İller arası öğretmen yer değiştirmesinde önemli olan kontenjanlardır

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Temmuz 2012 13:56, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

MEB İller arası yer değiştirme kılavuzu yayımlanmıştır. Kılavuzu incelediğimizde bazı hataların devam ettiği yani MEB'in hukuk diline uygun kılavuz hazırlayamadığı yeniden görülmüştür. Bu konudaki değerlendirmeler Sayın Ahmet KANDEMİR tarafından memurlar.net'te detaylarıyla ele alınmıştır.

Hukuki dilde olmamak anlamında bir örnekle bu konuyu kapatarak asıl konumuza girmek istiyorum.

?1.12. 06.05.2010 tarihinde yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümlerine göre zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek üzere ikinci ve üçüncü hizmet bölgesine dâhil iller ile birinci hizmet bölgesine dâhil illerin (D) ve (E) ilçelerindeki eğitim kurumlarında,

a) 06.05.2010 tarihi itibarıyla kadrolu olarak görev yapan öğretmenler,

b) 06.05.2010 tarihi itibarıyla sözleşmeli olarak görev yapan öğretmenlerden 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kadrolu öğretmenliğe atananlar, c) 06.05.2010 tarihi itibarıyla sözleşmeli olarak görev yapan öğretmenlerden KPSS puanı ile kadrolu öğretmenliğe atananlardan adaylığı kaldırılmış olanlar bulundukları illerdeki zorunlu çalışma sürelerini tamamlayıp tamamlamadıklarına ve fiilen üç yıl görev yapmış olma şartına bakılmaksızın 06.05.2010 tarihinde çalıştıkları hizmet bölgelerinde hâlen görev yapmakta olmaları kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.?

Çok tartışılan bu maddede daha önce sözleşmeli olanlara da yer değiştirme olanağı verilmesi amaçlandığı açıktır. Fakat burada altını çizdiğimiz ?hükümlerine göre zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek üzere? ifadesi amaca hizmeti bertaraf eder niteliktedir. Çünkü 4B sözleşmeli öğretmenler hiçbir zaman zorunlu hizmeti tamamlamak üzere görev yapmamışlardır. Zorunlu hizmet bölgelerinde görev yapmışlardır fakat onlar zorunlu hizmete (yönetmeliğe) tabii olmadıklarından, zorunlu hizmet yapmak için bu bölgelerde çalışmamışlardır.

Büyük olasılıkla bu göz ardı edilerek bu arkadaşlara yer değiştirme hakkı verilecektir fakat hukuka uygun kılavuz hazırlayamamaya bariz bir örnek olduğu için ele aldığımı belirtip konuya geçelim.

Kontenjan durumu:

MEB kılavuzu yayımladı fakat kontenjanları henüz görmedik. İl Milli Eğitimler bugün tatil olmasına rağmen çalışmakta ve boş kontenjan tespitlerini yapmaktadırlar.

İller arası yer değiştirmelerde en önemli sorun özellikle zorunlu hizmet bölgelerinde çalışıp yer değiştirmesi gerçekleşemeyen öğretmenlerdir. Bu öğretmenleri mağdur etmemek Bakanlığın asli görevi olmalıdır. Yazdığımız bir çok yazıda bu bölgelerde çalışan öğretmenlerin bu bölgelerden belli bir süre sonra (örneğin 3 yıl sonra) ayrılabilmeleri güvence altına alınması gerektiğini belirttik. Böylece bu bölgede çalışmanın teşvik de edilmiş olacağına vurgu yaptık.

Eğer MEB öğretmene "zorunlu hizmetinizi tamamladıktan sonra istediğiniz yere atanmanıza olanak vereceğiz" güvencesini verirse bölgeye atamayı teşvik etmiş olur. Bunun iki yolu vardır.

Birincisi; batıdan batıya isteyen ile doğudan batıya isteyene ayrı atama dönemi vererek ayırmak. İkincisi ise batıdan batıya isteyenin 15 yılda topladığı puanı sadece bu atama dönemine ait olmak üzere doğudan batıya gitmek isteyene 3-4 yılda vermek.

Bu konuda tedbir almayan ya da önerilere kulak tıkayan MEB en azından kontenjan tespitinde bu durumu gözetmelidir.

Bu durum önemlidir çünkü 2010 yılındaki zorunlu hizmet affından sonra burada kaldığını iddia eden, önemli olanın zorunlu hizmet affı değil o bölgeden istenen bölgeye ayrılacak kontenjan olduğunu kabul etmeyen ve zorunlu hizmet affından dolayı mağdur olduğunu düşünen bir çok öğretmen bulunmaktadır. Tekrar söyleyelim ki MEB 2010 yılında af getirmemiş olsa idi ve zorunluya tabii olanları bu bölgeye göndermiş olsa dahi batıda boşalacak tüm kadroları açmayacağından yani kontenjan sınırlamasına devam edeceğinden atama bekleyenler aynı sonuçla karşılaşacaklardı. 2010 yılı bu öğretmenler için kayıp yılı olmamış geçmiş yıllar düşünüldüğünde aşağıda verilen kontenjan artışıyla avantajlı duruma geçmeleri söz konusu olmuştur.

MEB'in 2010 ve 2011 kontenjan durumlarını ele alarak 2012 yılından daha çok kontenjan ayırması en doğru yaklaşım olacaktır.

2011'de memurlar.net'te ele aldığımız yazıdan hareketle;

?2010 yılında il dışı yer değiştirmeye açılan kontenjanlar ve yer değiştirmesi yapılan öğretmen sayıları,

1.bölgede: 20.873 kontenjan açılmış 16.173 kişi yer değiştirmiş,

2.bölgede:10.660 kontenjan açılmış 4.542 kişi yer değiştirmiş,

3.bölgeye 14.238 kontenjan açılmış 1.214 kişi yer değiştirmiş,

yani toplam 44bin civarında kontenjan açıldığı halde yer değiştirmesi gerçekleşen kişi sayısı 21.929

Bu yıl bölgelere göre açılan kontenjanlar ise;

1. Bölge: 19.000

2. Bölge: 14.200

3. Bölge: 7.400

2010 yılında 1.Bölgede açılan kontenjanların 4bine yakınının boş kalması bazı alanlarda başvuru sayısının az olmasından kaynaklanmaktadır.

Bakanlığın kontenjanları bir kez daha gözden geçirmesi ve buna göre kurum artırımına gitmesi gerekir.

Biz Sınıf Öğretmenliği ve Antalya örneğinden konuyu ele alsak da diğer alanlarda da sorun aynı yöndedir.

Bunu adı gerçekten yer değiştirme değil yer değiştirememedir.?

Buradaki cümlelerimiz aynen güncelliğini korumaktadır. Birinci bölgede dahi açılan kontenjanların tamamına atama olamamaktadır çünkü MEB'in açtığı kontenjan ile o branşta başvuracak öğretmen sayısı tahmininde sorun yaşanmaktadır. Geçmişteki başvurular gözetilerek alanlar bazında başvuru istatistiği çıkarılmalı ve kontenjanlar buna göre belirlenmelidir.

En azından 26.tercih kapsamında yapacağı değerlendirmelerde branş gözetmeksizin yer değiştirme yapmalıdır.

Şöyle ki; Örneğin bir ilimizde 100 Okul Öncesi Kontenjanı açılmışsa bu ilimize 50 öğretmen atanmışsa kalan 50 kontenjan diğer branşlardaki başvurulara aktarılmalıdır.

Özür grubunda kontenjan belirlenirken ise;

Yönetmeliğin; ?MADDE 45 ? (1) Özür durumuna bağlı yer değiştirmelerde, öğretmenlerin özür gereklerinin karşılanabilmesi bakımından öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarının tamamı il millî eğitim müdürlüklerince elektronik başvuru sayfasına yansıtılır.?

maddesi de gözetilerek il emrini kaldıran MEB'in mağduriyetleri minimize etmesi gerekir.

Yukarıdaki önerilerimizin yanı sıra MEB iller arasını bir hafta daha ileri almış olsa idi ve bu süre içerisinde il içi sıra çalıştırmalarını birkaç kez çalıştırmış olsa idi onlardan boşalan kadroları da sisteme yansıtabilirdi. Çünkü şu anda sisteme yansıtılacak kurumlar İl içi yer değiştirme kılavuzunda yer alan ?3. Sıra oluşan eğitim kurumlarına hiçbir şekilde o dönemde atama yapılmaz. ? hükmü gereği sırasız kurumlar olacaktır. İl içi atamalar yapılmadan il dışı kontenjanı açılacağından il içinde yer değiştirenlerin boşaltacakları kurumlar ile sıralı olduğu halde boş kalan kurumlardaki kontenjanlar sisteme yansıtılamayacaktır.

Bir başka tehlike ise; il içi yer değiştirmelerde ataması yapılmayan norm fazlası öğretmenlerin yaşayacakları mağduriyettir.

Kılavuzla ilgili bir başka konu:

MEB İl içi yer değiştirmede en çok tepki çeken 15 Eylül'ün baz alınması hatasına devam etmiş ve iller arasında da 2009'da atamaları 14 Eylülde yaptığını göz ardı ederek birkaç gün hesabıyla şark kurnazlığına devam etmiştir. Aynı tehlike 2013'te de yaşanacaktır ki gelecek yıl 30 Eylül dahi yaraya merhem olmayacaktır. Çünkü 2010 yılında KPSS skandalı nedeniyle atamalar Aralık ayında yapılabilmiştir. KPSS skandalı nedeniyle zaten birkaç ay maaş alamayan derse giremeyen öğretmenler bir de yer değiştirmede mağdur olacaklardır.

Saygılarımla?

Maksut BALMUK

Eğitim Yöneticisi

Bu Habere Tepkiniz