AYM, 666 sayılı KHK'nın bu hükmünü acil olarak gündemine aldı

Anayasa Mahkemesi, 666 sayılı KHK ile getirilen bir hükmü daha ivedilikle gündemine aldı

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 29 Kasım 2015 00:37
AYM, 666 sayılı KHK'nın bu hükmünü acil olarak gündemine aldı

Bilindiği üzere, 666 sayılı KHK ile uzman maaşları tazminat ve ücret göstergelerinden oluşan iki parametreye bağlanmış ve 666 sayılı KHK'nın yürürlüğe girdiği 2011 yılından sonra göreve başlayanların maaşının bu iki unsur üzerinden verilmesi kararlaştırılmıştı. Ancak 666 öncesi maaşlar ile sonrasında, önemli bir tutarda bir maaş farklılığı oluşmuştur.

Diğer taraftan, 666 sayılı KHK bir yetki yasasına dayanmakta olup, Anayasa Mahkemesi, yetki yasasının bakanlıkların birleştirilmesi, kaldırılması gibi işlemler dışında müstakilen memur maaşları üzerinde karar alma yetkisi vermediğini belirtmiştir. Tıklayın.

2015 yılında yayımlanan bu önemli karar sonrasında, bir BDDK murakıbının açtığı davada da, AYM yine yetki yasasının imkan vermediği bir konuda düzenleme yapılmasını gerekçe göstererek yine iptal kararı vermiş ve iptal kararının yürürlüğe girmesi için süre öngörmemişti. Tıklayınız.

Yüksek mahkeme, bu kez, üst kurullardaki uzman maaşlarına ilişkin hükmü gündemine almıştır. 2015 yılında idare mahkemesi nezdinde açılan davanın, yüksek yargının gündemine girmesi oldukça dikkat çekicidir. Yine, dosyanın hem ilk hem de esas görüşmesinin aynı anda yapılacak olması da oldukça dikkat çekicidir.

Muhtemelen AYM, üst kurullarda çalışan uzmanlar arasında 2011 yılı öncesi ve sonrası açısından bir farklılık yaratan bu hükmü iptal edecektir.

Bu gelişmeler, 666 sayılı KHK ile 375'e eklenen hükmün acil olarak değiştirilmesi gerektiğini göstermektedir.

#

Bu Habere Tepkiniz