1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

PTT'yi Tercih Edecekler Bu Dosyayı Okumalı

PTT, ÖSYM kanalıyla 1.619 sözleşmeli pozisyona atama yapacak. Ancak, PTT'deki sözleşmeli görev diğer sözleşmeli görevlere benzememektedir. PTT'deki sözleşmeli görevin hakları 399 olarak adlandırılan bir Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenmiştir. Buradaki iş güvencesi, memurlukla neredeyse aynı düzeydedir. Bu ve benzer hususlara ilişkin hazırladığımız özel dosyayı görmek için başlığa tıklayınız.
27 Şubat 2006 18:06
Yazdır

Hem PTT'de hem de diğer KİT'lerde üç statüde personel çalıştırılmaktadır: 1- Memurlar, 2-Sözleşmeli personel, 3- işçiler.

Genelde yönetim kurulu üyeleri, genel müdür, genel müdür yardımcıları, şube müdürleri, müfettiş ve müfettiş yardımcıları memurlardır. Diğer tüm unvanlarda çalışanlar sözleşmelidir. Memurlar hakkında 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun hükümleri uygulanmaktadır. Sözleşmeli personel hakkında ise 399 sayılı KHK ve hüküm bulunmayan hallerde Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü üzerine 657 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaktadır.
İşçiler hakkında ise 487 sayılı İş Kanunu hükümleri uygulanmaktadır.

Sözleşmeli personelin işine her zaman son verilebilir mi ?

Sözleşmeli personelin hangi hallerde sözleşmesinin fesh edileceği 399 sayılı KHK'nın 45'inci maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre sözleşme fesih halleri şu şekildedir:

"Sözleşmenin Feshi ve Sona Ermesi
Madde 45 -
Teşebbüs veya bağlı ortaklıklarda çalışan sözleşmeli personelin sözleşmesi aşağıdaki hallerde feshedilir:
a) İzinsiz veya kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın kesintisiz 5 gün veya bir sözleşme dönemi içinde kesintili 10 gün göreve gelmemek,
b) İşe alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması veya bu şartlardan birinin sonradan kaybedilmesi,
c) Görev veya görev yerinin değişmesi halinde belirlenen süre içinde mücbir bir sebep olmaksızın yeni görevine başlamamak,
d) Bu Kanun Hükmünde Kararname ile sözleşme hükümlerine aykırı davranışlarda bulunmak,
e) Sicil ve başarı değerlendirmeleri birbirini izleyen iki sözleşme döneminde (D) düzeyinde olmak,
İstek, yaş haddi,malüllük veya sicil sebeplerinden biri ile emekliye ayrılma hallerinde sözleşme sona erer. "

Bu maddede en kritik fıkra (e) fıkrasıdır. Bu fıkranın bir benzeri 657'e tabi memurlarda da bulunmamakta olup, neredeyse uygulama alanı bile bulunmamaktadır.

Özetle sözleşmeli personelin iş güvencesi memurlar ile aynı düzeydedir.

KİT özelleştirilse bile sözleşmeli personelin hakları güvence altına alınmıştır

PTT özelleştirilise ne olur? PTT'nin özelleşmesi halinde buradaki personel 4046 sayılı Kanunun 22 maddesi hükümleri uyarınca diğer kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına nakil olmaktadır. Sözleşmeli personelin görevine son verilme durumu olmamaktadır.

Sözleşmeli personelin maaş durumu

Kamu İktisadi Kurumlarında çalışan sözleşmeli personelin ücretlerinin tavan ve tabanları 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 25 inci ve diğer maddelerinin hükümleri uyarınca Yüksek Planlama Kurulu kararı ile belirlenmekte olup, sözleşmeli personel diğer kurumlarda çalışan memurlardan daha fazla ücret almaktadırlar. Kamuda memur 580 YTL maaş alırken Sözleşmeli personel 900- 1200 YTL arasında ücret alabilmektedir.

Sözleşmeli personel nereden emekli olur?

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin sosyal güvenlik başlıklı 12 nci maddesinde yer alan "Sözleşmeli statüde istihdam edilecek personel, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa tabidir." hüküm uyarınca Emekli Sandığın tabi olarak çalışmakta ve 5434 sayılı Kanunun hükümleri uyarınca emekli sandığından emekli olmaktadırlar. Emeklilikleri, memurlardan farklı değildir.

Sözleşmeli personelin yıllık izini

Sözleşmeli personelin 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin y ıllık izin başlıklı 21 inci maddesinde "Sözleşmeli personelden hizmeti 10 yıla kadar olanlara (10 yıl dahil) yılda 20 gün, 10 yıldan fazla olanlara yılda 30 gün ücretli izin verilir. Yıllık izin verilmesine esas hizmetin tesbitinde kamu kurum ve kuruluşlarında geçen fiili hizmet süreleri ile askerlik hizmeti gözönüne alınır. Bu şekilde hizmet süresi bir yıldan az olanlar ile kısmi zamanlı istihdam edilenlerden bir yıldan az süreli sözleşme yapılanlara (yıl içinde memur statüsünden sözleşmeli statüye geçirilenler hariç) yıllık izin verilmez.

Yıllık izinler, teşebbüs veya bağlı ortaklığın uygun bulacağı zamanlarda toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Bir sözleşme döneminde kullanılmayan izinlerin müteakip sözleşme döneminde kullanılması mümkün değildir. " hükmü uyarınca yıllık izin kullanmaktadırlar.

Daha önce hazırladığımız ayrıntılı bir dosya için tıklayınız.

Sözleşmeli personelin mazeret izini

Sözleşmeli personelin 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin mazaret izin başlıklı 22 inci maddesinde şu hüküm yer almaktadır

"Sözleşmeli personele isteği üzerine, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde ve her olay için 5 gün ücretli mazeret izni verilir. İhtiyat olarak silah altına alınanlar terhis oluncaya kadar ücretli izinli sayılırlar. Belirtilen bu haller dışında mazereti sebebiyle sözleşmeli personele bir sözleşme döneminde 10 gün ücretli izin verilebilir. Zaruret halinde ücret ödenmemek şartıyla 10 gün daha mazeret izni verilmesi mümkündür."

PTT'ye atananlar harcırah alabilecek mi?

6245 sayılı Harcırah Kanununda 2003 yılında yapılan düzenleme nedeniyle ilk defa atananlara 2003 yılından bu yana harcırah verilmemektedir. Ancak buraya atanan personelin idare mahkemesinde ilgili Kanunun Anayasaya aykırı olduğu teziyle dava açması halinde bu davayı kazanabileceğini düşünüyoruz. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Doğum izni hakkı ve askerlik durumu nasıl olmaktadır?

Konuya ilişkin daah önce bir dosya hazırlamıştık. Buraya tıklayarak bu dosyayı okuyabilirsiniz.

399 sayılı KHK'ya nereden bakabilirim?

Buraya tıklayarak 399 sayılı KHK'ya okuyabilirsiniz. 20 ile 37. maddaler arasındakiler önemlidir.

Buradaki personel daha sonra nakil yapabilir mi?

Sözleşmeli personelin nakline ilişkin özel bir dosya hazırlanmıştır. Bu sorunun cevabı için bu dosyaya bakılabilir.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 331,155 defa okundu. 78 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Elektronik ürünü hangi internet sitesinden alırsınız?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam