AYM perşembe günü 4 kanunu görüşecek

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Eylül 2015 19:10, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2021 19:01
AYM perşembe günü 4 kanunu görüşecek

Anayasa Mahkemesi'nin 10 Eylül 2015 Perşembe günü saat 09.30'da yapacağı mahkeme toplantısının gündemi belli oldu.

Sıra

No

Esas Sayısı

Konusu

İnceleme

Evresi

Özelliği

1

E.2015/85

Konya 2. İdare

Mahkemesi

4.6.1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu'nun 83. maddesinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

2

2014/148

Gebze 1. Ağır Ceza

Mahkemesi

21.3.2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun 16. maddesinin, 28.3.2013 tarihli ve 6455 sayılı Kanun'un 58. maddesiyle değiştirilen (1) numaralı fıkrasının birinci cümlesinin iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

3

2015/5

İstanbul Milletvekili M. Akif

HAMZAÇEBİ,

Sinop

Milletvekili

Engin

ALTAY,

Ankara

Milletvekili

Levent GÖK

ile birlikte

123

milletvekili

19.11.2014 tarihli ve 6569 sayılı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un;

1- 24. maddesiyle değiştirilen, 14.6.1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 43. maddesinin onbirinci fıkrasında yer alan "aday öğretmenler hakkında uygulanmaz" ibaresinin,

2- 31. maddesiyle, 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ek 11. maddesine eklenen;

a- İkinci fıkranın "Eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmekle birlikte kurucu vakfa veya üçüncü şahıslara doğrudan ya da dolaylı kaynak aktardığı Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen nesnel ve ölçülebilir kriterlere göre tespit edilen vakıf yükseköğretim kurumları hakkında, verilen süre içerisinde aktarılan kaynağın vakıf yükseköğretim kurumuna iade edilmemesi halinde, Yükseköğretim Kurulu gerektiğinde... " ve "...kısıtlayıcı veya faaliyet iznini kaldırma şeklinde tedbir niteliğinde kararlar alır." bölümlerinin,

b- Üçüncü fıkranın "Vakıf yükseköğretim kurumlarının denetimi ve bu denetim sonucu ilgili yükseköğretim kurumu hakkında... " ve "...kısıtlayıcı veya faaliyet iznini kaldırıcı önlemlerin alınmasına ilişkin usul ve esaslar, Üniversitelerarası Kurulun görüşü alınarak Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir." bölümlerinin, iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İptal

4

2015/25

İstanbul Anadolu 12. Sulh Hukuk Mahkemesi

23.6.1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 3. maddesinin, 14.11.2007 tarihli ve 5711 sayılı Kanun'un 1. maddesiyle değiştirilen ikinci fıkrasının "Arsa paylarının bağımsız bölümlerin payları ile oranlı olarak tahsis edilmediği hallerde, her kat maliki veya kat irtifakı sahibi, arsa paylarının yeniden düzenlenmesi için mahkemeye başvurabilir." biçimindeki ikinci cümlesinin iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

Bu Habere Tepkiniz


Sonraki Haber