Görev Tazminatına İlişkin Danıştay Kararının Tam Metni

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Mart 2007 10:20, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
Görev tazminatı ödenmesine esas Bakanlar Kurulu Kararının birinci maddesinin yürürlüğünün durdurulduğunu geçtiğimiz günlerde haberleştirmiştik... Sözkonusu kararda, Danıştay, 631 sayılı KHK'nın Bakanlar Kuruluna hangi personele ödeme yapılacağı konusunda bir yetki vermediğini, Bakanlar Kurulunun bu konudaki yetkisinin sadece kararnamede öngörülen kriterler dikkate alınarak tavan gösterge rakamlarını aşmayacak surette farklı gösterge rakamları belirlemek olduğunun altını çizmiştir. Karar metni için başlığa tıklayınız.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu Kararının en öndemli bölümü şu şekildedir

631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin bu hükmü ile maddede sayılan personele ödenecek görev tazminatının uygulanmasına yönelik olarak Bakanlar Kuruluan yetki verilmiş ise de, verilen bu yetki madde kapsamındaki tüm personele yapılacak olan ödemelerde 4639 sayılı Yetki Kanununun 2. maddesinde belirtilen ilkeler ve 631 sayılı KHK'nin 11. maddesinde öngörülen ölçütlere uyulmasını sağlamak, KHK'da öngörülen kriterler dikkate alınarak tavan gösterge rakamını aşmayacak surette farklı gösterge rakamları belirlemekle sınırlı olup, hangi personele ödeme yapılacağı konusunda bir yetki verilmemiş olması nedeniyle, Bakanlar Kurulunca 631 sayılı KHK'nın 11. maddesi kapsamında bulunan personelden bir kısmına görev tazminatı ödenmemesi sonucunu doğuran bir düzenleme yapılmasına olanak bulunmamaktadır.

İşte kararın tüm metni

Bu Habere Tepkiniz