2011-KPSS A grubu ve öğretmenlik başvuru bilgileri ve kılavuzu

2011 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans düzeyinde, sadece A Grubu ve Öğretmenlik kadroları için başvuru bilgileri ve kılavuzu yayımlandı. Başvurular 9-25 Mayıs 2011 tarihlerin de, sınav ise 9-10 Temmuz, Sabah oturumları 09:30, Öğleden sonra oturumları 14:30'da yapılacak. Başvuru hizmetleri için 3 TL, tüm oturumlara katılacak adaylardan ise 95 TL alınacak. Kılavuz ve detaylar için başlığa tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Mayıs 2011 11:27, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

2011-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik: Başvuru Bilgileri (09.05.2011)


Başvuru Kılavuzu (09.05.2011)

Aday Bilgi Formu

Başvuru İşleminde Adayların İzleyeceği Yol

Başvuru Merkezleri


2011 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans düzeyinde, sadece A Grubu ve Öğretmenlik kadroları için, 9-10 Temmuz 2011 tarihlerinde Cumartesi sabah, Cumartesi öğleden sonra, Pazar sabah ve Pazar öğleden sonra olmak üzere dört oturumda il merkezleri ile Lefkoşa'da yapılacaktır.

2011-KPSS sonuçları B Grubu Kadrolar için kullanılmayacaktır. Bu nedenle 2011-KPSS'ye sadece A Grubu ve Öğretmenlik Kadrolarına atanmak isteyen lisans mezunları ile bir lisans programından mezun olabilecek durumda olan adaylar gireceklerdir.

2011-KPSS Kılavuzunda başvurma, sınav, değerlendirme ve yerleştirme ile ilgili ayrıntılı bilgiler yer almaktadır. Sınava başvuracak adayların bu kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.


Bu Kılavuz "Kamu Görevlerine İlk defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca, T.C. Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının görüşleri de alınmak suretiyle Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından hazırlanmıştır. Sınava başvuran adaylar Kılavuzda ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeleri kabul etmiş sayılırlar.

BAŞVURMA SÜRESİ : 9-25 Mayıs 2011 (Bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır.)

SINAV TARİHİ : 9-10 Temmuz 2011

SINAV SAATİ : Sabah oturumları 09:30,

Öğleden sonra oturumları 14:30

BAŞVURU HİZMETİ ÜCRETİ : 3,00 TL

ŞİFRE EDİNME ÜCRETİ : 2,00 TL

SINAV ÜCRETİ : Sadece Cumartesi sabah oturumuna girecek adaylar 35,00 TL;

Cumartesi sabah + diğer üç oturumdan herhangi birine de girecek

adaylar 55,00 TL;

Cumartesi sabah + diğer üç oturumdan herhangi ikisine de girecek

olan adaylar 75,00 TL;

tüm oturumlara girecek adaylar 95,00 TL.

DİKKAT: Bu kılavuzda yer alan bütün ücretlere KDV dahildir. Başvurusunu yapmayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, aynı işlem için birden fazla ödeme yapan adayların ödedikleri ücretler geri verilmez. Bu kılavuzda yer alan ücretlerin dışında başvuru merkezlerine ve bankalara, başka bir ad altında herhangi bir ücret ödenmeyecektir.

1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

1.1 2011 Kamu Personel Seçme Sınavı (A Grubu ve Öğretmenlik), sadece A Grubu Kadrolar ve Öğretmen Kadroları için yapılacaktır. Bu sınav bu kılavuzda bundan böyle 2011-KPSS olarak anılacaktır.

2011-KPSS, 18.03.2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ?Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik? ve bu Yönetmelik uyarınca Devlet Personel Başkanlığı ve ÖSYM tarafından hazırlanan ?Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar ile İlgili Usul ve Esaslar? hükümlerine göre düzenlenmiştir.

1.2 Adalet Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı ile İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarının Bakanlık Teftiş Kurulları, Jandarma Genel Komutanlığı, Askeri Adalet Teftiş Kurulları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 1. maddesinin 3. fıkrasında sayılanlar ile Devlet Senfoni Orkestraları ve Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Sanatçıları bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

1.3 Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük

düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki listelerde yer alan, genel ve katma bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atanacaklar içindir.

1.4 A Grubu Kadrolar; kamu kurum ve kuruluşlarına ait Müfettiş Yardımcılığı, Uzman Yardımcılığı, Denetmen Yardımcılığı, Aday Meslek Memurluğu (Dışişleri Bakanlığı), Maiyet Memurluğu (Kaymakam Adaylığı) gibi kadrolardır. KPSS, doğrudan atama yapacak kamu kurum ve kuruluşları için bir seçme sınavı, giriş sınavı yapacak kamu kurum ve kuruluşları için ise bir eleme sınavıdır.

Yönetmelik kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşları, A Grubu Kadrolar için, yönetmeliklerine göre ya sadece KPSS sonuçlarını göz önünde tutarak doğrudan atama yapacaklar ya da KPSS sonuçlarına göre belirleyecekleri belli bir puan üzerinde puan almış adayları çağırarak giriş sınavlarını kendileri yapacaklar ve bu giriş sınavının sonuçlarına göre eleman alacaklardır.

Kamu kurum ve kuruluşları, A Grubu Kadrolar için, 2011-KPSS'den sonra ayrı bir giriş sınavı yapmayacaklarsa adayların atanma için nasıl başvuracaklarını, giriş sınavı yapacaklarsa başvuruları nasıl alacaklarını, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartlar ile kendi özel mevzuatı gereğince arayacakları genel ve özel şartları ve KPSS puan türünü basın yoluyla verecekleri ilanlarla duyuracaklardır. Adaylar, kamu kurum ve kuruluşlarının eleman alımı öncesinde basın yoluyla Yönetmelik hükümlerine göre verecekleri ilanlarda geçerli koşulların duyurulacağını göz önünde tutmalıdır.

1.5 Bu sınavın sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen kadrolarına yapılacak atamalarda da kullanılacaktır. Öğretmen kadroları için bu sınava başvuran adaylar, sınavın Cumartesi sabah ve Cumartesi öğleden sonraki oturumlarına girmek zorundadır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen kadrolarına atanmak amacıyla bu sınava girecek öğretmen adaylarının, Bakanlığın internet sayfasında yayınlanacak ?Öğretmen Atamaları İle İlgili Milli Eğitim Bakanlığının Duyurusu?nu sınava başvuru yapmadan önce dikkatle incelemeleri gerekmektedir. Öğretmenlik kadrolarına yapılacak atamalar için nasıl başvurulacağı ve atamaların nasıl yapılacağı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından adaylara duyurulacaktır.

1.6 2011-KPSS sonuçları B Grubu Kadrolar için ÖSYM Başkanlığınca yapılacak merkezi yerleştirme işlemlerinde ya da merkezi yerleştirme kapsamında olmamakla birlikte yapacakları ilk defa açıktan personel alımlarında KPSS sonuçlarını kullanma durumunda olan ve kamu personeli istihdam eden (Belediye İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru, Milli Savunma Bakanlığı sivil memur alımları ve bazı üst kurullar gibi.) tüm kurumların yapacakları personel alımlarında kullanılamayacaktır. A Grubu Kadrolar ile Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Kadrolarına başvurmayacak adayların 2011- KPSS'ye girmelerine gerek yoktur.

1.7 2010-KPSS LİSANS sonuçları sınav tarihinden itibaren iki yıl geçerliliğini korumaktadır. Bu sınava girmiş adaylardan, A Grubu Kadrolar ile Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Kadrolarına başvuracak olanlar, puanlarını yükseltmek istiyorlarsa 2011-KPSS'ye girebilirler.

1.8 2011-KPSS sonuçları A Grubu ve Öğretmen Kadroları için sınav tarihinden itibaren iki yıl geçerli olacaktır. 2009-KPSS (A Grubu ve Öğretmenlik) sonuçları 11 Temmuz 2011 tarihine kadar geçerlidir. Bu sınavın sonuçları, A grubu kadrolar ve öğretmen kadroları için bu tarihten sonra kullanılamayacaktır.

1.9 2011-KPSS, lisans mezunları veya lisans mezunu olabilecek durumda olan adaylar için Tablo-1'de gösterilen alanlarda yapılacaktır.

1.10 2011-KPSS, 9-10 Temmuz 2011 tarihlerinde Türkiye'de il merkezlerinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde (KKTC) Lefkoşa'da yapılacaktır.

1.11 Sınav; Cumartesi sabah, Cumartesi öğleden sonra, Pazar sabah ve Pazar öğleden sonra olmak üzere dört oturumda yapılacaktır. Adayların tümü Cumartesi sabah oturumuna girmek zorundadır. Adaylar Cumartesi öğleden sonra, Pazar sabah veya Pazar öğleden sonra oturumlarından hangilerine gireceklerine kendileri karar vereceklerdir. Adayların bu kararı vermeden önce Tablo-1 ve Tablo-2'yi incelemeleri yararlarına olacaktır.

1.12 Adayların, Yönetmeliğin A Grubu olarak tanımladığı kadrolar için kamu kurum ve kuruluşlarına ve öğretmen kadroları için Milli Eğitim Bakanlığına başvurdukları tarihte mezun durumda olmaları şarttır.

1.13 Bu Yönetmelik kapsamında olmayıp yapacakları sınavlarda KPSS sonuçlarını esas alma durumunda olan kamu kurum ve kuruluşları personel alımlarında lisans düzeyi için 2010-KPSS KPSSP3 puanını kullanacaklardır.

1.14 Yönetmelik kapsamına girmeyen yurt içindeki ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşlar, istedikleri takdirde, amaçları doğrultusunda bu sınavın sonuçlarını kullanabilirler.

1.15 Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilebilmesi için, sınava, atandığı salonda girmesi, kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması, soru kitapçığının üzerinde basılı olan soru kitapçığı numarasıyla cevap kâğıdı üzerindeki numaranın aynı olması, cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp kodlaması, cevaplarını cevap kâğıdına işaretlemiş olması, cevap kâğıdına yazması ve işaretlemesi gereken bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması, sınav sonunda soru kitapçığını ve cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim etmesi salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilir.

1.16 Başvurusunu yapmayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, aynı işlem için birden fazla ödeme yapan adayların ödedikleri ücretler geri verilmez. Adaylardan alınan sınav ücretleri gelecek dönemlere devredilmez.

1.17 Kendi sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından internet ortamında açıklanmasından itibaren en geç 30 gün içinde, Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak Merkezimize başvurmalıdır. Bu adayların inceleme masrafları karşılığı, ÖSYM'nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Güvenevler Şubesi 6032068-5001 numaralı hesabına (IBAN:TR 610001000830060328195001) 5,00 TL yatırdıklarını gösteren dekontunu dilekçelerine eklemeleri gerekir. Dilekçe ÖSYM Sınav Hizmetleri Müdürlüğü 06538 Bilkent/Ankara adresine ulaştırmalıdır. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır.

1.18 Sınavlarda kullanılan soru kitapçıkları, sınav sonuçlarının ilanından bir yıl sonra, cevap kâğıtları ise iki yıl sonra imha edilebilir. Merkezimizde bulunan her türlü sınav evrakının aslı, yargı organlarının aksi kararları olmadıkça, aday dâhil hiçbir kişi ya da kuruma gösterilmez veya verilmez.

1.19 Özürlü adaylar, bu durumlarını gösteren sağlık kurulu raporunu, özürlerine ilişkin özgeçmişlerini anlatan bir dilekçe ile birlikte Aday Bilgi Formuna ekleyeceklerdir. Başvurma işlemi bittikten sonra özürlü duruma gelen adayların raporlarını bir dilekçe ekinde hemen ÖSYM'ye göndermeleri gerekir. Daha önceki yıllarda özürlü olarak sınava başvuran ve raporları kabul edilen adaylar, özür durumlarında bir değişiklik olmasa da eski raporlarının bir fotokopisini bu durumlarını belirten dilekçe (Genel Amaçlı Dilekçe örneği kullanılmalıdır.) veya Aday Bilgi Formu ekinde ÖSYM'ye ulaştırmalıdır. Özürlü adaylar sınavda, kendilerinin kullanacağı özel bir gerece zorunlu olarak ihtiyaç duyuyorlarsa, bu ihtiyaçları ve kullanacakları gerecin ne olduğu sağlık kurulu raporlarında ayrıntılı olarak belirtilmiş olmalıdır. Rapor ÖSYM'nin yetkili kurullarınca kabul edildiği takdirde, adaylar bu gereçlerini sınavda kullanabileceklerdir. Okuyamayacak derecede görme özürlü adaylara ve/veya ellerini kullanamayan adaylara okuyucu/işaretleyici yardımı verilecektir. Özürlü olarak sınava girecek adayların Sınava Giriş Belgesinde "Özürlü Salonu" yazacaktır. Bu adaylara özürleri nedeniyle farklı bir test verilmeyecek, sınav sonuçlarının değerlendirilmesi diğer adaylarınki gibi yapılacaktır. Sağlık kurulu raporunu eklemeyen veya raporları ÖSYM'nin yetkili kurullarınca kabul edilmeyen adaylar KPSS'e başvuran diğer adaylar gibi işlem göreceklerdir. Sınavın yapılacağı hafta içerisindeki Çarşamba gününe kadar ÖSYM'ye ulaşan raporlar işleme konulacak, bu tarihten sonra ÖSYM'ye ulaşan sağlık kurulu raporları dikkate alınmayacaktır.

Merkezimize gönderilen raporlar, özürlü adaylara uygun sınav koşullarının sağlanması amacıyla kullanılmaktadır. Adayların Merkezimize göndermiş oldukları raporları, yerleştirme ile kamu kurum ve kuruluşlarına atanma işlemlerinde dikkate alınmaz.

1.20 Adaylar beyan ettikleri bütün bilgilerin doğruluğundan sorumludurlar. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir. Sınava girme hakkı olmadığı halde sınava girip yüksek puan almak memur olarak atanma hakkı doğurmaz.

1.21 Sınav sonuçlarının geçerli sayılabilmesi için bir adayın bu kılavuzdaki tüm kurallara uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilecektir. Sınavdan sonra bile olsa bu kurallara uymadığı saptanan adayların, sınav sonuçlarından doğan hakları iptal edilecektir.

1.22 Adayların Merkezimizle yapacakları bütün yazışmalarda, bu kılavuzdaki Genel Amaçlı Dilekçe örneği kullanılmalıdır. Dilekçe üzerindeki bütün bilgi alanlarının doldurulması zorunludur. Dilekçe üzerindeki bilgileri eksik olan adayların dilekçeleri işleme kesinlikle konmayacaktır. Adayların dilekçelerinin aslını Merkezimize ulaştırmaları gerekmektedir. Merkezimize faksla veya e-posta yoluyla ulaştırılan dilekçeler kesinlikle işleme konulmayacaktır. Adaylar, sınava başvuru işlemi tamamlandıktan sonra; kimlik bilgileri değişikliği, adres değişikliği vb. değişiklik isteklerini Merkezimize dilekçe ile bildirmeyeceklerdir. Bu değişikliklerle ilgili olarak Merkezimize gönderilen dilekçeler işleme alınmayacaktır. Bu bilgilerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar değişikliği, internet sayfasındaki açıklamalar doğrultusunda, ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet sayfasında bulunan Aday İşlemleri Sistemi üzerinden kendileri yapacaklardır.

2. B A Ş V U R M A

2.1. BAŞVURMA KOŞULLARI

2011-KPSS'ye, lisans programlarından (dört ve daha fazla yıllık yükseköğretim) mezun olanlar ile sınavın geçerlik süresi içerisinde mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabileceklerdir. A Grubu Kadrolar için KPSS sonucu ile kamu kurum ve kuruluşlarına başvuracak adayların, bu kurum ve kuruluşların ilanlarında belirtmiş oldukları koşulları taşımaları gerekir. Yukarıdaki koşullardan herhangi birine durumunun uymadığı tespit edilen adaylar, KPSS'ye alınmış olsalar bile bu sınav sonucu ile elde ettikleri hiçbir haktan yararlandırılmazlar.

2.2. BAŞVURMA İŞLEMLERİ

Sınava katılmak isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Bilgi Formuna başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

Başvurular elektronik ortamda alınacaktır. Başvurudan önce adayların kılavuzun arka sayfasında yer alan banka şubelerinden birine giderek sınav ücretini yatırmaları gerekmektedir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.

Başvurular aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır:

Son iki yıl içinde ÖSYM'nin yapmış olduğu herhangi bir sınava başvuru merkezi aracılığıyla başvurmuş olan adaylar, bu sınav için başvurularını; isterlerse bireysel olarak internet aracılığıyla, isterlerse diledikleri bir başvuru merkezine başvurarak yapabilirler. Bu şartı taşımayan adaylar, başvurularını bir Başvuru Merkezinden yapmak zorundadır.

Başvuru merkezleri ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

Başvurusunu bir Başvuru merkezi aracılığıyla yapacak adaylar,

�� Doldurulmuş Aday Bilgi Formu,

�� Diploma veya öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı ya da onaylı sureti,

�� Nüfus cüzdanı veya pasaport (Nüfus Cüzdanında fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalıdır.),

�� Sınav ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu, i le birlikte başvuru merkezine gideceklerdir. Başvuru merkezi görevlisi tarafından, Aday Bilgi Formundaki bilgilerle birlikte adayın web kamerayla alınacak fotoğrafı da elektronik ortama aktarılacaktır. Fotoğraf, adayın fiziksel olarak tanınmasını sağlayacak nitelikte olmalıdır.

Başvuru yapıldıktan sonra Başvuru Merkezi tarafından yazıcıdan alınarak adaya verilecek Aday Başvuru Kayıt Bilgileri formu dikkatle incelenmelidir. Adayın bilgilerinin doğruluğundan emin olunmalıdır. Bilgilerinde eksiklik veya yanlışlık varsa hemen Başvuru Merkezi Görevlisi uyarılarak eksik bilgi tamamlattırılmalı, yanlış bilgi düzelttirilmelidir. Bilgiler doğru ise form imzalanıp görevliye onaylaması için geri verilmelidir. Onaylanmış, fotoğraflı belge görevliden alınmalı ve sınavın bütün aşamalarında gerekli olacağından saklanmalıdır. Adayların, kayıt bitiminde kendilerine verilecek olan şifreyi de saklamalarıgerekir.

Adaylar başvuruda başvuru hizmeti ücreti olarak 3,00 TL ödeyeceklerdir.

Ekinde ÖSYM'ye ulaştırılacak sağlık raporu bulunan Aday Bilgi Formları başvuru sırasında görevliye teslim edilecektir. İnternetle bireysel başvuru yapacak olan özürlü adaylar da sağlık raporlarını ?Genel Amaçlı Dilekçe? örneği ekinde başvuru süresi içerisinde ÖSYM'ye ulaştıracaklardır. Ekinde ÖSYM'ye ulaştırılacak belge bulunmayan Aday Bilgi Formu adayın kendisinde kalacaktır.

2.3. ADAY BİLGİ FORMU

Aday Bilgi Formundaki bilgi alanlarının doldurulmasına ilişkin açıklamalar aşağıda sırasıyla verilmiştir. Bu açıklamalar dikkatle okunduktan sonra yazma işlemine geçilmelidir. Yapılacak yanlışlıklardan doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaylara aittir. Formun doldurulması, başvuru işleminin kolay ve yanlışsız yapılmasına yardımcı olacağı için bu forma yazılan yazının okunaklı olması gereklidir. Form dolma kalem veya tükenmez kalemle doldurulacaktır. Formdaki kimlik ile ilgili bilgi alanlarına, adayın nüfus cüzdanında yer alan bilgiler değiştirilmeden, kısaltma yapılmadan büyük harflerle yazılacaktır.

1. T.C. KİMLİK NUMARASI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bu bilgi alanına 11 rakamdan oluşan T.C. Kimlik Numarasını yazacaklardır. KKTC uyruklu, yabancı uyruklu ve uyruksuz adaylar T.C. Kimlik Numarası yerine kullanacakları 11 rakamdan oluşan tanıtım numarasını edinmek için ÖSYM internet sayfasındaki "Y.U. Numarası Edin" başlıklı alana kendilerinden istenen bilgileri girecekler ve böylece oluşan numarayı Aday Bilgi Formuna yazacaklardır.

2. ADI

3. SOYADI

4. BABA ADI

5. ANNE ADI

6. DOĞUM TARİHİ

7. CİNSİYETİ

8. DOĞUM YERİ

9. NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İL/İLÇE

10.UYRUĞU

T.C. uyruklular, Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçıları (Pembe/Mavi Kart sahipleri) ve Bulgaristan'dan göç yoluyla gelmiş Türk soylular "T.C." seçeneğini işaretleyeceklerdir. Birden fazla uyruğu olan adaylar bu alanda birden çok seçeneği işaretleyebilirler. Yabancı uyruklular, hiçbir devletin uyruğunda olmayanlar ve mülteciler "Yabancı Uyruklular" seçeneğini işaretleyeceklerdir.

11. ÖĞRENİM DURUMU

12. MEZUN OLUNACAK / OLUNAN ÜNİVERSİTE

Adaylar, lisans düzeyinde mezun olacakları/oldukları üniversitenin kodunu Tablo-3'ten bulacaklar ve bu kodu ilgili alana yazacaklardır.

13. MEZUN OLUNACAK / OLUNAN LİSANS PROGRAMI

Adaylar mezun olacakları/oldukları lisans programının kodunu Tablo-4'ten bulacaklar ve bu programın kodunu ilgili alana yazacaklardır.

14. MEZUNİYET TARİHİ

Aday Bilgi Formunun doldurulduğu tarihte mezun durumda olmayan adaylar bu alanı boş bırakacaklardır. Mezun durumda bulunan adaylar bu alana lisans programından mezun oldukları tarihi yazacaklardır.

15. SINAVIN HANGİ OTURUMUNA KATILACAĞI

Sınavın hangi oturumuna girileceği, Aday Bilgi Formunun bu alanına işaretlenecektir. Tüm adaylar, Cumartesi sabah oturumuna girmek ve sınavın birinci kısmı olan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerini cevaplamak zorundadırlar. Cumartesi sabah oturumundaki Yabancı Dil Testinin alınması isteğe bağlıdır. Öğretmen kadrolarına atanmak isteyenler, sınavın Cumartesi öğleden sonraki oturumuna da girmek zorundadırlar. Adayların Pazar günkü oturumlara girmeleri isteğe bağlıdır.

Adaylar, Cumartesi sabah oturumu dışındaki oturumlardan hangilerine katılacaklarını bu alanda belirteceklerdir. Adaylar işaretledikleri oturumlara göre bina ve salonlara atanacaklarından sınava girilecek oturum mutlaka işaretlenmeli, girilmeyecek oturumlar boş bırakılmalıdır. Adayların, sınavın hangi oturumuna gireceklerine karar vermeden önce bu kılavuzu dikkatle incelemeleri ve sınavın hangi oturumuna girmelerinin gerekli olduğunu belirlemeleri yararlarına olacaktır. Başvuruda belirttiği oturumlara ekleme yapmak isteyen adayların, ekleme yapmak istediği her oturum için fark olarak 20,00 TL ücreti sınava başvuru süresi içerisinde bankaya yatırması gerekmektedir. Adaylar başvuru işlemini tamamladıktan sonra oturum değişikliği isteklerini 6 Haziran 2011 tarihine kadar ÖSYM'nin http://ais.osym.gov.tr internet adresinden kendileri yapabileceklerdir.

16. SINAV YABANCI DİLİ

Yabancı Dil Testi, Almanca, Fransızca ve İngilizce olmak üzere üç bölümlüdür. Sınavda, adaylar bu bölümlerden sadece birini cevaplayacaklardır. Adaylar, Yabancı Dil Testini alacaklarsa, bu durumu Aday Bilgi Formunun bu alanında, sınava girecekleri yabancı dili işaretlemek suretiyle belirteceklerdir. Bu alanda işaretleme yapmayan adaylara Yabancı Dil Testi verilmeyecektir. Yabancı Dil Testi almayacak adaylar bu alanı boş bırakacaklardır.

17. SINAV MERKEZLERİ

Sınav merkezleri ve kodları, "Sınav Merkezleri ve Kodları" listesinde gösterilmiştir. Adaylar, Aday Bilgi Formunun bu alanına sınava girmek istedikleri sınav merkezlerinin adını ve kodunu istek sırasına göre yazacaklardır. Sınava girmek istediği merkezi yazmayan adaylar, herhangi bir sınav merkezine atanırlar. Adayların atandıkları sınav merkezleri değiştirilemez. ÖSYM gerektiğinde, listede yazılı merkezlere ek olarak yeni sınav merkezleri açabilir veya listede yazılı sınav merkezlerinden bazılarını iptal edebilir. Kapasitesi dolmuş veya iptal edilmiş sınav merkezlerini isteyen adayların bir kısmı, kapasitesi dolmamış sınav merkezlerine atanır. Böyle durumlarda adayın sınava gireceği yeri saptama yetkisi Merkezimize aittir. ÖSYM gerekli olduğu hâllerde adayı tercih ettiği sınav merkezlerinden farklı bir sınav merkezine atayabilir.

SINAV MERKEZLERİ VE KODLARI
Kodu Sınav Merkezi Kodu Sınav Merkezi Kodu Sınav Merkezi
010 -------Adana
020 -------Adıyaman
030 -------Afyonkarahisar
040 -------Ağrı
050 -------Amasya
061 -------Ankara-Altındağ-Mamak
062 -------Ankara-Çankaya
063----- --Ankara-Kuzey (Keçiören/
Yenimahalle/Etimesgut/Sincan)
070 -------Antalya
080 -------Artvin
090 -------Aydın
100 -------Balıkesir
110 -------Bilecik
120 -------Bingöl
130 -------Bitlis
140 -------Bolu
150 -------Burdur
160 -------Bursa
170 -------Çanakkale
180 -------Çankırı
190 -------Çorum
200 -------Denizli
210 -------Diyarbakır
220 -------Edirne
230 -------Elazığ
240 -------Erzincan
250 -------Erzurum
260 -------Eskişehir
270 -------Gaziantep
280 -------Giresun
290 -------Gümüşhane
300--------Hakkari
310--------Hatay ? Antakya
320--------Isparta
330--------Mersin
341--------İstanbul - Kadıköy
342--------İstanbul - Üsküdar
343--------İstanbul - Beyoğlu
344--------İstanbul - Beyazıt
345--------İstanbul - Avcılar
351--------İzmir-Güney
(Konak/Balçova/Buca/Gaziemir)
352--------İzmir-Kuzey
(Karşıyaka/Bornova/Çiğli)
360--------Kars
370--------Kastamonu
380--------Kayseri
390--------Kırklareli
400--------Kırşehir
410--------Kocaeli - İzmit
420--------Konya
430--------Kütahya
440--------Malatya
450--------Manisa
460--------Kahramanmaraş
470--------Mardin
480--------Muğla
490--------Muş
500--------Nevşehir
510--------Niğde
520--------Ordu
530--------Rize
540--------Sakarya - Adapazarı
550 ------- Samsun
560 ------- Siirt
570 ------- Sinop
580 ------- Sivas
590 ------- Tekirdağ
600 ------- Tokat
610 ------- Trabzon
620 ------- Tunceli
630 ------- Şanlıurfa
640 ------- Uşak
650 ------- Van
660 ------- Yozgat
670 ------- Zonguldak
680 ------- Aksaray
690 ------- Bayburt
700 ------- Karaman
710 ------- Kırıkkale
720 ------- Batman
730 ------- Şırnak
740 ------- Bartın
750 ------- Ardahan
760 ------- Iğdır
770 ------- Yalova
780 ------- Karabük
790 ------- Kilis
800 ------- Osmaniye
810 ------- Düzce
900 ------- Lefkoşa
18. YAZIŞMA ADRESİ
Adres yurt dışındaysa il trafik kodu yerine KKTC için 90, yurt dışı için 91 yazılacaktır.
19. TELEFON NO
Bu alana, adaya hemen ulaşılabilecek telefon numarası yazılacaktır. Adayın telefonu yoksa veya yurt dışında
yaşıyorsa, adaya ulaşabilecek bir yakınının telefonu yazılacaktır.
20. E-POSTA ADRESİ
ÖSYM 2011 yılından itibaren tüm bilgilendirmeleri internet ve e-posta aracılığıyla yapacağından adaylar, e-posta
adreslerinin güncel ve doğru olmasına dikkat etmelidir.

2.4. BAŞVURUDA ÖZEL DURUMLAR
Başvuru süresince; sürekli yurt dışında bulunma (eğitim, tedavi vb), sürekli hastalık ya da sürekli tutukluluk gibi
nedenlerle başvuru merkezine gitmesi mümkün olmayan adaylar, başvuru süresi içerisinde aşağıdaki belgeleri
ulaştırmalıdır. Başvuru süresi içinde ÖSYM'ye ulaşmayan belgeler kesinlikle işleme alınmayacaktır. Süre
hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır. Başvuru süresi içinde ÖSYM'ye ulaşmayan
belgelerden ÖSYM sorumlu olmayacaktır.
Belgeler:
? Doldurulmuş 2011-KPSS Aday Bilgi Formu
? Sürekli yurt dışında bulunma, sürekli hastalık, tutukluluk vb. neden ve sürelerini belirten resmî bir belge
? Öğrenim bilgilerinin yer aldığı diploma, transkript, karne vb. onaylı bir belge
? Adayın fiziksel olarak tanınmasını sağlayacak nitelikte bir fotoğraf
? Nüfus cüzdanı veya pasaportun onaylı bir örneği (Nüfus Cüzdanında fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası
bulunmalıdır.)
? Banka dekontu

2.5 İNTERNET ERİŞİM ŞİFRESİ BİLGİSİ VE ADAYLARIN İNTERNET ORTAMINDA
YAPABİLECEKLERİ İŞLEMLER
Başvuru işlemi sonrası size verilen şifre, T.C. Kimlik Numarası ile birlikte ÖSYM'nin http://ais.osym.gov.tr internet
adresinden bilgilerinizi görmenizi, sınava gireceğiniz yer bilgisini içeren Sınava Giriş Belgenizi edinmenizi, sınav sonuç
bilgilerinizi görmenizi ve bazı bilgilerinizi değiştirmenizi sağlar. Şifre, hem bu sınavın bütün aşamalarında hem de
adayın ÖSYM ile ilgili elektronik ortamda sonraki yıllarda da yapacağı bütün işlemlerde gerekli olacağından, adayların
bu şifrelerini kimseye vermemeleri ve özenle saklamaları gerekir.
Kişisel şifresini kaybeden ya da unutan adaylar, ÖSYM'nin http://ais.osym.gov.tr internet adresinden ücretsiz olarak
yeniden edinebilirler. Bunun için belirtilen internet adresinden ?Şifremi Unuttum? alanına girmeleri burada kendilerine
sorulan soruları doğru cevaplandırmaları (Sorulara verilen cevaplar, daha önce sistemde şifre değişikliği yapılırken
verilen bilgilerle aynı olmalıdır.) gerekmektedir. Bu sorulara doğru cevap veremediği için şifresini bu yolla yeniden
edinemeyen adaylar ile yeni şifre edinmek isteyen adayların, nüfus cüzdanı ya da pasaportları ile birlikte Başvuru
Merkezlerine (Ortaöğretim Kurumu Müdürlükleri, ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticilikleri ve ÖSYM Büroları) şahsen
başvurarak ücreti karşılığı (2,00 TL) yeni şifrelerini edinmeleri gerekir. Adayın kişisel bilgisi olan şifreler, başka hiçbir
kişiye verilmemektedir. Tutuklu ya da zorunlu askerlik görevini yapmakta olduğundan dolayı bizzat yukarıda belirtilen
başvuru merkezlerine gelemeyecek olan adaylara ise, bulundukları cezaevi müdürlükleri ya da askerî birlik
komutanlarının resmî yazı ile müracaat etmesi hâlinde, adayın ismine düzenlenmiş kapalı zarf içinde adaya iletilmek
üzere şifre verilebilecektir.
Adayların, http://ais.osym.gov.tr internet adresinde bulunan Aday İşlemleri Sisteminde T.C. Kimlik Numaraları ve
şifreleri ile yapabileceği başlıca işlemler şunlardır:
a) Bireysel başvuru yapma,
b) Başvurma işlemi sonrasında başvuru kayıt bilgilerini görme
c) Sınava Giriş Belgesi edinme
d) Sınav sonuçlarını öğrenme
e) Başvurma işlemini tamamladıktan sonra 6 Haziran 2011 tarihine kadar;
? Kimlik bilgilerini güncelleme
? Sınava ilişkin bilgilerinde değişiklik yapma
? İletişim bilgilerinde değişiklik yapma

2.6 BAŞVURU TAMAMLANDIKTAN SONRA ADAY BİLGİ DEĞİŞİKLİK İSTEKLERİ
KİMLİK BİLGİLERİ'ni değiştirmek isteyen adaylar
Sınava başvuran adayların ad, soyadı, baba adı, anne adı, cinsiyet, doğum tarihi, doğum yeri ve nüfusa kayıtlı olunan
il/ilçe gibi kimlik bilgileri, başvuru esnasında adayın beyan ettiği T.C. Kimlik Numarası kullanılarak T.C. İçişleri Bakanlığı
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün ?Kimlik Paylaşım Sistemi?nden elektronik ortamda alınmaktadır. Bu
nedenle kimlik bilgilerinde herhangi bir yanlışlık ya da değişiklik olan adayların bu durumu düzeltmek için öncelikle T.C.
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı herhangi bir nüfus müdürlüğüne başvurmaları,
söz konusu değişikliği ?Kimlik Paylaşım Sistemi?nde yaptırdıktan sonra http://ais.osym.gov.tr internet adresindeki
?Kimlik Bilgilerimi Güncelle? alanını kullanarak söz konusu değişikliği ÖSYM kayıtlarına yansıtmaları gerekir.
7
İnternet üzerinden bilgi değişikliği yapma süresi sona erdikten sonra herhangi bir nedenle (evlenme, boşanma,
mahkeme kararı vb.) kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, ÖSYM kayıtlarındaki kimlik bilgisi düzeltme istekleri
kabul edilmez. Bu adaylar, söz konusu değişiklikleri gösterir resmî belgeyi atanmak üzere başvuracakları kurum ya da
kuruluşa ibraz etmelidirler.


ÖĞRENİM BİLGİLERİ'ni değiştirmek isteyen adaylar
Başvurudan sonra, mezun olunan program bilgisinde yanlışlık ya da değişiklik olan adaylar bu isteklerini belirten
dilekçelerine mezuniyet bilgilerini gösterir diploma veya benzeri onaylı belgelerinin bir suretini de ekleyerek en geç
10 Temmuz 2011 tarihine kadar Merkezimize ulaştırmalıdırlar. Süresi içerisinde Merkezimize ulaşmayan veya ekinde
söz konusu belge bulunmayan dilekçeler ile ?mezuniyet tarihi? ve ?mezun olunan üniversite? bilgilerinin
değişikliğine ilişkin dilekçeler işleme alınmayacaktır.
10 Temmuz 2011 tarihinden sonra mezuniyet bilgilerinde değişiklik yapmak isteyen adayların, bu istekleri kabul
edilmez. Bu durumdaki adayların, mezuniyet bilgilerini gösterir resmî belgeyi atanmak üzere başvuracakları kurum ya
da kuruluşa ibraz etmeleri gerekmektedir.


SINAVA İLİŞKİN BİLGİLERİ'ni değiştirmek isteyen adaylar
Adaylar başvuru işlemini tamamladıktan sonra sınav merkezi tercihlerini, sınavda yabancı dil testi alıp almayacağını,
eğer alacaksa sınava gireceği yabancı dili ve ayrıca sınavda katılacakları oturumları 6 Haziran 2011 tarihine kadar
ÖSYM'nin http://ais.osym.gov.tr internet adresinden değiştirebileceklerdir.
Başvuruda belirttiği oturumlara ekleme yapmak isteyen adayların, ekleme yapmak istediği her oturum için fark olarak
20,00 TL ücreti başvuru süresi içerisinde bankaya yatırması gerekmektedir.
İLETİŞİM BİLGİLERİ'ni değiştirmek isteyen adaylar
Başvurudan sonra adres, telefon no, e-posta adresi vb. bilgilerinde değişiklik meydana gelen adaylar bu değişiklikleri
6 Haziran 2011 tarihine kadar, http://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş
yapmak suretiyle kendileri yapacaklardır.


3. S I N A V
3.1 SINAV OTURUMLARI
2011-KPSS Cumartesi ve Pazar, sabah ve öğleden sonra olmak üzere dört oturumda yapılacaktır. Cumartesi sabah
oturumu hariç, bir oturumda bir soru kitapçığı ve bir cevap kâğıdı kullanılacaktır. Cumartesi sabah oturumunda, önce
Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerini içeren soru kitapçığı ve cevap kâğıdı verilecek, bu testlerin cevaplama süresi
sonunda cevap kâğıtları ve soru kitapçıkları toplandıktan sonra da Yabancı Dil Sınavına girecek adaylara Yabancı Dil
Testi soru kitapçığı ve cevap kâğıdı verilecektir.
Cumartesi sabah oturumunda Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinin cevaplandırılacağı birinci bölümün süresi iki
saat (120 dakika), Yabancı Dil Testinin cevaplandırılacağı ikinci bölümün süresi bir saat (60 dakika); Cumartesi öğleden
sonra oturumunun süresi iki buçuk saat (150 dakika), Pazar sabah ve Pazar öğleden sonra oturumlarının süresi ise üç
buçuk saat (210 dakika) olacaktır.


3.2 SINAVDA UYGULANACAK TESTLER
Sınavda çoktan seçmeli sorulardan oluşacak testler uygulanacaktır. 2011-KPSS'de oturumlara göre uygulanacak
testler aşağıda gösterilmiştir. Bu testlerin içeriğine ilişkin bilgiler de Tablo-1'de verilmiştir.
Sınavda, adaylar, cevaplarını cevap kâğıdında, ilgili alanlara işaretleyeceklerdir. Cevap kâğıdı yerine soru
kitapçıklarına yapılan işaretler kesinlikle değerlendirilmeyecektir. Sınavda uygulanacak testlerin kapsamları Tablo-1'de
gösterilmiştir.
Sınavda Uygulanacak Testler
Cumartesi Cumartesi Pazar Pazar
Sabah Öğleden Sonra Sabah Öğleden Sonra
Genel Yetenek Eğitim Bilimleri Hukuk Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Genel Kültür İktisat Ekonometri
Yabancı Dil İşletme İstatistik
Maliye Kamu Yönetimi
Muhasebe Uluslararası İlişkiler

3.3 SINAVA GİRERKEN ADAYLARIN YANLARINDA BULUNDURMASI GEREKENBELGELER


a) 2011-KPSS SINAVA GİRİŞ BELGESİ:
2011-KPSS'ye başvuran adaylar için katılacakları her oturum için ayrı olmak üzere Sınava Giriş Belgesi
düzenlenecektir. Bu belgeyi adaylar, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin http://ais.osym.gov.tr
internet adresinden, sınav tarihinin on gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde
adayın sınava gireceği oturum, merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır. Belge renkli veya siyah
beyaz edinilebilir. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile sınav gününden önce gidip
görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır.


Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine ayrıca gönderilmeyecektir.
Adaylar girdikleri her oturum için o oturuma ait Sınava Giriş Belgesini yanında bulundurmak zorundadırlar. Bu
belge olmadan sınavın ilgili oturumuna veya diğer bir oturumun Sınava Giriş Belgesi ile başka bir oturuma girmek
mümkün değildir.
Adaylara, sınavın hangi oturumlarına gireceklerse, o oturumlar için ayrı birer Sınava Giriş Belgesi düzenlenecek,
sınava girilmeyecek oturumlar için belge düzenlenmeyecektir.
b) NÜFUS CÜZDANI VEYA PASAPORT: Adayın sınava girebilmesi için ilgili oturuma ait Sınava Giriş Belgesinden
başka, Nüfus Cüzdanı veya pasaportunun da yanında bulunması zorunludur. (Sadece zorunlu askerlik görevini ifa
edenler ve askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi, Nüfus Cüzdanı veya pasaport yerine kimlik belgesi olarak
kabul edilecektir.) Nüfus Cüzdanında fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalıdır. Üzerinde fotoğraf veya T.C.
Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları kabul edilmeyecektir.
Bu belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan bir aday, mazereti ne olursa olsun, sınava
alınmayacaktır. Bir aday bu belgeleri yanında olmadığı hâlde sınav merkezi yöneticilerinin, bina ve salon
görevlilerinin veya ÖSYM temsilcilerinin kararıyla herhangi bir salonda sınava alınmış olsa bile, bu adayın sınavı
ÖSYM Başkanlığınca geçersiz sayılacaktır.
Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından, adayların sınav binalarına bu belgeler dışında herhangi
bir eşya getirmemeleri gerekmektedir. Sınavda kullanılacak gereçler (kalem, silgi, kalemtıraş, saat) ile şekerleme
ve peçete bütün adaylara ÖSYM tarafından sağlanacaktır. Adaylar sınava şeffaf pet şişe içinde su
getirebileceklerdir.
Sınavların yapıldığı binalara girişte adayların ve sınav görevlilerinin üzerleri emniyet görevlileri tarafından elle
ve/veya dedektörle aranacak; çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlar
ile kulaklık, kolye, küpe, yüzük, bilezik, broş, metal para gibi metal içerikli eşyalar ve her türlü elektronik/mekanik
cihaz sınav binasına kesinlikle alınmayacaktır. Sınavın yapıldığı bina içerisinde sınav öncesinde, sınav sırasında ya
da sınavdan sonra bu tür cihazları taşıdığı tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.
Bina girişinde yığılmaya yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara
getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri, sınavdan en az bir saat önce sınav
yapılacak bina önünde bulunmaları, sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir.
Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez.


3.4 SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP KÂĞIDI
Sınavda uygulanacak test, bir kitapçık hâlinde adaylara verilecek ve adaylar cevaplarını cevap kâğıdına
işaretleyeceklerdir. Her bir adaya ait soru kitapçığı ve cevap kâğıdı matbaada özel olarak poşetlenecek ve sınavda her
adaya tek bir poşet içerisinde, açılmamış bir şekilde verilecektir. Adaya ait soru kitapçığı ve cevap kâğıdı üzerinde
adayın fotoğrafı, kimlik bilgileri ve soru kitapçığı numarası bulunacaktır. Poşet adayın kendisi tarafından açılmalı,
adaylar kendilerine verilen açılmış poşeti kabul etmemelidir. Kendisine daha önceden açılmış poşet verilen aday,
bunun açılmamış bir poşetle değiştirilmesini Salon Başkanından istemelidir.
Her aday için farklı numarada basılan soru kitapçıklarındaki sorular birbirinin tamamen aynı olacak ancak soruların
veya sorulardaki seçeneklerin sıralanışı ile doğru cevap seçeneğinin yeri değişebilecektir. Bu nedenle her adayın
cevap anahtarı da farklı olacaktır. Adaylar verilen soru kitapçığı ve cevap kâğıdının kendilerine ait olup olmadığını ve
cevap kâğıdı üzerindeki soru kitapçığı numarasının soru kitapçığının üzerinde basılı numara ile aynı olup olmadığını
kontrol edeceklerdir. Verilen soru kitapçığı ve cevap kâğıdı kendilerine ait olmayan adaylar salon başkanına başvurarak
kendilerine ait evrakın ya da soru kitapçığı ve cevap kâğıdında aynı numara bulunan yeni bir soru kitapçığı ve cevap
kâğıdı poşetinin (başka bir adaya ait olmayan) kendilerine verilmesini sağlamalıdır. Her aday sınavda kendi fotoğrafının
ve kendi kimlik bilgilerinin bulunduğu (kendisine ait) cevap kâğıdını kullanmak zorundadır. Kendisine ait cevap kâğıdını
kullanmayan, başka bir adaya ait cevap kâğıdında işaretleme yapan adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

DİKKAT: Adaya verilen soru kitapçığının üzerinde basılı olan soru kitapçığı numarasıyla cevap kâğıdı üzerindeki
numaranın aynı olması, cevap kâğıdının değerlendirilebilmesi için çok önemli bir bilgidir. Bir adayın kullandığı soru
kitapçığının üzerinde basılı olan numara ile kullandığı cevap kâğıdının üzerinde basılı olan numaranın farklı olduğu
durumlarda bu adayın cevap kâğıdı değerlendirme işlemine alınmayacaktır.

DİKKAT: Cevap kâğıdını değerlendiren optik okuyucu, iyi silinmemiş işareti de okuyabilir. Bir soruya verilen cevabın
değiştirilebilmesi için, yanlış konulmuş işaretin temiz bir şekilde silinmesi gerekir. Özellikle verilen bir cevap silinip
yerine başka bir cevap işaretlenmediğinde bu işaret çok iyi silinmelidir.


3.5 SINAVIN UYGULANMASI
Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adayların, sınavın başlama
saatinden en az 1 saat önce sınava girecekleri binanın kapısında hazır bulunmaları zorunludur.
Adaylar, sınav salonuna Sınava Giriş Belgeleri ve nüfus cüzdanı/pasaportları kontrol edilerek alınacaklar, sıra
numaralarının bulunduğu yerlere oturtulacaklardır. Salondaki görevliler ilk iş olarak adayların tek tek kimlik kontrollerini
yapacaklardır. Gerekli kimlik kontrolleri ve yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra salon başkanı sınavda uyulacak
kuralları adaylara okuyacak ve ilgili oturumda cevaplanacak test için kullanılacak sınav evrakı ile içinde kalem, silgi
bulunan kutuları dağıttıracaktır. Cevap kâğıtlarındaki gerekli yerler adaylarca doldurulduktan sonra sınav
başlatılacaktır. Sınav başladıktan sonra adayların her oturuma ait sınav süresinin ilk ¾'ü tamamlanmadan ve son 15
dakika içinde sınav salonunu terk etmeleri yasaktır. Sınav sırasında adayların, kısa bir süre için bile olsa (tuvalete
gitmek dahil) sınav salonundan çıkmaları yasaktır. Bu durumdaki adaylara kesinlikle izin verilmeyecektir. Sınav
salonundan her ne sebeple olursa olsun çıkan aday bir daha sınav salonuna alınmayacak ve sınav süresinin ilk ¾
dakikası doluncaya kadar sınav binasında bekletilecektir.
İlgili oturum için verilen cevaplama süresi sonunda soru kitapçıkları ve cevap kâğıtları toplanacak ve salon görevlileri
tarafından koruma altına alınarak hemen paketlenecektir.
Cumartesi sabah oturumunda Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinin süresi bittikten sonra soru kitapçıkları ve
cevap kâğıtları toplanacak ve koruma altına alınarak paketlenecektir. Paketler hiçbir biçimde açılmayacaktır. Yabancı
Dil Testi uygulanan salonlarda bu teste geçilirken ara verilmeyecek, bu testin soru kitapçığı/cevap kâğıdı poşeti
dağıtılacak, cevap kâğıdı ile ilgili işlemler bittikten sonra sınavın bu bölümü başlatılacaktır.
Adaylar, cevapladıkları yabancı dili Yabancı Dil Cevap Kâğıdı üzerinde ayrılan yerlere işaretlemelidirler.

3.6 SINAVDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR
Adayların sınav binasına,
? çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlar ile kulaklık, kolye, küpe,
yüzük, bilezik, broş, metal para gibi metal içerikli eşyalar ve her türlü elektronik/mekanik cihazla, çağrı cihazı,
telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla,
? cep bilgisayarı, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan
cihazlarla,
? silah ve benzeri teçhizatla,
? kalem, silgi, kalemtıraş, müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlarla
gelmeleri (Bu araç, gereç vb. eşyalarla sınava gelen adaylar sınav binalarına kesinlikle alınmayacaklardır.); sınav
süresince,
? birbirleriyle konuşmaları, kopya çekmeleri veya çekilmesine yardımcı olmaları,
? salondaki görevlilere soru sormaları,
? müsvedde kâğıdı kullanmaları veya cevaplarını başka bir kâğıda yazmaları,
? birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri,
? hesap makinesi, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt vb. yardımcı araçlar kullanmaları,
? sınav düzenini bozacak başka davranışlarda bulunmaları
sınav kurallarına aykırıdır. Bu yasaklara uymadığı saptanan adayların sınavları iptal edilecektir.
Sınav kurallarına uymak adayın temel görevidir. Kurallara aykırı davranışta bulunan adayların sınava devam etmelerine
izin verilmeyecektir. Ancak sınav görevlileri diğer adayların dikkatlerini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol
açmamak açısından gerekli görürlerse kural dışı davranışlarda bulunanlara uyarıda bulunmayabilirler. Uyarılmış olsun
ya da olmasın, kurallara aykırı davranışta bulunan adayların kimlikleri ve kusurları sınav görevlilerince sınav
tutanağına veya görevlilerin raporlarına açıkça yazılacak ve sınavları ÖSYM'ce geçersiz sayılacaktır. Sınav
görevlilerince salon sınav tutanağı veya raporla ÖSYM'ye sınav kurallarına uymadığı bildirilen veya yapılan istatistiksel
analizlerde ikili veya toplu olarak birbirlerinden yararlandıkları saptanan adayların sınav sonuçları, ÖSYM Yönetim
Kurulunca kısmen veya tümüyle iptal edilir. Kopya işlemlerinde aracılık yapanlar varsa bunlar hakkında suç
duyurusunda bulunulur. Adayların, bilgisayar ortamında yapılacak istatistiksel analizler sonucunda sınavının geçersiz
sayılmaması için, kendilerinden kopya çekilmesini engellemeleri, cevap kâğıtlarını başkalarının göremeyeceği şekilde
kullanmaları gerekmektedir. Belgeleri eksik veya geçersiz olduğu hâlde salon görevlileri tarafından yanlışlıkla sınava

alınan veya sınav kurallarına uymadıkları hâlde sınav düzenini bozmamak için salondan çıkarılmayarak sınava devam
ettirilen adayların sınavları, sınav tutanakları incelenerek ÖSYM Yönetim Kurulu kararıyla geçersiz sayılacaktır.
Sınavın her oturumunun bitiminde her adayın kullandığı soru kitapçığı ve cevap kâğıdı salondaki görevliler tarafından
toplanacaktır. Özellikle büyük salonlarda görevliler yanlışlıkla bir adaya ait soru kitapçığı ve cevap kâğıdını almadığında
ilgili aday, derhâl gerekli uyarıda bulunarak soru kitapçığı ve cevap kâğıdının teslim alınmasını sağlamalıdır. Adaylar
isterlerse salon görevlilerinin soru kitapçığı ve cevap kâğıtlarını paketlemelerini izleyebilirler.
ÖSYM'de her salona ait sınav evrakı paketi, görevliler tarafından tek tek açılır, paketin içinden çıkan bütün belgeler tek
tek sayılır ve eksik varsa bir tutanakla tespit edilir. Bu inceleme sırasında belgesi eksik çıkan adayların sınavları
geçersiz sayılır.

3.7 PUANLAMA
Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru
cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve
standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.
Bir testte, doğru ya da yanlış hiçbir cevabı bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar
ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır.
Sınavdan sonra yapılan analizlerde bir testte hatalı soru bulunduğu takdirde ilgili testi cevaplayan tüm adayların bu
soruyu doğru cevapladığı kabul edilecek ve adayların puanları diğer sorulara verdikleri cevaplarla birlikte
hesaplanacaktır.
Tablo-1'deki testlerden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak hesaplanacak olan KPSS puan türleri Tablo-2'de
gösterilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşları bu puan türleri arasından seçecekleri KPSS puanlarını kullanacaklardır.
Tablo-2'de gösterilen ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar
(ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP'nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP'nin
hesaplanmasına giren testlerin her birinden standart puanı olması gerekir.
Adayların ASP'leri kullanılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül
kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. Kamu
kurum ve kuruluşları, adayları, A Grubu Kadrolar için giriş sınavlarına KPSS puanlarına göre çağıracaklar, giriş sınavı
yapmayacak olan kamu kurum ve kuruluşları atamalarda doğrudan KPSS puanlarını kullanacaklardır.
30 [ 2 (ASP ? X ) ? S]
KPSS Puanı = 70 +
[2 ( B ? X )] ? S
Kısaltmalar
KPSS : Kamu Personel Seçme Sınavı
ASP : Ağırlıklı standart puan
X : ASP dağılımının ortalaması
S : ASP dağılımının standart sapması
B : ASP dağılımındaki en yüksek ASP
DİKKAT: Adaylar sınavın hangi oturumuna gireceklerine ve Yabancı Dil Testini alıp almayacaklarına karar verirken
Tablo-2'yi göz önünde tutmalıdırlar. Bir KPSS puanının hesaplanmasında yer alan testlerden herhangi birine hiç cevap
vermemiş olan adayların sözü edilen KPSS puanı hesaplanmayacaktır. Adayların bu durumu bilerek, hesaplanmasını
istedikleri KPSS puanı için gerekli olan testlere doğru veya yanlış en az bir cevap vermeleri uygun olacaktır.

3.8 SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ
2011-KPSS sonuçları, adayların adreslerine postalanmayacaktır. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve
şifreleri ile ÖSYM'nin http://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebileceklerdir. Sonuç bilgilerinde
adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır.
Adaylar, sınavdan sonra basın yoluyla A Grubu Kadrolar ve Öğretmen Kadroları için ilan veren kamu kurum ve
kuruluşlarına başvuracaklardır.

4. HAK İDDİA EDİLEMEYECEK DURUMLAR
KPSS'de yüksek puan almak, kamu kurum ve kuruluşlarında görev almada tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.
Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile başvuru sırasında verdiği bilgiler yüzünden yerleştirmesi
yapılamayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.
Kamu kurum ve kuruluşlarının atama için öngördükleri koşulları karşılayamayan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm
haklarını kaybedeceklerdir.

SINAV İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER
9 Temmuz 2011 Cumartesi Sabah Oturumu Saat 9:30
* Lisans (Dört ve daha fazla yıllık
yükseköğretim programları) -----------------------------------Genel Yetenek ve
Genel Kültür Testleri ----------Zorunlu
Yabancı Dil Testi---------------İsteğe bağlı
9 Temmuz 2011 Cumartesi Öğleden Sonra Oturumu Saat 14:30
* Öğretmen adayları-----------------------------------------------Eğitim Bilimleri Testi ----------Zorunlu
10 Temmuz 2011 Pazar Sabah Oturumu Saat 9:30
* Lisans---------------------------------------------------------------Hukuk, İktisat, İşletme,
Maliye, Muhasebe
Testleri----------------------------İsteğe bağlı
10 Temmuz 2011 Pazar Öğleden Sonra Oturumu Saat 14:30
* Lisans---------------------------------------------------------------Çalışma Ekonomisi ve
Endüstri İlişkileri,
Ekonometri, İstatistik,
Kamu Yönetimi,
Uluslararası İlişkiler
Testleri----------------------------İsteğe bağlı

TABLO-1
KPSS'DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI
Genel Yetenek
Yaklaşık Ağırlığı Yaklaşık Ağırlığı
1) Türkçe %50 2) Matematik %50
a) Sözcük bilgisi %5 a) Sayılarla işlem yapma %10
b) Dil bilgisi %10 b) Matematiksel ilişkilerden yararlanma %10
c) Anlatım özellikleri %5 c) Problem çözme %20
d) Okuduğunu anlama %30 d) Temel geometri bilgilerinden yararlanma %5
e) Tablo, grafik okuma ve yorumlama %5
Genel Kültür
1) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi %40 3) Temel Yurttaşlık Bilgisi %15
a) III. Selim'den itibaren Türk inkılabını a) Hukuk başlangıcı ve genel kamu hukuku,
hazırlayan etkenler %5 devletler umumi ve özel hukuku %5
b) Ulusal Kurtuluş Savaşı %10 b) Anayasa %5
c) Atatürk ilke ve inkılapları %15 c) İdare %5
d) Atatürk dönemi: İç olaylar 4) Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel ve
ve dış politika %10 Güncel Sosyoekonomik Konular %5
2) Türkiye Coğrafyası %30 5) Türk Kültür ve Medeniyetleri %10
a) Türkiye'nin fiziki özellikleri %5 a) Selçuklular ve önceki dönem %5
b) Türkiye'nin beşeri özellikleri %5 b) Osmanlılar dönemi %5
c) Türkiye'nin ekonomik özellikleri % 20
Yabancı Dil
Almanca, Fransızca, İngilizce
1) Sözcük ve Dil Bilgisi %40 2) Çeviri %13
3) Okuduğunu Anlama %47
Eğitim Bilimleri
1) Eğitim Psikolojisi %50 2) Program Geliştirme ve Öğretim %35
a) Gelişim psikolojisi %10 a) Program geliştirme %10
b) Öğrenme psikolojisi %25 b) Öğretim metotları %25
c) Ölçme ve değerlendirme %15 3) Rehberlik %15
Hukuk
1) Anayasa Hukuku %10 5) Borçlar Hukuku %15
2) İdare Hukuku ve İdari Yargı %15 6) Ticaret Hukuku %15
3) Ceza Hukuku %15 7) İcra ve İflas Hukuku %15
4) Medeni Hukuk %15
İktisat
1) İktisadi Doktrinler Tarihi %5 5) Uluslararası İktisat %5
2) Mikro İktisat %30 6) Kalkınma-Büyüme %5
3) Makro İktisat %30 7) Türkiye Ekonomisi %5
4) Para-Banka-Kredi %20
İşletme
1) Temel Kavramlar %10 4) Pazarlama Yönetimi %20
2) İşletme Yönetimi %25 5) Finansal Yönetim %20
3) Üretim Yönetimi %25

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber