Anadolu türü okullara yönetici ve öğretmen ataması sil baştan

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Ağustos 2011 23:16, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Danıştay 2. Dairesi 2010/1486 ve 2010/1488 Esas sayılı kararları ile öğrencileri aynı yöntemle seçilen Anadolu Liseleri ve Anadolu Öğretmen Liseleri Öğretmenlerin de Fen Liseleri Öğretmenleri gibi seçilerek atanmasına karar verdi. Bu karar 10 gün önce değiştirilen Yönetici atama yönetmeliğini de etkileyecek MEB acil çözüm bulmak zorunda çünkü yönetici atamaları ve rotasyonlar başladı. Ayrıntılar için tıklayınız.

19/12/2010 tarihli ve 27790 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerinin Öğretmenleri ile Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Beden Eğitimi, Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmeliğin ?Yer değiştirme? başlıklı 21 maddesi, 2 fıkrasının;
?Bu Yönetmelik kapsamında sayılan eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, yer değiştirmelerinde, fen liseleri arasında ya da fen liselerinden sosyal bilimler liselerine, sosyal bilimleri liseleri arasında ya da sosyal bilimler liselerinden fen liselerine yer değiştirme suretiyle atama isteğinde bulunabilirler. Yer değiştirme suretiyle atamalarda, kapsamda sayılan eğitim kurumlarına hizmet puanı yetersizliği ya da ihtiyaç bulunmaması nedeniyle atanamayan öğretmenler istemeleri halinde kapsam dışındaki eğitim kurumlarına da atanabilirler.? yürütmesi Danıştay 2. Dairesinin 12.7.2011 günlü, 2011/1486 Esas sayılı kararı ile durduruldu.

Karar Ne Anlama Geliyor?

Danıştay 2. Dairesinin 2011/1486 Esas sayılı kararının gerekçesinde; ?19.12.2010 günlü ve 27790 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren dava konusu "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerinin Öğretmenleri İle Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Beden Eğitimi, Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmelik"in "Kapsam" başlıklı 2. maddesinin; Danıştay 2. Dairesi'nin 12.7.2011 günlü, 2010/1488 Esas sayılı kararıyla; "öğrencilere bir yabancı dil öğretmek, yurt içinde ve yurtdışında yabancı dilden faydalanarak bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilmek, öğrencilerin ilgi, yetenek ve başarılarına göre yüksek öğretim programlarına hazırlanmalarını sağlamak amacıyla kurulmuş olan ve öğrencileri özel yöntemle seçilen Anadolu liselerinde görev yapacak öğretmenlerin de, emsalleri içinde temayüz etmiş olanlar arasından seçilmesi gerektiği tabii olup, öğrencileri aynı yöntemle seçilen fen liseleri, sosyal bilimler liseleri ile Anadolu liseleri arasında öğretmen atamaları yönünden ayrıma gidilerek dava konusu Yönetmelikte her türdeki Anadolu lisesi öğretmenlerine yer verilmemesinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.? gerekçesiyle yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Buna göre, anılan 21. madde hükmünün her türdeki Anadolu liseleri öğretmenleri yönünden de uygulanacağı tabiidir.

Bu durumda, fen liseleri öğretmenleri ile sosyal bilimler liseleri öğretmenlerinin kendi içinde ya da bu iki kurum arasında yer değiştirebileceğini düzenleyen Yönetmeliğin dava konusu 21. maddesinin 2. fıkrasında, her türdeki Anadolu Lisesi öğretmenlerine yer verilmemesinde eksik düzenleme nedeniyle hukuka uyarlık bulunmamaktadır.? ifadeleri yer almaktadır.

Anadolu Liseleri ve Anadolu Öğretmen Liseleri Öğretmenleri De Fen Liseleri Öğretmenleri Gibi Seçilerek Atanacak

Bu gerekçeden aynı yönetmeliğin ?Kapsam? başlıklı 2 maddesindeki ? (1) Bu Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî fen liseleri, sosyal bilimler liseleri öğretmenleri ile güzel sanatlar ve spor liselerinin beden eğitimi, müzik ve görsel sanatlar/resim öğretmenlerinin seçimi ve atamalarına ilişkin usul ve esasları kapsar.? hükümlerinde Danıştay 2. Dairesi'nin 12.7.2011 günlü, 2010/1488 Esas sayılı kararıyla yürütmesinin durdurulduğunu öğreniyoruz. Bu karar metni elimizde olmadığından başka yürütmesi durdurulan maddeler olup olmadığını bilemiyoruz.

Fakat yönetmeliğin ?kapsam? maddesinin yürütmesi durdurulmuş olduğuna göre artık söz konusu yönetmeliğin uygulama alanı kalmamıştır. MEB bu yönetmeliğe göre artık hiçbir işlem yapamaz hale gelmiştir.

MEB Acilen yönetmeliğin ?kapsam? maddesini yeniden düzenleyerek Danıştay kararlarının yukarıda yer verdiğimiz gerekçesinde olduğu üzere öğrencileri aynı yöntemle seçilen Anadolu liseleri ve Anadolu Öğretmen Liselerini de bu yönetmeliğe dâhil edecektir.

Bu Karar Neleri Tetikleyecek

13/8/2009 tarihli ve 27318 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelikte 9/08/2011 tarihli ve 28020 Sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan yönetmelik ile değiştirilen ?Yönetici olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar? başlıklı 8.maddesi 1.fıkrasının ? (1) Fen liseleri ve sosyal bilimler liseleri yöneticiliklerine; bu eğitim kurumlarına seçilerek öğretmen olarak atanıp, görev yapan ya da bu eğitim kurumlarında görev yaptıktan sonra herhangi bir nedenle ayrılmış olmakla birlikte yeniden bu eğitim kurumlarına sınavsız atanabilme hakkını kaybetmemiş olanlar ile 19/12/2010 tarihli ve 27790 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerinin Öğretmenleri ile Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Beden Eğitimi, Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte olan ilgili mevzuata göre her türlü Anadolu liselerine yazılı, sözlü ya da mülakat/uygulama sınavları sonucuna göre atanıp görev yapmış olan öğretmenler arasından atama yapılır.? Yeninde düzenlenmesi gerekiyor.

Çünkü yukarıdaki değişiklikle; Fen liseleri ve sosyal bilimler liseleri yöneticiliklerine; bu eğitim kurumlarına seçilerek öğretmen olarak atananların ve Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerinin Öğretmenleri ile Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Beden Eğitimi, Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmeliğin yayın tarihi olan 19 Aralık 2010 tarihinden önce Anadolu liselerine yazılı, sözlü ya da mülakat/uygulama sınavları sonucuna göre atanıp görev yapmış olan öğretmenler arasından atama yapılacaktır.

Anadolu liselerine ise Talim ve Terbiye Kurulu Kararlarına göre alanı itibariyle öğretmen olarak atanabilenler sınavı kazanmaları şartıyla yönetici olarak atanabilecekler dolayısıyla daha önceden sınav kazananların ve atanma şartlarını taşıyanların Anadolu liselerine yönetici olarak atanmalarında bir ayrıcalıkları olmayacaktır.

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin son hali için tıklayınız.

Anadolu Liseleri ve Anadolu Öğretmen Liseleri Yöneticileri De Fen Liseleri Yöneticileri Gibi Seçilerek Atanacak

Fakat yukarıdaki Danıştay kararlarına göre öğrencileri aynı yöntemle seçilen Anadolu liseleri ve Anadolu Öğretmen Liselerinin yöneticilerinde aynı yöntemle atanması gerekeceğinden MEB acilen yönetici atama yönetmeliğinin ?Yönetici olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar? başlıklı 8. maddesi 1. fıkrasına Anadolu liseleri ve Anadolu Öğretmen Liselerini de dâhil etmesi gerekmektedir.

MEB bu işlemi hiç vakit geçirmeden çok acil yapmalıdır. Çünkü yönetici atamaları ve rotasyonları yapılmak üzeredir. Bu şekilde yönetici atamaları yapılır ise geçmiş dönemde birçok defa yaşadığımız toplu atama iptalleri yaşanacak, bu durumdan eğitim ve öğretim olumsuz etkilenecektir.

MEB acilen tüm atamaları durdurmalı ve çok kısa sürede ilgili değişiklikleri yaparak kaosa son vermelidir.

Ahmet Kandemir

Memurlar.net Öğretmenler Bölüm Sorumlusu

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber