Bu yönetmeliğe göre atama yapılamaz

Bu yazıda hak, hukuk, kamu yararı yada hizmetin gereği ilkelerine aykırı hükümleri değil teknik olarak atama yapılamayacağının ispatını yapacağız.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 01 Mart 2013 11:12, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
Bu yönetmeliğe göre atama yapılamaz

Yönetmeliğin atama sistemini ele alan maddesi şöyle;

“MADDE 8 – (1) Eğitim kurumu yöneticiliği sınavı, yazılı ve sözlü aşamalardan oluşur.

(2) Yazılı sınav, Bakanlık Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce merkezî sistemle yapılır. Yazılı sınavda 100 tam puan üzerinden 70 ve üstü puan alan adaylar başarılı sayılır.

(3) İller, boş eğitim kurumu yöneticiliklerini tüm adayların bilgi sahibi olmasını sağlayacak şekilde ilan eder. Adaylar, ilan edilen boş eğitim kurumları arasından atanmak istedikleri eğitim kurumlarından ilanda belirtilen sayıda tercihlerini yaparak başvuruda bulunur. Adayların yazılı sınav puanları ile Ek I Yönetici Değerlendirme Formuna göre hesaplanan puanları ilan edilir. Her boş eğitim kurumu yöneticiliği için yazılı sınav puan üstünlüğüne göre ilk altı aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sözlü sınava çağrılır. Yazılı sınav puanının %50'si, sözlü sınav puanının %30'u ve Ek I Yönetici Değerlendirme Formuna göre hesaplanan puanın %20'si alınarak belirlenen puan üstünlüğüne göre her eğitim kurumu yöneticiliği için valiliğe sunulmak üzere üç aday belirlenir.”

Öncelikle belirtelim ki bu maddede kurulan;

Adaylar, ilan edilen boş eğitim kurumları arasından atanmak istedikleri eğitim kurumlarından ilanda belirtilen sayıda tercihlerini yaparak başvuruda bulunur”

Bu cümleye göre boş olan tüm okulları tercihinize yazmak zorundasınız gibi bir anlam çıkabilir ki anlatılmak istenen “boş okul sayısı 80 ise atanmak istediğiniz okul sayısı 40 ise 40 tane tercih edebilirsiniz” şeklindedir. (öyle olsa gerek, öyle olmalı :) ) Aksi halde kişilerin atanmak istemedikleri okulları da yazmaları zorunluluğu doğar ki bu kabul edilemez. Gerçi yönetmeliğin tamamı da kabul edilmez maddeler içeriyor ama dinleyen ya da anlayan bulunmamaktadır.

Şimdi gelelim konumuza;

Bu yönetmeliğe göre atama yapılamaz. Bu biz bu yönetmeliğe göre atama istemiyoruz adam kayırmacılık olur, torpil olur anlamında kurulmuş bir cümle değildir. Yönetmeliğin amacı belli olduğuna göre söz söylemeye gerek dahi yoktur. Çünkü yönetici atamada sözün bittiği noktadayız…

Bizim söylediğimiz teknik olarak atamaların kilitlenmesinin söz konusu olduğudur.

Öncelikle süreç nasıl işleyecek ona bakalım:

1-Duyuruya çıkılacak

2-Boş okullar yayımlanacak

3-Adaylar atanmak istedikleri okulları tercihlerine yazacaklar. Yani başvurular alınacak

4-Ek-1 Puanları belirlenecek.

5-Başvuran her adayın sınav puanı ve Ek-1 puanı ilan edilecek

6-Sınav puanına göre her okul için ilk 6'ya giren öğretmenler sözlü sınava çağrılacak.

7-Sözlü sınavdan sonra öğretmenlerin atanmaya esas puanları belirlenecek. “Yazılı (%50'si)+Sözlü(%30'u)+Ek-1(%20'si)” hesaplanarak.

8-Bu puanları da yayımlamakta yarar olacaktır.

9-Belirlenen atamaya esas puana göre okullarda ilk 3 sıraya girenler valiliğe teklif edilecek.

10- Valilik makamı bunlardan birini atayacak.

Şimdi konuyu örneklerle açıklayalım:

Biraz simülasyon yöntemi uygulayalım aslında. Yani MEB'in yapması gerekeni biz yapalım.

Bu arada yeni yönetmeliğe göre memleketim Rize ilk duyuruya çıkan il oldu.

ÖRNEK 1:

Rize ilinde 20 okul açık bulunsun. (Rize'de müdürlük için biraz daha fazla ama biz 20 diyelim)

Sınavı kazanan herkes tercih edebileceği tüm okulları tercih etsin.

O ilde ilk 6'ya giren öğretmenlerin tamamı Rehber Öğretmen olsun. Bildiğiniz gibi Rehber Öğretmenler her türlü eğitim kurumuna atanabilirler.

Bunlar puanlarına göre;

1-Esra:95, 2-Sevil: 92, 3-Ali:94, 4- Ayşe:95, 5-Mustafa:92, 6-Hakan:91 puan almış olsunlar.

Bu durumda sınav puanına göre ilk 6 kişi sözlüye çağrılacağına göre o ilde sözlüye çağrışacak kişiler bunlardan oluşacaktır.

Bu öğretmenler tüm boş kadroları tercih ettiklerine göre Sözlü sınava sadece bu 6 kişi çağrılacaktır. Yani bir 7.kişinin çağrılması mümkün değildir. Çünkü sınav puanına göre daha yüksek puanlı kimse yoktur.

Sözlü sınav ve Ek-1 puanı yüzdeleriyle eklendikten sonra sıralama;

1-Esra, 82

2-Sevil:, 81

3-Ayşe: 80

4-Ali: 79

5-Mustafa:78

6-Hakan:,77

Şeklinde olsun.

Şimdi bu durumda her okul için ilk üçe giren teklif edileceğine göre,

O ilde açık bulunan 20 okulun tamamı için Esra, Sevil, Ayşe teklif edilecek demektir. Çünkü ilk üçe giren bunlardır. Bu durumda sayın vali hangisini kaçıncı tercihine atayacaktır? Bunu da geçelim 20 okul boş idi 3 tanesine atama yaptık yani 17 okul boş kaldı.

Eğer derseniz ki her okul için ayrı sözlü puanı verirler o zaman sorun kalmaz. Bir kişiye A okulu için Mevzuat bilgin 20 Puan B okulu için 30 puan denilebilir mi? Yada

a) Yazılı sınav konularındaki bilgi düzeyi,

b) Muhakeme gücü ve ifade yeteneği,

c) Liyakat ve temsil kabiliyeti,

ç) Özgüveni ve ikna kabiliyeti,

d) Yeniliklere ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

e) Genel yetenek ve genel kültür düzeyi

puanları her okul için değişebilir mi?

Böyle olsa bile 20 okulun sadece 6 sına atama yapabilirsiniz yine de 14 okul boş kalır.

Buna bir de şunu ekleyelim: Sözlü sınava giren 6 kişinin hiçbiri mevzuat sorusunu yapamazsa o zaman mülakat barajını aşamayacaklarından (70 alamayacaklarından) hiç bir atama yapılmaz. Peki bu öğretmenler bir sonraki duyuruya gelebilirler mi?

Simülasyonumuza devam edelim.

ÖRNEK 2:

Bir ilde 6 okul açık olsun. Bu okullar için sözlüye 6 kişi çağırdığınızda bile 6 okulun 3 'ü boş kalacaktır. Çünkü Valiye teklife edilecek kişi sayısı 3'tür.

ÖRNEK 3:

Valiye ilk 3 teklif edileceğine göre her bir öğretmen 7,8,10 okulda ilk üçe girmişse vali bu öğretmeni hangi okula atayacaktır?

İstediğine atayacaksa, vali daha önce atadığı kurumu bilmediğine göre bir öğretmeni 3 okula müdür olarak atayabilir.

Bunun çözümü tek komisyon olması ve valinin de komisyonlara katılmasından geçmektedir.

ÖRNEK 4:

O ilde sınav kazanan tüm öğretmenler okulların hepsini tercih ederlerse de sistem tıkanır ve okulların büyük bir kısmı boş kalır. Çünkü sözlüye 6 kişi çağırıp valiye 3 kişi teklif etmek zorundasınız.

ÖRNEK 5:

Meslek liselerine yada İmam hatip okullarına meslek öğretmenlerinin atanması için Ek-1'de ilave puan verilmiştir. Meslek liselerine meslek dersi öğretmenlerinin önceliğe sahip olmasının mantığını tabii ki anlayabiliriz fakat bu önceliğin o okullarda yöneticilik yapmış olanlara da verilmesinin uygun olacağını en azından bu okullarda yıllarca müdür başyardımcılığı yapmış bir kişinin müdür olamaması gibi geçmişte yapılan uygulamalardan kaçınılması gerekir.

Konuya dönersek; Ek-1'de verilen ilave puanın %20'si alınacağından belirleyici olan Sözlü sınav olacaktır.

Kaldı ki;

Sözlü sınava davet edilecekler yazılı sınava göre belirleneceğinden o il'de yazılı sınavda yüksek puan alanlar arasında Meslek dersi öğretmeni yoksa bırakın atanmayı sözlü sınava dahi davet edilmeleri mümkün değildir. Böylece İmam hatip Okullarına da Meslek Liselerine de öncelikli atama yapamazsınız.

Bu örneklere devam etmek mümkün fakat biz bunu burada kesmek istiyoruz.

Bakanlık; Rektör atamaları gibi 6 kişi belirleyelim 3 kişiyi sözlüde eleyelim ve 3 kişiyi valiye teklif edelim o da birini atasın mantığıyla hareket etmiştir.

Oysa ki unutulan ve önemli olan bir konu;

Rektör atamalarında koltuk bir tanedir. Bu bir tane için oylamayla 6 kişi belirlenmekte ve içlerinden 3'ü makama teklif edilmektedir.

O zaman MEB bu sistemi uygulayacaksa tek tercih hakkı vermelidir. Bu da işin doğasına aykırı olduğundan mümkün değildir. Çünkü tek tercih hakkı verirseniz bu tercihi yapan o il'in en yüksek puanlı 6 öğretmeni arasından birini o okula verirsiniz geri kalanlar açıkta kalır ve diğer okullara daha düşük puanlılar çağrılarak atanır.

Sayın bakan bürokratlarınızdan ümidimizi kestik size sesleniyor ve diyoruz ki bu yazılanları bir incelettiriniz ve buna göre tedbir alıp yönetmeliği rafa kaldırınız bir daha getirmemek üzere…

Saygılarımla…

Maksut BALMUK

Eğitim Yöneticisi

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber