

Lisans Kodlarında Yapılan Güncellemeler

?4082 - Mütercim-Tercümanlık (Türkçe-Almanca-İngilizce) lisans programından mezun olmak.? kodu eklenmiştir.

Önlisans Kodlarında Yapılan Güncellemeler

3059Çevre Temizliği ve Sağlığı önlisans programından mezun olmak.

3386Ana Çocuk Sağlığı önlisans programından mezun olmak.

3405Anaokulu Öğretmenliği önlisans programından mezun olmak.

3407Bilgi Teknolojileri önlisans programından mezun olmak.

3409Bilişim ve İletişim Teknolojisi önlisans programından mezun olmak.

3411Birey ve Toplum Güvenliği önlisans programından mezun olmak.

3413Eğitim önlisans programından mezun olmak.

3415Fen ve Tabiat Bilgisi önlisans programından mezun olmak.

3421Genel Çalışmalar önlisans programından mezun olmak.

3423Güvenli ve Koruma önlisans programından mezun olmak.

3425Harekat önlisans programından mezun olmak.

3427Hava Savunma önlisans programından mezun olmak.

3429Hava Trafik önlisans programından mezun olmak.

3431İhbar Kontrol önlisans programından mezun olmak.

3433İkmal önlisans programından mezun olmak.

3435İlkokul Öğretmenliği önlisans programından mezun olmak.

3437İlköğretim Matematik Öğretmenliği önlisans programından mezun olmak.

3439İngiliz Dili ve Edebiyatı önlisans programından mezun olmak.

3441İstihbarat önlisans programından mezun olmak.

3443İstihkam önlisans programından mezun olmak.

3445Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması önlisans programından mezun olmak.

3447Levazım önlisans programından mezun olmak.

3449Lojistik Yönetimi önlisans programından mezun olmak.

3451Medikal Bakım önlisans programından mezun olmak.

3453Mimari Dekorasyon önlisans programından mezun olmak.

3455Motorlu Araçlar Teknolojisi önlisans programından mezun olmak.

3457Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemleri önlisans programından mezun olmak.

3459Mühimmat ve Mühimmat Tahrip önlisans programından mezun olmak.

3461Personel önlisans programından mezun olmak.

3463Sevk ve İdare önlisans programından mezun olmak.

3465Tahıl Çiftliği önlisans programından mezun olmak.

3467Tarım İşletmeciliği ve Pazarlama ve Depolanması önlisans programından mezun olmak.

3469Termik Motorlar ve Otomobil önlisans programından mezun olmak.

3471Tıbbi İstatistik ve Bilgisayar önlisans programından mezun olmak.

3473Toplum Sağlığı önlisans programından mezun olmak.

3475Uçak Gövde Bakım önlisans programından mezun olmak.

3477Uçak Yer Destek Sistemleri önlisans programından mezun olmak.

3479Ulaştırma ve Otomotiv önlisans programından mezun olmak.

3481Uluslararası Ticaret ve Lojistik önlisans programından mezun olmak.

3483Vurmalı Çalgılar önlisans programından mezun olmak.

3485Yapı önlisans programından mezun olmak.

3487Yapı Teknolojisi önlisans programından mezun olmak.

3489Yat ve Tekne Yapımı önlisans programından mezun olmak.

3491Yönetim önlisans programından mezun olmak.

Kodları eklenmiştir.

Ayrıca bunun yanında

?3149 - Gayrimenkul Yönetimi ve Pazarlama önlisans programından mezun olmak.? kodu ?3301 - Emlak ve Emlak Yönetimi, Gayrimenkul Yönetimi önlisans programından mezun olmak.? koduna eklenmiştir.

Ortaöğretim Kodlarında Yapılan Güncellemeler

Ortaöğretim programlarının yer aldığı kodların tamamında değişiklik olmuştur. Bu alanda yer alan nitelik kodlarının hem kod numaraları hem de kod içerikleri değişmiştir. Ortaöğretim mezunu adayların şimdiden Nitelik Kod Kılavuzunu incelemeleri gerekmektedir.

Özel Nitelik Kodlarında Yapılan Güncellemeler

?7300 - Bu kadro/pozisyonda vardiya sistemi uygulanmaktadır.? kodu eklenmiştir.

Ayrıca erkek adayların ve kurumların kafasını karıştıran askerlikle ilgili ?6003? kodu artık kaldırılmıştır. Askerde iken tercih yapıp yerleşmek ve daha sonra askerlik dönüşünde işe başlamak mümkün olduğundan, askerlik kodu çıkarılmıştır.


AŞAĞIDA YER ALAN AÇIKLAMA, ADAYLARA DEĞİL, KAMU KURUMLARINA YÖNELİKTİR.

AÇIKTAN ATAMA İZNİ BULUNAN VE MERKEZİ YERLEŞTİRME TALEP EDECEK KAMU KURUM VE KURUŞLARININ DİKKATİNE!

(Yerleştirme talepleri bu sayfada yer alan Ek-2 form doldurularak yapılmalı ve bu form üst yazı ekinde manyetik ortama aktarılmış -cd, disket vb.- halde gönderilmelidir.)

1- Kamu kurum ve kuruluşları merkezi yerleştirme taleplerini hazırlarken;
-Tekniker kadrolarına önlisans düzeyinden
-Teknisyen kadrolarına ortaöğretim düzeyinden
-Önlisans düzeyinden talep edecekleri kadroları 7-10 (Tekniker kadroları 6-10) arası derecelerden ,
-Ortaöğretim düzeyinden talep edecekleri kadroları 13-10( meslek ya da teknik liselerin alanlarının tercih edildiği kadroları (12-9) arası derecelerden

talep edebileceklerdir.

2- Tercihte bulunacak kamu kurumları; yerleştirme talep etikleri toplam kadro sayısını üst yazıda belirtecekler, ayrıca Tablo Ek-2 de yer alan; kurum yetkilisinin adı soyadı, imza, telefon numarası ve gerektiğinde irtibata geçilecek ilgilinin adı, soyadı, telefon numarası ve mail adresini muhakkak dolduracaklardır.

3- Kamu kurum ve kuruluşları kod kılavuzunda yer alan ancak ?kapatıldı vb. açıklama yer alan alan ve programları her hangi bir kadro için tek başına talep edemeyecekler (örneğin: 4909 ?Büro Yönetimi ve Sekreterlik lisans programından mezun olmak.? ya da 4139 ?Eğitim Programları ve Öğretim lisans programından mezun olmak.? gibi, ancak halen eğitime devam eden alan/programlarla birlikte 2 nci?? alan/program olarak yazabileceklerdir.

4- Tabip, Diş Tabibi, Eczacı kadrolarına Sağlık Bakanlığı aracılığıyla kura yöntemiyle atamaları yapıldığından, bu kadrolara merkezi yerleştirme talep edilmeyecektir.

5- Kamu kurum ve kuruluşları yerleştirme talep edecekleri kadro/pozisyonlar için;
- öğrenime ilişkin en fazla (15) kod talep edebileceklerdir.
- öğrenim durumları itibariyle (2001)/(3001)/(4001) kodlarından birinin talep edildiği durumlarda ayrıca başka bir öğrenim kodu talep edilmeyecektir. (Memurlar.net'in notu: Yani bir kamu kurumu bir kadro için, 4001 kodu yazarken ayrıca örneğin "4639 Makine Mühendisliği veya Makina Mühendisliği lisans programından mezun olmak." kodunu yazamayacak. Zaten bu yerleştirmenin doğası gereği bu şekilde olmalı. Bu uyarı, hem 4001 isteyip hem de yanına belirli bir bölümü yazıp hatalı işlem yapan kamu kurumları içindir.)

6- Askerlik durumu ile ilgili herhangi bir kod kullanılmayacaktır.

7- Yerleştirme talep eden kamu kurum ve kuruluşları, Devlet Personel Başkanlığına gönderdikleri taleplerinde sonradan herhangi bir değişiklik yapamayacaklardır.

8- Devlet Personel Başkanlığına intikal ettirilen talepler; Başkanlığımızca yapılacak incelemeyi müteakiben talep sahibi kurumlarca yapılacak mutabakatı müteakip ilan edilmek üzere ÖSYM Başkanlığına gönderilecektir. Mutabakat sağlanmayan talepler ÖSYM Başkanlığınca ilan edilmeyecektir.

9- Yerleştirme sonuç bilgileri, formlar başlığı altında yer alan ilgisine göre Ek-3, Ek-4 ve Ek-5 formları kullanılarak bildirilecektir. Personel hareket onayları vb. belgelerle bildirim yapılmayacaktır.

10-Kamu kurum ve kuruluşları personel talebinde bulunurken, Ek-2 formda yer alan ?İL ADI? bölümüne İl ve İlçe adını birlikte yazabileceklerdir. (ANKARA Polatlı gibi)

11-Kamu kurum ve kuruluşlarının talepte bulunurken sitemizde yer verilen ve YÖK Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı kararları uyarınca güncellenen Nitelik Kod Kılavuzunun en son haline göre talepte bulunmalıdırlar. Nitelik Kod Kılavuzunun ortaöğretime ilişkin kısmında yer alan ?kod numaraları ve içeriği? Şubat 2011 itibarıyla güncelleştirilmiş olup, bu öğrenim düzeyinde talepte bulunacak kamu kurumları bu hususa çok dikkat etmelidir.

12-Kamu kurum ve kuruluşlarınca önlisans seviyesinde talepte bulunulacak ?ŞOFÖR? unvanlı kadro ve pozisyonlar için Nitelik Kod Kılavuzunda var olan ?Otobüs Şoförlüğü (Kaptanlık), Otobüs Kaptanlığı önlisans programlarının birinden mezun olmak.? kodunu tercih etmeleri uygun olacaktır.

13- Sağlık Fizikçisi kadrolarını tercih edecek adayların, Yükseköğretim Kurulunun 13/04/2006 tarihli Kararı gereği ?Sağlık Fiziği, Radyasyon Onkolojisi Fiziği, Radyoloji ya da Nükleer Tıp? konularında lisans üstü (Bilim Uzmanlığı) öğrenim görmüş olmaları gerekmekte olup, söz konusu kadro için aranılacak öğrenim nitelikleri arasında Fizik, Fizik Mühendisliği, Nükleer Enerji Mühendisliği gibi lisans programlarının yanı sıra Fizik Öğretmenliği lisans programının da talep edilmesi mümkün bulunmaktadır.

14- 3795 sayılı Kanun gereği ?Teknisyen? kadrosuna Endüstri Meslek Lisesi, Kız Meslek Lisesi, Teknik Lise ve Kız Teknik Lisesi mezunları atanabilmektedirler. Kadroların boş kalmaması için talepte bulunulurken bu hususa dikkat edilmelidir.

15-Kurum ve unvan kodları, internet sayfasına eklenmiş olup, EK-2 formun ilgili yerleri bu tablolar esas alınarak doldurulmalıdır.

16- Vardiyalı çalışma esasının uygulanacağı kadro ve pozisyonların belirtilebilmesi amacıyla Nitelik Kod Kılavuzuna ?7300 Bu kadro/pozisyonda vardiya sistemi uygulanmaktadır. ? kodu eklenmiştir.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber