Hangi kadroya kim başvurabilir?

Bir KPSS yerleştirmesini daha geride bıraktık. Taban puanların açıklanması ile birlikte bir kez daha yerleştirme sonuçlarına itirazlar geldi. Sekreter, Mühendis, Arkeolog gibi kadrolarda dile getirilen itirazlar hala devam etmektedir. Ancak bu itirazlara ÖSYM'den çözüm beklemek şu aşamada mümkün değildir. Bugünkü dosyamızda bu itirazlara ilişkin ne yapılabileceğini sorgulayacağız. Detaylar için başlığa tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 20 Kasım 2006 18:30

MEVZUAT DAYANAĞI

657 sayılı Kanunun 36'ncı maddesinin (G) bendinde "Bu maddede sayılan sınıfların ve fıkraların kapsamının tayininde, benzeri veya eşdeğer öğrenim veya hizmetler; ilgili Bakanlık veya kuruluşun teklifi üzerine alakalı öğretim kurumu ile Milli Eğitim Bakanlığının muadelet tevsiki ve Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığının mütalaası alınarak Bakanlar Kurulunca tespit olunur." hükmü, 2547 sayılı Yükseköğrenim Kanununun 43 üncü maddesinin (b) bendinde ise "Aynı meslek bilim dallarında, eğitim-öğretim yapan üniversitelerde, eğitim-öğretim, metod, kapsam, öğretim süresi ve yıl içindeki değerlendirme esasları bakımından eşdeğer olması ve öğrenimden sonra kazanılan unvanların aynı ve elde edilen hakların eşdeğer sayılması hususu Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine; öğretmen yetiştiren birimler için belirtilen esasların tespiti Milli Eğitim Bakanlığı ile de işbirliği yapılarak, Yükseköğretim Kurulunca düzenlenir." hükmü yer almaktadır.

Maddelerin incelenmesinden görüleceği üzere, öğrenimden sonra kullanılacak unvanları belirleme görevi YÖK'ündür. Ancak, YÖK'ün verdiği her unvanın karşılığı kamuda bulunamayabilmektedir. (Bu konuya ilişkin olarak YÖK'ün görüşlerinin bir kısmının daha önce sitemizde yayımlamıştık.)

KPSS tercih kılavuzunda yer alan boş kadrolara hangi bölüm mezunlarının atanabileceğine dair karar ilgili kamu kurumunca belirlenmekte, bu karar Devlet Personel başkanlığınca uygun görüldükten sonra, KPSS tercih kılavuzunda yer almaktadır.

İTİRAZLAR

ÖSYM'nin gerek tercih kılavuzunu açıklarken gerekse de sonuçlar açıklandıktan sonra ortaya çıkan itirazların temelinde hangi kadrolara hangi bölüm mezunlarının başvurabileceğine dair yapılan belirlemedir. Örneğin, sekreterlik kadrolarına 4909 koduna bağlı olarak "Büro Yönetimi ve Sekreterlik lisans programından mezun" olanların başvurabileceği belirtilmiştir. Sonuçlar açıklandıktan sonra Büro Yönetimi ve Sekreterliği öğretmenlik bölümü mezunları neden bu kadroya atanamadıklarını sormaktadır.

Aynı itiraz, İstatistik ve Bilgisayar bilimleri bölümü mezunlarından gelmektedir. İstatistik ve Bilgisayar bilimleri bölümü mezunları "Bilgisayar bilimleri" mezunlarının tercih edebildiği kadroları kendilerinin de tercih etmeleri gerektiğini belirtmektedirler.

Yine benzer bir itiraz arkeolok kadroları için gelmiştir. Klasik arkeoloji bölümü mezunları arkeoloji bölümü mezunlarının tercih edebildiği kadroların kendileri tarafından tercih edilebilir olması gerektiğini belirtmektedir.

SORUN TESPİTİ VE ÖNERİ

Tüm bu itirazların çözüme kavuşabilmesi için, kamu kurumunun, ilana çıktığı boş kadroya başvurabilecek bölümler tespit edilirken, hangi kıstasa göre belirleme yapıldığı ve bu kıstasın hizmet gereği ve kamu yararına uygun olup olmadığının tespiti gerekmektedir.

Şuan yürürlükte olan mevzuata göre kamudaki unvanları hangi bölüm mezunlarının kullanabileceğini kamu kurumlarının kendisi tespit etmekte, bu tespit Devlet Personel Başkanlığınca uygun görüldükten sonra ÖSYM tarafından ilan edilmektedir. Bu nedenle, itirazda bulunan adayların öncelikle onay makamı olan Devlet Personel Başkanlığına yazılı olarak itirazda bulunmaları ve gelen cevaba göre hem cevap hem de tercih kılavuzunun ilgili bölümü hakkında Danışta'da yürürlüğü durdurma istemli dava açmaları gerekmektedir. Ancak her halükarda açılacak davanın, ÖSYM'nin yerleştirme sonuçlarını açıkladığı tarihten itibaren, 60 günü geçmemesi gerekmektedir.

#

Bu Habere Tepkiniz